Galaktisen liiton tiedote (Nro 48) 23.5.2005

(http://www.penantupa.net/viestit/glt_23052005.htm)

(Kanavana Pentti, puh. 0400 630618) kotisivu: www.penantupa.net

Minä Audius olen ollut pitkään Pentin oppaana, ja antanut hänen kauttaan monia viestejä luettavaksi, ohjeeksi ja tiedoksi jaettavaksi kaikille halukkaille, jotka ovat kiinnostuneet seuraamaan mitä maapallolla tapahtuu ja tulee tulevaisuudessa tapahtumaan. Kaikki antamani viestit ovat olleet ajankohtaista tietoa, joskin aikamääritelmät ovat olleet suhteellisia. Tämä on johtunut ihmisten vapaasta tahdosta josta johtuen on erittäin vaikeaa ennakoida ihmismielen ailahteluita joita luonnollisesti esiintyy myöskin päättäjienne ja poliitikkojen keskuudessa hyvin voimakkaasti. Myöskin poliittiset päämäärät muuttuvat ja tavoitteet vaihtelevat hyvinkin voimakkaasti johtuen vallankäytön tarkoituksesta kulloisessakin maailman tilanteessa. Ilmaston muutokset joista olen viesteissäni kertonut ovat vääjäämätön tosiasia, eikä jo käynnissä olevaa muutoksen aikaa pysäytä mikään.

Kaikki ne muutokset ja niiden tuomat katastrofit ovat tulevaisuutta. Tämä kuluva vuosi tuo tullessaan niin monia suuria muutoksia, että jokainen ihminen maan päällä tajuaa tämän tosiasian. Myöskin luonto ja eläimet ovat jo nyt reagoineet tavallisuudesta poikkeavalla tavalla tämän hetkiseen olotilaan joka vallitsee maapallolla. Maan magneetti kentät ovat muuttuneet niin paljon, että se vaikuttaa herkkiin luontokappaleisiin jotka aistivat mitä on tapahtumassa. Tiedemiehenne monissa maissa tietävät tämän, mutta tätäkin tietoa salataan kuten monia muitakin tärkeitä asioita, jotka olisi annettava julkisuuteen kaikkien luettavaksi ja kuultavaksi.

Ei tulevista monista uusista tautiepidemioistakaan anneta riittävää tietoa, vaan nekin asiat salataan kansalaisilta. Lintuinfluenssa on seuraava kytevä pommi keskuudessanne joka jossain vaiheessa räjähtää. Silloin siinä tilanteessa sitä on mahdoton pysäyttää, sillä muuttolinnut lentävät maailmanlaajuisesti kantaen tautia mukanaan kuten tekevät turistitkin kulkiessaan ympäri maapalloa matkoillansa. Tämä kaikki on tulevaisuutta jolle enää ei voida mitään, vaan on vain ajan kysymys koska ja missä tämä alkusysäys tapahtuu. Mahdollisuuksia on tälläkin hetkellä monia, sillä tätä tautia esiintyy jo monissa maissa. En halua teitä pelottaa tällä viestillä, sillä nämähän asiat ovat tiedostusvälineetkin kertonut hieman vain raottaen ovea ja antanut vain sen verrantietoa kun on ollut pakko.

Me toisten tasojen auttajat olemme mukana jokainen hetki maapallon kehityksessä, autamme tulevaisuudessa ihmiskuntaa monin tavoin. Meidät tullaan näkemään monilla mantereilla tulevaisuudessa, tehtäviemme muuttuessa avoimuutta tarvitaan, sillä mitä vaikeammaksi tilanne maapallolla tulee, sitä enemmän tietoa päättäjienne taholta salataan. Näin ollen meidän Galaktisen liiton auttajien on tämä tieto teille annettava ohjeeksi, sekä opastamiseksi, että jokainen joka ottaa vastaan antamamme opastuksen sen myös saa. Tulee paljon pelkoa ja vastustusta, sillä onhan aluksemme ja läsnäolomme pelottava asia. Saamme monia hyökkäyksiä osaksemme monin eri tavoin niin aseellisesti kuin propagandaisesti, sillä kaikin tavoin olemassa oloamme koitetaan vääristellä ja peitellä. Tähän kaikkeen osaamme varautua ja suojautua ja kaikki tulee sujumaan aivan kuten Isämme Jumalamme on suuressa muutoksen ajan suunnitelmassaan tahtonutkin käyvän. Ketään ei jätetä joka tahtoo mukaamme lähteä, sillä tulevaisuudessa me evakuoimme kaikki halukkaat aluksiimme. Ne jotka valitsevat toisen tien jääden maan piiriin kokevat konkreettisesti itse kaiken sen muutoksen mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Näin on tapahtunut maapallon historiassa ennenkin ja näin on tapahtuva vastakin. Ajankohta ei vielä ole akuutti, mutta muutokset ovat jo nähtävissä, eikä tulevaisuus tästä paremmaksi enää muutu. On vain mentävä mukana tässä muutoksessa.

Me annamme paljon uutta tietoa tänäkin vuotena. Pentti saa uuden oppaan, joka antaa hänen kauttaan seikkaperäisempää ja yksityiskohtaisempaa viestiä teille luettavaksi. Tämä vaihdos on tapahtuva tämän viestin jälkeen. Seuraava viesti tulee tämän uuden oppaan antamana. Hän itse kertoo nimen jolla häntä voi kutsua, sillä meillehän nimet eivät ole niin tärkeitä kuin ihmisten keskuudessa on. Minä Audius olen mukana. En jätä Penttiä vaan hyvinkin tiiviisti seuraan hänen kehitystään. Tämä uusi opas on myös fyysinen henkilö kuten minäkin. Hän on Pleiaarien tähdistöstä lähtöisin, mutta nyt työssä suurella tukialuksella. Hän ja Pentti ovat monesti tehneet yhdessä työtä monissa inkarnaatiossa monilla planeetoilla ja näin ollen heidän energiset tuntemuksensa toisiaan kohtaan ovat niin voimakkaat, että Pentin on entistä helpompi työskennellä tämän henkilön kanssa.

Tämä energinen side mahdollistaa molemmin suuntaisen yhteyden ja näin ollen heidän keskinäinen kommunikointinsa on helpompaa ja viestit niin kirjoittamalla kuin myös puhumalla ovat luontevasti toteutettavissa aina kun tilanne niin vaatii. Tässä tulevassa muutoksen ajassa on hyvin tärkeää tiedon kulun nopeus ja helppous. Tämä on tässä uudessa opastamisessa tärkeää, että tieto kulkee nopeasti ja helposti missä tilanteessa tahansa. Minä Audius siirryn uusiin tehtäviin joita on lukuisia ollutkin ja jotka vain entisestään lisääntyvät. Tarvittaessa olen mukana edelleen tässä työssä jota olen Pentin kanssa vuosia tehnyt. Minä kiitän tästä yhteistyöstä toivotan Isän Jumalan siunausta niin Pentille kuin kaikille jotka ovat näitä antamiani viestejä lukenut.

Kristussiunausta

Audius.