Galaktisen liiton tiedote (Nro 60) 22.4.2010

(http://www.penantupa.net/viestit/Galaktisen_liiton_tiedote_nro_60.html)

(Kanavana Pentti, puh. 0400 630618, kotisivu: www.penantupa.net)

On uuden viestin aika. Kaikki mitä olemme kertonut aikaisemmissa viesteissämme on nyt tänä aikakautena tuleva toteen näytetyksi. Monet maanjäristykset ovat kuluvana vuotena ollut tapahtumien keskipisteessä uutisoinnissa maailman tiedotusvälineissä. Islannin tulivuoren purkaus on lähtölaukaus uudelle tapahtumien sarjalle. Tämä vallitseva tulivuoren purkaus on ollut vielä lievä eikä ole aiheuttanut aineellista tuhoa juuri nimeksikään; ainoastaan raha on ollut se tekijä joka on sekoittanut monen maan taloutta. Tämä ei ole vaarallista sillä rahaahan on olemassa ja se on korvattavissa, eikä näin ollen vallitseva tilanne ole vielä vaaraksi.

Tämä on vasta alkua suurelle muutokselle, joka tulee varmasti tapahtumaan. Tiedemiehet puhuvat kymmenistä vuosista ja viittaavat, että joskus tulevaisuudessa ilmastonmuutokset muuttavat maapallon elämää. Näin asiat eivät kuitenkaan etene, sillä muutokset ovat tätä päivää, huomista ja lähitulevaisuutta. Ei joskus myöhemmin vaan tässä ja nyt. Islannin tulivuoren purkaus laukaisi tämän tapahtumaketjun. Seuraavaksi vielä suurempi tulivuori herää eloon. Siitä aiheutuva purkaus on nykyistä moninkertaisesti suurempi. Tästä purkauksesta aiheutuu yhtäjaksoisesti molempien tulivuorien purkautuminen joka aiheuttaa niin voimakkaan maanjäristyksen sarjan, ettei kyseinen saari sitä vavahtelua kestä, vaan seuraukset tulevat olemaan katastrofaaliset. Tarkkaa ajankohtaa on vaikea ennustaa. Kuitenkin merkit viittaavat siihen, ettei aikaa ole enää monia kuukausia.

Tämä voimakas maanjäristyksen sarja etenee mannerlaattojen saumakohdissa, eikä seuraavat suuret maanjäristykset toisilla mantereilla jää tulematta. Monet maankuoren vavahtelut tulevat herättämään uusia tulivuoria jopa niin sanotut valtavan kokoiset super tulivuoret tulevat tämän tapahtumaketjun piiriin. Näistä seurauksena on monien maanosien vajoamista meriin, ilmasto kylmenee kun auringonvalo ei tavoita maata kuten pitäisi. Vesistöjä saastuu, viljasatoja tuhoutuu, katovuodet alkavat. On koittamassa uusi aikakausi jolloin ei enää elämä suju kuten tänä päivänä. Raha menettää merkityksensä sillä ei ole mitä ostaisi. Elintarvikkeet ja puhdas vesi ovat vaihtovälineitä, eikä näitäkään riitä kaikille. Poistuma maan piiristä sielutasolle on suuri. Näin ihmiskunta on joutumassa totuuden eteen. On tunnustettava voimattomuutensa luonnon voimien edessä, pyydettävä ja rukoiltava apua ja johdatusta Isä Jumalalta. Se joka apua pyytää apua myös saa. Galaktisen liiton alukset ovat maan läheisyydessä suurena laivueena valmiina auttamaan ihmisiä, silloin kun todella apua tarvitaan. Avun tarve tulee olemaan valtava työ. Alukset tulevat maan piiriin ja kaikki halukkaat evakuoidaan turvaan. Tähän operaatioon on valmistauduttu jo useiden vuosien ajan. Kaikki tulee sujumaan suunnitellusti ja mukaan aluksiin mahtuu kaikki halukkaat.

Tämä on tulevaisuutta. Emme tiedä tarkkoja päivämääriä kuten eivät tiedä teidän tiedemiehetkään. Tämä kertomamme tapahtumasarja on kyllä päättäjien ja tutkijoiden tiedossa ollut jo jonkin aikaa. Kansoille ei vain ole kerrottu eikä etukäteen kerrotakaan, vaan ihmiskunta tuuditetaan huolettomaan kulutusjuhlaan, sillä tärkeää johtajien ja päättäjien taholta on pitää nykyinen vallitseva olomuoto ennallaan mahdollisimman pitkään. Näin vältetään kiusalliset kysymykset, paniikki ja hätä. Tämä palvelee vastavoimien edustajia mahdollisimman hyvin kun viedään kansojen huomio totuudesta toisarvoisiin asioihin harhauttamalla, valehtelemalla ettei ole mitään hätää, onhan tällaisia luonnonmullistuksia ollut ennenkin. Ei ole ollut tässä mittakaavassa tuhansiin vuosiin. Mitä nyt on odotettavissa. On siis hyväksi mielen tasolla valmistautua tuleviin muutoksiin. On myös hyvä varautua riittävällä varastolla monipuolisia säilyviä elintarvikkeita, lääkkeitä ja kulutustarvikkeita, mitä kukin yksilö elämässään tarvitsee. Emme sano mitään aikamääriä sillä se toisi levottomuutta ennenaikaisesti, sanomme vain tämä kuluva vuosi on tuova suuria muutoksia maapallon elämässä. Tapahtumaketju voi alkaa aivan koska vain, sillä mannerlaatat ovat kelluvassa tilassa ja liikkuvat arvaamattomasti eikä ole tarkkaan ennustettavissa mitä milläkin hetkellä tapahtuu, ainoastaan ennustaa voi sen, että koko ajan tapahtuu ja tilanne elää päivittäin, siksi on hyväksi varautua kaikella mahdollisella tavalla. Olemme aikaisemmissa viesteissä kertonut seikkaperäisesti näistä tulevista muutoksista. Lukekaa niitä ja muodostakaa itsellenne kuva mihinkä suuntaan kehitys maapallolla on menossa.

Me Galaktisen liiton edustajat sanomme kuten keskuudessanne on tapana sanoa, vaikeuksien kautta saavutetaan voitto, niin tulevaisuudessakin tulee tapahtumaan. Maaplaneetta ravistelee itseään on puhdistuksen aika kaikesta saasteista, myrkyistä, tuhoaseista ja monista muista vaaraa aiheuttavista ylimääräisistä tekijöistä, jotka ovat uhkana maapallolle ja koko linnunradan planeettajärjestelmälle. Tässä aurinkokunnassa ei ihmiset ole ainoita ajattelevia olentoja. Meitä on muitakin elollisia olentoja monilla planeetoilla, joskin monen näköisiä ja monen kaltaisia, silti me kaikki omilla planeetoilla olemme Isä Jumalan luomia, kuten ovat maaplaneetalla ihmiset sekä koko elollinen luomakunta. Tämä planeetta järjestelmä on kuin helminauha jossa kaikki vaikuttavat kokonaisuuteen.

Nyt ihmiskunta on omilla valinnoillaan uhkaamassa tämän järjestelmän harmoniaa. Näin ei saa käydä, siksi puhdistus maan piirissä on tätä päivää, että palautuisi harmoninen tasapaino ja turvaisi jatkuvuuden järjestelmissä. Olkaa siis levollisin mielin ei mitään hallitsematonta tule tapahtumaan kaikki tulee menemään Isämme Jumalamme suuren suunnitelman mukaisesti. Jokainen yksilö tulee kohtaamaan tulevaisuuden itse valitsemallaan tavalla joko nousemalla aluksiimme turvaan tai jäämällä maan piiriin ottamaan vastaan sen tulevaisuuden mitä muutokset tuovat tullessaan. On aika päättää tämä viesti ja odottaa ja seurata mitä aina uusi päivä tuo tullessaan. Hiljentyminen rauhoittuminen sekä meditointi auttavat monissa ongelmissa. Silloin henkioppaat voivat lähestyä antaen sykäyksiä ajatuksiin jotka tuovat moniin ongelmiin vastauksia ja neuvoja mitenkä pitää toimia kun joutuu uusien odottamattomien ongelmien kanssa tekemisiin. Apu on lähellä, kun vain oivaltaa kuinka pitää toimia, siis hiljentykää, rukoilkaa, niin saatte vastauksia, sillä Isä Jumala on kuitenkin jokaisessa ihmisessä joka sen itsessään tunnistaa. Ei tulevaisuutta pidä pelätä, vaan odottaa ja ottaa se vastaan uutena, ihmeellisenä seikkailuna.

Galaktisen liiton tiedottaja Audius.