Galaktisen liiton tiedote (Nro 59) 23.9.2009

(http://www.penantupa.net/viestit/Galaktinen_viesti_nro59_23092009.html)

(Kanavana Pentti, puh. 0400 630618, kotisivu: www.penantupa.net)

Tämän viestin sisältö poikkeaa aikaisemmin antamistamme viesteistä. Teille on kerrottu monissa viesteissä tulevista tapahtumista, joita ihmiskunta joutuu kohtaamaan tulevina vuosina. Emme ole kuitenkaan kertoneet vielä kuinka kohtaamisemme maapallon väestön ja toisten sivilisaatioiden kesken tulee tapahtumaan käytännössä. Tämä prosessi on vaikea toteuttaa, sillä vastustusta keskuudessanne on paljon. Jotkin tahot suojelevat omia intressiään vallan ja rahan vaikutuksen alaisena. Nämä tahot löytyvät vallan huipulta ja kirkon sekä muiden uskonnollisten ryhmittymien piiristä.

Maailman valtaa pitävien rahamahtien hallussa on tieto toisten tasojen älyllisten elämän olemassa olosta myöskin katolisen sekä muidenkin uskonnollisten ryhmittymien piiristä löytyi sama tieto meidän olemassa olostamme. Ei siis ole mahdollista etteikö valtapiirit salaisi tätä tietoa viimeiseen asti. Tieto yleisellä tasolla olemassaolostamme romuttaisi maailmanne uskonnot ja rahamaailman mahti- ja valta muuttuisi ja jakautuisi uudella tavalla. Siispä tietoa salataan kaikin mahdollisin tavoin niin pitkään kuin vain on mahdollista.

Nyt tulevassa muutoksen ajassa salailu ei enää ole mahdollista, sillä tulee aika jolloin me toisten tasojen elolliset saamme tulla maan piiriin ja ihmisten keskuuteen. Tämä prosessi on jo käynnistynyt. Olemme maan läheisyydessä lukuisilla aluksilla odottamassa oikeaa hetkeä jolloin voimme näyttäytyä ja ilmaista olemassa olomme. Tämä joukko tapahtuma jossa lukuisat aluksemme näkyvät samanaikaisesti useilla mantereilla tulee olemaan ensimmäinen suora kontakti joka kohdistuu koko maapallon väestöön. Näin ei enää voida kieltää olemassa oloamme eivätkä mitkään tahot voi manipuloida kansalaisiaan kieltämällä tapahtumaa jossa on miljoonia todistajia maapallon eri maanosista. Tämä tapahtuma on ensimmäinen todistettavasti "ufojen" olemassaolosta. Se tuo paljon hysteriaa ja paniikkia ihmiskunnan keskuuteen. Näin ollen, tulee seuraamaan pitkä rauhoittumisenjakso ennen seuraavaa kontaktia. Tämän jakson maan ihmiset tarvitsevat sillä joukko ilmestymisemme pistää pakan sekaisin, kuten sanonta keskuudessanne kuuluu.

Vie pitkän aikaa ennen kuin tästä järkytyksestä päästään tasapainoon keskuudessanne. Tämän rauhoittumisen ajan te maan ihmiset tarvitsette. Emme vielä kerro mitään päivämääriä, sillä ei Isä Jumala ole sitä meillekään Galaktisessa liitossa ilmoittanut. Se on tiedossamme, ettei tämä ajankohta ole kuitenkaan kovin kaukana tulevaisuudessa. Kaiken tämän tarkoituksena on valmistaa ihmisiä tulevaa muutoksen aikaa varten, sillä maapallo ja sen väestö tulee kohtaamaan suuria muutoksia, joista olemme teille aikaisemmissa viesteissä kertoneet. Nämä muutokset tulevat olemaan niin suuria ja rajuja, ettei maan väestö selviä niistä ilman meidän toisten tasojen auttajien ja aluksiemme apua.

Näin totuttelu olemassa oloomme alkaa vähin äänin pienin harppauksin. Seuraavana vuorossa tulee olemaan paikallisia ilmestymisiämme monilla eri mantereilla. Ei kuitenkaan ole vieläkään aika suoriin kontakteihin väestön keskuudessa. Tarkoitus on näin vain totuttaa ihmisiä siihen, että "ufoja" on olemassa. Eikä niistä ole ihmisille mitään vaaraa. Tämä hienovarainen ilmestymisemme tuo turvallisuuden tunnetta ja vihamielisyys lieventyy ihmisten mielissä, sillä kaikki mitä ei tunneta luo pelkoja ja pelko luo vihamielisiä ajatuksia ja tunteita. Ilmestymiset ovat niin nopeita ja äkkinäisiä ettei jää mitään mahdollisuutta kohdistaa aluksiimme asein mitään uhkaa. Näin eliminoituu kaikki vihan ja sotaisuuden mahdollisuus pois. Monet tätä viestiä lukevat ajattelevat mielessään täysin mahdotonta ja näkisi vaan tämän tapahtuman todeksi. Me ymmärrämme tämän reaktion ihmisten mielissä, sillä onhan aivan luonnollista ettei tällaista voi olla olemassakaan, käy ajatuksena suurimmalla osalla ihmisistä maapallon väestön keskuudessa.

Nyt on aika poistaa verho joka pimentää ihmisten mielen toisista ulottuvuuksista, niiden olemassa olosta jo monilla planeetoilla olevasta älyllisestä elämästä. Elämästä jota on ollut jo miljoonia vuosia ennen maapallon syntyhistoriaa. Elämästä, jossa teknologia on monin verroin kehittyneempää kuin maan asukkaiden keskuudessa, elämästä joka poikkeaa täysin maapallon elollisten elämästä. Elämästä jossa elolliset olennot poikkeavat täysin ihmisten ulkonäöstä ja tavoista. Tämä kaikki on niin erilaista ja osittain kuitenkin samanlaista, kuin maaplaneetalla on vallitseva elämä. Me toisten tasojen elolliset tulemme ystävinä keskuuteenne, tuomme avuksenne teknologiamme, energiamme sekä kehityksen monilla alueilla, joka on kehittynyt miljoonien vuosienaikana, jo ennen maaplaneetan olemassa oloa. Tämä kaikki on tulevaisuutta, ei vielä tätä päivää, mutta ei myöskään monien vuosien päästä. Siispä ihmiskunnan totuttaminen avaruuden Galaksien ja planeettojen salaisuuksiin on lähtöviivalla.

Me Galaktisen liiton edustajat olemme odottaneet tätä alkavaa muutosta tapahtuvaksi jo jonkin aikaa. Nyt muutoksen aika on ajankohtainen tulevaisuus ihmisten keskuudessa. Avaa monia kysymyksiä toisista tasoista ja ulottuvuuksista ja niillä vallitsevasta elollisesta ja älyllisestä elämästä. Tämän viestin tarkoituksena on selventää seikkaa, että todella on olemassa "ufoja" ja, että niillä lentää ja matkustaa ajattelevia sekä tuntevia elollisia olentoja. Sanomme olentoja siksi, että meitä on monen näköisiä ja monen kokoisia ja poikkeamme ulkoisesti hyvinkin paljon ihmisten ulkonäöstä. Sillä meitä on olemassa aurinkokunnan eri osista ja eri planeetoilta joissa elinolosuhteet ovat moninaisia. Siksi myös täysin erilaista kuin ihmisten ulkoinen olemus. Tämä kuitenkin on vain muotoseikka. Tärkein asia on lähimmäisen rakkaus ja toinen toistensa auttaminen sekä huomioiminen kaikissa tilanteissa. Tämä onkin sanomamme teille maan ihmisille. Keskuudessamme vallitsee rakkauden uskonto, joka on kaiken kattava. Lukekaa aikaisemmin antamiamme viestejä, niissä on kerrottu mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja mihinkä maapallon tapahtumat ovat menossa, niin luonnon kuin ihmisten keskuudessa.

Ihmiskunta tulee kohtaamaan vaikeita aikoja monin eri tavoin, sillä muutoksen aika on tullut. Maan piirissä on tällä hetkellä liikaa saasteita, liikaa sotia, liikaa itsekkyyttä ja sortoa sekä väkivaltaa. Ei tämä meno voi enää tällaisena jatkua kauaa aikaa. Ei maaplaneetta kestä nykyistä menoa, ihmiset itse tuhoavat tämän planeetan tällä nykyisellä menolla, joka keskuudessanne vallitsee. Näin ei saa käydä. Tämä kaunis planeetta tulee säilyä ja sitä tulee vaalia kaikin tavoin. Näin on Isämme Jumalamme säätänyt ja meidät Galaktisen liiton edustajat avuksenne lähettänyt, yhdessä kanssanne kohtaamaan tulevan suuren muutoksen ajan.

Tämä kanavamme on työskennellyt kanssamme jo kohta 20 vuoden ajan. Olemme hänet opettaneet ja totuttaneet tähän tehtävään olla linkkinä teidän ja meidän välillä. Hänen työnsä tulevaisuudessa tulee entistään lisääntymään antamamme viestit tulevat olemaan yksityiskohtaisempia ja seikkaperäisempiä sekä ohjeellisempia jo lähitulevaisuudessa. Tulette tämän kanavamme kautta saamaan monia hyödyllisiä ohjeita, jotka helpottavat tulevissa muutoksissa monia arkipäivän tilanteita. Olkaa luottavaisella mielin, sillä kaikki mitä tulevaisuudessa muutoksia kohtaatte, on kuitenkin suunnitelmallista, ennalta harkittua ja parempaan tulevaisuuteen tähtäävää toimintaa.

Rakkaudella Galaktisen liiton tiedottaja Audius.