Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 2.5.2006 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn050206.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme jälleen kertomaan teille asioita. Teidän maailmassanne tapahtuu paljon asioita, sekä myönteisiä että vähemmän myönteisiä. Äskettäin on salaisesti solmittu lukuisia tärkeitä maailmanlaajuisia sopimuksia. Nämä sopimukset vahvistavat sen, että salaisten salaliittojenne enemmistö sallii maailmanne suuren muutoksen tapahtumisen. Tämä muutos nykyiseen vakiintuneeseen tilaan on ennenkuulumaton. Koskaan Atlantiksen katastrofaalista tuhoa edeltäneiden aikojen jälkeen pimeyden voimat eivät ole suostuneet luopumaan maailmanne nyt jo 13000 vuotta kestäneestä hallinnastaan. Maapallo on lähestymässä aikakautta, jolloin sitä yhä otteessaan pitävä pahuuden varjomainen pilvi voidaan lopultakin muuttaa Valoksi! Mahdollisuus tähän oli olemassa jo aiemminkin, mutta vasta nyt tämä pimeyden omakseen väittämä suuri voima pystyi kiskaisemaan itsensä vapaaksi aiempien isäntiensä vallasta. Tämä muutos avaa oven mahdollisuuksiin, joita useimmat teistä eivät voi vielä edes täysin kuvitella! Pimeyden voimat eivät ainoastaan ole valmiita vetäytymään maailmastanne, vaan ne ovat myös suostuneet vetäytymään lukuisista fyysisen maailmankaikkeuden "paikallisista" sektoreista. Tämä ei ole tärkeää pelkästään teille, vaan myös koko fyysiselle maailmankaikkeudelle.

Näiden ihanien edistysaskeleiden lisäksi me olemme varmistaneet asemia, joiden avulla voidaan rajoittaa planeettanne viimeisen pimeän salaliiton valtaa. Älkää unohtako sitä, että edelleen on olemassa valtavia rahavaroja, monia piilopaikkoja ja tahoja, jotka salaisesti tukevat tätä maailmanne pimeää salaliittoa. Siksi on tärkeää työskennellä meidän maanpäällisten liittolaistemme asettamien toiminnallisten rajoitusten puitteissa. Tämä prosessi on paljon hitaampi kuin mitä me toivoisimme sen olevan. Kuitenkin teidän maailmassanne on edelleen paljon pelkoa, puutetta ja epäluottamusta, jonka teidän aiemmat hallitsijanne, Anunnakit, niin menestyksekkäästi ovat teidän keskuuteenne luoneet. Nämä teidän maailmanne väestön keskuudessa niin yleiset tekijät estävät meitä esittäytymästä niin avoimesti kuin me haluaisimme. Ensimmäisestä yhteydenotosta on tullut operaatio, jota rajoittaa se, mitä teidän maailmanne keskeisimmät hallitukset sallivat tapahtuvan. Tähän saakka valtava peiteoperaatio on luonut teille täysin väärän käsityksen meidän tarkoitusperistämme. Tämän vääristymän oikaiseminen totuudenmukaiseksi on keskeisen tärkeää ensimmäisen yhteydenoton nopeuttamiseksi. Teidän salaisilla hallitsijoillanne on myös monia uskonnollisia ja kulttuurillisia syitä tämän järjettömyyden jatkamiseen. Nämä salaliitot uskovat, että näiden viimeisten hallinnan keinojen poistaminen voi synnyttää valtavan kaaoksen.

Edellä mainitsemamme äskettäin solmitut sopimukset käsittelevät juuri näitä asioita. On kriittisen tärkeää, että meidän ja meidän taivaallisten valvojiemme läsnäoloon suhtaudutaan sopivalla arvokkuudella. Tämän vuoksi me halusimme saada nämä välttämättömät sopimukset solmituiksi. Teidän siirtymisenne yltäkylläiseen ja vapaaseen todellisuuteen tulee tapahtua mahdollisimman sopuisasti. Näistä asioista teidän yhteiskunnissanne vastaavien tahojen täytyy olla yhtä mieltä yleisestä toimintasuunnitelmasta. Viimeaikaiset saavutukset määrittelevät toimintavaiheet ja toimintasuunnitelmat tämän toteuttamiselle. Nyt on olemassa yksityiskohtainen suunnitelma teidän ensimmäisen yhteydenoton jälkeisen maailmanne luomiseksi. Lisäksi on olemassa keinot hallinnollisten, uskonnollisten ja kulttuurillisten johtajien tekemien julistuksien toteuttamiselle. Tämä aiempaa laajakantaisempi operaatio voi varmistaa sen, että teidän siirtymisenne uuteen todellisuuteen tapahtuu nopeasti sen jälkeen, kun meidän olemassaolomme on virallisesti julkistettu. Me olemme tyytyväisiä tästä, sillä nämä asiat valmistelevat tietä niille tapahtumille, joiden toteutuminen teidän maailmassanne on nyt lähellä. Nyt virtaa energioita, jotka mahdollistavat teidän yhteiskuntanne epätoivoisesti tarvitsemien suurten hallinnollisten muutosten toteutumisen.

Tällä välin meidän ensimmäisen yhteydenoton laivastomme jatkaa sekä Äiti Maan että teidän tilanne valvomista. Näihin asioihin perehtyneet tahomme ovat hyvin tyytyväisiä tilanteeseen. Nämä merkittävät läpimurrot osoittavat sen, kuinka uhanalainen teidän maailmanne viimeisen pimeyttä edustavan salaliiton päämäärästä on tullut. Mutta näitä pimeyttä edustavia tahoja ei ole vielä voitettu! Heidän joukossaan on viimeiset sukupolvet, jotka ovat tottuneet olemaan maailmanne ehdottomia hallitsijoita. Tällä hetkellä monet asiat piirittävät heitä, mutta silti heillä on vielä paljon 'pelitilaa'. Tämä muutosprosessi on tie, jossa on sekä sileitä kohtia että kuoppia. Jo ennen 1800-luvun alkua tämän salaliiton esi-isät olivat luoneet valtavat rahavarannot, joiden ainoa tarkoitus oli mahdollistaa maailmanlaajuisen hallinnan ylläpitämiseen tarvittavat toimenpiteet. Näitä rahavaroja siirrellään jatkuvasti äärimmäisen salaisesti. Näiden rahavarojen käytön rajoittaminen on meidän maanpäällisten liittolaistemme jatkuva ongelma ja siksi me olemme jo pitkään pyytäneet lupaa niiden käytön rajoittamiseen.

Tähän tarpeeseen paneuduttiin äskettäin allekirjoitetuissa sopimuksissa. Meidän aikomuksemme on auttaa meidän maanpäällisiä liittolaisiamme seuraamaan ja jäljittämään näiden varojen lainvastaista käyttöä hallitusten lahjontaan, mellakoiden lietsontaan ja muuhun toimintaan, joka luo olosuhteet, jotka tukevat tämän salaliiton valta-asemaa. Näiden varojen jakeluun käytetään monia kanavia ja koska pankkeja ja muita rahoituslaitoksia käytetään vain harvoin jakelureittinä, niin siihen käytetään yleensä erityistä palkattujen kuriirien verkostoa ja muita salaisia suorittajia. Pankit ovat paikkoja, joissa näitä varoja säilytetään turvassa kunnes niitä tarvitaan, jolloin käytetään monimutkaista ja salaista järjestelyä jakelemaan tarvittavat varat paikkoihin, joissa ne edesauttavat pimeyden päämääriä parhaalla mahdollisella tavalla. Normaalisti näiden varainsiirtojen jäljitys on vaikeaa, mutta meidän teknologiallamme se voidaan tehdä helposti.

Tästä nouseekin esiin kysymys siitä, mitä meidän maanpäälliset liittolaisemme tekevät tällä tiedolla? Yksi heidän edessään olevista haasteista on se, että heidän joukkonsa on laajentunut viime vuosina niin nopeasti, että heidän tominnastaan on tullut kankeaa. Ryhmien väliset viestintälinjat eivät ole selkeitä, mikä antaa pimeyttä edustavalle salaliitolle vieläkin enemmän 'pelitilaa'. Meidän yhdyshenkilömme työskentelevät nyt tämän epäkohdan lievittämiseksi. Tähän mennessä saavutettu parannus on mitä rohkaisevinta, mutta vielä on paljon tehtävää. Tämä yhteistyön lisääntyminen tekee toiminnasta joustavampaa ja antaa meille mahdollisuuden ratkaista tämä ongelma hyvin nopeasti. Siihen saakka on mahdollista tapahtua häiriöitä, jotka voivat käydä kalliiksi tärkeimmän päämäärämme edistämiselle. Vaikka näin tapahtuisikin, me luotamme siihen, että tähän mennessä saavutetut asiat on turvattu ja että jokainen menestyksekäs päivä tuo voittoamme lähemmäs.

Tärkein asia, jota te ette saa koskaan unohtaa on se, että ensimmäinen yhteydenotto on väistämätön eikä se ole enää kaukana. Huolimatta tässä viestissä mainitsemistamme esteistä paljon myönteistä edistystä on saatu aikaan. Tietoisuus siitä, että ensimmäinen yhteydenotto on lähellä, on lisääntynyt eksponentiaalisesti meidän maanpäällisten liittolaistemme keskuudessa. Viimeisen pimeyttä edustavan salaliiton metkujen teidän maailmaanne kohtaan luomat lisääntyvät vaarat ovat huolestuttavia, koska vaikuttaa siltä, että tämä ryhmä ei luovu aikeistaan korventaa koko planeetta, mikäli he joutuvat luopumaan valta-asemastaan. Meidän aikomuksemme on torjua tämä järjetön tavoite ja saada tämä ryhmä vakuuttuneeksi siitä, kuinka turha tällainen suunnitelma on. Tämän sitoumuksen kulmakivi on ydinaseiden käytön jumalallinen kielto. Siten tämän pimeän ryhmän mielenvikainen maailmanlopun strategia on tehty tyhjäksi! On tärkeää rajoittaa tämän viimeisen pimeyttä edustavan salaliiton toimintaa siten, että meidän maanpäälliset liittolaisemme voivat syrjäyttää sen vallasta.

Tämän viimeisen pimeyttä edustavan ryhmän ja sen juonittelun tarkkailu on ollut meille mitä opettavin kokemus. Heidän päättäväisyydestään on tullut jo legenda meidän keskuudessamme. Meillä on lukemattomia tarinoita kerrottavanamme teille sen jälkeen kun ensimmäinen yhteydenotto on saatu päätökseen! Siihen saakka meidän aikomuksemme on varmistaa se, että teidän maailmanne selviytyy tämänhetkisistä uhkistaan vahingoittumattomana. Me olemme järkkymättömän varmoja siitä, että ensimmäinen yhteydenotto tulee tapahtumaan hyvin lyhyen ajan sisällä. Meidän maanpäällisten liittolaistemme kasvava päättäväisyys rohkaisee meitä uskomaan, että meidän keskinäisen kohtaamisemme hetki on aivan kulman takana. Tämä pitkällinen prosessi, joka on tuonut meidät tähän pisteeseen, on raivannut tieltään useimmat esteet. Loput ongelmat ovat ratkaistavissa edellyttäen vain sitä, että me olemme paikalla valmiina toimimaan sitä vaadittaessa. Tämä mielessä pitäen me olemme laatineet suunnitelman jäljellä olevien tehtävien nopeaksi suorittamiseksi. Me olemme ikuisesti kiitollisia teidän laajasydämisestä kärsivällisyydestänne ja jatkuvasta avustanne näissä asioissa. Yhdessä, Me todellakin olemme Voitokkaita!

Tänään kerroimme siitä, mitä maailmassanne on tapahtumassa ja omasta osuudestamme näissä tapahtumissa. Me kiitämme teitä koko sydämestämme jatkuvasta tuestanne ja pyydämme teitä pysymään toiveikkaina ja valmiina tekemään kaiken sen, mitä yhteisen menestyksemme eteen täytyy tehdä. Tietäkää, että voitto on ehdottomasti väistämätön ja lähellä! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!