Galaktisen liiton tiedote (nro 36) 29.12.2003

(Kanavana Pentti)

On uuden viestin aika. Vuosi on vaihtumassa. Tapahtumat Maapallolla kiihtyvät. Vauhti on kiireinen, uutisoidaanhan päivittäin uusista SARS- ja hullunlehmäntautitapauksista. Uutisoidaan myös päivittäin uusista taisteluista ja kiihtyvistä terrorismitapauksista. Uutisoidaanhan päivittäin uusista ekokatastrofitapauksista. Näinhän olemme aikaisemmissa viesteissämme kertoneet tulevaksi. Tapahtumat menevät kuten olemme kertoneetkin, aikataulu on vain ollut lavea. Emme mekään täällä toisilla tasoilla tiedä tarkkoja päivämääriä. Ne tietää vain Isä Jumala ja Hän ilmaisee tiedot silloin, kun on oikea aika. Näin on aina ollut ja näin tulee aina olemaan. Sen voimme sanoa, että ei teillä Maan piirissä ole enää paluuta menneisiin aikoihin, vaan päivä päivältä muutokset Maapallolla voimistuvat. Tulee vielä niin voimakkaita luonnonmullistuksia, että ne vaikuttavat jo maailmantalouteen. Pörssit notkahtavat, sijoitukset menettävät arvoaan suuresti, alkaa lama ja työttömyys, joka koskettaa maailmantaloutta näkyvästi. Eikä tähän mene enää paljoa aikaa!

Te valotyöntekijät olette energiatasolla saaneet tehostetusti koulutusta tietämättänne jo pitkään. Jotkut teistä ovat tämän aavistaneetkin. Nyt on lähestymässä se aika, jolloin teitä ja työpanostanne todella tarvitaan. Teidät aktivoidaan toimimaan, kukin kykyjenne mukaisesti, vähitellen tarpeen mukaan. Jokainen, joka on vihkiytynyt Kristuksemme ohjauksessa toimimaan tässä muutoksen ajassa ihmiskunnan auttamiseksi, saa ohjausta ja opastusta toisilta tasoilta niin, että pystyy olemaan mukana tässä tulevassa ja vaativassa työssä. Jo lähikuukaudet tuovat näitä muutoksia niin paljon, että suuri yleisökin alkaa tosissaan huomata nämä muutosten tuomat erilaiset ja epätavalliset tapahtumat. Monet kyselevät ja ihmettelevät tälläkin hetkellä maailman menoa, mutta kuitenkin kohauttavat olkapäitään ja toteavat vain: "Onhan tällaisia ennenkin ollut". Ei kestä enää kauan aikaa, kun tähän tulee muutos. Kaikki totutut mallit elämästä menevät uusiksi. Ihmiskunnan on aika kokea ravistukset ja herättävä huomaamaan totuus. Ei tulevassa ajassa, uusien korkeampien värähtelytaajuuksien vallitessa, voi enää olla riistoa, sortoa, sotia eikä muutakaan negatiivista energiaa. Siispä ensin on Maapallo puhdistettava kaikista saasteista ja negatiivisuuksista ja sen jälkeen vasta voidaan puhua uudesta ajasta ja sen tuomasta paratiisimaisesta ajasta Maapallolla.

Tämän planeetan puhdistus on jo alkanut. Te tietoiset ihmiset sen kyllä olette havainneet ja tiedostaneet. Tämä prosessi jatkuu ja kiihtyy entisestään. Tuleva vuosi on todella vaikeaa aikaa. Koettelemukset ovat suuria ja kohtalokkaita. Paljon tulee sieluja poistumaan luonnollisesti monissa luonnonmullistuksissa. Mannerlaatat ovat lähteneet kellumaan. Tämä liikehdintä laattojen sauma-alueilla kiihtyy entisestään aiheuttaen monia suuria maanjäristyksiä. Ikirouta sulaa kiihtyvämpää tahtia. Tämä tulee olemaan tiedemiehillekin yllätys. Nämä sulamisvaiheet nostattavat alavilla alueilla veden pintaa huomattavasti. Tämän ohella ihmisetkin vain lisäävät terroritekoja ja sotia. Niinpä tämä kaikki tuo suunnatonta sekasortoa Maapallolle ja sen asukkaille. Uusi aurinko, joka on saapumassa vanhan Aurinkonne rinnalle, tulee myöskin muuttamaan monia asioita ihmisten keskuudessa.

Tämä on meidän uudenvuodenpuheemme. Toivottavasti se myös huomioidaan, sillä ei enää ole aikaa vain ihmetellä ja odottaa. On aika toimia ja tehdä työtä tulevaisuuden hyväksi. Te, joilla on kyky puhua, puhukaa. Te, joilla on kyky luennoida, luennoikaa. Kertokaa ihmisille tulevaisuudesta ja sen tuomista muutoksista. Kertokaa Isä Jumalan suuresta suunnitelmasta, kuinka vaikeuksien kautta Maapallo muuttuu paremmaksi paikaksi elää. Kuinka niin ihmisten kuin koko planeetan värähtelyä nostetaan uusiin ulottuvuuksiin ja sen tuomiin tietoisuuden muutoksiin. Kuinka ihmiskunnalle annetaan mahdollisuus nousta toisten tähtikansojen rinnalle pois tietoisuuden pimennosta, saavuttaen vähitellen asteittain täyden tietoisuuden tilan. Kertokaa meistä toisten ulottuvuuksien tähtikansoista - teidän veljistänne ja sisaristanne, joilla on sama Luoja ja Jumala kuin Maan asukkailla, joskin meitä on monenlaisia olentoja, jotka suurestikin poikkevat ihmisten ulkonäöstä. Meitä kuitenkin yhdistää sama uskonto, jota Kristuksemme teille opetti ollessaan Maan päällä - rakkauden uskonto, joka on tärkein ja yhdistävin asia koko maailmankaikkeudessa. Tämä työ ja tehtävä on ensiarvoisen tärkeää tulevassa ajassa. Kertokaa varovaisesti. Aloittakaa varoen, älkää tuputtako älkääkä pelästyttäkö. Olkaa hienovaraisia. Näin saavutatte parhaimman lopputuloksen.

Huomioikaa myös: ei ole kaukana sekään aika, kun teiltä tullaan kysymään ja pyytämään tietoa, jota tuttavanne ja omaisenne tietävät teillä olevan. Työnne tulee helpottumaan päivä päivältä, sillä tapahtumien kulku keskuudessanne kiihtyy nopeasti. Ei tämän viestin tarkoitus ole pelottaa ketään - huomioikaa sellainen seikka. Kaikki on ennalta suunniteltu. Kaikella on oma aikansa ja kaikki Maapallolla elävät sielut ovat ennen inkarnoitumistaan halunneet syntyä juuri tähän aikakauteen ja olla mukana kokemassa Maa-planeetan nousu uusiin ulottuvuuksiin. Näin ollen tapahtuipa keskuudessanne mitä tahansa, se on tarkoitettu niin tapahtuvaksi ja te olette halunneet elää juuri tässä ajassa saadaksenne kokea kaiken tämän suuren ja ihmeellisen tapahtuman omakohtaisesti. Kertokaa kaikki tämä niille ihmisille, joilla vastaanottokyky on kehittynyt sille asteelle, että voivat olla henkisesti näissä asioissa mukana menettämättä mielenrauhaansa.

On myöskin tärkeää teidän kokoontua ryhmissä, meditoida ja nostaa värähtelytaajuuttanne mahdollisimman paljon. Silloin oppaanne saavat teihin yhteyden ja pystytte vastaanottamaan henkilökohtaista ohjausta mahdollisimman helposti. Te, jotka olette yksin, ilman mahdollisuutta mennä ryhmätilaisuuksiin mukaan, voitte aivan yhtä hyvin meditoida ja hiljentyä omissa oloissanne ja pyytää värähtelytason kohotusta ja yhteyttä toisille tasoille. Tämä tapa on hyvä sitä tekevälle ja toimii lähes yhtä tehokkaasti kuin ryhmämeditaatio.

Me tulemme antamaan näitä Galaktisen Liiton tiedotuksia alkavana vuotena runsaasti. Pidämme teitä ajan tasalla ja kerromme hyvissä ajoin, mitä on tapahtumassa kulloinkin. Ei teitä jätetä vain tiedotusvälineiden varaan, sillä sieltä saatu tieto on puutteellista ja osittain valtaapitävien sensuroimaa. Me kerromme näissä viesteissämme tulevaisuudessa ne muutokset, joihin teidän on syytä reagoida, ja ne asiat, jotka teidän on hyvä tietää etukäteen. Tiedontalo tulee olemaan nimensä mukainen paikka. Se on johdatettu juuri tähän tarkoitukseen teille kaikille, jotka haluatte tehdä valontyötä meidän toisten tasojen auttajienne kanssa. Me tulemme energisesti olemaan jokaisessa tapahtumassa mukana. Me autamme läsnäolevia saamaan sielunsuunnitelmansa mukaista ohjausta. Me tulemme antamaan kokoontumisissanne tietoja ja ohjausta sekä vuodattamaan keskuuteenne parantavaa Kristus-energiaa. Tiedontalo on tulevaisuudessa keskeinen paikka, jossa ihmiset ja tähteläiset tekevät yhdessä työtä auttaen ja tiedottaen sekä saattaen ihmisten tietoisuuteen sanomaamme.

Olemme tässä viestissämme kertoneet alustavasti tulevista tapahtumista keskuudessanne. Paljon olemme tietoa antaneet aikaisemmissakin viesteissämme. Lukekaa niitä myöskin, niin saatte kokonaiskuvan tulevaisuudestanne. Seuraavissa viesteissä kerromme paljon sellaista tietoa, joka tulee auttamaan tulevaisuudessa monissa eri tilanteissa. Muistakaa: ei Pohjoismaissa tule tapahtumaan sellaisia maanjäristyksiä eikä tulivuorenpurkauksia, mitä teille uutisoidaan muualta maailmasta. Te Pohjolan asukkaat olette tällaisista tapahtumista sivussa. Ilmastonmuutoksia tulee entistä enemmän ja tavallisuudesta poikkeavia sääolosuhteita joudutte kohtaamaan. Taloudellisia muutoksia tulee paljon. Sähkökatkokset lisääntyvät ja elintarviketuotannossa tulee muutoksia. Näistähän olemme aikaisemmissa viesteissä kertoneetkin.

Lopuksi: uskokaa ja luottakaa! Luojamme suunnitelma on Maapallon tulevaisuuden kannalta menevä hyvin. Me Galaktisesta Liitosta Kristuksemme johdolla saamme olla mukana tässä muutoksen ajassa auttamassa ja opastamassa kaikessa, missä meitä tarvitaan. Kristus-siunausta! Galaktisen Liiton tiedottaja, Audius