Galaktisen liiton tiedote (Nro 47) 23.3.2005

(http://www.penantupa.net/viestit/glt_23032005.htm)

(Kanavana Pentti, puh. 0400 630618) kotisivu: www.penantupa.net

Me Galaktisen Liiton tiedottajat haluamme kertoa teille lisää tulevasta ajasta, jonka tapahtumat ovat teille todellisia ja joita tilanteita tulette kohtamaan tämän kevään ja kesän aikana. Monet ovat jo unohtaneet alkuvuoden Aasian katastrofin, sillä ei ihmisen muisti tällaisissa asioissa ole pitkä, elleivät onnettomuudet ole sattuneet omalle kohdalle. Jälleen on tuudittauduttu ajatukseen, että kaikki asiat ovat hyvin, ja elämä jatkuu entisen kaltaisena. Näin vaan ei asianlaita ole, sillä pinnan alla kytee koko ajan odottaen leimahtamista ilmiliekkeihin, kuten sanonta keskuudessanne on. Luontoäiti on näyttänyt vasta pinnallisesti, mitä on tulossa tänä kuluvana aikana. Olemme aikaisemminkin kertoneet mannerlaattojen liikehdinnästä ja kellumisesta, näin on tilanne tälläkin hetkellä. Laatat liikkuvat normaalia voimakkaammin aiheuttaen painetta Maan kuoressa. Hetkellä millä tahansa saumakohdassa tapahtuu yhteentörmäys, joka on voimakkaampi kuin tähänastiset maanjäristykset. Asteikot, joilla mitataan, ovat äärilukemilla, ja seuraukset sen mukaiset. Sielupoistumia tulee paljon, ja aineelliset vahingot ovat mittavia. Ei tämä tuleva maanjäristys jätä ehjäksi niitä alueita, joissa katastrofi koetaan, vaan talot sortuvat kuin korttitalot, ja hätä ja paniikki ovat valtavia. Valitettavasti tämä on tosiasia.

Emme kerro tätä peloitteeksi vaan tahdomme herättää ihmiset uinuvasta turvallisuuden tunteestaan seuraamaan ja olemaan valveilla kohdatakseen ne ravistukset, jotka ovat tulossa. Näiden voimakkaiden muutosten johdosta talouselämä maailmanlaajuisesti kohtaa vaikeuksia entisestään. Öljyn hinta ja saatavuus vaikeutuvat, kuten olemme aikaisemmissa viesteissä kertoneetkin, sillä tämä tuleva maanjäristys tapahtuu alueilla, joilla tuotetaan vientiin ruokaa moniin maihin. Turismi jälleen on voimakasta näillä aluella, kuten oli alkuvuodesta Aasiassakin. Myöskin matkailu ja lentoyhtiöt joutuvat suuriin vaikeuksiin tämän johdosta.

Me Galaktisesta Liitosta näemme koko maapallon tapahtumat laajemmin kuin ihmiset Maan päällä. Voimme seurata tapahtumia laajamittaisesti ja todeta ennakkoon, mitä on tulossa. Tämän uuden maanjäristyksen tiedämme tapahtuvan, ajankohta ei ole meidänkään tiedossa päivälleen varmasti. Laitteemme näyttävät kuitenkin sen suuntaista kehitystä tapahtuvan, ettei ole kovin pitkästä ajanjaksosta kyse, kun todellisuus tulee olemaan ajankohtainen. Emme saa kertoa tämän tarkemmin maantieteellistä sijaintia, sillä se tieto olisi vain vaikeuttavana tekijänä tulevassa tapahtumasarjassa. Sanomme näin, sillä todellakin on kysymys tapahtumasarjasta, joka heijastuu moniin maihin kuluvana vuotena. Ei ole vain yhtä maanjäristystä, vaan niitä tulee useita. Tämän johdosta vaikutukset tulevatkin olemaan suuria katastrofaalisessa mielessä.

Myöskin jo ennakolta pelätty lintuinfluenssa tulee leviämään moniin maihin tartuttaen suuria ihmismääriä tähän tappavaan tautiin. Tämäkin on huomionarvoinen seikka eikä ole syytä tässäkään asiassa tuudittautua ajatukseen, että Pohjoismaat ja Suomi säilyisivät puhtaina ja vapaina tästä maailmanlaajuisesta kulkutaudista.

Teille on tulossa vaikea vuosi, joka koettelee ihmiskuntaa monin tavoin. Näin on tarkoitettukin tapahtuvaksi, sillä Isä Jumalan suuressa suunnitelmassa on tullut tämän ravistuksen aika. Voittehan te itsekin jokainen kohdallanne todeta kuinka päivä päivältä sodat ja väärinkäytökset ovat vain lisääntyneet. Aina vain uusia sotia käydään jo olemassaolevien lisäksi. Miljoonia ihmisiä tapetaan, raiskataan ja kidutetaan, lapset hylätään oman onnensa varaan tai vaihtoehtoisesti orjuutetaan työhön tai käytetään seksuaalisesti hyväksi aiheuttaen suurta kärsimystä. Miljoonia ihmisiä kuolee aliravitsemukseen ja nälkään eivätkä rikkaat maat ja niiden kansalaiset välitä tästä vähääkään lukuunottamatta pieniä ryhmiä, jotka koettavat vapaaehtoisvoimin olla näille hätääkärsiville ihmisille avuksi.

Tämä kaikki on vain sitä näkyvää vääryyttä, joka Maapallolla vallitsee. Vielä suurempaa hätää ja vaikeutta ihmiskunnan keskuudessa aiheuttaa niinsanottu laillistettu rikollisuus, jota päättäjänne harjoittavat kansojensa valitsemina virkamiehinä ja hallitsijoina. Heidän päätöksillään saatetaan tarkoituksenmukaisesti ihmiset ahdinkoon ja näin jopa kansakuntia riistetään heidän oman etunsa ja ahneutensa takia. Niinpä Isä Jumala on katsonut ajankohdan olevan tässä ja nyt, jolloin suunta on käännettävä ja kurssi muutettava tasa-arvoiseksi ja otettava kaikki ihmiset samalle viivalle samanarvoisina yksilöinä. Tästä johtuen on ravistelun aika koittanut, sillä muuten ei muutosta tapahdu, ja vaikeudet ihmisten keskuudessa vain lisääntyvät entisestään. Niinpä tämä tuleva vuosi tuo tullessaan monia todella suuria muutoksia.

Me olemme aikaisemmissa viesteissämme antaneet ennakkoon monia ohjeita tulevaisuuden varalle. Nyt olisi oikea hetki lukea niitäkin, sillä silloin saatte kokonaiskuvaa siitä, mitä on tulossa, ja kuinka siihen on varauduttava. Emme tässä viestissä toista näitä asioita; sen verran kuitenkin toistoakin, sillä ravinto ja sen saatavuus on huomioitava entistä tarkemmin tulevina kuukausina, sillä tuotanto tulee kärsimään monissa maissa ilmastollisista syistä johtuen.

Emme kerro näitä tulevia taphtumia pelottaaksemme lukijoitamme vaan kerromme tapahtumat ennakkoon siitä syystä, että uskottavuus näihin viesteihimme lisääntyisi, sillä tulemme tulevaisuudessa antamaan paljon seikkaperäisempiä ja yksityiskohtaisempia tiedotteita, jotka sisältävät myös ohjeita, jotka on hyväksi hyväksi huomioida tulevana muutoksen aikana. Muutokset tulevat olemaan niin suuria ja rajuja, että kaikki se tieto, opastus ja ohjeet ovat monesti jopa elintärkeitä asioita. Tämä meidän pääsiäisviestimme on hieman pelottava, mutta niin on tarkoituskin, sillä haluamme hieman herätellä ihmisiä tajuamaan, kuinka paljon maailmassanne on korjattavaa.

Ihmiset itse eivät keskenään pysty enää tilannetta hallitsemaan, vaan vääjäämättömästi ihmiskunta on menossa kohti omaa tuhoaan. Näin ollen Isämme Jumalamme on katsonut tarkoituksenmukaiseksi kääntää nykyisen suunnan. Lopputuloksena tulee olemaan parempi maailma, jota ihmiset tasavertaisesti rakastaen toisiaan, kunnioittaen toisiaan yhdessä Luojansa opastuksella ja meidän toisten tasojen auttajienne tuella rakentavat Maapallosta sen paratiisinomaisen planeetan, josta olemme aikaisemmissa viesteissämme kertoneet.

<<<<<

Nyt alkava pääsiäisen aika on hiljentymisen ja rauhoittumisen aikaa. Kerääntykää yhteen, muodostakaa ryhmiä, meditoikaa, rukoilkaa ja pyytäkää apua enkeleiltä ja oppailtanne, niin teitä autetaan. Teille annetaan oivalluksia sekä parantavaa, voimistavaa energiaa, sillä tänä pääsiäisen aikana ovat henkimaailman auttajat tehostetusti mukana kaikissa tapahtumissa, joissa kokoonnutaan Jumalan nimeen. Myöskin ne ihmiset, jotka jostain syystä viettävät tämän ajan yksin, ovat saava samanlaisen energian vuodatuksen osakseen hiljentymisen yhteydessä: eihän kaikilla ole mahdollisuutta lähteä ryhmätapahtumiin mukaan.

Joka tapauksessa kaikki ne ihmiset, jotka tuntevat tarvetta olla yhteydessä toisille tasoille ja henkimaailmaan, ovat mukana tulevassa valotyössä ja saavat siunauksen tälle työlle oli se sitten missä mittakaavassa tahansa. Kaikki se työ, joka tehdään Jumalan nimessä toistenne auttamiseksi, on siunattua työtä ja ensiarvoisen tärkeää, sillä jokainen rukous nostaa niin omaa kuin Maa-Äidinkin värähtelytasoa. Näin se edesauttaa kestämään helpommin tämän tulevan ajan, joka tuo monia suuria muutoksia tullessaan. Minä Audius, Galaktisen Liiton tiedottaja, yhdessä koko laivueemme väen kanssa toivotan hyvää ja siunattua pääsiäistä.