Galaktisen liiton tiedote (Nro 51) 29.8.2007

(http://www.penantupa.net/viestit/glt_29082007.htm)

(Kanavana Pentti, puh. 0400 630618) kotisivu: www.penantupa.net

Minä Audius annan tämän viestin teille luettavaksi. Ne kaikki tapahtumat, joita olen kuvaillut tapahtuvaksi maapallon kehityksessä menneiden vuosien aikana ovat nyt tätä päivää. Tiedoitusvälineet kertovat päivittäin sodista, ilmastonmuutoksista, tautiepidemioista, terrorismista, pörssien heilahteluista, Amerikan taantumasta, tulevasta maailmanlaajuisesta taantumasta, öljyn hinnan heilahteluista ja tulevasta maailmanlaajuisesta lamasta, jota kaikki nämä asiat enteilee. Näistä minä olen viesteissäni kertonut ja varoittanut. On vain ajan kysymys koska joku edellä mainittu asia laukaisee koko tilanteen ja ihmiskunta ajautuu ennen näkemättömään kriisiin, mikä koettelee koko maapallon väestöä. Eläimet vaistoavat jo tälläkin hetkellä maapallon värähtelyn muutoksen negatiivisempaan suuntaan. Myös on joitain herkkiä ihmisiä, jotka tämän muutoksen huomaavat. Heitä vain ei kuunnella eikä oteta huomioon heidän kertomaansa siitä, mitä on odotettavissa tulevina vuosina ja myöskin jo tänä kuluvana loppuvuotena, joka aika tuo suuria muutoksia tullessaan.

Pelko on ihmisten alitajunnassa se este, joka kieltää hyväksymästä sitä totuutta, mitä tälläkin hetkellä maailmassa tapahtuu. Edelleen vain tuudittaudutaan ajatukseen ettei tämä minua kosketa vaan muita ihmisiä ja muita kansoja kuin suomalaisia. Näin ajatellen väistetään tietoisesti totuutta ja annetaan elämän kulkea totuttua ja turvallista tietä. Tälle tielle on tulossa niin suuria muutoksia ettei psyyke kestä niillä ihmisillä, jotka kieltävät jo tämänhetkisetkin muutokset sanomalla: onhan tällaista ollut ennenkin. Edelleen sanon, kuten olen aikaisemminkin viesteissäni sanonut: Ei tällaista ole ollut ennen tämän ihmiskunnan aikana, sillä kehitys on muuttunut niin nopeatempoiseksi, että lähes päivittäin maapallolla koetaan suuria muutoksia. Ilmasto on aivan sekaisin, tulvat koettelevat suurta osaa monista mantereista. Kuivuus ja kuumuus toisaalla koettelee monia maan osia. Ikirouta sulaa kiihtyvää vauhtia. Maanjäristykset ovat kiihtyneet ja voimistuneet. On myös huomioitava, että jokainen maanjäristys vaikuttaa myös tulivuoriin, jotka ovat yhteydessä mannerlaattoihin . On vain ajan kysymys, koska jokin tai mahdollisesti monetkin tulivuoret alkavat purkautumaan aiheuttaen ympäristöönsä suurta tuhoa ja myös entisestäänkin aiheuttavat maapallon lämpenemistä.

Kerron vielä mahdollisista tautiepidemioista, joita on odotettavissa. Tämäkin asia on todellisuutta monissa maissa. Päivittäin ihmisiä menehtyy erilaisiin tauteihin. On lintuinfluenssa, sars, ebola, kolera, malaria, eläinperäiset sairaudet ja lukematon määrä muita sairauksia, joita ei koeta uhaksi Suomessa eikä muissakaan pohjoismaissa tällä hetkellä. Ajatellaan vain, että ne ovat muiden kaukaisten maiden sairauksia eivätkä ne meitä suomalaisia uhkaa. Tämä ajatus on vain toiveajattelua ja harhaa, sillä nämäkin asiat on otettava vakavasti ja varauduttava henkisesti ajatukseen: maailma on pieni ja ihmiset matkustavat ja linnut lentävät maanosasta toiseen. Niin ihmiset kuin myös linnut voivat hetkessä levittää tarttuvia tauteja maanosasta toiseen. Ei siis ole mitään syytä tuudittautua turvallisuuden tunteeseen ajatellen, mehän asumme Suomessa, ei täällä mitään tällaisia asioita tapahdu, mehän olemme täällä turvassa kaikesta tällaisesta mitä muualla maailmassa tapahtuu. Tämä ajatustapa on täysin väärä. On hyväksi alkaa huomioimaan nämä tosiasiat. Päättäjänne ja poliitikot ovat näistä seikoista jonkin verran tietoisia mutta vaikenevat visusti ja kertovat vain sen verran kuin on pakko. Silloinkin kaunistellen asioita.

Lääkintähenkilökunta johtavien lääkärien taholla tiedostaa vaaran tartuntataudeista mutta yhteisestä sopimuksesta poliitikkojen kanssa näistäkin asioista kerrotaan vain sen verran kuin pakon edessä on kerrottava. Totuutta ei kerrota siitä, mitä mahdollisesti tiedetään ja mihinkä suuntaan ollaan menossa. Tämä kaikki salailu siksi, että ihmiset saadaan pysymään rauhallisina, tyytyväisinä ja kuluttavina kansalaisina ettei vaan kulutushysteria pysähtyisi ja tätä kautta heilauttaisi mitenkään talouselämää. Tämäkin aika eletään erilaisten huvituksien, kilpailujen ja viihteiden perässä juosten, päihteet, huumeet ja hauskanpito ajatuksissa ja teoissa päällimmäisenä. Voidaan siis sanoa: Leipää ja sirkushuveja tarjoten saadaan kansa pysymään tyytyväisenä ja unohtamaan mitä todellisuudessa maailmassa tapahtuu, ja näin niin sanottu eliitti saa rauhassa tehdä mitä katsovat parhaaksi oman varallisuutensa ja elintasonsa kohottamiseksi jo entisten rikkauksien lisäämiseksi sekä vallanhimonsa laajentamiseksi.

Me täältä Galaktisesta liitosta toisilta tasoilta seuraamme maapallon tapahtumia päivittäin. Vuorokauden jokaisena hetkenä tiedämme tulevat muutokset mitä on odotettavissa. Maapallon kehityksessä on tapahtumassa muutoksen aika, joka muuttaa maapallon kehityksen täysin. Isämme Jumalamme tahdosta Maa Ãiti ravistaa itseään voimakkaasti luonnonmullistuksien kautta, sillä se saastemäärä, mikä ihmisten taholta on maapallolle saatettu, on niin suuri ettei ekologinen tasapaino luonnossa enää kestä tällä nykyisellä vauhdilla lisääntyvää saastuttamista, mitä ihmiskunta tekee. On vesistöt saastutettu, on ilmasto saastutettu, on luontoa tuhottu ja saastutettu. Luojamme suureen suunnitelmaan kuuluu puhdistaa ja saattaa maapallo jälleen siihen puhtaaseen ja paratiisin oloiseen tilaan, joka on planeetalle luontainen olotila. Siispä tarvitaan tuleva muutoksen aika, jolloin tämä puhdistus tapahtuu. Se aika on jo alkanut ja voimistuu koko ajan nyt ja tulevina vuosina. Tämä maaplaneetta tulee olemaan vielä tulevaisuudessa hyvä paikka elää. Kaikkien luojan luotujen yhteinen paratiisi, jossa ei sodita, ei saastuteta eikä riistetä eikä sorreta toinen toisiaan vaan ihmiset elävät sopusointuisessa tilassa yhdessä eläinten kanssa kunnioittaen ja hoitaen luontoa parhaalla mahdollisella tavalla.

Nyt on tullut se aika ja aikakausi, jolloin pitäisi alkaa huomioimaan omaa henkistä kehitystään. Jättää vähemmälle rahan ja materiaalin perässä juokseminen, vähentää ja mahdollisesti lopettaa itsensä huumaaminen erilaisilla aineilla ja ottaa tilalle elämäänsä hiljentyminen, rauhoittuminen ja itsensä kuuleminen, sillä ei raha ja tavara tai matkusteleminen tee ihmistä onnelliseksi. Se kaikki on pinnallista ja useinkin vain korviketta sille ettei uskalla kohdata itseään ja sisimpäänsä ja kuunnella mitä todella elämällä on henkisesti antaa. Ei tarvita muuta kuin hiljentymistä, rauhoittumista luonnossa tai siinä ympäristössä jossa elää. Kuuntelee itseään, hiljentyy ja rukoilee pyytäen Isä Jumalalta tyyneyttä ja rauhaa elämäänsä, niin saavuttaa mielenrauhan ja tyyneyden elämäänsä.

Tämän viestin tarkoitus ei ole pelotella ketään. Haluamme vain herätellä ihmisiä tiedostamaan mitä tapahtuu ja on tapahtumassa maapallon kehityksessä, sillä henkinen valmius on ihmisen paras turva tapahtuu elämässä mitä vain. Pelko ja epäröinti ovat pahinta mitä ihminen voi itselleen tehdä. Olkaa siis vahvoja, uskokaa itseenne ja Isä Jumalaan, niin mitään sellaista ei tapahdu mitä ei voisi kestää ja siitä selvitä uuteen elämään, joko maan päällä tai siirymällä toisille tasoille henkimaailmaan.

Uusi aikakausi tulee olemaan rakentamisen ja henkisen kehityksen aikaa. Paljon sieluja on poistunut maan piiristä toisille tasoille ja ne, jotka ovat luomassa uutta maailmaa maan päälle ovat Isä Jumalan tahdosta meidän toisten tasojen auttajien ohjauksessa. Saamme olla mukana auttamassa ja ohjaamassa ihmiskuntaa kohti tulevia aikoja. Tuleva muutoksen aika on koettelemusten aikaa mutta myöskin antoisaa rauhan ja rakentamisen aikaa. Ne ihmiset, jotka siihen osallistuvat, kokevat tyytyväisyyttä, rauhaa ja rakkautta mielessään ja ovat onnellisia saadessaan näin auttaa toinen toisiaan ja palvella luojaamme Jumalaamme kaikesta sydämestään. Tämä uusi aika on tulevaisuutta, joka toteutuu, kun on ensin käyty läpi tuleva muutoksen aika, jonka maaplaneetta ja kaikki elollinen tulevat kokemaan. Me Galaktisesta liitosta olemme mukana tässä kehityksessä jokainen hetki vuorokaudesta. Tulevaisuudessakin annamme näitä tiedotteita teille luettavaksi tapahtumien edetessä maapallon kehityksessä kohti tulevia aikoja. Olkaa siis siunattuja.

Galaktisen liiton tiedottaja Audius.