Galaktisen liiton tiedote (nro 37) 30.12.2003

(Kanavana Pentti)

Kerromme vielä lisää uutta tietoa edelliseen viestiin täydennyksenä. Niin monet keskuudessanne ihmettelevät ja kysyvät, mitä ovat nämä yhteydet ja viestit, joita teille annetaan. Kerron hieman taustatietoa. Olen Audius, Galaktisen Liiton tiedottaja, Sirius-planeetalta kotoisin, joskin suurella tukialuksella suurimman osan elämästäni viettänyt. Olen lähestulkoon kaltaisenne näköinen, ison kokoinen miespuolinen henkilö, kuten te sukupuolen keskuudessanne määrittelette - me käytämme hieman toisenlaista ilmaisua. Olen koulutukseni saanut ja tehtäväkenttäni on koulutukseni mukainen - seurata, tutkia, havainnoida ja tiedottaa eri galakseissa olevien planeettojen ja niiden asukkaiden elämästä, tavoista ja kehityksestä.

Viimeisimmät vuodet olen suuntautunut tehtävässäni lähestulkoon kokonaisuudessaan Maapallon ja siellä tapahtuvien muutosten seurantaan. Tämä tehtävä on ollut tähänastisista töistäni vaikein, sillä Maapallon tapahtumat ovat olleet ihmisten vapaasta tahdosta johtuen hyvin vaikeita tiedostaa täysin ennalta. Ihmisten ja varsinkin kulloistenkin johtajien käyttäytymiset ovat arvaamattomat. Vallan ja rahan himo sokaisee ennen pitkää rehelliselläkin pohjalla alkaneen työn, mihin heidät on valittu kansansa edustajiksi. Sodat, riistot, oman edun tavoittelu ovat ihmisten mielen sumentajia. Tämä seikka tekee työmme vaikeaksi ja ennakointi on monesti melkeinpä mahdoton tehtävä. Tiedämme kyllä lopputulokset tässä muutoksen ajassa, mutta suunnat ja ajankohdat ovat olleet monesti kiertoteitä pitkin kulkevia.

Me Galaktisesta Liitosta, joka koostuu maailmankaikkeuden kansojen johtajista, saamme ensimmäistä kertaa Liiton olemassaolon aikana, joka pitää sisällään kymmeniätuhansia vuosia, puuttua tarvittaessa ihmisten vapaaseen tahtoon ja estää sekä auttaa, jos havaitsemme Maa-planeettaan kohdistuvaa uhkaa siinä laajuudessa, että planeetan olemassaolo ja tulevaisuus olisivat uhattuina. Tämä tehtävä on suuri ja vastuullinen. Olemmekin valmiudessa vuorokauden jokainen hetki puuttumaan tarvittaessa ja tilanteiden niin vaatiessa kehityksenne kulkuun. Aikaisemmin antamassani viestissä mainitsinkin jo tulevista muutoksista. Nämä ovat hallittuja ja tiedossamme olevia asioita. Ainoastaan ihmisten itsensä aiheuttamat terroriteot, sodat ja atomiaseet ovat niitä ennalta arvaamattomia ja vaikeasti hallitavia asioita. Nämä kysymykset ovatkin erityistarkkailussa taholtamme.

Vielä Galaktisesta Liitosta sen verran, että me olemme Kristuksemme johdolla toimiva elin, joka valvoo koko maailmankaikkeutta. Meillä on teidän mittakaavassanne suunnaton määrä erilaisia ja eri kokoisia aluksia laivueissamme. Tälläkin hetkellä Maapallon läheisyydessä on monta suurta tukialusta, joilla on tuhansia pienempiä aluksia sisällään. Tarvittaessa saamme nopeasti lisäapua muilla galakseilla risteilevistä aluksista. Meitä tähteläisiä on keskuudessanne monissa maissa erilaisissa tarkkailutehtävissä. Me olemme yhteydessä moniin ihmisiin, kuten tähänkin kanavaamme. Niin hän kuten monet muutkin kanavahenkilömme ovat olleet tehostetussa koulutuksessa taholtamme jo pitkän ajan. He ovat itse tämän tehtävän valinneet ja vastaanottaneet ennen syntymistään ollessaan henkimaailmassa ja saaden opastusta ja koulutusta jo silloin. Nyt heidät on vain aktivoitu toimimaan tässä muutoksen ajassa. Vielä ei ole oikea hetki meidän fyysisesti näyttäytyä muuta kuin näille kanavinamme toimiville henkilöille. Ei ole kaukana sekään aika, kun saamme olla fyysisesti kokoontumisissanne mukana opastamassa ja ohjaamassa läsnäolevia. Tämä tehtävä on keskuudessamme ollut kauan odotettu työ. Sen aika tulee olemaan silloin, kun muutokset Maapallolla ovat toden teolla tapahtumassa. Mutta energisesti olemme läsnä aina kuten olen aikaisemmin kertonutkin.

Nämä asiat olemme saaneet kertoa tässä viestissä. Uusia täsmentävämpiä ja selventävämpiä asioita kerromme seuraavissa viesteissä, joita teille annamme. Muistakaa usko ja luottamus Isämme Jumalamme johdatukseen, niin silloin ei sydämiinne pääse pelon eikä levottomuuden tunnetta, vaan olette rohkeita valonsotureita ja kykeneviä vastaanottamaan vaativiakin tehtäviä tulevassa muutoksen ajassa. Teitä tietoisesti heränneitä ihmisiä on vielä pieni joukko maailmassanne, mutta päivä päivältä joukkonne kasvaa. Ihmiset alkavat herätä unestaan ja tiedostaa tehtävänsä tässä ajassa, sillä jokainenhan on tietoisesti juuri tähän aikakauteen halunnut syntyä.

Meidän tehtävämme henkimaailman olentojen kanssa yhdessä on herätellä ja aktivoida ihmiset tajuamaan oman valokehonsa, sakrastonsa ja uinuvat tietonsa, jotka jokaiselle on ennen inkarnoitumistaan annettu. Tämä tehtävä on vaikea. Ihmisillä on niin kiire, stressi ja materialismi mielessään yhdistettynä vielä erilaisiin keskushermostoa lamaannuttaviin aineisiin, että näistä seikoista johtuen on hyvin vaikeaa aina onnistua. Joku yksilö on oma-aloitteisempi ja helpompi lähestyä kuin joku toinen. Tosin tämä työ niin meidän kuin myöskin teidän valotyöntekijöiden osalta tulee helpottumaan muutoksen ajan tapahtumien edetessä. Jääkää rauhallisin mielin odottamaan ja seuraamaan mitä Maapallolla tulee tapahtumaan. Me olemme kanssanne auttaen ja tukien kaikessa mahdollisessa. Galaktisen Liiton tiedottaja, Audius