Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 1.7.2003 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn070103.htm , suomentanut Olli)

Edellisessä viestissämme kerroimme lyhyesti kahdesta Sirus-B -kotimaailmastamme, kielestämme ja kulttuuristamme - kolmesta meille hyvin tärkeästä asiasta. Vielä näitäkin tärkeämpi asia meille kuitenkin on se laaja muutosten sarja, jota te olette käymässä läpi. Edessänne olevat mahdollisuudet ovat valtavat! Jokainen teistä on aiemmin elänyt lukemattoman määrän elämiä monissa Valon Galaktisen Liiton jäsenmaailmoissa. Jotkut näistä maailmoista ovat hyvin samankaltaisia kuin maapallo ja jotkut taas hyvinkin erilaisia. Andromedassa yli 4000 tähtikansaa on liittynyt yhteen muodostaen oman Liittonsa. Tämän liiton neuvosto kokoontuu vuorollaan eri puolilla galaksia. Monet Plejadilaiseen Tähtiliittoon kuuluvat maailmat ovat hyvin maapallon kaltaisia. Näiden kahden Valon Galaktisen Liiton suuren jäsenliiton asukkaat ovat pitkälti teidän kaltaisianne kokonsa ja olemuksensa suhteen. Itse asiassa monet tällä hetkellä teidän yhteiskuntaanne tarkkailevat yhteyshenkilömme ovat joko andromedalaisia tai plejadilaisia. Tämä tarkkailutehtävä on keskeinen osa meneillään olevia ensimmäisen yhteydenoton suunnitelmiamme.

Tällä hetkellä lähes 10 miljoonaa tarkkailijaamme on levittäytynyt ympäri maailmaanne kaikille mantereille ja yli 180 valtioon. He ovat koulutettuja yhteiskuntatieteilijöitä, jotka ovat opiskelleet lukuisia kieliänne ja nähneet paljon vaivaa perehtyäkseen maailmanne eri kulttuurien vivahteisiin. Heidän tärkein tehtävänsä on tarkkailla mitä yhteiskunnassanne oikein tapahtuu. Nämä tarkkailijat raportoivat valvojilleen päivittäin ja heitä tarkkailee laaja turvaverkosto. Tarkkailijoiden keräämä tieto on tehnyt meille mahdolliseksi arvioida yhteiskuntaanne yksityiskohtaisemmin ja kouluttaa joukkojamme. Luovutamme tarkkailijoiden keräämät tiedot maanpäällisille yhteistyökumppaneillemme säännöllisin väliajoin. Tämän teemme siksi, että siten osoitamme heille sen, kuinka heidän viivästynyt aikataulunsa on viivyttänyt heidän rahoituksellisten, taloudellisten ja poliittisten ohjelmien toteutumista. Nämä asiat ovat huolestuttaneet meitä jo jonkin aikaa. Olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että näiden tapahtumien toteutuminen on lähellä.

Meidän mielestämme teidän alkeellisen yhteiskuntanne mielenkiintoisimmat tekijät ovat sen moninaisuus ja monet erilaiset kielenne. Nämä ovat syntyneet tietenkin Anunnakien toiminnan tuloksena, sillä heidän täytyi pitää monet kulttuurinne erillään toisistaan. Anunnakit edellyttivät myös, että eri kulttuurit ovat ristiriidassa keskenään. Siten he pystyivät luomaan keskuuteenne epäluottamusta toisianne kohtaan ja pitämään teidät helpommin manipuloitavina. Kuitenkin tästä huolimatta te olette oppineet tekemään yhteistyötä ja hyödyntämään erilaisuuttanne luodaksenne entistä paremman kokonaisuuden. Tämä toiminta on luonut monta kansakuntien välistä verkostoa ja synnyttänyt organisaatioita, joiden tavoitteena on auttaa Äiti Maata ja sen asukkaita. Yhdessä nämä verkostot ja organisaatiot muodostavat elävän "Yhdistyneet Kansakunnat", joka pyrkii edistämään maailmanrauhaa ja levittämään tietoisuutta siitä, että aikaisempaa laajempi yhteistyö koko maapallon väestön välillä on välttämätöntä, jotta elämä jatkuisi maapallolla.

Monet galaksimme muutkin maailmat ovat kehittyneet ryhmästä alkukantaisia ja eristettyjä kulttuureita koko maailman laajuiseksi yhdistyneeksi kokonaisuudeksi. Sinällään tämä ei ole mitenkään poikkeuksellista. Se mikä tekee maapallosta ainutlaatuisen on se prosessi, jota te olette käymässä läpi. Andromedassa on eräs hyvin paljon teidän aurinkokuntanne kaltainen aurinkokunta. Siinä oli kolme vesiplaneettaa, joista yhdellä joukko humanoideja saavutti alkeellisen tietoisuuden noin 3 miljoonaa vuotta sitten. Seuraavien 2,5 miljoonan vuoden aikana he kehittyivät, loivat globaalin kulttuurin ja teknologian, joka oli suunnilleen samalla tasolla kuin ihmiskunnan teknologia on tällä hetkellä. Seuraavien tuhannen vuoden aikana tällä planeetalla käytiin kaksi ydinsotaa. Lopulta näiden järkyttävien kokemusten jälkeen he ymmärsivät, että heidän täytyi muuttaa ristiriitansa yhteistyöksi. Kun he saavuttivat tämän, he kehittivät nopeasti edistyksellistä teknologiaa. Alle 500000 vuotta sitten he olivat saavuttaneet korkean tietoisuuden tason ja heidät hyväksyttiin Valon Galaktisen Liiton jäseniksi.

Olemme kerranneet tämän Mu Andromedan aurinkokunnan ja sen asukkaiden tarinan tarkoituksellisesti. Se mitä te olette tekemässä ei ole ainutlaauista. Ainutlaatuista sen sijaan ovat ne olosuhteet, joissa te olette sen tekemässä. Nämä olosuhteet ovat tehneet maapallosta tämän galaksin tärkeimmän planeetan. Ne ovat syy jumalallisesti käynnistettyyn ensimmäisen yhteydenoton ohjelmaamme, jonka myötä olemme tulleet tänne ja olleet yhteydessä teihin monella eri tasolla. Voimme vakuuttaa teille, että ohjelman viimeinen vaihe tulee tapahtumaan operaatiossa, joka tulee palauttamaan teidät täyden tietoisuuden tilaan. Pian te voitte vierailla monilla asutuilla planeetoilla tämän galaksin muissa aurinkokunnissa. Voitte kokea Sirius-B:n auringonlaskun, jossa yksi tai kaksi "lisäaurinkoa" laskee. Voitte kokea ihania öitä Alcyone- tai Maya-planeetalla, jossa Plejadien tähtiryhmä valaisee taivaan valolla, joka on voimakkuudeltaan lähes kolmannes teidän Kuunne valosta.

Tulette kokemaan kaikki nämä ihmeet tulevaisuudessanne. Edessänne on uudenlainen muutos todellisuudessanne, tapahtuma, joka tulee olemaan uudenlaisen maailman aamunkoitto. Se tulee siirtämään teidät todellisuuteen, joka on hyvin erilainen kuin se, missä te nyt elätte. Tämä muutosvaiheen maailma tulee olemaan alkusoitto siirtymisessänne täyteen tietoisuuteen. Se koostuu monista ihmeellisistä tapahtumista, jotka johdattavat teidät havaitsemaan luomisen ja kulttuurienne yhteenkuuluvuuden. Tulette myös oppimaan oman osuutenne valtavassa elämän verkossa ja sen, miksi vieraidenpelkonne täytyy muuttaa yhteistyöksi, joka yhdistää meidät kaikki tässä galaksissa asuvat. Väistämätön paluunne alkuperäiseen tilaanne galaktisiksi kansalaisiksi on kohtalonne. Ne, jotka yrittivät sen jollakin tavalla estää, on tuomittu epäonnistumaan yrityksissään.

Tällä hetkellä tärkein asia, johon teidän täytyy keskittyä, on muuntumisenne galaktisiksi kansalaisiksi. Tämän prosessin tuloksena teidän havaintokykynne on muuttunut mahdollistaen uudenlaisen tietoisuuden muodostumisen. Tämä uudenlainen tietoisuus on tehnyt vanhoja totuttuja vihan ja eristäytyneisyyden keinoja käyttävien tahojen toiminnan vaikeaksi. Jotkut heidän kauan sitten aloittamansa teitä riistävät ryöstöretket ovat viivyttäneet kehitystänne. Heidän suunnittelemansa maapallon tulevaisuuden ei sallita toteutua. Suunnaton oikeudellinen, taloudellinen ja poliittinen verkko on kiristymässä heidän ympärillään. Tämän operaation suunnaton monimutkaisuus edellyttää, että jokainen liike harkitaan tarkkaan. Joka tapauksessa me ajamme yhdessä eteenpäin maailmanlaajuista muutosta, joka tulee syrjäyttämään tämän viimeisen salaliiton ja antaa teidän paistatella vapauden ja yltäkylläisyyden valossa.

Tietäkää, että se mitä tulee tapahtumaan, tulee eteenne yllättäen. Sen julkistamisen odotetaan käynnistävän valtavan muutoksen. Tämä muutos tuo mukanaan rauhan koko maailmaan. Se sallii jatkuvasti kasvavan "elävän" "Yhdistyneiden Kansakuntien" muuttumisen todelliseksi Yhdistyneiksi Kansakunniksi. Se tulee poistamaan epäsovun ja maailmassa tulevat vallitsemaan Ykseys ja Totuus. Tässä uudessa maailmassa me voimme toteuttaa ensimmäisen yhteydenottomme. Käytettävissänne olevat suunnattomat resurssit ja tietous tulevat muuttamaan elämänne pysyvästi. Tulette olemaan valmiita suorittamaan muutosprosessinne loppuuun. Meidän joukkomme ovat valmiina toimimaan, kun oikea hetki koittaa. Kuten mainitsimme jo aiemmin, olemme valmiina toteuttamaan minkä tahansa suunnitelman varmistaaksemme yhteisen onnistumisemme. Ensimmäinen yhteydenotto on nyt väistämätön. Odotamme sitä nopeasti lähestyvää ajankohtaa, jolloin voimme esittäytyä teille avoimesti.

Tänään olemme kertoneet maailmanne tapahtumista. Olemme yhdistäneet ne meneillään olevaan ensimmäisen yhteydenoton ohjelmaamme. Tietäkää aina, että tapahtuipa mitä tahansa, olemme läsnä ja valmiina toteuttamaan jumalallisen väliintulomme. Viime kädessä määräävät tekijät ovat teidän valveutuneisuutenne ja jumalallisen suunnitelman antama aikataulu. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.