Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 1.6.2004 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn060104.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Sydämet! Saavumme kertomaan teille uusista asioista! Viime aikoina maailmanne on jatkuvasti ollut suunnattomien muutosten partaalla. Tämä viive väistämättömän tulevaisuuden toteutumisessa on aiheutunut tarpeesta saattaa päätökseen monet vaurausohjelmien yksityiskohdat ja aikanaan uuden USA:n hallituksen tuottavat monimutkaiset ja radikaalit toimenpiteet. Nämä asiat ovat kytköksissä toisiinsa ja ongelmat yhdellä alueella vaikuttavat väistämättömästi muihinkin ja koko kokonaisuuteen. Nykyinen laiton USA:n hallitus ja monet Afrikan, Aasian ja Amerikan maiden diktaattorit asettavat jatkuvasti uusia esteitä yrittäessään pitää kiinni nykyisestä valta-asemastaan. Kaikki nämä tekijät aiheuttavat viivästyksiä suunnitelmiimme, tahattomasti tai tarkoituksellisesti. Kuitenkin maanpäälliset liittolaisemme ovat keskittyneet tärkeisiin päämääriinsä ja he tulevat olemaan voitokkaita pian! Meidän päämäärämme on avustaa heitä ponnisteluissaan ja varmistaa tämän suuresti odotetun menestyksen toteutuminen.

Meidän laivastomme ovat jatkuvassa toimintavalmiudessa. Kuussa sijaitseva tukikohtamme, Marsissa sijaitseva päämajamme ja Maapallon sisäiset tukikohtamme ovat myös omistautuneet täysin saattamaan tämän ensimmäisen yhteydenoton projektin päätökseen. Kuten aiemmin olemme todenneet, tämä tehtävän myötä laivastomme ja tukikohtamme ovat levittäytyneet koko tämän aurinkokunnan alueelle. Te olette elintärkeä osa näitä tapahtumia. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ja kaikki Äiti-Maata asuttavat tähän ponnistukseen sitoutuneet Olennot ovat yhdistäneet päättäväisyytensä varmistaa rauhanomaisen ja sopusointuisen elämäntavan toteutuminen tällä planeetalla. Meidän yhteinen tehtävämme on tehdä se mitä täytyy tehdä sen varmistamiseksi, että tämä Äiti-Maan uusi todellisuus todellakin toteutuu. Tämä tehtävä on vienyt paljon enemmän aikaa kuin alunperin kaavailimme, mutta teidän päättäväisyytenne ja ahkeruutenne on varmistanut tämän tehtävän jatkumisen. Myös Ylösnousseiden Mestareidenne varma ja rakastava opastus on ohjannut meitä yhtenä kokonaisuutena kohti varmaa voittoa. Mestari Saint Germaine ja hänen suurenmoiset kumppaninsa ovat osoittaneet yhä uudelleen, että yhteiset ponnistelumme eivät ole turhia. Itse asiassa ne ovat ainoastaan ensimmäisiä askeleita tässä suurenmoisessa tapahtumasarjassa.

Edessämme on loistava tulevaisuus. Tämä tulevaisuus matkaa vakaasti kohti sen suunniteltua jumalallista päämäärää ja sitä kohti johdattavat asiat voidaan jakaa kolmeen pääosaan. Ensimmäinen näistä on vanhan vallan, eli viimeisen pimeän salaliiton, murentuminen. Minne tahansa he toimintansa suuntaavatkin, heidän pahantahtoiset suunnitelmansa epäonnistuvat. Maailman rahoitusyhteisö on luopunut heidän etujensa tukemisesta ja kasvava merkittävien maailmanlaajuisten tahojen yhteenliittymä tekee parhaillaan yhteistyötä saadakseen syöstyä heidät vallasta. Salaliittolaisten väistämätöntä taloudellista romahdusta nopeuttaa poliittisen tuen menettäminen. Perinteisesti he ovat tottuneet luottamaan tähän poliittiseen tukeen. Monet heidän liittolaisistaan eri puolilla maailmaa ovat kääntäneet kelkkansa ja ryhtyneet vastustamaan heidän maailmanlaajuista dominointiaan joko salaisesti tai julkisesti ja siten nopeuttavat heidän valta-asemansa luhistumista. Tällä laittomalla salaliitolla ei ole nyt muuta keinoa käyttää valtaansa kuin rajoittaa ja valvoa kaikkea Pohjois-Amerikan kautta kulkevaa rahaliikennettä. Tämä epätoivo paljastaa tämän salaliiton kasvavan paniikin.

Kun tämä vanha valtakoneisto syrjäytyy, uudet hyväntahtoiset ihmiset valmistautuvat korvaamaan heidät maailman valta-asemissa. Tämä tulossa oleva vallankaappaus on tämän operaation seuraava vaihe. Nämä suurenmoiset yksilöt ja ryhmät ovat tietenkin heitä, joita me kutsumme 'maanpäällisiksi liittolaisiksimme'. Kuten jo aiemmin totesimme he työskentelevät hiljaisesti piilossa julkisuudelta ja ratkovat suunnitelmiensa viimeisiä ongelmakohtia. Muistakaamme, että ei ole helppo tehtävä vaihtaa täysin neljän maailman tärkeimmän hallituksen poliittiset vallanpitäjät. Se ei ole helppo tehtävä, vaikka käytettävissä on suunnattomat rahavarat. Tämä kunnianhimoinen hanke edellytti niin syvälliset ja laajat yksityiskohtaiset suunnitelmat ja niin paljon koordinointia, että jopa ennakkoluulottomimmat meistä pitivät niitä lähes ylivoimaisina. On pieni ihme, että muutamat viimeiset vaiheet vievät hieman kauemmin kuin oletettiin. Ja kaikesta huolimatta näiden toimenpiteiden tulokset ovat pian toteutumassa silmienne edessä. Me avustamme nyt tämän tapahtuman toteutumista ja sitä kautta tapahtuvaa tämän maailman vapauttamista viimeisen pimeän salaliiton haitallisesta otteesta.

Näiden tapahtumien viimeinen vaihe on meidän saapumisemme keskuuteenne. Odotamme innolla niitä julkisia viestintälähetyksiä, jotka ilmoittavat läsnäolostamme. Sen jälkeen teidän suurenmoiset ponnistelunne voivat käynnistyä maailmanlaajuisessa mittakaavassa. Teidän tehtäviinne kuuluu maailmanne puhdistaminen sitä vuosikymmenien ajan tuhonneista saasteista. Teille tullaan esittelemään valtavan monia teknologioita, jotka on joko tukahdutettu tai pidetty pimennossa ja niiden lisäksi teille esitellään täysin uusi Maapallon ulkopuolinen tiede. Näiden avulla te voitte päästä eroon saastuttavasta teollisuudesta, taudeista ja muista fyysisiä muutoksia aiheuttavista tekijöistä. Te parannatte Äiti-Maan ja itsenne. Te tulette tapaamaan hengelliset ja avaruusperheenne ja tämä tulee olemaan alkusoitto pitkän pimeän yönne päättymiselle.

Näiden kolmen vaiheen toteutuminen on varmistettu. Jumalallinen suunnitelma on jo määrännyt ne toteutuviksi ja Ylösnousseet Mestarinne työskentelevät kiivaasti varmistaakseen niiden toteutumisen. Heidän Maapallon tasolla toimivat asiamiehensä ovat omistautuneet täysin tälle menestyksekkäälle lopputulokselle. Juuri tämän takia me saavuimme maailmaanne yli kymmenen vuotta sitten. Meidän lääketieteelliset yksikkömme ja yhteyshenkilömme ovat panneet merkille kuinka tietoisuuden taso yhteiskunnassanne lisääntyy eksponentiaalisesti joka vuosi. Tämä prosessi on osa 'ihmiskunnan ylösnousemukseksi' kutsumaanne tapahtumaa ja se on jumalallisen suunnitelman yksi ilmenemismuoto, jollaisia ovat myös ne, jotka työskentelevät nyt aktiivisesti saadakseen tämän tapahtumaan. Kaikki nämä tekijät yhdistyvät tekemään ihmeellisen uuden maailmanne toteutumisesta väistämättömän. Se hetki, jolloin uuden todellisuutenne 'ensimmäinen domino' kaatuu, on väistämätön ja tulee tapahtumaan juuri oikeaan jumalalliseen aikaan.

Tämän muutoksen koneisto on samaan aikaan sekä suunnattoman monimutkainen että hämmästyttävän yksinkertainen johtuen sen taustalla olevasta jumalallisesta Rakkaudesta. Taivaan jokainen taso ja ulottuvuus tietää sen, miten väistämätöntä on se, että teidän jokaisen piilevät kyvyt tulevat esiin. Näitä kykyjä ei voida ottaa teiltä pois tai tukahduttaa; Luojanne on juurruttanut ne sieluunne. Tämä impulssi on jo nyt päättänyt, että pimeys tulee kohtaamaan perusteellisen tappion maailmassanne ja että tämä teidän 'aikanne' viimeinen segmentti kuluu enimmäkseen ainoastaan sen toteuttamisessa, mikä on jo tapahtunut toisilla tasoilla. Tästä syystä me voimme sanoa, että teidän voittonne on varmistettu. Tietäkää, että nykyiset tähän saakka enimmäkseen 'selviytymismoodissa' viettämänne elämät tulevat muuttumaan suunnattomasti, kun jumalallinen suunnitelma toteutuu. Tämä jumalallinen Aikomus on valtava voima, jonka aika on nyt koittanut!

Meidän opettajamme ja opastajamme ovat valmistelleet ohjelmaa, jonka avulla he voivat opastaa teidät viimeisten vaiheiden läpi matkallanne kohti täyden tietoisuuden tilaa. Sen jälkeen me voimme auttaa teitä sopeutumaan tähän todella jumalalliseen olotilaan. Myös sisarenne ja veljenne Aghartan maansisäisestä yhteisöstä avustavat teitä tässä asiassa. Heillä on paljon tietoa jaettavana teille koskien hengellisen olemuksenne monipuolisia kykyjä. Tämä 'hiljainen vallankumous' on luonteeltaan hengellinen ja se on suunniteltu lopettamaan eristäytyneisyytenne niistä monista osa-alueistanne, jotka aikoinaan muodostivat hienon yhtenäisen kokonaisuuden. Tämä 'uusi minänne' edellyttää uudenlaista todellisuutta, joka pohjautuu moraaliseen ja hengelliseen yhtenäisyyteen ja omistautuu Luojan jumalallisen suunnitelman toteuttamiselle. Nämä asiat tulevat poistamaan nykyiset käsityksenne itsestänne ja korvaamaan ne yhtenäisellä, tai 'pyhällä', identiteetillä. Silloin te olette valmiita ottamaan vastaan pyhän tehtävänne: luoda oma galaktinen yhteiskuntanne ja uusi oma tähtikansanne. Me Galaktisessa Liitossa odotamme teitä!

Tänään kerroimme monista asioista, joista tärkeimmät ovat ne tapahtumat, jotka ovat valmistautumassa ilmaantumaan eteenne äkkiä. Me pyydämme jälleen kerran teitä pysymään omistautuneina ja keskittyneinä uuteen todellisuuteenne ja kaikkiin sen mukanaan tuomiin asioihin. Olkaa Sydämessänne ja mielessänne valmiita toimimaan, kun kutsu käy. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.