Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 2.9.2003 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn090203.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Saavumme taas kertomaan teille monista asioista. Maailmanne on saavuttamassa hetken, jolloin dramattinen käänne myönteiseen suuntaan on mahdollinen. Tämä on tapahtunut, koska maanpäälliset liittolaisemme ovat vihdoinkin valmiita etenemään suurissa suunnitelmissaan. Me toivotamme tämän kehityksen tervetulleeksi ja laajennamme sitoumuksiamme heidän auttamisekseen kaikin mahdollisin keinoin. Maailmaanne hallitsevat pimeyden voimat ovat nyt perääntymässä täyttä vauhtia. Heidän ilkeät ja raukkamaiset suunnitelmansa on tehty tyhjiksi. Tällä hetkellä he ovat suunnattoman taloudellisen ja poliittisen paineen alaisina. Nämä 'aseet' ovat osoittautumassa tehokkaiksi. Odotamme, että ne loistavat tapahtumat, joita olemme odottaneet jo pitkään, toteutuvat pian. Nämä olosuhteet, jotka lämmittävät sydäntämme paljon, mahdollistavat sen, että meidän osamme näiden tapahtumien kulussa tulee pian kaikken tietoon. Valon Galaktinen Liitto ensimmäisen yhteydenoton laivueineen on valmiudessa varmistamaan maanpäällisten liittolaistemme menestyksen. Kun aika on oikea, olemme valmiita aloittamaan maailmanlaajuisen viestintämme. Tietäkää sydämissänne, että tämän maailman suuren muutoksen hetki on nyt todellakin lähellä.

Samalla kun odotamme suunnitelmiemme toteutumista, meidän täytyy kertoa teille, että näin suuren muutoksen toteutuminen käsityskyvyssänne voi toisinaan viedä paljon enemmän aikaa kuin moni toivoo. Tästä tehtävästä vaikuttaa tulevan kaikkea sitä mitä olemme odottaneet ja paljon enemmän. Planeettanne viimeinen voimakas salaliitto on osoittautunut olevan ryhmä, joka on tuonut esiin maanpäällisten liittolaistemme parhaimmat ja huonoimmat yksilöt. He pitävät edelleen kiinni sitoumuksistaan. Heidän järkkymättömyytensä on opettanut meille paljon rajoitetusta tietoisuudesta ja siitä, miten se on vaikuttanut teihin viimeksi kuluneiden 13000 vuoden aikana. Me olemme kiitollisia näistä saamistamme opeista. Olemme iloisia Taivaan jumalallisista pyynnöistä, jotka ovat antaneet meille mahdollisuuden toteuttaa ensimmäisen yhteydenoton ohjelmamme maailmassanne Valon Galaktisen Liiton valtuuttamina. Sen jälkeen kun saimme luvan aloittaa tämän ohjelman suunnittelun yli 10 vuotta sitten, galaksimme on siirtynyt loputtomalta vaikuttaneesta galaktisten sotien sarjasta pysyvän galaktisen rauhan tilaan. Lisäksi aiemmat vihollisemme ovat anoneet liittymistä meidän joukkoomme. Nämä tapahtumat ovat syntyneet tämän ensimmäisen yhteydenoton ohjelmamme sivutuotteina. Paljon on jo saavutettu ja paljon enemmän odotetaan vielä saavutettavan!

Kun päivät, viikot ja kuukaudet kuluvat, odotamme, että me ja maanpäälliset liittolaisemme tulemme saamaan päätökseen monia merkittäviä tekoja. Nämä tapahtumat tulevat merkitsemään uuden aikakauden alkua maailmanlaajuisessa yhteisössänne. Ne tulevat aloittamaan viimeisen taipaleenne matkalla kohti muuntumistanne galaktiseksi yhteisöksi. Tänä aikana meidän kykymme toimia teidän opettajinanne, neuvojinanne ja oppainanne tullaan toden teolla testaamaan. Tämänhetkinen maailmanlaajuinen yhteisönne on voimakkaasti jakautunut köyhiin ja rikkaisiin, suojattomuuteen ja valtaan. Nyt käynnissä olevasta hiljaisesta vallankumouksesta tulee yhteisönne toimintaan liittyvien ideoiden, ehdotusten ja muutosten hillitön sekamelska. Tämä uusi todellisuus edellyttää teiltä järkkymätöntä sitoutumista. Niiden teistä, jotka ymmärrätte mitä on tapahtumassa, tulee astua esiin auttamaan yhteisöänne selviytymään tästä myrskystä menestyksekkäästi. Se tapa, jolla hallintokoneisto palvelee kansalaisia täytyy selventää ja luoda nykyistä parempi järjestelmä hallintokoneiston toiminnan valvontaan. Tässä toiminnassa voidaan käyttää apuna sujuvan ryhmädynamiikan periaatteita ja perustaa meidän kouluttamista henkilöistä yhteyshenkilöryhmiä varmistamaan tämän prosessin onnistuminen.

Nämä monet muutokset tulevat muuttamaan paljon viestintä- ja viihdeteollisuuttanne. Meidän alulle panemamme jälki-internet-yhteiskunnan nousu tulee tarjoamaan teille uusia keinoja viestintään ja viihteen tuottamiseen. Teille annetaan uusia holografisella käyttöliittymällä varustettuja laitteita, jotka mahdollistavat välittömän visuaalisen tai ääniyhteyden välimatkasta riippumatta. Pieniä orgaanisia tietokoneita hyväksi käyttäen teidät tullaan tunnistamaan maailmanlaajuisesti kehonne todellisen värähtelytaajuuden perusteella. Jokaisen, joka haluaa ottaa yhteyttä, tarvitsee vain kuvitella mielessään se henkilö, johon haluaa ottaa yhteyttä, jolloin tietokone muodostaa yhteyden tähän henkilöön. Jos molemmat osapuolet sitä haluavat, he voivat pitää yhteyden voimassa niin pitkään kuin haluavat. Koska nämä laitteet voivat luoda näennäismaailmoja, jotka ovat yhtä todellisen tuntuisia kuin oikeakin maailma, voitte tuottaa omia pelejä, elokuvia, televisiosarjoja jne. joko valmiiden mallien perusteella tai sitten hankkia valmista aineistoa. Monien viihdeyhtiöiden kuristusote viihteen tuotannossa tulee lopultakin päättymään.

Me tulemme antamaan teille teknologioita, jotka mahdollistavat yhteisönne muuntumisen jälkimaanviljelykselliseksi ja jälkiteolliseksi yhteiskunnaksi. Näiden laitteiden avulla voitte valita oman ruokanne, vaatteenne ja huonekalunne. Myös riippuvuutenne teollisesti valmistetuista materiaaleista tulee päättymään näiden laitteiden avulla. Voitte suunnitella ja rakentaa omat asuntonne ja suunnitella yhdessä kaupunkinne. Näitä laitteita käyttäessänne tulette huomaamaan, kuinka riippuvaisia te olette Äiti Maasta. Tämän prosessin sivutuotteena tietoisuutenne siitä, miksi olette täällä, tulee kasvamaan. Tulette huomaamaan roolinne tämän aurinkokunnan ylläpitäjinä. Meidän tehtävämme on ohjata tämä kasvava tietoisuutenne oikeaan suuntaan. Me haluamme opettaa teille monia planeettojen ylläpitäjiin ja heidän velvollisuuksiinsa liittyviä asioita. Tämän tietämyksen avulla alatte ymmärtää paremmin sitä, miksi jouduitte rajoitetun tietoisuuden tilaan ja miksi tietoisuutenne täytyy muuttua juuri nyt.

Lisääntyvä tietoisuutenne itsestänne tulee mahdollistamaan meidän opastaa teidät helpommin matkanne viimeisten vaiheiden läpi. Tämä rajoitetun tietoisuuden kautta kulkenut matkanne loi pimeän maanpäällisen todellisuuden, joka on ainutlaatuinen koko galaksissa. Mutta toisin kuin monet vastaavassa tilantessa olleet Olennot te säilytitte kykynne muuntaa itsenne ja voittaa ja muuntaa sortajanne tämän prosessin yhteydessä. Taivas säilytti teissä tämän kyvyn, koska teillä jokaisella on tärkeä tehtävä tämän Kuudennen Luomisen loppuun saattamisessa. Niinpä Taivas valtuutti meidät valvomaan teitä varmistaaksemme, ettei henkisiin ja fyysisiin 'kirjastoihinne' tehty luvattomia muutoksia. Näihin 'kirjastoihin' sisältyvät geneettinen rakenteenne ja yhteytenne monenlaisiin taivaallisiin elämänvirtoihin ja sieluperheisiinne. Näistä osatekijöistä te saatte suurenmoiset kykynne. Me olemme kiitollisia siitä, että Taivas myönsi meille tämän mahdollisuuden.

Muistakaa, että teknologia on tietoisuuden tarjoama työväline, jonka avulla voitte luoda mahdollisimman miellyttävän elinympäristön. Kun tietoisuutenne laajenee, se kehittää uusia työvälineitä, jotka peilaavat sen lisääntyvää monimuotoisuutta. Tästä syystä meidän teknologiamme on vanhempaa ja edistyneempää kuin teidän nykyinen teknologianne. Antamalla omaa teknologiaamme teidän käyttöönne, annamme teille mahdollisuuden hankkia paremman ymmärryksen tietoisuuden olemuksesta ja siitä tavasta, jolla nämä työvälineet tekevät yhteiskunnasta kypsemmän. Teidän täytyy tehdä seuraava suuri 'hyppy' - kasvaa planeetan laajuisesta yhteisöstä galaktiseksi yhteisöksi. Tämä tarkoittaa myös aurinkokuntanne asuinpaikkojen, vesiplaneettojen, lisääntynyttä arvostusta. Koska tämä prosessi perustuu tämän teknologian perimmäiseen olemukseen, se edustaa tietynlaista tietoisuuden tasoa ja kuljettaa mukanaan runsaasti sisäisiä viestejä. Nämä viestit tulevat muuttamaan teidät riippumatta siitä, mitä yhteiskuntanne ymmärtää käsitteellä 'todellinen'.

Kun tartutte tilaisuuteen katsella ja/tai osallistua tähän muutokseen, olkaa aina valmiita kohtaamaan itsessänne se, mitä tarvitsette saattaaksenne tämän prosessin valmiiksi. Monet ratkaisevan tärkeät vastaukset ovat teissä itsessänne. Teillä on itsessänne valtavat mahdollisuudet. Olemme useasti maininneet sen olevan muistutus siitä, mihin kaikkeen te pystytte. Pitäkää mielessänne, että tämä uusi todellisuus muodostuu sen takia, keitä ja mitä te oikeasti olette. Te olette valmiita toteuttamaan nämä asiat. Käyttäkää tämä merkillinen aika oppiaksenne enemmän itsestänne ja siitä, kuinka te voitte tehdä yhteistyötä. Näitä kahta asiaa hyödyntämällä te tulette huomaamaan, kuinka voimakkaita te olette. Tämä voima varastettiin teiltä tuhansia vuosia sitten. Nyt teille on tullut aika ottaa tämä voimanne takaisin ja käyttää sitä luomaan uusi todellisuutenne. Se tulee siirtämään teidät planeettakeskeisestä yhteiskunnasta sellaiseen yhteiskuntaan, joka ottaa huomioon koko luomakunnan.

Tänään olemme kertoneet tapahtumista, jotka valmistuttuaan tulevat muuttamaan yhteiskuntanne täydellisesti. Pyydämme teitä pysymään varauksettomasti sitoutuneina kaikkiin edessä oleviin mahdollisuuksiin. Taivas tarjoaa teille tämän voiton siksi, että voitte sen avulla täyttää korkeimman kohtalonne. Kohtalonne toteutuminen on välttämätöntä, jotta jumalallinen suunnitelma voi tapahtua. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.