Galaktisen Liiton tiedote (nro 62), 28.2.2011

(http://www.penantupa.net/viestit/Galaktisen_liiton_tiedote_nro_62.html)

(Kanavana Pentti, puh. 0400 630618, kotisivu: www.penantupa.net)

On uuden viestin aika. Te näette nyt omin silmin kuinka tapahtumat maapallolla etenevät. Kaaos on syntymässä vääjäämätöntä vauhtia. Lähi-itä kuohuu, Arabimaat ovat sekasorron partaalla, hysteria ihmisten keskuudessa lisääntyy. Öljyn hinta nousee uhaten maailman taloutta. Tämä kaikki on kerrottu aikaisemmissa viesteissä. Tämä on vasta alkusoittoa tuleville katastrofeille ja suurille muutoksille mitä ihmiskunta joutuu tulevaisuudessa kohtaamaan. Luonnonmullistukset tulevat voimakkaasti lisääntymään kaikilla mantereilla koko planeetan alueella. Nyt on se aika käsillä, mistä monet ennustukset ovat ihmisiä varoittaneet. Tämä alkanut vuosi on käännekohta ihmiskunnan nykyhistoriassa. Ei ole moniin sukupolviin jouduttu kohtaamaan näin suuria muutoksia mitä on odotettavissa tänä ja ensi vuonna. Teille on monissa yhteyksissä kerrottu vuoden 2012 joulukuun Mayakalenterin päättymisestä, myöskin monet muut ennusteet ovat kertoneet tästä ajanjakson päättymisestä ja löytyyhän raamatustakin viitteitä kyseisestä ajasta ja sen tuomista muutoksista. Me Galaktisen liiton tiedottajat saamme myös hieman valottaa tätä tulevaa ajanjaksoa. Vuosi 2011 on se vuosi josta todenteolla alkaa muutoksen aika. Enteet ovat jo selvästi nähtävissä, kunhan vain hetkeksi pysähtyy ajattelemaan ja seuraamaan mitä ympäri maapallon eri mantereilla tapahtuu. Ensinnäkin ihmisten käyttäytyminen on muuttunut suuresti. Ennen suljetuissa diktaattorivaltioissa herääminen ja tiedostaminen elinolosuhteiden rajallisesta valvotusta elämästä on antanut ihmisille uutta uskoa.

Muunlaisesta vapaammasta elämisen mahdollisuudesta on lähdetty murtamaan suurin kansanjoukoin yksinvaltiaiden valtaa. Tämä suunta tulee voimakkaasti jatkumaan ja lisääntymään. Enää ihmiset eivät alistu näiden johtajiensa ylimieliseen hallitsemiseen. Kavallukset ja vääryydet paljastuvat ja kansakunnat vapautuvat tästä sorrosta. Tässä muutoksessa on myös haittapuolensakin. Maapallon väestö ajautuu kaaoksen tielle ja syntyy sotia, jotka tuovat tullessaan pulaa ja kurjuutta niin elintarvikkeista kuin eri muodoissa energian saannista. Tätä aikaa tulee jatkumaan seuraavat kaksi vuotta. Lisäksi luonto kokee suuria muutoksia. Kuivuus lisääntyy jollain mantereilla, toisaalta rankkasateet ja tulvat piinaavat suuria alueita kuten on jo menneenä vuotena nähtykin. Maanjäristykset ja tulivuoren purkaukset lisääntyvät voimakkaasti tuhoten suuria alueita ja asumuksia. Sielupoistuma tulee olemaan suuri. Tämä kaikki on tulevaa aikaa. Tästä löytyy täsmällisempää tietoa aikaisemmista viesteistä, joita olemme tämän kanavan kautta antaneet teille luettavaksi.

Tuleva aika on vaikeaa ja vaativaa aikaa, jossa koetellaan ihmiskuntaa voimakkaasti. Tämä muutoksen aika on tarpeen, sillä mikään muu ei enää pysäytä kehitystä johon maailmanne on ajautunut. Maaplaneetta on kriittisessä vaiheessa, saasteet ovat tuhonneet suuria alueita ja maanosia, vesistöt ovat monilla mantereilla saastuneet käyttökelvottomiksi lietealtaiksi. Ilmasto ja ilman laatu monin paikoin on lähes kelvotonta hengitettäväksi. Asevarustelu on entisten tuhoaseiden lisäksi huipussaan. Asevarusteluun käytetään voimavaroja sumeilemattomasti, unohdetaan satojen miljoonien ihmisten nälänhätä ja aliravitsemus. Sairaat jää hoitamatta, nälkäiset ruokkimatta, kunhan vain kauhun tasapaino säilyy. Näin ei voi pitkään kehitys maailmassanne jatkua, sillä jos muutosta ei tule, ihminen itse tuhoaa tämän kauniin planeetan. Näin ei saa tapahtua, sillä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tähtijärjestelmä on kuin helminauha, jossa kaikki helmet ovat harmonisesti järjestyksessä omalla paikallaan, jos yksi helmi puuttuu tai on pois järjestyksestä, koko nauha on epäsuhteessa kokonaisuuteen. Näin on myös maailmankaikkeuden järjestyksen kanssa. Kaikilla planeetoilla on oma tehtävänsä ja järjestyksensä. Niin myös maaplaneetan on noudatettava näitä luonnon lakeja tasapainon ylläpitämiseksi.

Menneinä vuosina ja tänä päivänä ihmisten käytös uhkaa tätä luonnon järjestystä ja tasapainoa. Näin ollen Isä Jumala on suuressa suunnitelmassaan maapallon osalta nähnyt muutoksen ajan olevan käsillä. Tätä tarkoittaa tuleva ajankohta vuoden loppu 2012. Muutos on alkanut pikku hiljaa niin ihmisten ajattelussa, käytöksessä kuin myös teoissa. Kyseenalaistetaan päättäjien käytökset ja teot, vaaditaan avoimuutta ja rehellisyyttä. Tämä on poliitikoille vaikeaa, sillä yleinen sallittu käytöstapa heidän keskuudessaan on ollut ja osin on vieläkin, että tehdä saa mitä vaan, kunhan kaikista tekemisistään ei jää kiinni. Oman edun tavoittelu on päällimmäisenä ja kansan edut ovat kaukana perässä.

Ihmiset heräävät huomaamaan tämän järjestelmän mädännäisyyden ja alkavat vaatia muutosta vallitsevaan systeemiin. Luonto on äärimmäisen kestävyyden rajoilla. Tämä näkyy suurina muutoksina ympäri planeetan. Näistäkin muutoksista uutisoidaan vain murto-osa. Paljon tapahtuu suuria muutoksia joista ei kerrota yleisesti. Tiedemiehet vaiennetaan poliitikkojen taholta, jotta kansalaiset olisivat helpommin hallittavissa. Kansalaisille järjestetään erilaisia massatapahtumia, musiikin, kulttuurin ja urheilun taholta jolloin ympäristön havainnointi herpaantuu eikä huomioida eikä nähdä maailman todellista tilaa mihinkä elämä maapallolla on ajautunut. Nyt on ihmisten aika herätä huomaamaan missä mennään, mitä tapahtuu ja mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Muutoksen aika on tässä ja nyt. On hyväksi seurata tiedotusvälineiden uutisointia, monilta eri tahoilta sillä eri uutislähteet kertovat asioista eri tavoin. Näistä uutisoinneista voi tehdä yhteenvetoja ja muodostaa itselleen kuvan nykytilanteesta, joka keskuudessanne vallitsee.

Me Galaktisen liiton tiedottajat seuraamme tilanteiden kehitystä maapallolla. Havainnoimme joka hetki muutoksia niin ihmisten keskuudessa kuin myös ekologista kehitystä planeetan kehityksessä. Olemme suurilla tukialuksilla maapallon läheisyydessä. Näiltä aluksilta vierailemme keskuudessanne tehden seikkaperäisiä havaintoja eri mantereilla. Olemme eri värähtelytaajuudelle maan värähtelyyn verrattuna. Näin läsnäoloamme ei voi havaita käytössänne olevilla laitteilla. Seuraamme tarkoin kehitystä ja tarvittaessa saamme puuttua asioiden kulkuun, jos joku suuri uhka on näköpiirissä. Esimerkiksi atomi tai biologiset aseet ovat tätä uhkaa. Isä Jumala on säätänyt suuressa viisaudessaan ohjeen, jonka mukaan mikään katastrofi ei saa olla uhkana maaplaneetan olemassa ololle. Tätä ohjetta me Galaktisen liiton valvojat valvomme jokainen hetki vuorokaudessa. Seuraavat kaksi vuotta ovat kriittistä aikaa ihmisten keskuudessa. Ihmiskunta joutuu kohtaamaan monia suuria vaikeuksia, monet totutut tavat ja tottumukset muuttuvat suuresti. Monesta asiasta joudutaan luopumaan ja moni asia tehdään toisin kuin aikaisemmin. Tämä tuleva aika tervehdyttää ihmisten elämän, näkemyksiä ja tapoja. Paljon turhaa jää pois, paljon hyvää tulee tilalle. Sanonta, vaikeuksien kautta saavutetaan voitto, sopii tähän tulevaan aikaan. Älkää siis olko huolissanne, tuleva aika ja sen mukanaan tuomat muutokset ovat tarpeen maapallon ja sen ihmisten olemassaolon pysyvyyden vuoksi. Me annamme paljon seikkaperäistä tietoa ja ohjeita tämän kanavan kautta tulevaisuudessa sitä mukaan kuin on aiheellista ja tarpeellista.

Galaktisen liiton tiedottaja Audius.