Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 2.12.2008 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn120208.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme kertomaan teille uusia asioita! Suuri seikkailunne on nyt saavuttamassa käännepisteen, jossa työnne hedelmät alkavat kypsyä. Jo satoja vuosia sitten Saint Germaine käynnisti operaation, jonka avulla hän sai Euroopan kuninkaalliset lahjoittamaan hänelle suuren määrän rahaa. Tämä Ylösnoussut Mestari käytti nämä varat perustaakseen oman maailmanrahastonsa. Nämä varat olivat kasvaneet riittävästi korkoa jo vuosia sitten ja ainoastaan viimeisen pimeyttä edustavan salaliittonne uppiniskaisuus esti niiden jakelun. Nyt on koittanut aika tämän esteen poistamiselle ja näiden varojen jakelulle Saint Germainen seuraajille eli Valotyöntekijöille. Lord Surea on nyt määrännyt tämän tapahtuvaksi. Niinpä Galaktinen Liitto on nyt pyytänyt meidän maanpäällisiä liittolaisiamme toteuttamaan tämän. Lisäksi Taivas on laskenut liikkeelle valtavan energia-aallon, jonka ainoa tarkoitus on varmistaa tämän toteutuminen. Me näemme edessämme Taivaan mahdin ja tiedämme, että tämä valtava voima tulee lopettamaan sen kaaoksen ja köyhyyden, joka on piinannut ihmiskuntaa jo 13000 vuoden ajan. Uusi aika valmistautuu tulemaan esiin ja vanhat tavat ja uskomukset täytyy nyt uudistaa perin pohjin!

Tämä todella merkittävä ihmiskunnan muutos on keskeinen osa ensimmäisen yhteydenoton prosessia. Tänä aikana ihmiskunta tekee valtavan suunnanmuutoksen ja uuden tien välietapit nostavat tietoisuustietoutta yhä korkeammalle tasolle, vaikkakin tuovat mukanaan myös paljon verenvuodatusta ja sekasortoa. Kuitenkin tällaista toivon ja toivottomuuden sekamelskaa on odotettavissa, kun te lähestytte näin suurta käännekohtaa historiassanne. Yleisesti ottaen suunnan muuttaminen edellyttää keskitettyä yhteistä energiaa ja teidän tapauksessanne tämä käänne tapahtuu myönteiseen suuntaan. Teidän todellisuutenne ei tule enää pitkään olemaan tällaisessa nykyisessä rajoitetussa tilassaan. Sen sijaan tulee uudenlainen ymmärrys, joka suuntaa teidät nopeassa tahdissa täyden tietoisuuden tilaa kohti. Itse asiassa te lähditte muodollisesti kulkemaan tätä polkua jo muutama vuosikymmen sitten ja tänä aikana Taivas on hienovaraisesti kannustanut teitä tarkastelemaan asioita uudessa valossa ja siten varmistanut, että te pysytte oikeassa suunnassa. Nyt te olette saavuttaneet vaiheen, jossa teidän todellisuuteenne tuodaan lukuisia uusia elementtejä. Te elätte sähköistä aikaa, joka on myös kasvavan tietoisuuden aikaa.

Teidän käsityksenne siitä, keitä te olette ja mitä teistä voi tulla, alkaa muuttua. Tähän vaikuttavat lukuisat UFO-havainnot ja päivittäin havaittavat uudet tähdet, joilla on niitä kiertäviä planeettoja. Kuten te jo nyt oletattekin, niin tämä galaksi on täynnä älyllistä elämää ja avaruusmatkailuun kykeneviä tahtikansoja. Te ette todellakaan ole yksin ja kun teidän tietoisuutenne lisääntyy, niin tapahtuu luonnollista kehitystä, joka saattaa teidät yhteen näiden etäisten tähtikansojen kanssa. Äiti Maalla ja tässä aurinkokunnassa on käynyt vierailijoita jo ammoisista ajoista lähtien. Teidän historioitsijanne ja tiedemiehenne näkevät todisteita tästä tutkimistaan muinaisista teksteistä ja ainoastaan teidän opettajanne ovat pimittäneet teiltä tämän tiedon. Nyt teidän valveutuneisuutenne lisääntyessä tämä pimennossa pidetty tietous tulee esiin ja saa monet teistä aavistelemaan, että myös monia muita vallankumouksellisia tosiasioita on tarkoituksellisesti pidetty kansalaisilta pimennossa. Näiden tutkiminen tuo eteenne UFOjen olemassa olon salailun ja monia muita hätkähdyttäviä johtopäätöksiä.

Nämä paljastukset johtavat väistämättä siihen päätelmään, että on olemassa maailmanlaajuinen vuosisatoja vanha salaliitto. Sen viimeisimmät ilmentymät ovat juuri ennen toista maailmansotaa ja sen jälkeen luodut salaiset järjestöt. Tähän sotaan liittyneissä vastakkaisissa ryhmittymissä, kansakunnissa ja uskomuksissa oli kyse paljon enemmästä kuin akselivaltojen maailmanhallinta-aikeista ja sitä seuranneesta maailmanlaajuisesta selkkauksesta. Kyseessä oli koe, jossa tutkittiin, että pystyvätkö vihaan perustuvat opit ja voimakkaan materialismin logiikka selviytymään sodan asettamasta tulikokeesta. Surullinen totuus on se, että melkeinpä ne siihen pystyivätkin. Natsi-Saksan luhistumisen ja Neuvostoliiton kommunismin nousun taakse kätkeytyy vielä toinenkin opinkappale, joka on osittain peräisin Anunnakeilta ja osittain perustui puhtaaseen vallan- ja varallisuudenhimoon. Se sai lopullisen muotonsa voiton tuoman huimaavan riemun ja yllättävien UFOjen maahansyöksyjen myötä. Uusia näkymiä avautui ja nyt oli käytettävissä uusia mahdollisuuksia mielenhallinta- ja energiateknologioissa. Avainkysymykseksi nousikin se, että kuinka kaikkien näiden asioiden kanssa toimittaisiin.

Uuden anglo-amerikkalaisen vallanpitäjäjoukon eri ryhmien välille kehittyi suuri diplomaattinen konflikti. Tilanne ratkesi, kun Anunnakit puuttuivat peliin ja määräsivät perustettavaksi sen instanssin, jota me kutsumme viimeiseksi pimeyttä edustavaksi salaliitoksi. Ja kansalaiset jätettiin paitsioon! Kaikki Maapallon ulkopuolisiin olentoihin liittyvät todisteet pidettiin salassa ja asioiden kiistämisestä tuli normaali käytäntö. Myös uudet teknologiat pidettiin pimennossa ja tietoja niistä päästettiin julkisuuteen vain, mikäli siitä nähtiin olevan jotakin hyötyä - muutoin niiden olemassaolo kiistettiin. Seurauksena oli ahneuden ja vallanhimon leimaama aikakausi. Tavoitteena oli käyttää salassa pidettyjä teknologioita yhdessä mielenhallintalaitteiden kanssa estämään ihmiskuntaa koskaan kehittymään täyden tietoisuuden tilaan. Tämän tavoitteen toteutumisaikatauluksi määritettiin 1990-luvun puoliväli, mutta Ancharan liiton (galaktisen pimeän voiman) yllättävä ja äkillinen ilmoitus solmia rauha Valon voimien kanssa suisti tämän suunnitelman raiteiltaan. Pian tämän jälkeen Anunnakit päättivät myös siirtyä Valon kannalle ja Maapallon varalle laadittu suuri suunnitelma joutui täydelliseen kaaokseen. Kysymys oli nyt siitä, että pitäisikö seurata Anunnakien esimerkkiä ja liittyä Valon voimiin vai löytää keino saattaa tämä pirullinen hallintasuunnitelma päätökseen ilman heidän apuaan.

Me kerromme tämän kaiken teille, koska on ehdottoman tärkeää ymmärtää tämän ryhmän olemus sen historiallisessa ja hengellisessä Valossa. On tärkeää nähdä pimeyden olevan valtava kavaluuden ja häikäilemättömän petollisuuden täyttämä voima. Sitä ei ole helppo nujertaa! Itse asiassa se voidaan kukistaa yhtä lailla olemalla sitä ovelampi kuin huomioimalla se tosiseikka, että maailma on muuttumassa erilaiseksi kuin mikä olisi pimeyden voimille sopiva toimintaympäristö. Tästä syystä Taivas on nyt määrännyt ensimmäisen yhteydenoton toteutettavaksi. Te tarvitsette keinoja, jotka voivat johdattaa teidät tämän maailmanlaajuisen salaliiton lietsoman pelon ja manipuloinnin yli. Te tarvitsette vastavoiman, joka voi johdattaa teidät kohti ensimmäisen yhteydenoton hetkeä. Loppu onkin sitten suhteellisen helppoa. Te olette täysin valmiita ottamaan meidät vastaan ja sisällyttämään meidän olomassa olomme omiin uskomusjärjestelmiinne. Monet teistä ovat jo ohittaneet tämän vaiheen ja ovat valmiita kokemaan tämän palapelin loppujen osien paljastumisen.

Me olemme omistautuneet siirtämään teidät täyden tietoisuuden tilaan ja poistamaan Atlantiksen aikaan teidän yllenne asetetun ikeen. Se, mitä te olette nyt kokemassa, on jumalallisesti laadittu prosessi teidän vapauttamiseksenne ja auttamaan teitä luomaan uudelleen ne sisäiset ja ulkoiset velvollisuutenne, joita teidän tietoisuutenne nousu edellyttää. Tähän tehtävään ei saa suhtautua liian kevyesti. Teidän maailmanne on todellakin muuttumassa parempaan suuntaan ja te sekä yksilöinä että toisiinsa kietoutuneiden Sielujen yhteisönä alatte pikku hiljaa huomata, kuinka kaikki tämä liittyy yhteen. Tähän järjenvastaiselta vaikuttavaan sääntöjen sekasotkuun sisältyy suuri hengellinen logiikka, joka nousee fyysisyyden yläpuolelle. Se ohjaa teidät suuntaan, joka yhdistää teidät jälleen henkimaailman suureen kokonaisuuteen. Teidän pitkään jatkuneessa totuuden etsinnässänne on kysymys juuri tästä. Meidän tehtävämme on saattaa tämä päätökseen palauttamalla teidät täyden tietoisuuden tilaan.

Ensimmäisen yhteydenoton hetki on sanoinkuvaamaton tapahtuma! Se merkitsee yhdessä kulkemamme pitkän ja pimeän seikkailuretken huippukohtaa, vaikkakin teidän osanne siinä on ollut paljon meidän osaamme vaarallisempi. Nyt kaikki pettymykset ja viivästykset tulevat päättymään ja ne muunnetaan ensimmäiseen yhteydenottoon johtaviksi viimeisiksi askeliksi. Me näemme tämän tapahtuman luonnollisena prosessina, joka parantaa ammoisten Atlantiksen aikaisten kokeilujen aiheuttamat vahingot herättämällä teidät niiden aiheuttamasta painajaisunesta. Tästä syystä seuraava vaihe on havahduttaa teidät muistinmenetyksen sumusta. Sen jälkeen te voitte jälleen muistaa kaiken, antaa anteeksi kaikki teihin kohdistuneet hyväksikäyttämiset sekä manipuloinnit ja edetä yhdessä Jah Tahin Ilon täyttämässä Rakkaudessa!

Tänään jatkoimme keskustelua koko ajan muuttuvista päivittäisistä tapahtumista. Katsokaa tilannetta myllerryksen yli ja nähkää kaiken ympärillänne muotoutuvan suurenmoisuus. Olkaa iloisia älkääkä antako tämän oudon kaaoksen imaista teitä mukaansa. Liittykää yhteen ja antakaa sisäisen auringonpaisteenne säteillä kaikkien nähtäväksi. Me lähdemme nyt. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!