Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 2.12.2003 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn120203.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Sydämet! Saavumme taas kertomaan teille asioista. Aika ajoin olemme antaneet teille hieman tietoa aurinkokunnastanne ja siitä, kuinka se tulee muuttumaan. Olemme myös tutkineet hieman Aurinkonne perheen nykytilaa. Koko aurinkokuntanne on nyt jatkuvasti lisääntyvän yliaktiivisuuden tilassa. Tämä Auringon lisääntynyt aktiivisuus vaikutti aluksi vakavasti aurinkokunnan sisimpiin planeettoihin. Yli kymmenen vuotta sitten Vulcan-planeetta (Merkuriuksen ja Auringon välissä, kääntäjän kommentti) murtui ja tuhoutui. Samalla Merkuriuksen rata muuttui hieman epäkeskeisemmäksi. Venuksen tiheä ilmakehä häiriintyi lisääntyneiden tulivuorenpurkausten ja maanjäristysten vaikutuksesta. Äiti-Maan perustaajuus kohosi ja sen keskusaurinko - maapallon ydin - muuttui magneettisemmaksi. Marsin napajäätiköt alkoivat sulaa nopeammin ja suuria 'pölymyrskyjä' esiintyi useammin kuin aiemmin. Virtaukset lisääntyivät Jupiterin, Saturnuksen, Uranuksen ja Neptunuksen ilmakehien yläosissa. Antaaksemme teille paremman käsityksen tämän yliaktiivisuuden vaikutuksista aurinkokuntaanne, keskittykäämme tarkastelemaan perusteellisemmin sen vaikutuksia siihen planeettaan, jonka te tunnette parhaiten - Äiti-Maahan.

Äiti-Maa on ontto planeetta, jonka pohjois- ja etelänavat ovat pääsisäänkäyntejä sen sisäiseen maailmaan. Äiti-Maan ytimessä on hohtava pallo, joka on sen keskusaurinko. Tämä ydin kelluu maailmanne keskipisteessä valtavien, ulottuvuuksien välisen Valon luontaisen reaktion synnyttämien, sähkömagneettisten kenttien kannattelemana. Näiden ilmiöiden tuloksena syntyvä pyörre saa aikaan Maapallon pyörimisliikkeen sekä muuttaa tätä energiaa skalaariseksi ja ei-skalaariseksi sähkömagneettiseksi energiaksi ja gravitaatioenergiaksi. Näitä energioita syntyy oikeassa suhteessa mahdollistamaan ja ylläpitämään elämän monimuotoisuutta Äiti-Maan pinnalla ja sen sisällä. Kun Aurinko alkoi ottaa vastaan lisääntyvässä määrin tätä Valoa, se alkoi siirtyä epätasapainoiseen tilaan. Äkkiä Auringon sisäinen aurinko alkoi lämmetä ja sen luontaisten prosessien tuloksena syntyvät kemialliset ja gravitatiiviset reaktiot lisääntyivät dramaattisesti. Tämä tapahtuma lähetti Äiti-Maan keskusauringolle käskyn tehdä samoin. Te kaikki tiedätte, mitä tästä seurasi. Maapallon ydin, kuori ja ilmakehä reagoivat voimakkaasti näihin energioihin. Itse asiassa Maapallo näyttää olevan purskahtamaisillaan, mikä johtaisi valtavaan päättymättömien luonnonmullistusten sarjaan.

Hyvät Ystävät, lukuisista syistä johtuen tämä mahdollinen katastrofi ei tällä kertaa tule toteutumaan. Ensinnäkin, teidän muutosprosessinne on käynnissä. Tämä muutos rajoitetusta täyden tietoisuuden tilaan on osa jumalallista suunnitelmaa. Tästä syystä Äiti-Maa on päättänyt viivyttää tämän katastrofin toteutumista niin pitkään kuin mahdollista. Toiseksi, itse Äiti-Maan täytyy myös muuntua. Monet näistä hengellisistä ja fyysisistä muutoksista liittyvät Äiti-Maan kunniavieraisiin - eli jokaiseen teistä. Lopulta Auringon ja koko aurinkokunnan täytyy muuttaa sitä tapaa, miten tämä todellisuus toimii. Nämä muutokset edellyttävät sitä, että te olette valmiita ottamaan ne vastaan. Teidän tärkeydestänne huolimatta tällä Taivaan tätä todellisuutta ja teitä varten valmistelemalla suurella muutoksella on jumalallinen aikataulu. Olkaa joka hetki tietoisia tästä aikataulusta ja tietäkää, että tämän suuren muutoksen seuraava vaihe on lähestymässä. Muutos ei lopu koskaan. Ne, jotka manipuloivat teidän elämäänne tällä hetkellä, ovat menettämässä otettaan. On tärkeää, että te pysytte keskittyneinä ja tuette toinen toisianne. Muistakaa, että hajaannus ja keskittymisen puute ovat ainostaan kaksi niistä lukuisista tavoista, joiden avulla nämä pimeyden voimien vallassa olevat ihmiset jatkavat teidän hallitsemistanne ja rajoittamistanne.

Reagoidessaan Auringon lisääntyneeseen energian siirtämiseen Äiti-Maa lämpenee. Lämpötila ilmakehän alaosissa nousee. Samaan aikaan energian kuohunta Äiti-Maan ilmakehän yläosissa ja keskusauringossa lisääntyy eksponentiaalisesti. Nämä tekijät aiheuttavat maailmanlaajuisen tulivuorien aktiivisuuden ja maanjäristysten lisääntymisen. Viimeksi kuluneen vuosikymmenen ajan me olemme tarkkailleet näitä luonnollisia ilmiöitä ja lieventäneet niitä aina, kun se on ollut mahdollista. Valitettavasti maailmanne luonnollinen resonanssikuvio edellyttää, että tiettyjen 'energiapiikkien' annetaan purkautua täydellä voimallaan. Muussa tapauksessa seurauksena olisi vielä suurempi sarja paljon voimakkaampia purkauksia myöhemmin. Niinpä viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana on esiintynyt lukuisia voimakkaita tulivuorenpurkauksia ja maanjäristyksiä. Kuitenkin niitä on ollut vähemmän kuin mitä olisi ollut, jos jotkut suurten asutuskeskusten läheisyydessä esiintyneet tapaukset olisi kokonaan tukahdutettu. Kun suuren tietoisuuden muutoksenne seuraava vaihe lähestyy, näiden Maapalloon liittyvien energiahäiriöiden määrä tulee lisääntymään huomattavasti.

Sama tapahtumasarja on käynnissä koko aurinkokunnassanne. Todellisuutenne käyttää näitä energioita muuttuessaan joksikin ihanaksi ja myönteiseksi. Tämä uusi todellisuus edellyttää muutoksia myös teknologianne tasoon ja yhteiskuntaanne. Näin suuri maailmanlaajuinen muutos merkitsee valtavaa muutosta sosiaaliseen rakenteeseenne ja siihen tapaan, millaisena te näette todellisuutenne. Tarkkaillessamme teitä tällä hetkellä me näemme, että niillä ihmisillä, jotka ovat valmiita sitoutumaan tällaiseen muutokseen, ei ole riittävää valtaa sen toteuttamiseen. Kuitenkin hengelliset voimat tekevät jatkuvasti töitä ja tulevat luomaan sellaiset olosuhteet, että tämä tilanne tulee pian muuttumaan. Kiinnittäkää tässä asiassa huomiota erityisesti yhteisvoimaanne. Se virtaa teistä jokaisesta ja synnyttää energia-aaltoja, jotka vaikuttavat todellisuutenne jokaisella tasolla. Kun tämä energia sulautuu yhteen, se mahdollistaa myönteisten valintojen teon niille henkilöille, joilla on valtaa ja/tai varallisuutta - siitä muodostuu muutoksen polku.

Tämä muutos on käynnistynyt maailmassanne. Monet henkilöt, joilla on paljon valtaa ja/tai varallisuutta, käyttävät sitä muuttamaan sitä tapaa, jolla maanpäällinen todellisuutenne toimii. Tämän muutoksen toteutuminen kestää kauemmin, koska hyvin päättäväinen salaliitto käyttää täyttä valtaansa estääkseen sen onnistumisen. Kuitenkin tämä muutos edistyy ja sen lopullinen voitto on lähestymässä. Tämä työ edellyttää sitä, että te pysytte vankkumattoman keskittyneinä ja täysin sydämin sitoutuneina tekemään kaiken voitavanne. Tämän päämäärän saavuttamiseksi teidän täytyy ymmärtää kuinka tätä tämänhetkistä kamppailua käydään. Keskeistä tämän ymmärtämiseksi on se, että te tiedostatte tämän viimeisen salaliiton vallan ja sen maailmanlaajuisen vaikutuksen. Teidän täytyy myös ymmärtää, kuinka päättäväisesti sitä vastustavat tahot ovat sitoutuneet toteuttamaan tämän muutoksen. Tämän salaisen 'sodan' viimeinen kamppailu on nyt alkanut. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat täysin tietoisia siitä, mitä heidän täytyy tehdä ja kuinka suuressa määrin me olemme sitoutuneet tukemaan heidän väistämätöntä voittoaan.

Todellisuutenne muutos on kytköksissä jatkuvasti kasvavaan tietoisuutenne tasoon. Tämä aika maailmassanne keskittyy etupäässä muutokseen. Syvällisesti asiaan perehtyneiden mielestä tämän muutoksen toteutuminen vaikuttaa usein mahdottomalta, tai se vaikuttaa mahdolliselta vasta seuraavien vuosikymmenien tai jopa vuosisatojen aikana. Me haluamme kertoa teille, että tilanne ei suinkaan ole tämä. Teidän todellisuutenne tulee siirtymään nopeasti ennennäkemättömään tilaan. Muutamien viimeksi kuluneiden vuosien aikana ovat nousseet esille enimmäkseen ne, jotka haluavat vieläkin asettaa teidät vanhojen valtarakenteiden alaisuuteen. Tämä heidän nykyinen 'vahva' asemansa on nyt itse asiassa heikentymässä. Varmistaaksemme tämän viimeisen salaliiton vallan oikea-aikaisen loppumisen me kannustamme maanpäällisiä liittolaisiamme etenemään nopeasti kohti voittoa. Lisäksi me pyydämme Henkeä sallimaan meidän puuttua asioihin nyt aikaisempaa suoremmin. Hyvät Ystävät, nyt on lähestymässä se hetki, jolloin me kaikki työskentelemme yhdessä teidän kanssanne toteutaaksemme riemuisan ensimmäisen virallisen yhteydenoton täydessä laajuudessaan.

Tuo muutos, johon me jatkuvasti viittaamme, tulee lisäämään valtaanne ja voimaanne. Ne tapahtumat, joita me kaikki niin paljon odotamme, tulevat joka päivä lähemmäs. Ne ovat keskeisen tärkeitä sen tulevaisuuden toteutumisen kannalta, jollaista me kaikki teidän maailmallenne toivomme. Teidän yhteiskuntanne on saavuttanut pisteen, jossa vanhat toimintamallit eivät enää pysty pitämään sitä koossa. Jopa suunnitelmat saavuttaa jonkinlainen kompromissi eri ryhmien välillä ovat epäonnistuneet. Tämä nykyinen pulmallinen tilanne voidaan ratkaista 'silmänräpäyksessä', kun maanpäälliset liittolaisemme saavuttavat voiton. Teidän täytyy tehdä se, mitä me painotimme jo alusta asti - pysyä vankkumattoman keskittyneinä! Kun te teette niin, te pidätte yllä menestyksen energiaa ja tuette toinen toisianne myönteisellä tavalla. Yhdessä te muodostatte voiman, jota on mahdoton pysäyttää. Teidän vastustajanne, tämän viimeisen uppiniskaisen salaliiton jäsenet, tietävät tämän hyvin. He tekevät kaiken voitavansa pitääkseen teidät hajaantuneina ja lannistuneina. Muistakaa - yhdessä olemme voitokkaita!

Tänään olemme kertoneet planetaaristen ja Auringon muutosten ja tietoisuutenne kohoamisen välisistä yhteyksistä. Nämä muutokset ovat muuttamassa teidän todellisuuttanne. Ne symboloivat uuden todellisuutenne syntymistä ja 'uuden minänne' luomista. Tämä 'uusi minä' on tärkeä Olento, jolla on keskeinen tehtävä tässä Luomisessa. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!