Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 2.3.2004 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn030204.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Sydämet! Saavumme kertomaan teille uusista asioista! Edellisessä viestissämme käsittelimme todellisuuden luonnetta ja sitä, miten sen tietoiset asukkaat luovat sen uudestaan. Me käsittelimme myös jumalallista suunnitelmaa ja sitä, miten sen määräykset toteuttavat Luomisen. Lisäksi me tarkastelimme tätä galaksia ja näytimme teille, kuinka se koostuu lähes äärettömästä määrästä toisiinsa kytkeytyviä todellisuuksia. On tärkeää tietää kaikki tämä. Kun tietoisuutenne lisääntyy, te alatte nähdä, kuinka kukin galaksi muodostaa osan suuremmasta mosaiikista, jota kutsutaan fyysisyydeksi. Fyysisyys puolestaan on Taivaan laajentuma. Lord Surea ja muut Korkeimman Luomisen Voiman kolmikon jäsenet muokkasivat suuren henkisen ja fyysisen kauneuden paikat, joiden tarkoitus oli osoittaa, kuinka tietoisuus toimii ja kuinka sen lukemattomat muodot tulevat todeksi. Keskeiset elementit ovat sen yhteenkuuluvuus ja sen yksilöllisyys ja nämä on tuotu teidän eteenne päättymättömältä vaikuttavana muunnelmien virtana. Nykyinen elämänne näyttää teille jälleen kerran erilaisen näkökannan näihin samoihin asioihin ja opettaa teille sitä, kuinka voitte käyttää hyväksi tietouttanne saavuttaaksenne toivomanne lopputuloksen.

Tämä prosessi, jossa ollaan yhteydessä Luomiseen ja samalla myös itse sitä luomassa, toimii hyödyntäen erikoislaatuista energiaa. Tunnette tämän energian pintapuolisesti nimellä Rakkaus. Tiedätte myös sen, että Luoja käyttää sitä toteuttaakseen jumalallisen suunnitelman. Rakkaus on myös se tekijä, joka mahdollistaa Sielunne olemassaolon. Korkeimmassa muodossaan Rakkaus esiintyy sateenkaaraen väreissä, hopean ja kullan sävyissä, jotka yhdistyvät luoden Suuren Sinisen Luomisen Valon. Tämä Valo muodostaa Taivaan ja koko fyysisen maailmankaikkeuden. Teidän Todellinen Minänne on osa Taivasta ja yhteydessä Luojan hopeisiin ja kultaisiin sävyihin. Nämä pyörivät Taivaan lukemattomiin suuntiin ja tuottavat Taivaan 13 pyhää värisävyä. Jokainen näistä on kirkkaampi sävy Maapallon tasolla tuntemistanne väreistä. Nämä värit ovat eläviä ja täynnä taajuuksia, jotka ovat paljon nykyisen väriskaalanne asettamia rajoituksia korkeampia. Tämä paljon laajempi kirjo on läsnä kaikkialla Taivaassa ja se oli lähtökohta niille värisävyille, jotka muodostivat fyysisyyden kauan sitten. Rakkaat Ystävät, teidän todellisuutenne on ainoastaan hyvin pieni osa tätä ällistyttävän upeaa kokonaisuutta.

Fyysinen maailmankaikkeus, samoin kuin Taivaskin, on elävä. Se on yhdistynyt tietoinen olento. Tämä hyvin paljon teidänkin kaltaisenne olento koostuu suuresta määrästä todellisuuksia, jotka toimivat toisaalta hyvin paljon samalla lailla ja toisaalta aivan eri tavalla kuin teidän kehonne solut. Kuitenkin avainasia on tietoisuus. Tietoisuus on paljon muutakin kuin valveutuneisuutta, muistia ja älykkyyttä ratkaisujen luomiseen. Se on kasvavaa kyvykkyyttä havaita ja ymmärtää se tapa, jolla te kaikki olette yhteydessä Luojaan sekä se tosiasia, että yhteistyö ja toisista huolehtiminen on yhtä tärkeää kuin itsestäänkin huolehtiminen. Muistakaa, että Rakkaus on se energia, joka luo meidät ja saa meidät vetämään toisiamme puoleensa. Se on myös voima, jonka avulla me luomme yhteisöjä ja huomaamme, kuinka voimme pitää niitä menestyksekkäästi yllä. Tämä yhteenkuuluvuus liittyy syvällisesti siihen, mitä maailmassanne on tapahtumassa juuri nyt. Voimat, jotka pyrkivät tuhoamaan sen, mitä Rakkaus on saanut aikaan, ovat muodostaneet salaliiton opettamaan teille lukuisia perustavaa laatua olevia asioita viimeksi kuluneiden vuosisatojen aikana. Yksi näistä oppitunneista on ollut se, kuinka uusia teknologioita käytetään tuhoaviin tarkoituksiin. Toinen on se, kuinka tietouden levittäminen suurille joukoille on alkamassa tasapainottaa maailmanne 'pelikenttää'.

Koulutus ja keskinäinen suvaitsevaisuus ovat vapauden kulmakivet. Vapaus puolestaan on pohja yksilöllisen itsenäisyyden toteuttamiselle. Nämä kaksi edellytystä - vapaus ja yksilöllinen itsenäisyys - ovat ne kaksi peruspilaria, joiden varaan galaktinen yhteiskunta rakentuu. Rakkaat Sydämet, molemmat näistä elementeistä edellyttävät laajaa yksilöllistä ja yhteisöllistä vastuuta. Siksi yhteiskunnan jokainen yksilö ja ryhmä on kallisarvoinen ja tärkeä. Jokaisen yksilön ja ryhmän vapautta ja yksilöllistä itsenäisyyttä tukevat panostukset ovat arvokkaita ja välttämättömiä, kun ratkotaan mitä tahansa eteen tulevaa ongelmaa. Saavuttaakseen nämä tavoitteet yhteisöllä täytyy olla resursseja ja kykyjä ratkaista asiat tasapuolisesti ja kaikkien osapuolien etujen mukaisesti. Meille Neljän Yhteisöllisen Lain muodostama perusta on ensiarvoisen tärkeä. Nämä Neljä Lakia ohjaavat meitä yhteisissä tavoitteissamme ja mahdollistavat sen, että yhteisömme on toimiva ja samalla voimme hyödyntää rajoittamattomia kykyjämme parhaalla mahdollisella tavalla. Nämä lait luovat olosuhteet, joissa jokainen voi toteuttaa tärkeimmän elämäntehtävänsä.

Kauan sitten Ylösnousseet Mestarit laittoivat alulle suunnitelman luoda galaktinen yhteisö teidän maailmaanne. Tässä suunnitelmassa oli kolme osaa: uusien teknologioiden kehittäminen, tietouden levittäminen suurille ihmisjoukoille ja keinot jakaa maailmanne varallisuus uudelleen. Jotta Anunnakit ja heidän ahneet itsekeskeiset käskyläisensä saatiin toimimaan tämän lopulta heidän omaksi tuhokseen koituvan suunitelman mukaan, tarvittiin joitakin 'porkkanoita'. Jotta saatiin aikaan uudenlaisia tehtaita ja ylläpidettyä kilpailuetua, tarvittiin uusia keksintöjä ja toisinaan jopa innovatiivisia teknologioita. Tämä varmisti sen, että syntyisi tietoisuutta lisääviä teknologioita. Kun tämä suunnitelma toteutui, syntyi maailmanlaajuinen tarve opettaa ihmisille luku- ja kirjoitustaito ja maanpäälliset käskyläiset antoivat tämän kehityksen jatkua, koska he tarvitsivat koulutettua työvoimaa omien tavoitteidensa toteuttamiseksi. Lopulta luotiin maailmanlaajuinen trusti huolehtimaan heidän pankki- ja rahoitustoiminnoistaan ja tästä oli tuleva - sopivalla hetkellä - väline, jonka avulla luotaisiin perusta galaktiselle yhteisöllenne.

1900-luvun viimeisellä neljänneksellä kaksi näistä kolmesta keskeisestä elementistä oli toteutunut. Viimeinen edellytys oli Saint Germainen luomaan valtavaan maailmanlaajuiseen rahastoon kerättyjen varojen uudelleenjakaminen. Tämän maailmanlaajuisen rahaston oli tarkoitus saavuttaa lopullinen muotonsa 2000-luvun alkaessa. Sen tarkoitus oli kaksijakoinen: ensinnäkin kerätyt varat oli tarkoitus jakaa Valotyöntekijöille, jotka jakelisivat tämän vaurauden maailman ihmisille ja loisivat keinot ylläpitää tämän yltäkylläisyyden maailmanlaajuisesti; toiseksi näiden varojen oli tarkoitus merkitä loppua Anunnakien maanpäällisten käskyläisten 13000 vuotta kestäneelle valtakaudelle ja sen tilalle tulisi yhteistyöhön ja suvaitsevaisuuteen perustuva maailmanlaajuinen yhteiskunta. Taivas tuki avaruussukulaistenne jumalallista väliintuloa, jonka päätehtävä olisi opastaa teitä pystyttämään galaktinen yhteiskuntanne.

Tällä hetkellä näemme tämän suunnitelman viimeisten elementtien alkavan toteutua. Vihaan perustuvaa sotien mallia, jossa yksi kansakunta hyökkää toisen kimppuun saavuttaakseen etua itselleen, pidetään nyt maailmassanne laittomana. Maailmanlaajuinen sotaa vastustava liike on olemassa. Lukuisat kansakunnat etsivät keinoja lopettaa kofliktit, jotka uhkaavat laajentua yli rajojen. Kuitenkin yksi viimeinen maailmanlaajuinen salaliitto ei noteeraa tätä ilmiselvää asiaa. Tämä johti viimeksi kuluneiden vuosien aikana lopulliseen salaiseen kamppailuun tämän salaiiton ja sen vallan lakkauttamista päätäväisesti ajavien tahojen välillä. Nyt olemme pisteessä, jossa tämä viimeinen salaliitto voidaan kukistaa. Kaikki on paikoillaan uuden yltäkylläisen todellisuuden nopeaa toteuttamista ja Valon Galaktisen Liiton ja Äiti-Maan kansojen välisen virallisen ensimmäisen yhteyden avaamista varten. Jokainen kuluva päivä tuo tätä hetkeä aina vain lähemmäs.

Tämä asia, josta puhumme, merkitsee valtavaa muutosta todellisuudessanne. Tämän muutoksen on tarkoitus alkaa pian. Juuri nyt maanpäälliset liittolaisemme ja me olemme viimeistelemässä lopullisia yksityiskohtia tässä 'hiljaisessa' maailmanlaajuisessa vallankumouksessa, joka voi tapahtua ainoastaan sen ansiosta, että maailman ihmisten katsotaan nyt olevan siihen riittävän valmiita. On muodostunut maailmanlaajuinen Valotyöntekijöiden ryhmä. Taivas on määrännyt, että tämä on se ajankohta, jolloin Maapallolla koittaa uusi Kultainen Aika. Tämän prosessin nopeuttamiseksi te olette käymässä läpi valtavaa Hengen ja materian yhdistymistä ja muokkaamassa fyysisen kehonne monia energiakeskuksia (chakroja). Nämä muutokset mahdollistavat sen, että te voitte tulla täysin tietoisiksi silloin, kun Taivas ja jumalallinen suunnitelma näkee sen ajankohtaiseksi. Tämä tapahtuma tulee lopettamaan pitkän pimeän yönne ja tuomaan teille uuden loistavan päivän aamunkoiton. Muistaakaa, rakkaat Sydämet, että Yhdessä me olemme Voitokkaita!

Tänään tarkastelimme niitä voimia, jotka työskentelevät niiden tapahtumien taustalla, jotka alkavat nyt toteutua maailmassanne. Nämä kaikki ovat osia paljon laajemmasta prosessista, joka liittyy siihen, miten Luominen on toteutumassa. Tämä on aikaa, jolloin teidän täytyy pysyä keskittyneinä ja sitoutuneina voittoonne. Te olette osa valtavaa Olentojen armeijaa, joka toteuttaa loistokkaan uuden todellisuuden. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.