Uusi maailmanlaajuinen raha- ja finanssijärjestelmä - Saulia kanavoinut John Smallman 5.5.2010

(http://johnsmallman.wordpress.com/ , suomentanut "Piper", suomennos löytyy myös osoitteesta http://www.phpbbserver.com/uusimaa/viewtopic.php?t=3749&mforum=uusimaa)

Teollistuneet maat ovat sekasorron tilassa johtuen epävakaista veloista joita joillekin on kertynyt ja joita toiset ovat tehneet mahdollisiksi. Valuuttamarkkinanne ovat ymmällään eivätkä osaa päättää mikä valuutta, jos mikään, on luotettava. Sekasorto jatkuu joitakin kuukausia, johtaen uusiin talouskriiseihin ennen lopullista maailman finanssimarkkinoiden romahdusta myöhemmin 2010.

Tulee paljon kiukkua, pelkoa, syyttelyä ja yleistä hämmennystä ennenkuin vakaus ja luotettavuus palaavat markkinoille aikaisin 2011, milloin uusi raha- ja finanssijärjestelmä, joka on huolellisesti suunniteltu tarjoamaan pitkäaikaista vakautta lyhytaikaisten vääristelyjen sijaan, tulee käyttöön.

Älkää huolestuko kun markkinat kompuroivat ja sitten uppoavat, koska tämä on vain tilapäistä horjumista ja on tarpeellinen edellytys uuden maailmanlaajuisen raha- ja finanssijärjestelmän muodostamiseksi. Uusi järjestelmä sallii vääristelyjen ja virheiden - joita nykyisen järjestelmänne puutteet sallivat ja rohkaisevat - korjaamisen. Sen jälkeen todellinen globaali, täysin sopusointuinen yhteistyö, joka on hyvä kaikille ja hyvä planeetalle, tulee olemaan mahdollista ja tulee käytännöksi.

Kun taloudellinen vakaus palaa, asennetaan varoventtiilejä varmistamaan se, että finanssijärjestelmän maksuvalmiutta ei voida enää uhata tai kadottaa ennalta arvaamattomien tai odottamattomien vuotojen takia. Sijoittaminen välttämättömiin, ympäristölle terveisiin teollisuuden aloihin kasvaa, kun taas kestämättömät ja vahingolliset teollisuuden alat kutistuvat ja lopettavat toimintansa.

Kun vapaata energiaa on runsaasti ja helposti saatavilla missä vain sitä tarvitaan, hiilen louhiminen ja ”öljynkorjuu” ja etsintä vähenee ensin suuresti ja lopulta loppuu, koska teollisuuden alat jotka tarvitsevat tämäntapaista energiaa jäävät pois käytöstä. Näiden perustaltaan raakamaisten teollisten monialayritysten aiheuttamien vahinkojen siivoaminen ja korjaaminen tulee olemaan suuri työ seuraavina vuosina, ja paljon teidän kannaltanne hyvin edistyksellistä teknologista apua annetaan varmistamaan että tämä tehdään puhtaasti ja tehokkaasti.

Maailman köyhyys helpottuu kokonaan kun kaikkien energian ja ruoan tarpeet tulevat saataville paikallisesti, poistaen tarpeen suuresta osasta maailman rahtiliikennettä. Nopeus jolla vaurioitunut ympäristönne palautetaan ennalleen ja parannetaan tulee hämmästyttämään teitä.

Kun rauhallinen, älykäs ja sopusointuinen yhteistyö kaikilla elämänne aloilla korvaa stressaavan, kilpailuhenkisen ja vastakkainasettelevan epäsovun joka on ollut käytäntönä planeetalla niin kauan, henkilökohtainen stressi ja ahdistus haihtuvat, johtaen valtavaan sairauksien ja huonon terveyden vähenemiseen. Epäterveet elämäntavat putoavat pois kun alatte löytää iloa, rauhaa ja rakkautta kaikissa olemassaolonne hetkissä, ja tämä tulee poistamaan tarpeen paeta selviytymisen jatkuvaa painetta, jonka kanssa niin monet teistä ovat parhaillaan kamppailemassa. Yksi näiden elämäntyylin muutosten seurauksista tulee olemaan kaikenlaisten riippuvuuskäyttäytymisten hämmästyttävä väheneminen - huumeet, alkoholi, ruoka, kiukku, hyväksikäyttö ja kaikki muut turmeltuneen käyttäytymisen muodot kuten manipulointi, hallinta, syyttely, häpeä ja toisten kiusaaminen - kaikki korvataan laaja-alaisella toisten hyväksynnällä olentoina joita kunnioitetaan, arvostetaan ja hoivataan.

Valvontaviranomaisten tarve poistuu, koska silloin kun ihmiset kunnioittavat ja hyväksyvät toisensa tasa-arvoisina ja arvokkaina yhteisön jäseninä, huono käytös jonka estämiseen ja pysäyttämiseen viranomaisia on käytetty, ei enää ole iso asia. Rauhanomainen, ystävällinen ja innostunut yhteistyö korvaa laissa määrätyt ihmisten organisoinnin, manipuloinnin ja ohjauksen kaikkialla.

Tämä säänmuutos asenteissa ja uskomuksissa joita ihmiskunnalla on ja joita se ilmaisee, on se ohjaava viisaus joka tuo teidät varmasti, ehdottomasti ja innostuneesti Kultaiseen Aikaan, jota olette toivoneet niin kauan. Sen saapuminen on välitön. Joten alkakaa muuttaa asenteitanne valmistelemaan siirtymistänne täyteen tietoisuuteen - olemalla ottamatta asioita henkilökohtaisesti, ja kieltäytymällä loukkaantumasta toisten käyttäytymisestä. Jos toiset käyttäytyvät huonosti tai ajattelemattomasti, ymmärtäkää että heidän oma tuskansa häiritsee heitä, ja sen sijaan että reagoisitte samalla tavalla, tarjotkaa tilalle myötätuntoa ja apua. Todellakin, monet teistä tekevät jo näin - olette kaikki kokeneet ihmisten reagoivan rauhallisesti ja ystävällisesti ristiriitatilanteissa, ja teillä kaikilla on sisällänne rakastava viisaus jonka avulla voitte tehdä samoin. Sallikaa tämän viisauden ohjata vastauksianne kaikissa tilanteissa, ja ilahtukaa rauhasta ja ilosta jonka se tuo elämäänne.

On aika lopettaa syyttelypeli! Se on hyvin tuskallista, sitä on pelattu aivan liian kauan, eikä se ollenkaan pysty ratkaisemaan asioita joita sen pitäisi ratkaista. Kun teette virheitä, myöntäkää ne, pyytäkää anteeksi ja tehkää yhteistyötä niiden korjaamiseksi. Kun toiset tekevät virheitä, syyttämisen ja arvostelun sijaan, tarjotkaa apua korjaamaan siitä seurannut asiantila.

Rakastava ajattelevainen yhteistyö on parantava voide joka mahdollistaa jokaisen virheen korjaamisen vähimmillä mahdollisilla lisävahingoilla. Teillä kaikilla on voima, viisaus ja rakkaus käyttäytyä tuolla tavalla, joten tehkää niin, ja katsokaa hämmästyneenä kun maailma vastaa samoin. Rakkaus on vastaus kaikissa tilanteissa.

Suurella rakkaudella, Saul