Galaktisen liiton tiedote (Nro 54) 31.7.2008

(http://www.penantupa.net/viestit/galaktinen_31_07_08.html)

(Kanavana Pentti, puh. 0400 630618) kotisivu: www.penantupa.net

Lähes kaikki, se mitä olemme viesteissämme aikaisemmin kertoneet, on nyt tätä päivää. Ihmiset maan piirissä monilla mantereilla joutuvat kokemaan luonnonkatastrofit konkreettisesti omassa elämässään. Ei ole enää päivää etteikö jossain päin maapalloa tapahtuisi jotain luonnon tasapainon muutosta, joka on epätavallista eikä sovi aikaisempiin tilastoihin. Näin on nyt tilanne tällä hetkellä, eikä enää tästä paremmaksi muutu. Ilmansaasteet lisääntyvät jatkuvasti. Sen myötä monilla mantereilla alkaa olla ilmasto niin saastunutta, että se aiheuttaa monenlaisia sairauksia ihmisten keskuudessa. Ei ole näkyvissä tähän ongelmaan helpotusta. Ihmiset ovat välinpitämättömiä omasta ympäristöstään niin kauan kunnes tajutaan missä mennään ja mihinkä ollaan menossa. Sen asian ymmärtäminen tällä hetkellä suurissa teollisuusmaissa on mahdoton asia rahan ja ahneuden ollessa elämänasenteissa päällimmäisinä asioina. Jonkin ajan kuluttua puhdas ilma on ylellisyyttä monilla mantereilla, tätä ylellisyyttä ja sen tuomaa hyvinvointia ei ymmärretä ennen kuin sen menettää. Tämä aika lähestyy vääjäämättömästi ja se koskee koko maapallon väestöä ilmanmuutoksen myötä. Myöskin puhdas vesi alkaa olla vaikeasti saatavissa monilla mantereilla. Vesipula tulee olemaan monissa maissa niin suuri ongelma, että ainoastaan joukkopako kuivilta alueita on pelastus ihmisten hengissä pysymiseen. Näin ollen kaksi tärkeintä asiaa puhdas ilma ja puhdas vesi ovat elämän edellytys kaikelle elolliselle. Nämä itsestään selvät ja luonnolliset asiat ovat tuhoutumassa ihmisten holtittoman käytöksen johdosta.

Me Galaktisen liiton edustajat näemme tämän kokonaisuuden ja olemme huolissamme ihmiskunnan kohtalosta. Emme voi tässä tilanteessa muuta kuin seurata mitenkä asiat etenevät. Sen sanomme, suunta on erittäin huono eikä pelastusta ole näköpiirissä. Monet muutkin asiat ovat maanpiirissä menossa huonompaan suuntaan. Sodat eivät ole päättynyt keskuudessanne, päinvastoin, entisestään sotatoimia lisätään ja niihin käytettävät rahat ovat sitä luokkaa, että niillä ruokittaisiin kaikki puutteessa ja nälänhädässä olevat ihmiset. Huvitukset ja show elämä rehottaa ja se nimetään milloin mihinkäkin tapahtumaan. Joko suuret massatapahtumat tai suuret urheilutapahtumat ovat ne kulissit mihinkä upotetaan valtavat voimavarat ja valtavat rahavarat. Näin päättäjät ja poliitikot saavat rauhassa harjoittaa omaa peliään kansojen selän takana kun ihmisten huomio on kohdistettu näihin tapahtumiin. Näin on ollut aina ihmisten keskuudessa. Sanon tässäkin viestissä vieläkin, leipää ja sirkushuvia kansalle, niin saadaan ihmiset ja massat pysymään tyytyväisenä ja helposti hallittavina. Näin ihmisten huomio viedään pois tärkeistä asioista, kuten ilmaston muutos, sodat, saastuneet vedet, saastunut ilma, nälänhätä, sairaudet, nousevat elinkustannukset ja energian väheneminen sekä näiden lisäksi poliitikkojen väärinkäytökset kuten holtiton rahan käyttö, väärät päätökset sekä korruptio. Nämä kaikki vain jäävuoren huippua mitä kansoilta salataan. Tämän kaiken mahdollistaa juuri se strategia, että kohdistetaan ihmisten mielenkiinto toisarvoisiin asioihin pois niistä päätöksistä, jotka olisivat jokaisen yksilön kannalta tärkeitä ja heidän elämäänsä koskevia asioita maailmassanne ja paljon vääryyttä ja kieroutta, joka vain entisestään lisääntyy. Ihmisten itsekkyydestä ja välinpitämättömyydestä johtuen unohdetaan kanssaihmiset ja ollaan itsekkäitä ahnehtien itselleen kaiken minkä voi välittämättä muista ihmisistä. Tässä on suppeassa pähkinänkuoressa osa niistä epäkohdista jotka vallitsevat ihmisten keskuudessa.

Ei ole enää paluuta siihen aikaan, jolloin maapallolla vallitsi rauha ja yhteiselo kansojen keskuudessa. Tulevat muutokset tuovat uusia ongelmia tullessaan sillä ilmastonmuutos kiihtyy entisestään aiheuttaen suuria muutoksia eri mantereilla. Totutut ilmanalat eivät enää päde, tulee lisääntyviä, voimakkaita maanjäristyksiä, hirmumyrskyjä, tulivuoren purkauksia, monilla mantereilla lisääntyvää kuivuutta ja aavikoitumista. Nämä kaikki aiheuttavat ihmisten keskuudessa entisestään lisääntyvää eripuraa erilaisissa olosuhteissa elävillä kansoilla. Siis suuria muutoksia on tulossa ihmisten keskuuteen, nämä kaikki muutokset kuuluvat Isä Jumalan suureen suunnitelmaan, sillä jos näin ei olisi, niin ihmiset tuhoaisivat tämän planeetan. Näin ei voi eikä saa käydä. Maaplaneetta kuuluu osana maailmankaikkeutta ja Galaksijärjestelmää, joka on yhtenäinen kuin helminauha, jossa jokainen helmi on omalla paikallaan.

Me olemme aikaisemmissa viesteissämme kertoneet seikkaperäisesti tulevista tapahtumista maapallolla. Tämän viestin tarkoitus on muistuttaa lukijoita mitä on tapahtumassa ja mihinkä ollaan menossa. Näin ei totuus tulevasta pääse unohtumaan. Tähdennämme vieläkin sitä seikkaa, etteivät ihmiset maanpäällä joudu kohtaamaan tulevia muutoksia yksin. Me Galaktisen liiton auttajanne olemme mukana jokaisessa muutoksen ajassa. Olemme maan läheisyydessä monilla suurilla tukialuksilla valmiina auttamaan, kun koittaa se aika, että apuamme todella tarvitaan. Tämän hetkinen tehtävämme on tarkkailla, ja seurata maapallon ja sen asujaimiston kehitystä sekä tarvittaessa tiedottaa ja ohjata ihmisiä monien kanaviemme kautta, joita on useissa maissa, kuten tämäkin kanavamme. Hänen kauttaan tiedotamme pohjoisen maanosan ihmisille mitä milloinkin on tapahtumassa ja kuinka kehitys tulevassa muutoksessa etenee. Tähdennämme edelleen henkistä valmentautumista, jossa on hyväksi hiljentyä päivittäin. Rauhoittua päivän kiireiltä, meditoida, pyytää Isältä Jumalalta apua päivän ongelmiin ja vaikeuksiin. Rukouksen kautta teitä kuullaan ja autetaan. Näin jokaisen on mahdollista tulla kuulluksi ja autetuksi, sillä nöyrät perivät maan, kuten kaikille on opetettu. Ikävä kyllä vain harvat sen muistavat. Seuraavassa viestissä annamme lisää tietoa tulevasta ajasta ja sen tuomista muutoksista.

Rakkaudella Galaktisen liiton tiedottaja Audius.