Galaktisen liiton tiedote 29.9.2003

(Kanavana Pentti)

Nyt kerromme muutoksista, joita maapallo on kohdannut ja jotka tulevaisuudessa tulevat vaikuttamaan ihmisten päivittäiseen elämään lähes kaikilla mantereilla. Te olette ihmetelleet monia uusia tapahtumia, joita on uutisoitu lähes päivittäin. Lisääntyneet ilmastonmuutokset ovat olleet jo niin voimakkaita, ettei niitä ole voinut ohittaa huomiotta. Myös sähkökatkokset monissa maissa ovat herättäneet paljon ihmetystä. Ihmisten keskuudessa onkin herännyt kysymyksiä, mitä tämä kaikki oikein tarkoittaa ja mistä tässä on kysymys?

Me Galaktisessa liitossa olemme saaneet luvan valottaa hieman näitä kysymyksiä. Teille on puhuttu jo vuosia erilaisissa kanavoinneissa ja kirjoituksissa toisesta tulevasta auringosta, joka on lähestymässä maaplaneettaa. Tämä aurinko on jo maapallon läheisyydessä, joskin vielä korkeammissa värähtelytaajuuksissa kuin maapallo ja näin ollen vielä näkymättömissä ihmisten havainnointikyvyltä. Ihmiskunta ja sen myötä koko planeetta on edelleen niin raskaissa värähtelytaajuuksissa estäen tällaisen korkeataajuisen planeetan läsnäolon havaitsemisen. On lähestymässä aika, jolloin tämä uusi aurinko tulee paljain silmin havaittavaksi toiseksi hohtavaksi palloksi totutun aurinkonne rinnalle. Tähän tapahtumaan ei ole enää paljon aikaa. Tämän tarkemmin emme saa vielä aikaa määritellä, vaan teidän on elettävä toistaiseksi kuten tähänkin asti, odottaen sitä uutta aikaa, joka on tuleva keskuuteenne, tuoden ne muutokset, joista olemme monissa aikaisemmissa viesteissämme teille kertoneet. Kehotammekin jälleen teitä lukemaan niitä viestejä, sillä niissä on hyvin paljon tärkeää asiaa tulevista tapahtumista, mitä maapallo ja sen mukana kaikki elollinen tulee kohtaamaan.

Vielä tästä uudesta, toisesta auringosta. Tämä planeetta on läheisyydellään vaikuttanut maapallon olosuhteisiin jo hyvin paljon. Monet voimakkaat ilmastonmuutokset ovat suurelta osin tästä johtuvia, joskin teille tiedotusvälineissä kerrotaan kasvihuoneilmiöstä ja ilmaston lämpenemisestä. Nämä ovat osittain tosiasioita, mutta kuitenkin tällä planeetalla on näihin tapahtumiin ja muutoksiin suurempi vaikutus kuin ihmisten aikaansaamilla tekemisillä. Tämä planeetta heijastaa niin voimakasta säteilyä maapallolle, että sen vaikutus muuttaa ilmastonne ja saa maapallon lämpötilan nousemaan. Myös uutisoidut sähkökatkokset monissa maissa ovat tämän uuden voimakkaan säteilyn aiheuttamia. Näistä säteilyhiukkasista, joita tämä aurinko sinkoaa avaruuteen, johtuu sähkölaitteiden ja muuntajien rikkoutuminen ja näin nämä sähkökatkokset tulevat lisääntymään.

Tämä loppuvuosi tulee olemaan alkua näille monille suurille ilmastonmuutoksille, jotka tulevat vaikeuttamaan elämää maapallolla monin tavoin. Ei enää ole mitenkään varmaa, että millään mantereella vuodenajan ja niiden tuomat vaihtelut menisivät kuten on vuosituhansia totuttu. Tulee tapahtumaan paljon sellaisia ilmastonmuutoksia, joita ei ennakkoon osata odottaa. Nämä muutokset taasen vaikuttavat voimakkaasti ravinnon saatavuuteen ja seurauksena ravinnonsaantivaikeuksia, joista olemme aikaisemmissa viesteissä kertoneet.

Tämä uusi aurinko on tällä hetkellä hyvinkin lähellä maapalloa. Sen vaikutus ihmisten elämään tulee olemaan suuri. Monet eivät vielä tunnista siitä lähtevää värähtelyä muuta kuin lisääntyneenä levottomuutena ja aggressioina ja masennuksena tai väsymyksen tunteena. Tämä siitä syystä, ettei suurin osa ihmisistä maapallolla ole voinut kohottaa kehonsa värähtelytaajuutta tietämättömyyttään ja haluttomuuttaan olla kiinnostunut näistä uusista tulevista ja osittain jo vaikuttavista energioista, jotka vallitsevat tässä alkaneessa muutoksen ajassa.

Te tietoisesti heränneet ihmiset olette kokeneet nämä muutokset energisesti lievempinä siksi, että teidän elämäntapanne ovat erilaiset. Olette omaksuneet terveemmät elämäntavat, kuten kasvisruokailun, päihteettömyyden tai ainakin vähentäneet päihteiden käyttöä. Positiivinen elämäntapa ja mikä myös on erittäin tärkeää, hiljentyminen ja meditoiminen, jotka ovat oman kehon värähtelytaajuuden nostamisen keinoja. Mitä korkeampi kehon värähtelytaajuus on, sitä helpompi on kestää, mukautua ja omaksua nämä uudet korkeammat värähtelytaajuudet, joita te jo nyt koette päivittäisessä elämässänne ja jotka tuntemukset tulevat entisestään voimistumaan. Vastaavasti ne ihmiset, jotka vielä elävät materian maailmassa syöden raskasta ja rasvaista ruokaa, juoden alkoholia, tupakoiden, käyttäen mahdollisesti huumeita. Nämä ihmiset tulevat kokemaan erittäin vaikeina nämä tulevat muutokset ja uudet voimakkaat värähtelyt, sillä heidän kehonsa ei sopeudu helposti näihin värähtelyn muutoksiin, vaan tämä tuleva aika tulee heille hyvin vaikeaksi.

Olemme tähdentäneet ryhmämeditaation tärkeyttä aikaisemmissakin viesteissä. Sanommekin vielä, että entisestäänkin tärkeämmäksi tämä kokoontuminen tulee tulevaisuudessa, sillä näin meditoiden te ryhmässä saatte oman kehonne värähtelyn nousemaan ja pystytte helpommin ottamaan vastaan tulevan muutoksen ajan sopeutuen uusiin energioihin. Sen myötä sakrastonne avautuu, joka edesauttaa osallistujien omaa yhteyttä omiin oppaisiinsa saaden heiltä suoraa opastusta omaan elämäntilanteeseensa. Tämä siitäkin syystä, että teitä kaikkia valotyöntekijöitä tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa ja tekemään tärkeää työtä meidän toisten ulottuvuuksien tähteläisten ja henkimaailman rinnalla. Isä Jumala on säätänyt tämän tapahtuman tapahtuvaksi tavalla, jossa me ystävänne avaruudesta saamme työskennellä läheisesti teidän asiaan vihkiytyneiden valotyöntekijöiden kanssa. Kristuksemme johdolla me Galaktisen liiton edustajat saamme olla yhteydessä kanaviemme kanssa monessa maassa ja heidän kautta kertoa tulevista tapahtumista ja muutoksista, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Te kaikki, jotka tunnette tämän tulevan opastamis- ja auttamistyön omaksenne, saatte Isä Jumalan siunauksen osaksenne ja teitä tullaan opastamaan ja kouluttamaan jokaista, niin kokoontumisenne yhteydessä kuin myöskin yksilötasolla kunkin sielunsuunnitelman mukaisesti. Vielä ei ole aika tämän yksityiskohtaisemmalle viestille.

Silloin kun katsomme tarpeelliseksi kerromme hyvinkin seikkaperäisesti ja yksityiskohtaisesti tulevasta muutoksen ajasta, jota maapallo ja sen myötä kaikki elollinen tulee kohtaamaan. Monien maiden hallitukset ovat tietoisia, että jotakin todella suurta ja mullistavaa on odotettavissa, mutta kansalaisille ei tästä kerrota, vaan ihmisille kerrotaan vain se mitä on pakko ja mitä ei voida pitää salassa ja silloinkin asioita vääristellään, siten että todellisuus jää hämärän peittoon.

Edellisessä viestissä kerroimme muutoksesta tässäkin asiassa. Vähitellen hallitusten ja päättäjien salaliitot tulevat ilmi ja kansalaiset saavat totuuden monista salatuista ja vääristellyistä asioista julki. Tämä linja tulee lisääntymään. Isä Jumala ei hyväksy tätä ihmisten sortamista ja hyväksikäyttämistä näiden valtaapitävien eduksi, vaan meidän taholtamme tätä asiaa tullaan oikaisemaan oikeaan ja rehelliseen suuntaan. Siis te tulette kohtaamaan monia suuria muutoksia tulevaisuudessa. Moni asia tulee maailmassa muuttumaan. Paljon tulee surua, murhetta ja paniikkia ihmisten keskuuteen, mutta tämä on vain välivaihe ja tulevaisuus tuo tullessaan onnellisemman ja paremman elinympäristön kaikelle elolliselle maapallolla. Tässä kaikessa on Isä Jumalan siunaus ja me Galaktisen Liiton edustajat teidän maanpäällisten ystäviemme avustuksella tulemme olemaan tässä muutoksen ajan työssä mukana auttaen kaikessa muita perässä tulevia ihmisiä, niin että kaikilla halukkailla on mahdollisuus päästä mukaan tähän uuteen tulevaan paratiisinomaiseen olotilaan, joka maapallolla tulee vallitsemaan, kun Luojamme suunnitelma on toteutunut Maapallon puhdistamisen myötä.

Olkaa siunattuja ja huolehtikaa ja huomioikaa toisenne, sillä kukaan ei tule tulevaisuudessa selviämään yksin, vaan kanssaihmisten auttaminen ja tuki korostuu entisestään. Mitä yhteenkuuluvampi ryhmä ja ryhmätyö on, sitä helpompi on kohdata tulevaisuus ja sen tuomat muutokset.

Galaktisen Liiton tiedottaja

Audius