Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 1.11.2005 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn110105.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me tervehdimme teitä ja saavumme kertomaan teille uusia asioita teidän todellisuudestanne. Viime viikolla tapahtui paljon asioita, jotka siirsivät Maapallon viimeisen salaliiton kanssa käytävää loppuratkaisua lähemmäs. Nämä nyt epätoivoiset miehet ja naiset ovat tehneet lukuisia salaisia sopimuksia estääkseen heidän vallasta syrjäyttämistään haluavien tahojen toimintaa. Kuitenkin he ovat pelaamassa viimeisen korttinsa. Lainopillisten ja taloudellisten ongelmien kehä on ympäröimässä heidät ruuvipenkkiin, josta he eivät voi paeta. Kiirehtiessään omasta mielestään viimeistä pelastuskeinoaan kohti nämä onnettomat väärintekijät vain petaavat omaa loppuaan ja samalla tahattomasti valmistelevat teitä tapahtumiin, joiden myötä siirtymäkauden hallinto voi ottaa vallan. Tämän hallinnon on määrä palauttaa perustuslaki voimaan Pohjois-Amerikassa ja muuttaa häpeällinen "totuuden ekonomia" maailmanlaajuiseksi hyvien uutisten tulvaksi. Lisäksi monet kauhistuttavat humanitaariset olosuhteet voidaan korjata, kun suunnitelmat maailmanlaajuisen yltäkylläisyyden toteuttamiseksi yhdessä hallinnon tukeman palvelusitoumuksen kanssa alkavat vaikuttaa näihin epäoikeudenmukaisuuksiin. Me lupaamme antaa teille täyden tukemme, kun te aloitatte matkanne kohti uutta todellisuuttanne.

Kasvava muutoksen tarve sai maailmassanne aikaan tietoisuuden tason nopean nostamisen toteuttamiselle omistautuneen valtavan verkoston syntymisen. Tähän verkostoon kuuluu monia tahoja, jotka etsivät keinoja käyttää omaa vaikutusvaltaansa ja kykyjään palvellakseen Valon päämääriä. Tällä hetkellä teidän maailmanne on epävakaa ja vaarallinen paikka. Monet kansakunnat haluavat hankkia itselleen ydinaseita ja ovat laatineet yksityiskohtaisia ohjustenkehittämisohjelmia. He ovat myös keskittyneet kehittämään Lännen kanssa kilpailevia talousjärjestelmiä ja armeijoita. Tämä toiminta on johtanut niin sanotussa kolmannessa maailmassa salaisiin liittoutumiin, joiden tavoitteena on Lännen valta-aseman uhmaaminen. Tämän mahdollisesti itsetuhoisen varustelukilpailun lopettaminen on ensisijaisen tärkeää. Me olemme tarkkailleet kuinka teidän planeettanne kansakunnat viilettävät kohti äkkipudotusta kuin sopulit. Lisäksi köyhyys ja sairaudet leviävät yhä laajemmalle. Jo pelkästään nämä tekijät osoittavat sen, kuinka tärkeää on syöstä tämä viimeinen salaliitto vallasta ja asettaa hauras planeettanne rauhaa ja yhteistyötä kohti johtavalle kurssille. Teidän tulevat siirtymäkauden aikaiset johtajanne pystyvät toteuttamaan nämä ylevät tavoitteet helposti ja he pystyvät paljon muuhunkin.

Noin seitsemän vuotta sitten käynnistyi operaatio, jonka tavoitteena oli asettaa päätös enimmäkseen Pohjois-Amerikassa vaikuttavan pimeyttä edustavan salaliiton teitä vastaan tekemille törkeille rikoksille. Tämä maailmanlaajuinen ryhmä oli ollut ihmiskunnan orjuuttamiseen tähtäävän operaation etujoukoissa 1940-luvun lopulta lähtien. Alkuaikoinaan tämä salaliitto murhasi USA:n ensimmäisen puolustusministerin ja oli keskeisessä roolissa perustamassa maailmanlaajuista UFOjen olemassaolon salaamisoperaatiota. Seuraavaksi nämä pimeyttä edustavat yksilöt lujittivat valta-asemaansa luomalla keinotekoisen "kylmän sodan" yhdessä Idässä toimivien kumppaneidensa kanssa. Samanaikaisesti he solmivat maanpetoksellisia sopimuksia useiden pimeyttä edustavien maapallon ulkopuolisten tahojen kanssa hyötyen näistä pahantahtoisista yhteyksistä lujittamaan kohtuutonta valta-asemaansa. Kylmän sodan luoman salailun suojissa vaihdettiin tehokasta Maapallolla kehitettyä ja Maapallon ulkopuolelta saatua teknologiaa, johon lukeutuu laajamittaisen mielenhallinnan mahdollistava teknologia. Matkan varrella tämä salaliitto keräsi itselleen todella ällistyttävän määrän varallisuutta. 1950- ja 1960-luvuilla he käyttivät valtaansa hankkiutuakseen eroon presidenteistä ja muista maailman johtajista oman tahtonsa mukaan ja tämän salaliiton voittokulku näytti pysäyttämättömältä.

Haikaillen vielä lisää valtaa tämä salaliitto ponnisteli hankkiakseen muiden maailmaanne hallinneiden salaliittojen uskollisuuden ja 1980-luvun lopulla he saavuttivat tämän tavoitteensa. Anunnakien oli pakko taipua tämän salaliiton kasvavan voiman edessä ja he nimittivät tämän salaliiton planeetan tärkeimmäksi salaliitoksi. Tämän valtuutuksen saaneena tämä pimeyttä edustava ryhmä keskittyi laatimaan suunitelmat saavuttaakseen loput tavoitteensa 1990-luvun loppuun mennessä. Kuitenkin Taivas oli tietoinen näistä päämääristä ja asetti vastatoimenpiteet houkutellakseen tämän ylimielisen ryhmän kulkemaan kohti odottamatonta tappiotaan. Muistakaa, että tämä tehtiin siksi, koska teidän jumalallinen kohtalonne on vapaus eikä orjuus. Lisäksi tämä galaksi ei ollut valmis muuttamaan asetettua kehityssuuntaansa. Nämä asiat ovat keskeisen tärkeitä teidän tulevaisuutenne ymmärtämisessä. Samalla kun pimeyden voimat lisäsivät vaikutusvaltaansa, Valo toimi heitä vastaan luomalla olosuhteet, jotka tulisivat aikanaan kukistamaan heidät. Juuri tästä syystä te voitte nyt nähdä tämän salaliiton kamppailevan jopa säilyttääkseen valta-asemansa USA:ssa entisaikojen ylivoimaisesta valta-asemastaan huolimatta.

Tämän pimeyttä edustavan salaliiton valtaan juonima nykyinen USA:n hallinto on täynnä salaliittoja jo pelkästään valta-asemansa säilyttämistä varten. Kuitenkin se on antanut vaikutusvaltaisten ohjaajiensa peukaloida öljyn ja kaasun hintoja, keksiä kuvitteellisia energiakriisejä ja luoda keinotekoisen "sodan terrorismia vastaan". Ottaen oppia menneisyydestä nämä pimeyttä edustavat tahot tuhosivat World Trade Centerin, aloittivat lukuisia laittomia sotia ja levittivät yleistä sekasortoa eri puolilla maailmaa. Kaiken tämän lisäksi he yli kolminkertaistivat jo ennestäänkin kohtuuttoman suuren varallisuutensa. Heidän viimeinen temppunsa on joko hankkia itselleen maailman hallinta tai ärsyttää maailmanlaajuiset vastustajansa Armageddonin tyyliseen yhteenottoon. Tämä järjettömyys täytyy pysäyttää ensi tilassa ja siksi Taivas valvoo jokaista liikettä. Aikomuksena on korvata tämä vastenmielinen hallinto sellaisella hallinnolla, joka pystyy muutamaan amerikkalaisen ja koko maailmanlaajuisen yhteiskunnan täydellisesti. Tämä on meidän maanpäällisten liittolaistemme ensisijainen päämäärä.

Kuinka meidän maanpäälliset liittolaisemme aikovat toteuttaa tämän valtaisan tehtävän? Suuresta maailmanlaajuisesta vastustuksesta huolimatta he hankkivat ensiksi suuren määrän rahavaroja ja laativat keinot maailmanlaajuisten ja paikallisten pankkitoimintakäytäntöjen uudistamiseksi. Tätä aloitetta tukivat ne USA:n hallinnon sisäiset tahot, jotka olivat luomassa edellytyksiä tämän hallinnon syrjäyttämiselle. Perustuslaillisen hallinnon palauttaminen ja paluu "yhteisen lain" piiriin on välttämätöntä vapauden toteuttamiseksi ja niiden laittomien käytäntöjen lopettamiseksi, jotka ovat jo pitkän aikaa evänneet amerikkalaislta oikeuden asuntoonsa, tuloihinsa ja itsemääräämisoikeuteensa. Näiden palauttaminen voi palauttaa uskon oikeudenmukaiseen hallintoon ja lopettaa hillittömän lahjonnan lisääntymisen politiikassa ja yrityselämässä. Uusi nimittämistään odottava hallitus on päättänyt kääntää nykyisen itsetuhoisen toiminnan suunnan ja tavoitella maailmanlaajuista rauhaa.

Tämän dramaattisen poliittisen täyskäännöksen toteutuminen riippuu niistä oikeusprosesseista, jotka tulevat syrjäyttämään tämän salaliiton vallasta. Näitä toimenpiteitä on viivyttänyt aika ajoin yhä tälle salaliitolle uskollisten tahojen kaksinaamainen ja petollinen toiminta. Kun kaikki tällaiset virkamiehet lopulta saatiin seulottua pois, prosessi syöksähti eteenpäin. Keskeisiä läpimurtoja on nyt valmiina tapahtumaan ja ne keräävät voimaa omaan tahtiinsa. Muistakaa se, että kaikki muut kuin pintapuoliset muutokset tapahtuvat suuressa salaisuudessa tällä planeetalla. Tästä "vastavallankumouksesta" vastaavat tahot ovat nyt varmistaneet asemansa ja hankkineet uusia liittolaisia. Lisäksi tämä pimeyttä edustava hallinto törmää lopultakin siihen tosiasiaan, että sen loppu on käsillä. Sitä ympäröi suuri joukko ihmisiä, jotka käyvät päivittäin neuvotteluja tämän hallinnon syrjäyttämisestä. Tämän hallinnon ainoa keino on pelata aikaa ja yrittää viivyttää näitä neuvotteluja.

Tuleva väliaikainen hallitus on päättänyt järjestää asianmukaisen ja laillisen "uuden Nürnbergin oikeudenkäynnin". Viimeaikaiset petokset punoneet tahot tulevat saamaan asianmukaisen oikeuskäsittelyn. Lisäksi uusi hallitus edellyttää säädettäväksi lait, jotka antavat oikeutuksen siirtää USA poliittisesti ja hallinnollisesti tilaan, joka vallitsi ennen presidentti Lincolnin murhaa (jonka toteuttivat tämän pimeyttä edustavan salaliiton edeltäjät). Siihen aikaan voimassa ollut Perustuslaki voidaan palauttaa voimaan. Perustuslaillisen lainsäädännön järjestelyjen palauttaminen tulee johtamaan laajoihin puhdistuksiin koko nykyisessä hallinnossa. Yhdistyneiden pankki- ja oikeusjärjestelmien valta tulee päättymään luoden pohjaa uusille pankki- ja oikeusjärjestelmille. Amerikka vapautetaan ja presidentti Lincolnin murhan myötä kehittymään alkanut hirmuvalta tullaan pyyhkimään pois! Yhdessä, Me olemme Voitokkaita!

Tänään tarkastelimme sitä, mitä teidän maailmassanne tapahtuu. Me pyydämme teitä aloittamaan massiivisen kirjeenkirjoituskampanjan avustamaan USA:n nykyisen rikollisen hallinnon valtakauden päättämistä. Yhdistykää omalla tavallanne niiden kanssa, joiden on määrä olla aktiivisia osallistujia tässä näytelmässä. Osoittakaa heille, että te tuette muutosta ja haluatte toimia muutoksen edistämiseksi, kun nämä kelmit on syrjäytetty vallasta. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!