Arkansas: Atlantiksen kristallien herääminen - ja Atlantiksen romahtaminen (17.4.2008)

(http://spiritlibrary.com/earth-keeper/earth-keeper-chronicles/arkansas-the-atlantean-crystal-awakening-and-the-fall-of-atlant)

(Arkkienkeli Metatronia kanavoinut Tyberonn, vapaasti suomentanut Pirjo Laine)

Tervehdys mestarit, olen arkkienkeli Metatron, Valon herra!

Taas kerran puhumme Arkansasin megapyörteen - kvanttikristallitaajuusportaalin - kehittymisestä. Nyt vuonna 2008 tämä pyörre ponkaisee maailmanlaajuisesti huomattavaan asemaan sen ulottuvuuslukon avautuessa, joka on säilyttänyt atlantislaisen kristalliviisauden - Atlantiksen kultaisen ajan. Se oli korkeinta taajuutta, mitä maatasollenne on saatu.

Tosiaankin tuo aika on tullut ja tänä vuonna alkaa niiden suurten atlantislaisten kristallien avaaminen, joita on pidetty yli 12000 vuotta suljetussa ulottuvuudessa Arkansasin "magneettikompleksissa". Monet teistä tuntevat vetoa tähän paljastukseen osallistumiseen, sillä olitte toisiaankin paikalla todistamassa vedenpaisumusta ja jotkut myös näiden upeiden atlantislaisten mestarikristallien siirtämistä tälle ja toisille alueille vedenpaisumuksen seurauksena.

Kolme atlantislaisten viisaus- ja parannuskristallia, jotka kerran säteilivät upeaa valoa ja taivaallista energiaa Parannustemppelissä, Ykseyden temppelissä ja Tiedon temppelissä Poseidalla, laitettiin ulottuvuuslukkoon Arkansasin atlantislaisiin kristallikenttiin. Ensimmäinen näistä herää vuonna 2008 linjassa muiden nukkuvien atlantislaisten kristallien kanssa, joita on Brasiliassa, Mount Shastalla, Biminillä ja Titicaca-järvellä.

Ne tulevat todella energisoimaan Kultaisen aurinkokiekon, joka on Arkansasissa, ja se harmonisoituu 12 samanlaisen mallin kanssa ympäri planeettaa. Monia kutsutaan ja monet osallistuvat tähän heräämiseen osana muinaista sopimusta, pyhää lupausta, jonka aika on lopultakin tullut. Monet ovat jo paikalla, kun heitä on kutsuttu asumaan tähän kristallipyörteeseen, joka on täysin paikoillaan vuonna 2012. Niin, vuoden 2008 kesäpäivänseisauksessa ensimmäinen kristalli herää.

Teidän tehtävänne ei ole aktivoida näitä kristalleja tai ankkuroida pyörrettä, sen sijaan teidän tehtävänne on harmonisoitua tämän kvanttikristallikentän toteutumiseen, aktivoitumiseen ja taivaalliseen ankkuroitumiseen. Monia "Ykseyden laista" kutsutaan. Mestarit, olette odottaneet tätä pitkän aikaa, ottakaa kutsusta vaari.

Sirius B:n suojelijat valmistelevat nytkin tätä vaihetta ja odottavat heitä liittymään seuraansa. Lähettäkää energiaanne, lähettäkää valoanne ja korkeimman parhaan tahtonne siihen, mitä sanotaan Tiedon siniseksi mestarikristalliksi. Se hallitsi viisaudessa ja valossa Tiedon temppelissä, ja hyvin monet teistä näkevät sen taas selvästi sielunsa silmin - tunnette sen tosiaankin sydämessänne keskellä ilon kyyneliä.

Se on maan alla, pyörteen kruunukeskuksen alla, joka on nimeltään Talimena-selänne, pyhässä kuilussa, joka on rakennettu kauan sitten. Se seisoo pystyssä ja on korkeudeltaan 48 jalkaa (n. 14.5 metriä) ja halkaisijaltaan 12 jalkaa (n. 13.5 metriä). Se pitää sisällään aikakausien moniulotteista viisautta ja tietoa. Se odottaa tätä kauan sitten määrättyä heräämistä pyhästä "arkista".

KULTAISEN AJAN LOPPU JA ATLANTIKSEN ROMAHDUS

Ja niin puhumme Atlantiksen viime päivistä, jotka johtivat Atlantiksen romahdukseen… ja tosiaankin ovat edeltäneet tätä mahtavaa heräämistä. Sillä teidän jokaisen on herätettävä unohdetut muistot ja päästettävä irti pelosta ja tuskasta. Estitte näitä kristalleja tuhoutumasta, ja nyt teidän on muistettava miksi ja sopimuksen mukaisesti parannettava itsenne.

Niinpä puhumme tuosta ajasta ja puhumme teille kaikille, jotka olivat siellä fyysisesti ja eteerisesti, sillä Atlantis on suuri holograafinen oppitunti, ja niille joiden aika on tullut, sillä Atlantiksen parantaminen on tarvittava parantuminen, välttämätön puhdistuminen teille jokaiselle, jotta yhdistyisitte täysin merkaba-vaiheeseen, ennustetun planetaarisen ylösnousemuksen kristallienergiaan.

Eikä tämä kutsu koske vain niitä teistä, jotka ovat Ykseyden lakia. Se koskee yhtä lailla aryanilaisia, paholaisen poikia. Monet teistä ovat kokeneet elämiä molemmissa ideologioissa. Onko se teille yllätys? Teidän kaikkien on päästettävä irti ja parannuttava. Niiden teistä, joilla on katumusta, jotka tuntevat menettäneensä, jotka tuntevat tulleensa petetyiksi ja jotka tuntevat syyllisyyttä, on aika vapautua siitä. On harmonian aika.

TOINEN VEDENPAISUMUS 17500 e.Kr. - SPIRAALI ALASPÄIN

Toisen vedenpaisumuksen jälkeen utopistinen kultainen aika laantui ja Atlantis jakautui viiteen saareen. Kolme pääsaarta tunnettiin nimillä Poseida, Aryan ja Og. Kaksi pienempää saarta olivat Aryanin hallinnon alla ja ne tunnettiin nimillä Atalya ja Eyre. Niinpä toisen romahtamisen jälkeen kuningaskunnan hyväntahtoinen hallintosääntö siirtyi liittovaiheeseen - valtionhallintoon teidän termeillänne - mikä hallitsi kutakin saarta. Kehittyi eräänlainen aristokratia, joka sisälsi kaksi vastakkaista ideologiaa. Kaksi päätekijää olivat "Ykseyden laki", jonka perusta oli Poseidan saarella, ja "Belialin (paholaisen) pojat" Aryanin saarella. Aryanilla oli eniten väkeä ja se käytti poliittista vaikutusvaltaa Ogilla, Atalyalla ja Eyrellä.

Poseida oli planeetan voimakkain pyörreporttikokonaisuus Atlantiksen aikana. Poseida-ryhmittymä ja saari piti sisällään Parannustemppelin, Äänitemppelin, Elpymistemppelin ja Tiedon temppelin. Poseidalla oli useimmat korkean oppimisen pääkeskukset. Ne sijoitettiin Poseidalle, koska se sijaitsi edullisessa paikassa geodeettisissä verkoissa ja oli niiden hyödyllisten sähkömagneettisten energioiden läheisyydessä, jotka kiertyivät spiraalina ylöspäin maan ytimestä. Poseidalla virtasi uskomattoman voimakas parantava lähde lähellä Parannustemppeliä, ja sen perimätieto synnytti myytit nuoruuden lähteestä, joita Floridan kotoperäiset kansat välittivät sukupolvelta toiselle. Se virtaa valtamereen Biminin lähellä.

Pitkät ihmiset - Atlantiksen kultainen rotu pleadilaisesta siemenestä - keskittyivät Poseidalle. Heidän keskipituutensa oli 3 - 3.5 metriä. Nämä olivat lempeiden jättiläisten rotu, joka oli tekemisissä kulttuurin, taiteiden ja koulutuksen kanssa Atlantiksen sydämessä. Poseida oli myös kristallivoimaverkon ja moniulotteisen tunnelijärjestelmän "pääkonttori" ja ydin.

Kehittyneimmät, monitahoisimmat ja kauniimmat kristallit olivat täällä. Ne olivat arcturuslaisia ja siriuslaisia rakennelmia, monien kristallimuotojen yhdistelmiä, valeltuna platinan ja kullan seoksella. Kristallit olivat upeissa temppeleissä, joista jotkut oli rakennettu marmorista ja toiset kristallisista berylli-, korundi- ja timanttilevyistä.

Poseida oli myös saaren pääkaupunki ja sitä kutsuttiin Smaragdikaupungiksi. Atlantislaiset olivat tulleet arcturuslaisen teknologian kera taitaviksi kasvattamaan olemukseltaan ja rakenteeltaan kaikenlaisia kristalleja nopeutetusti Arkansasin, Tiibetin ja Brasilian maanalaisissa kristallipohjissa. Ne olivat kaikki Atlantiksen siirtokuntia, joihin päästiin moniulotteista tunnelijärjestelmään pitkin.

Ympäri Atlantista voimaverkkokristalleista muodostettiin kolmioita ja ne yhdistettiin kultakuparitangolla pallomaiseksi kupoliksi, joka voitiin kallistaa vastaanottamaan tiettyjä tähti-, aurinko- ja painovoimaenergian aaltoja. Suuri kristallisatelliitti, johon viitattiin Atlantiksen "toisena kuuna", leijui taivaalla ja vastaanotti, vahvisti, jalosti ja heijasti energiaa kristalleihin eri käyttötarkoituksia varten.

Temppelit katettiin kristallikupolilla, mikä vahvisti valoa vähän niin kuin säteilevä voimakenttä. Näitä oli erivärisiä ja ne loistivat päivällä ja yöllä. Atlantiksen kultaisella ajalla merkittävimmissä kaupungeissa oli kristallienergiakupolit päällä.

Toisen vedenpaisumuksen jälkeen vain Poseidan pääkaupungilla oli täydellinen kristallienergiakupoli, ja se oli väriltään uskomattoman smaragdinvihreä.

Ennen vedenpaisumusta 17500 e.Kr. useimmilla merkittävillä kaupungeilla, mukaan luettuna Meruvia, Aryanin pääkaupunki, oli tällainen voimakupoli ympärillään. Aryanin kupoli oli hempeän rubiininpunainen.

Atlantiksen kultaisella ajalla pyramidit olivat kolmi- ja nelisivuisia riippuen niiden käyttötarkoituksesta ja ne oli yleensä tehty marmorista, graniitista ja yhdistelmäkristalleista. Kolmisivuisia pyramideja käytettiin antenneina vetämään ja vahvistamaan energioita ja syöttämään niitä verkkoon, joka antoi virtaa koteihin ja tehtaisiin, ja luomaan energiakenttiä eri käyttötarkoituksiin.

Kristallisatelliittia käytettiin heijastamaan taitettuja tähtienergia-aaltoja näihin kolmioverkkoihin. Näitä kolmionmuotoisia pyramidiverkkokomplekseja oli yli 100. Ne oli sijoitettu samankeskeisiin kolmiomuodostelmiin ympäri planeettaa. Ne muodostivat kristalli- ja sähkömagneettienergian verkon, joka jakoi Atlantiksen, Amerikan, Afrikan, Välimeren Euroopan ja Etelä-Amerikan alueet eri demograafisiksi keskuksiksi - väestön voimaannuttamiskeskuksiksi - ja muuntamaan säämalleja ja vuorovesiä. Mongolia ja Tiibet olivat myös osa tätä kokonaisuutta moniulotteisten ley-tunnelien kautta. Mutta suurimmat ryhmittymät olivat Atlantiksen kotimailla.

Nelisivuiset pyramidit olivat erityisesti temppelikokonaisuuksia, jotka oli asetettu oktaedreiksi ja joita käytettiin parantumis-, oppimis-, elpymis- ja henkisiin tarkoituksiin. Nämä eivät olleet kolmioasetelmassa, ja ne olivat yleensä kukkulan huipuilla tai rantaviivalla vastaanottamassa sekä maan että taivaan energioita. Keskitason alla olevaa maata oli kaivettu niin, että saatiin muodostettua oktaedrirakenne alaspäin suuntautuvana pyramidina, ja näin yhdistyttiin sekä ylös- että alaspäin.

Poseidan "Ykseyden laki" oli hartaan henkisiä ihmisiä ja he pyrkivät ihmisten tasavertaisuuteen ja Ykseyteen. Vaikka paljon teknologiaa ja elämänlaatua oli menetetty Atlantiksen kahdessa hajoamisessa (ensimmäinen 58000 e.Kr. ja toinen 17500 e.Kr.), teknologia oli pysynyt kuitenkin edistyneellä tasolla. Atlantiksen kultaisella ajalla koettu harmonia syöksyi kierteenä alaspäin saariksi hajoamisen jälkeen vuonna 17500 e.Kr., kun saaret muuttuivat erikseen hallituiksi yksiköiksi. Tämä johti hyvin erilaisiin ideologioihin uudelleenrakennuksen kaoottisena ja vaikeana jaksona hajoamisen jälkeen.

POSEIDA JA ALTA-RA

Hyvin kurinalainen ja kehittynyt tiedemiespappien ryhmä ylläpiti teknistä viisautta ja kristallivoimaverkkojen asiantuntemusta. Suuri Alta-Ra-enemmistö oli pitkää, kultaista rotua, mutta oli myös pronssisia, valkoisia, LeMurian ruskeita ja "valasrodun" (cetean) jäseniä. Tuolloin oli edelleen delfiiniolentoja, jotka kävelivät kahdella jalalla ja hengittivät ilmaa.

Tiedemiespappiryhmään viitattiin nimellä Alta-Ra. He ylläpitivät edelleen korkeita tietoisuusstandardeja ja pystyivät edelleen värähtelemään 12. ulottuvuuden valon ja energian tasolla ja ylikin, mikä oli hyvin puhdasta ja resonoi Luojan/Jumalan todellisen ykseyskäsitteen kanssa. He ylläpitivät korkeamman ulottuvuuden telepaattista yhteyttä kehittyneiden avaruusveljien kanssa Plejadeilta, Arcturukselta, Andromedalta ja Siriukselta.

Alta-Ra-papit olivat hyvin kunnioitettuja ja he olivat perinteisesti erillään ja hallituksen kontrollista vapautettuja, ja näin tieto kristalliteknologiasta ja sen kehittyneempi hallinta pidettiin laajalti tämän ryhmän viisaissa ja hyväntahtoisissa käsissä, vaikka mukana oli Poseidalta joitain teknikkoja ja kristalli-insinöörejä, jotka eivät olleet Alta-Ra-ryhmää.

Tiedemiespappeja oli sekä mies- että naispuoleisia ja pitkät elämänkaaret olivat heille mahdollisia mielenvoiman elvyttämisen ja sen saman teknologian avulla, mitä käytettiin Nuorentumistemppelissä. Monet elivät samassa biologiassa 6000 vuotta ja jotkut jopa 12000 vuotta! Näin teknologia säilyi tämän pyhän ryhmän välityksellä. Monia upeita sieluja oli heidän joukossaan. Olennot, jotka tunnetaan nimillä Galileo, Isaac Newton, Einstein, Tesla, Edison, Marcel Vogel, Ronna Herman ja DaVinci, olivat Alta-Rassa. Tyberonn ja Oneronn olivat osa tätä pitkään eläneiden tiedemiespappien ryhmää.

ARYAN JA TEOLLISUUSKOMPLEKSI

Aryan oli suurin ja väkirikkain saari. Aryan oli kaupallinen keskus ja vaikutti eniten taloudellisesta, maataloudellisesta ja sotilaallisesta näkökulmasta. Toisen vedenpaisumuksen jälkeen Aryania alkoi hallita elitistinen "valkoinen" rotu (suom. huom. sana aryan tarkoittaa myös arjalaista, indoeurooppalaista), joka valvoi taloutta, sotavoimia ja saaren hallintoa, vaikka väestö pääasiassa oli pronssi- tai punaista rotua. Aryanilla kehittyi korruptoitunut ja "valta-asenteinen" ylimystö, joka pyrki estämään "Ykseyden lakia" ja hyödyntämään Atlantiksen teknologiaa maailman hallitsemiseen - hyödyntämällä kristallienergiaa aseisiin ja käyttämällä geenitiedettä alempiarvoisen työläis- ja sotilasrodun kehittämiseen ja jatkamiseen.

Geenitekniikan tukikohta oli Meruviassa Aryanilla. Sitä oli alun perin käytetty hyväntahtoisiin tarkoituksiin - etsimään parempaa fyysistä kulkuneuvoa niille, jotka olivat inkarnoituneet fyysiseen kehoon, joka muuttui inhottavaksi ihmishirviöksi. Geenityö oli edistynyttä Aryanilla ja sitä käytettiin "jatkeitten", sorkkien/kynsien, höyhenten ja matelijaihon ja suomujen poistamiseen. Tämä tehtiin Puhdistustemppelissä, joka oli tavallaan erikoistunut lääketieteellinen keskus. Taas kerran korostamme, että Atlantiksen kultaisella ajalla sen käyttö oli ollut erittäin hyväntahtoista. Genetiikassa edistyttiin valtavasti ja suurta ymmärrystä kloonauksesta ja fyysisten rajoitusten parantamisesta käytettiin vastuullisesti ja eettisesti.

Aikanaan, uudelleenrakennuskaaoksessa (17500 e.Kr. jälkeen) Belial-ryhmä oli alkanut kontrolloida geenitekniikan tarkoitusta ja se alentui ahneuden ja vallan korruptoituneeseen käyttöön. Genetiikkaa alettiin käyttää pimeisiin tarkoituksiin, luomaan työläisorjarotu ja hybridi-ihmiseläimiä, joiden tunnekehoa ja älykkyystasoa sensuroitiin geneettisesti. Aivan kuin Natsi-Saksassa, se tuotiin julki massoille "puhtaan rodun" kehittämisenä.

Itse asiassa monet geenitiedemiehistä pidettiin aluksi tietämättöminä siitä, mihin heidän tutkimustaan ja kehitystyötään käytettiin - aina siihen saakka, kunnes heidän oli periaatteessa myöhäistä lopettaa. Jotkut teistä ovat kantaneet tähän päivään saakka suurta syyllisyyttä tämän työn tuloksista. Aikanaan siitä tuli orjien kloonitehdas sen työvoiman massatuottamiseen, mitä tarvittiin maataloudessa ja tehtaissa ja tämä antoi suuria voittoja Aryanin eliitille.

Paljastuttuaan eliitti oikeutti toimintansa "eläintyötuotantona"; mutantteja ja klooneja ei enää kätevästi pidettykään ihmisinä. Heidän älykkyysosamääränsä oli geneettisesti minimoitu ja tunnekenttään katkaistu yhteys. Tämä aiheutti suuren moraalisen jakautumisen ja aikanaan maltilliset, keskiluokkaiset aryanilaiset sokaistuivat ja hyväksyivät tilanteen normaaliksi.

YKSEYDEN LAKI JA BELIALIN POJAT

Geneettisesti manipuloidun palvelijaluokan käyttäminen johti suureen kuiluun Ykseyden lain ja Belialin poikien välillä - jälkimmäisestä ryhmästä tuli kovettunut ja niin keskittynyt teollisuuskoneiston aineellisiin päämääriin, että heiltä katosi henkisen etiikan näkemys. Kirjaimellisesti satojatuhansia hybridimutaatioita luotiin työskentelemään pelloilla ja mieleltään kontrolloituja hirvityksiä luotiin tekemään robottimaisesti "mestarinsa" käskyjen mukaan.

Klooneja oli niin paljon, että Aryanin maatalous- ja teollisuusyhteisö tuli hyvin riippuvaiseksi niistä. Sieluja jäi ansaan kloonattuun kehoon, jota kutsuttiin "esineeksi" ja "toisiksi", joille oli tehty geneettinen lobotomia ja poistettu seksuaaliset ja tunnekyvyt. Monilla jotka olivat ansassa hirvittävässä tai vähä-älyisessä androgyynisessä kehossa, on edelleen kamalaa tuskaa olemisesta vankina kehossa, jossa ei ole mahdollista kasvaa henkisesti tai ilmaista tunteita.

Vuosituhansien ajan nämä kaksi ideologiaa olivat "päät vastakkain" ja hallintokoneisto oli arkaluonteisessa umpikujassa. Poseidalaiset olivat aivan liian sivistyneitä ja lempeitä luonteiltaan yrittääkseen taistella aryanilaisia vastaan ja he pyrkivät kouluttamaan näitä ja vaikuttamaan henkisesti siihen, että he muuttaisivat tapansa.

Aryanilaiset, joita oli enemmän kuin poseidalaisia - kolmen suhteessa yhteen - eivät uskaltaneet hyökätä Poseidalle, jottei saarelle virtaa antavaa kristallienergiaa suljettaisi. Aryan oli periaatteessa "ruokakori" ja teollisuuskeskus ja näin se antoi elannon viidelle saarelle massatuotannollaan ja teollisuuskoneistollaan. Ne molemmat olivat hyvin riippuvaisia geneettisesti tuotetusta orjatyövoimasta.

Vaikka kristallienergia-asemia sijaitsi kaikilla saarilla sekä useimmissa siirtomaissa, poseidalaisilla, Ykseyden lailla ja Alta-Ralla oli järjestelmän toiminta-asiantuntemus. Tämä katkera pattitilanne oli voimassa 5000 vuotta toisen hajoamisen jälkeen.

Näin ymmärretään se ristiriita, joka aloitti Atlantiksen kultaisen ajan (30000-17500 e.Kr.) syöksykierteen. Kun tapahtui hajoaminen saariksi 17500 e.Kr., syöksy kiihtyi.

Noin 16000 e.Kr. syttyi sota aryanilaisten hallitsemien Atlantiksen sotavoimien ja aiempien, Välimeren alueilla sijainneiden siirtomaiden välillä, kun ne katkaisivat perinteiset siteet ja kehittivät omat itsenäiset hallintonsa. Siirtomaat, erityisesti Kreikka ja Turkki, näkivät muutoksen utopistisesta Atlantiksesta aryanilaisten hallitsemaksi sotilas-fasistiseksi valtioksi.

Vaikka aryanilaisilla oli sotilaallinen etulyöntiasema, välimeren maat eivät antautuneet ja alueelliset siirtomaasodat raivosivat kummankaan puolen kykenemättä hallitsemaan toista. Aryanilaisten siipi pyrki lisääntyvässä määrin käyttämään kristallienergiaa vihollisten nujertamiseen. Alta-Ra ja Poseidan Ykseyden lain väki kielsivät tämän tiukasti.

Aryanilaiset tekivät useita turhia yrityksiä poseidalaisten terrorisoimiseksi - jokainen yritys nujerrettiin. Poseidalaiset kostivat sulkemalla voimavirran ja tekivät tyhjäksi aryanilaisten pyrkimykset. Aryanilaiset vastasivat lopettamalla ruuan ja teollisten hyödykkeiden toimittamisen. Seurauksena oli valtava umpikuja.

ATLANTISLAISTEN YHDISTYMISKONGRESSI

Suuressa petollisessa suunnitelmassa, joka oli naamioitu yhdistymiseksi, aryanilaiset lähestyivät poseidalaisia uuden kansallisen kongressin muodostamiseksi, minkä tarkoituksena oli selvittää heidän kasvavia erimielisyyksiään ja tuoda harmoniaa Atlantikselle. Ykseyden lain edustajat lähetettiin matkaan Belialin poikien edustajien kanssa.

Kongressissa oli kummankin osapuolen tasamääräinen edustus. Hyväksyttiin eräänlainen liittovaltio, minkä lupauksena oli suurempi harmonia. Useita vuosikymmeniä vaikutti siltä, että lupaus muutoksesta ja tilanteen parantumisesta saattaisi toteutua Kansallisen kongressin myötä. Poseidalaiset rohkaistuivat ja monet heistä laskivat puolustuksensa. Alta-Ra jäi epäluuloiseksi motiivien osalta ja aisti petosta.

Alussa Kansallinen kongressi tosiaankin paransi suhteita ja monia, yhtenäisyyttä lupaavia lakeja laitettiin liikkeelle. Kuitenkin perimmäinen vastakkainasettelu - geneettinen orjuus ja kristallienergian hallinta - jäi ratkaisematta.

Belialin poikien joukosta oli kuitenkin noussut esiin hypnoottisten karismaattinen johto, joka vietteli Atlantiksen massat uskomaan, että he olivat vastaus Atlantiksen palauttamiseksi kadotettuun kultaisen ajan yltäkylläisyyteen ja etevyyteen. Tämän ryhmän johtajat olivat sielut, jotka tunnetaan Hitlerinä ja Himmlerinä - tosiaankin Toisen maailmansotanne natseja. Muodostettiin suuret sotajoukot ja saavutettiin etulyöntiasema salatussa poliittisessa suostuttelussa ja vallassa. Hybridimutantteja käytettiin terrorisoimaan johtoa vastustaneita ihmisiä Aryanilla ja Ogilla. Kerran tätä yritettiin tuloksetta Poseidalla.

Voimakkaat Aryanin joukot olivat manipuloinnin ja kommunikoinnin mestareita. He esittivät hyvin harkittuja perusteluja, jotka naamioivat heidän todelliset aikeensa ja lupasivat keskinäistä yhteisymmärrystä. Propaganda näytti pinnalta hyvin toteuttamiskelpoiselta ja se vakuutti monet harmoniatoiveesta, mukaan luettuna maltilliset ja muutamat Ykseyden laista.

Se vaikutti suurelta ratkaisun mahdollisuudelta, kun ehdotettiin lakia saattamaan geenitutkimus, jota tähän saakka oli hallinnut Aryanin osavaltio, liiton hallintaan, ja vuorostaan saattaa kristallijärjestelmä hallintoviraston alaisuuteen, missä olisi tasamäärä poseidalaisia ja aryanilaisia. Alta-Ra pysyisi osaston johdossa, muttei se olisi enää hallituksen kontrollin ulkopuolella. Käytiin suurta keskustelua ja väittelyä kansallisen silmälläpidon alaisuudessa. Siihen suostuttiin äänestyksessä, koska poseidalaisilla oli tasavertainen äänivalta kongressissa.

PETOS

Laki meni lopulta läpi uskoen, että uutta kristallienergian hallintovirastoa johtaisi neuvosto, jossa olisi viisi poseidalaista ja neljä aryanilaista eikä mitään voitaisi muuttaa ilman neuvoston enemmistöpäätöstä. Se seikka, että Ykseyden laille annettiin selvä enemmistöhallinta, sai suunnitelman näyttämään hyvin lupaavalta Poseidan väestön mielestä. Sovittiin koulutusohjelma, johon päästettiin insinöörejä kummaltakin puolelta - Alta-Ran ulkopuolelta - ja jossa opetettiin ja harjoiteltiin monimutkaista tekniikkaa.

Aluksi - Alta-Ran epäluuloisuudesta huolimatta - järjestelmä näytti toimivan ja saavan aikaan suurempaa harmoniaa.

Muutaman vuoden kuluessa sodat Välimeren alueella yltyivät taas täyteen vauhtiin ja kasaantui painetta kristallisäteiden käyttämisestä sotatarkoituksiin kansalliseen turvallisuuteen naamioituna.

Sovittiin ajankohta hallintoneuvoston keskustelulle ja äänestykselle. Kansallisesta turvallisuudesta toitotettiin ja manipuloitu isänmaallisuuden tunne pyyhki yli maan.

Sitten huijaus alkoi toteutua. Poseidalaisten suureksi järkytykseksi ja mielipahaksi yksi neuvoston Ykseyden lain jäsenistä vaihtoi puolta. Hän ei ollut Alta-Rasta eikä kultaista rotua. Hän oli kohonnut poliittisesti karismaattiseksi johtajaksi, uskotuksi neuvottelijaksi, joka on sitoutunut uskollisuuteen Ykseyden laille ja saavuttanut heidän täyden luottamuksensa. Aryanilaiset olivat vietelleet hänet ja hän joutui kunnianhimonsa uhriksi.

Jälkeenpäin tämä sielu tunsi suurta katumusta ja vietti myöhemmät elämät yrittäen hyvittää virheensä. Sillä hän ei todellisuudessa nähnyt ennalta katastrofaalista loppua ja hän oli sallinut itsensä tehdä kompromissin, kun luvattiin valtaa ja loistoa.

Rakkaat ystävät, tällaista on vallan harha. Katsokaahan, silloin kun saavutetaan valtaa, se mikä vaikuttaa oikealta, voi usein olla egon harhakuva. Jokaisen mestaruuden tiellä olevan on lopulta valittava vallan ja rakkauden välillä.

Myös hän jota kutsutaan Hitleriksi, ajatteli, että mestarirotu tekisi maapallolle mahdolliseksi paremman tulevaisuuden - ylin ruumiillistunut olento olisi lopulta ainoa rotu, johon kaikki sielut inkarnoituisivat, mikä vähentäisi sairauksia ja poistaisi rotujen välisen jakautuneisuuden.

Myös hän jota kutsutaan Juudakseksi raamatullisessa vertauskuvassa, ajatteli, että kun Jeesus Joosefin poika vangittaisiin, hänen olisi pakko käyttää jumalaisia voimiaan ja paljastaa mestaruutensa maailmalle! Paradoksi on siinä, että se mitä nimitetään "vallaksi" on usein rakkauden vastakohta. Näettekö, miten ego ja valta voivat huijata? Näettekö?

Tosiaankin, kun katsotaan Altantiksen tilannetta jälkikäteen, niin se mikä oli vaikuttanut yhdistymiseltä, oli todellisuudessa hämmentävä ja tuhoisa petos, ja se käänsi harmonisen tulevaisuuden todennäköisyyden täysin pimeäksi ja katastrofaaliseksi lopuksi.

Näin "laillistetun" valtiollisen hallinnan kautta kristallivoimakompleksien ja -verkkojen käyttöhallinta siirtyi Belialin pojille.

ATLANTIKSEN TOINEN KUU

Atlantiksen "toinen kuu", kristallivoimaverkot ja tulikristallit siirtyivät hallituksen hallintaan ja niiden käyttöä muutettiin, kun Aryanin ohjelmointiporukan tieto kasvoi. Alta-Ra pystyi lykkäämään tätä alussa, mutta ajan kuluessa se vaikeutui. Alta-Ra käsitti lopun olevan lähellä.

Kuten olemme sanoneet aiemmin, tämä Atlantiksen toinen kuu oli itse asiassa massiivinen kristallisatelliitti. Se oli arcturuslainen rakennelma ja Ykseyden lain papit ohjasivat sitä. Kristallisatelliitti oli valtava, miehittämätön ja upean insinööritaidon pallo, joka oli noin kahdeksan kilometriä halkaisijaltaan. Sitä oli käytetty aina Atlantiksen kultaisista ajoista lähtien ja se palveli myriadeja hyväntahtoisia tarkoituksia.

Se vahvisti ja kontrolloi kristallisäteitä, joita lähetettiin tuli-, parannus- ja energiakristalleista. Se oli vähän kuin tietokonemakrosiru, joka taittoi, erotteli, jalosti ja heijasti energiasäteitä maatalouden, sään ja vuorovesien hallinnan, parannustemppelien, elvytystemppelien ja niiden kehittyneiden ley-energiajärjestelmien käyttöön, joita kristallijärjestelmät generoivat.

Se kajasti taivaalla Atlantiksen yllä ja näytti kultaiselta "elokuun kuulta", ja näin se tunnettiin Atlantiksen toisena kuuna. "Antipainovoimaplasman sateenkaarikaleidoskooppienergianauha" pyöri pallon ympärillä ja se näytti usein siltä, mitä nykyisin nimitetään aurora borealikseksi tai revontuliksi. Kristallinen satelliittikuu ei pyörinyt maan ympärillä. Se liikkui ohjelmoidun itseohjautuvasti ja muutti jatkuvasti paikkaa suorittaakseen myriadeja tehtäviä Atlantiksen, Afrikan ja Brasilian itärannikon yllä.

Kun kristalliverkkokompleksi oli laillisesti siirtynyt liittovaltion hallintaan, Belial-ryhmä yhdisti omat teknologinsa koneenrakennusryhmäksi ja vähitellen he korvasivat avainosaston päälliköt omillaan.

Alta-Ra yritti estää heidän aikeensa ohjelmoida satelliitin sotakäyttöön selittäen, että satelliitin ylikuormittaminen hävittäisi sitä ohjaavan antipainovoimakentän ja tapahtuisi katastrofaalinen törmäys. Aryanin tiedemiehet kumosivat väitteen. Joitakin Alta-Ran jäseniä uhattiin ja erotettiin, toisia alkoi salaperäisesti kadota. Monet poseidalaiset tunsivat pelkoa ja voimattomuutta, kun hallitseva neuvosto salli satelliitin tulla "strategiseksi puolustusaseeksi" varmana siitä, että se toimisi ohjelmoinnin mukaisesti.

Belial-tiedemies ohjelmoi neuvoston luvalla järjestelmään "sivuväylän" ja se alkoi lähettää tuhoavia säteitä aloittamaan vulkaanisia räjähdyksiä ja massiivisia maanjäristyksiä niitä siirtomaita ja kansoja vastaan, jotka kieltäytyivät antautumasta heidän vaatimuksilleen. Näitä kohdistettiin alueille, jotka nyt tunnetaan Kreikkana ja Turkkina, ja ne aiheuttivat suurta tuhoa. Se antoi kiihkeille aryanilaisille todellisen taisteluedun, jota he niin innokkaasti halusivat, ja he lisäsivät niiden käyttöä riemuissaan - väestöenemmistön tukemana.

LOPUN ALKU

Kristallikuu alkoi "ylikuormittua", mikä heikensi sen leijumassa pitävää antipainovoimakenttää. Alta-Ra ymmärsi sen seuraukset, kun ohjelmointi kaatuu, mutta heidän vetoomuksensa neuvostolle jätettiin edelleen huomiotta.

Vuoden kuluessa satelliitti alkoi odottamatta suistua reitiltään ja vaihdella toimintaansa ja voimakatkoksia alkoi tapahtua. Väsymättömät yritykset sen korjaamiseksi epäonnistuivat. Alta-Rata pyydettiin antamaan tukea sen korjaamisessa - useimmat heistä kieltäytyivät. Jotkut suostuivat yrittämään sen vakauttamista estääkseen uhkaavan tuhon. Kaikki yritykset epäonnistuivat. Neuvosto torjui ehdotuksen satelliitin "polttamista". Se oli epäuskoinen sen törmäämisestä ja ajatteli vaikutusten olevan vähäisiä, vaikka näin tapahtuisikin.

KRISTALLIEN SIIRTÄMINEN

Tyberonn ja Oberonne keräsivät Alta-Ra:sta ja Ykseyden laista sisäisen lojaalin ryhmän suunnittelemaan tuli- ja energiakristallien mikropiiriyhteyden katkaisemista ja kristallien siirtämistä "turvalliseen" paikkaan, ennen kuin mestarisatelliitin törmäys tapahtuisi. Tämä tehtiin Sirius B:ltä olevien teknologialla ja avustuksella.

Kallisarvoisten kristallien siirtäminen oli hyvin riskaabelia ja se vaati huolellista suunnittelua ja ehdotonta salassapitoa. Se oli tehtävä ennen "toisen kuun" törmäämistä ja hallitsevan neuvoston tietämättä.

Atlantiksella oli lukuisia voimakristalleja, joita oli viidellä saarella ja erityisten yhdysreittien varrella maanalaisessa labyrinttijärjestelmässä. Alta-Ra tiesi, että kun kristallikuusatelliitin moduloitu "äitialus" kadottaisi antipainovoimakenttänsä, se törmäisi valtavassa rähähdyksessä ja törmäys aiheuttaisi hävitystä alapuolisissa pää- ja toissijaisissa energiakristalleissa. Tämä saisi aikaan uusia katastrofaalisia ydinluokan räjähdyksiä viikkojen tai päivien sisällä törmäyksestä.

He halusivat turvata sen, ettei mestarikristalleja käytettäisi uusiin negatiivisiin tarkoituksiin ja että ne olisivat säilössä sitä aikaa varten, jolloin ihmiskunta pystyisi käyttämään niitä tavalla, mihin ne oli tarkoitettu. Niitä olisi mahdotonta kuljettaa järjestelmän kaatumisen jälkeen.

Seitsemän uskomatonta pääkristallia ja kaksi toisarvoista kristallia sijoitettiin maanalaisen tunneliston tavarankuljetusjärjestään Sirius B:ltä saatavan avun turvin. Kolme pääkristallia sijoitettiin Arkansasin atlantislaisiin kristallikenttiin, kaksi muuta Brasilian maanalaisille kristallifarmeille Bahian ja Mineas Geraisin alueille, yksi maalaiseen kuiluun Mount Shastan alle ja suuri tulikristalli sijoitettiin maan alle Sargasso-merellä, syvälle Bimini-rantapenkereen alle. Kaksi toissijaista kristallia Ogin saarelta siirrettiin kuiluihin Tiajuanacon alueelle Boliviaan, lähelle Titicaca-järveä.

Kaikki laitettiin ulottuvuuslukkoihin, "sammutettuna" energeettiseen horrokseen siriuslaisten teknologian avulla.

Loppu on historiaa - kielenne termein - kirvelevästi unohdettua historiaa valtavirtanäkökulmastanne katsottuna. Todellinen paradoksi, ironia on siinä, että se sisältää erittäin tarkoituksellisia oppitunteja!

Tosiaankin, muutama kuukausi sen jälkeen, kun oli alettu käyttää "kuolemansädeteknologiaa", suuri kristallisatelliitti ylikuormittui, sen antipainovoimatyyny heikentyi ja se törmäsi massiivisen komeetan kiihtyneellä vauhdilla kamalassa räjähdyksessä, mikä tuhosi suurimman osa Ogia ja heikensi kriittisesti Atlantiksen mannerlaatan kuoren vakautta.

Suuri kristallisatelliitti sirpaloitui miljardeiksi kristallisirpaleiksi, mitkä nyt täyttävät Atlantin syvät haudat. Syntyi massiivisia tomu- ja savupilviä, jotka peittivät auringon. Maanjäristys- ja tsunamiaallot tuhosivat saaren ja lähettivät suuria aaltoja Aryanin kahteen kolmasosaan. Minuuttien kuluessa jäljellä olevat voima-asemat räjähtivät ydinpommiin verrattavalla voimalla. Yhden tällaisen kristallivoima-aseman räjähdysjäänteet voidaan nähdä tänäkin päivänä Pohjois-Brasiliassa, paikassa nimeltään Sete Cidades.

Atlantis, Brasilian itärannikko ja Afrikan länsirannikko tuhoutuivat seuranneissa maanjäristyksissä. Paniikkia ja sekasortoa kesti kolme viikkoa, kun jäljelle jääneet kuivat alueet järisivät ja maamassoja romahti mereen. Maasilta, joka yhdisti Poseidan ja Ogin Jukataniin, jäi vedenpinnan yläpuolelle ja sen täyttivät kirjaimellisesti kymmenettuhannet atlantislaiset, jotka vimmatusti yrittivät päästä karkuun. Kaikenlaiset vettä pitkin kulkevat alukset täyttyivät hengissä pysyttelevistä ja kauhuissaan olevista pakolaisista.

Ja sitten yhdessä järisyttävässä "henkäyksessä" jäljellä olevat maat romahtivat mereen.

Se on näkymä, joka on monien, monien elämien ajan kiusannut ja synkistänyt teidän monien muistia, jotka tosiaankin olitte siinä osallisena. Rakkaat ystävät, on aika päästää siitä irti.

AIKOMUS JA KORKEIN HYVÄ

Hyvin monet teistä uskovat, että kaikki tapahtuu niin, kuin on tarkoituskin tapahtua, koska niin on "tarkoitus" olla. Rakkaat ystävät, näin ei ole asianlaita. Asiat tapahtuvat niin, kuin tapahtuvat, monien mahdollisuuksien joukkona. Ja tosiaankin korkeammasta näkökulmasta katsottuna asiat tapahtuvat niin, kuin niiden on "aiottu" tapahtuvan, ja painotamme sanaa "aiottu". Olette tapahtumahorisonttinne luojia. Mutta rakkaat ystävät, asiat eivät tapahdu korkeimmaksi hyväksi, ennen kuin luotte korkeimman hyvän. Atlantiksen romahtaminen ei ollut korkeinta hyvää eikä se olekaan sitä, ennen kuin luotte sen uudelleen sellaiseksi.

Jos kaikki tapahtuisi niin, kuin pitäisi, te ette reinkarnoituisi. Holograafisen "todellisuuden" dramaattisessa koulussa te kierrätte ja kierrätte, kunnes opitte tämän. Ymmärrättekö, rakkaat ystävät?

Aika ja todennäköisyys ovat kaunis kuvitteellinen paradoksi… Ja tämän vuoksi kerromme teille, että Atlantiksen kultainen aika on itse asiassa tapahtumahorisontti tulevaisuudestanne, jonka veditte "näennäisesti" menneisyyteen!

ARKANSASIN KRISTALLIT

Nyt hyppäämme eteenpäin 12500 vuotta ja katsomme sen atlantislaisen siirtokunnan roolia, jota nyt kutsutaan Arkansasiksi.

Erityisesti Arkansas valittiin majoittamaan kolme päämegakristallia useastakin syystä.

 1. Sitä käytettiin jo kristallien louhimis- ja keräämisalueena. Sen vuoksi oli jo olemassa yksi moniulotteinen päätunneli Poseidalta ja kuljetusreitti oli käytettävissä kristallien siirtämiseksi tälle alueelle. Atlantislaiset olivat kehittäneet tekniikoita, jotka mahdollistivat hyvin nopeutetun kristallien kasvatuksen ja oli ennalta olemassa syviä luolia, jotka olivat hyvinkin louhinnan ulottumattomissa.
 2. Ymmärrettiin, että Arkansasin alueen pyörre esittäisi merkittävää rollia vuoden 2012 planetaarisessa ylösnousemuksessa.
 3. Arkansasin ainutlaatuinen geologia, jossa oli kvartsia, timantteja, magneettista malmia, rautaa, kalkkikiveä ja massiivisia luolia, teki siitä täydellisen hautomon kristalliviljelmille. Kristalleja oli istutettu Arkansasiin ja kasvatettu siellä tuhansia vuosia ennen vedenpaisumusta. Magneettiset metallit kristallipohjassa tekivät helpommaksi majesteettisten Atlantiksen kristallien asettamisen horrostilaan ennalta olemassa oleviin paikkoihin.
 4. Arkansasissa oli maan alla sini-ihoisten lemurialaisten erittäin hyväntahtoinen siirtokunta sekä maanalaisia siriuslaisia. Nämä kaksi ryhmää suostuivat huolehtimaan nukkuvista kristalleista.

No niin, kolme Arkansasiin sijoitettua kristallia viritetään järjestelmäksi, joka sisältää viisi mestarikristallia Brasiliassa, Shastalla, Biminillä ja kaksi arcturuslaista kristallia Titicaca-järvellä. Nämä ovat erikoistuneita parannus-, viisaus-, energia- ja kuljetuskristalleja, joita käytettiin Parantumistemppelissä, Ääni- ja valotemppelissä, Tiedontemppelissä, Ykseyden temppelissä, Thothin temppelissä, Tulen rubiinitemppelissä ja Elpymistemppelissä.

Kristallit sijoitettiin vuoden 2012 ylösnousemuksessa esiin ilmestyvän uuden maan kannalta erittäin tärkeille alueille. Alueille joihin päästiin helposti atlantislaisen moniulotteisen tunnelijärjestelmän kautta. Ne on määritelty ja viritetty seuraavasti:

Arkansas:

 1. Tiedon sininen kristalli (liittymä) 8-8-8
 2. Parantumisen smaragdikristalli 9-9-9
 3. Kommunikoinnin platinakristalli (bioplasmaliittymä) 11-11-11

Biminin rantapenger:

 1. Energian rubiinitulikristalli 12-12-12

Brasilia:

 1. Parantavan elpymisen kultakristalli 9-9-9
 2. Äänen violetti kristalli 10-10-10

Mount Shasta:

 1. Moniulotteisen liittymän/rajapinnan kristalli 9-9-9

Tiajuanaco - Titicaca-järvi, Bolivia:

 1. Valon aurinko-kuukristalli 9-9-9
 2. Thothin kristalli 12-12-12

Vuonna 2008 palaa takaisin Viisauden ja tiedon sininen kristalli. Kesäpäivänseisauksessa se herää puolitehoonsa. Elokuun 8. päivä 2008, 8-8-8, 144 kristalliverkko käynnistetään 3/4 tehoon ja se vuorostaan aktivoi Sinisen kristallin puolitehoon.

Tämä laukaisee aikasarjaohjelman muiden herättämiseksi.

Kukin niistä avautuu "triplapäivien" portaaleissa. Jokainen on sidoksissa neljän jäljellä olevan "tähtipuolen" (yhteensä 12) aktivointiin 144-verkossa, "kaksoispentadodekaedri".

KÄYNNISTÄMINEN JA UUDELLEENOHJELMOINTI

Mikään näistä ei siirry täyteen voimansa ennen vuotta 2012. Vain sininen Tietokristalli, smaragdi Parannuskristalli ja Aurinko-kuukristalli ovat täydessä tehossaan vuoteen 2012 mennessä, muiden täydellinen aktivoituminen kestää kauemmin. Ne heräävät ja aloittavat sitten "buuttausprosessin", mitä seuraavat uudet lataukset ja ohjelmoinnit. Tätä uudelleenohjelmointia tapahtuu erityisesti Biminin tulikristallilla, mikä ei ole täysin toiminnassa ennen vuotta 2020.

Nämä energiat verkottuvat ylösnousemuksen kvanttikristallitaajuuden kanssa ja ovat sidoksissa Kultaisen aurinkokiekon energeettisiin malleihin, mitkä edustavat uutta suunnitelmaa, DNA:ta - tavallaan 144-verkkoa varten. Kristallien heräämisen yhteisvaikutus, 144-verkon ja Kultaisen aurinkokiekon 12 kierteen loppuunsaattaminen valmistelevat maata ylösnousemusta ja "kristalliarkistoista" uutta planeettaa varten.

Näiden kristallien vaikutus on aluksi melko hienovaraista. Kuitenkin herkät erottavat välittömästi tämän hienovaraisen vahvistumisen. Vaikutuksena on suurempi hyvinvoinnin tunne, erityisesti Arkansasin, Titicaca-järven ja Bahian pyöreissä.

Ensimmäinen vaihe edustaa viisautta ja toinen Atlantiksen eteeristä parantumista ja sidettä uuteen kultaiseen aikaan.

Brasilian, Titicaca-järven, Arkansasin ja Mount Shastan väliin muodostuu vinoneliö ja vuonna 2012 tästä tulee viisisakarainen tähti, joka muodostaa maailmanlaajuisen verkoston äärettömään määrään pisteitä tällä planeetalla.

Kristallien herääminen, mikä alkaa Arkansasista, avaa portin vastaanottoulottuvuuteen, mikä merkitsee tähtiveljien paluuta. Paluu on harhaanjohtava nimitys, koska todellisuudessa he eivät ole koskaan lähteetkään.

LOPETUS

Atlantislaiset kristallit avaavat eteerisen portin, ulottuvuusportaaleja, jotka sallivat hiiliperustaisen ihmiselämän olla vuorovaikutuksessa bioplasmaelämää edustavien kanssa. Teidän on ymmärrettävä, mestarit, että olette moniulotteisesti molemmissa samanaikaisesti. Se on totta! Portti avautuu vuonna 2008 kristallipyörteessä Arkansasissa, ja ne teistä jotka yhdistyvät tuohon siniseen kristalliin, pystyvät kokemaan aikanaan oman moniulotteisuutensa hyvin riemullisesti ja hyvin helposti.

Rakkaat ystävät, Arkansasin pyörteen energiassa on sellaista kristallienergiaa, mitä kukaan teistä ei ole kokenut sitten Atlantiksen kultaisen ajan 20000 vuotta sitten. Kvanttikristallitaajuudessa voitte parantaa sen, mikä täytyy parantaa. Tässä kohoavassa energiassa pystytte yhdistymään elävään kristallivoimaan, joka auttaa merkabanne laajentamisessa moniulotteiseen jumaluuteen. Jumalitseenne! Se on totta, rakkaat mestarit, ja sen aika on NYT.

Mestarit, on lopun alku! Unessa oleva herää! Minä olen Metatron ja te olette hyvin rakkaita!

Ja niin se on.