Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 3.1.2006 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn010306.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme juuri, kun uusi gregoriaaninen vuosi on aluillaan. Monet tarkastelevat tähän aikaan menneen vuoden tapahtumia ja pohtivat, mitä alkanut vuosi mahtaakaan tuoda tullessaan. Tarkastelkaamme siis mekin sitä, mitä on tapahtunut ja mikä on valmistautumassa tulemaan esiin kaikkien nähtäväksi. Caban-nimisen galaktisen vuoden alkupuoliskolla luotiin perusta suurelle amerikkalaiselle perustuslailliselle kriisille puhjetakseen tämän gregoriaanisen vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana. Monet yksilöt ovat tulleet esiin todistamaan tämän nykyisen hallinnon laajamittaisia rikoksia. Monet kongressiedustajat ovat pyytäneet sellaisen yleismenettelyn käynnistämistä, joka voi lopulta johtaa USA:n presidenttiä vastaan kohdistuvaan syytteeseen. Lisäksi monet tahot eri puolilla Maapalloa ovat entistä lähempänä tavoitettaan saada nykyinen USA:n hallinto syrjäytettyä. Me Taivaassa katselemme kaikkea tätä ja toivomme hartaasti sitä, että näiden toimenpiteiden loppuun saattamista voitaisiin nopeuttaa. Pimeyden voimien tavoitteet ovat samat kuin ennenkin. Nyt on tapahtunut muutos siinä, että heitä vastaan kohdistuu päivittäin yhä enemmän myönteistä energiaa.

Tämä myönteinen energia sallii USA:n liittovaltion syyttäjien edetä tutkimuksissaan. Itse asiassa USA:n kansan kasvava tyytymättömyys on rohkaissut hallintokoneistossa salaisesti toimivia toisinajattelijaryhmiä saattamaan vaikeat tehtävänsä menestykselliseen päätökseen. Kuitenkaan nämä toimenpiteet, vaikka meidän mielestämme rohkaisevia ovatkin, eivät ole vielä mahdollistaneet sitä, että teidän keskuudessanne toteutuisivat ne monet asiat, joiden me toivomme tapahtuvan. Tämä este aiheutuu siitä tosiasiasta, että teidän planeettanne pinnalla ja ympärillä majailevat Galaktisen Liiton edustajat eivät vielä ole saaneet lupaa puuttua teidän asioihinne avoimesti. Me haluamme hartaasti tämän menossa olevan galaktisen vuoden loppupuoliskon olevan se ajankohta, jolloin meidän aluksemme ja henkilöstömme voivat aloittaa täysipainoisen työnsä. Tätä varten me olemme laatineet suunnitelman tämän ensimmäisen yhteydenoton viimeisen vaiheen nopeaksi toteuttamiseksi. Tämä aiempaa avoimempi toimintasuunnitelma alkoi kymmenen päivää ennen viimeisintä talvipäivän seisausta. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ja monet ystävällismieliset hallitukset pitivät salaisia kokouksia, joissa esiteltiin viralliset päivämäärät ja ne toimenpiteet, joita eri tahoille ehdotettiin tehtäväksi.

Neuvottelut ovat käynnissä myös teidän Ylösnousseiden Mestareidenne ja Taivaan korkeampien tahojen välillä. Me toivomme voivamme saattaa tämän nimenomaisen tehtävämme päätökseen ja siirtyä muiden tärkeiden tehtävien pariin. Me ymmärrämme täysin teidän maailmanne tilanteen ja meidän sopimuksen mukaisen osamme näissä asioissa. Kuitenkin täytyy pitää mielessä se, että teidän planeettanne etenee koko ajan omissa muutoksissaan. Ympäri planeettaanne tapahtuu alati kiihtyviä muutoksia. Tämä tilanne voi johtaa äkisti sellaisiin katastrofeihin, joiden rinnalla kahden viimeksi kuluneen gregoriaanisen vuoden aikana tapahtuneet mullistukset ovat mitättömän pieniä. Me emme kerro tätä pelkoa lietsoaksemme, vaan korostaaksemme sitä, kuinka kiireellistä ja tärkeää on ryhtyä toimintaan puolin ja toisin. Kun lukuisat mannerlaatat alkavat lukkiutua hidastaen siten tavanomaista geologista vajoamisprosessia, seurauksena voi olla valtavia mullistuksia. Äiti Maa haluaa pimeyden voimien huolestuttavan silmiensä ummistamisen päättyvän ja niinpä Hän toimii pakottaakseen ihmiset reagoimaan tilanteeseen Taivaan painostamana. Aika, jolloin Valon voimat voivat toimia avoimesti, lähestyy nopeassa tahdissa ja muutosten toteuttamisen täytyy nopeutua totutusta tahdista. Ensimmäinen yhteydenotto lähestyy tuoden mukanaan mitä mielenkiintoisimman yllätyksen!

Taivas katselee kaikkea tätä suurella mielenkiinnolla. Te olette monin tavoin erityinen jalokivi, joka on asetettu asumaan tälle ihanalle pallolle tarkoituksellisesti. Tähän tehtävään kuuluu muutakin kuin olla Äiti Maan ja tämän aurinkokunnan suojelija ja valvoja. Siihen kuuluu muutakin kuin olla keskeinen tekijä koko fyysisen luomakunnan muuttamisessa. Luonteeltanne te olette sekä henkisiä että fyysisiä. Te majailette suuressa Valon aallossa, joka loi tämän Universumin ja joka syleilee kaikkea fyysisyyttä. Te olette osa sitä Rakkauden energiaa, joka pani koko henkisen ja fyysisen Luomakunnan liikkeelle. Luoja valitsi viisaasti ja asetti teidät aivan tämän prosessin alkupisteeseen. Tämä antaa teille hyvin suuren vastuun, joka ulottuu paljon laajemmalle kuin mitä nyt on edessä. Teillä on kyky paljastaa jumalallinen suunnitelma. Tämän takia teidän paluullanne täyden tietoisuuden tilaan on lukuisia tärkeitä seuraamuksia. Siksi on tärkeää, että nyt menossa olevat asiat ratkeavat myönteisesti ja pimeyden viimeiset rippeet syrjäytetään ja muotoillaan uudelleen.

Valtava ja ihana muutos on nyt tulollaan. Alkaneen vuoden aikana on tapahtuva monia jännittäviä asioita. Ennen kaikkea meidän täytyy järjestää tapahtumat siten, että varmistetaan se, ettei Maapallollanne tapahtuvia muullistuksia pidetä syynä meidän avoimeen esiintymiseemme teidän taivaillanne. Ensimmäinen yhteydenotto edellyttää tietyn asteista virallista suostumusta maailmassanne. Me emme halua, että meitä pidetään millään muotoa maahanhyökkääjinä tai valloittajina. Nämä teidän viihdeteollisuutenne luomat fantasiat täytyy oikaista välittömästi. Me saavumme Valon nimessä. Me saavumme valvomaan Taivaan johtamaa muutosta, joka tulee palauttamaan teidät nopeasti täyden tietoisuuden tilaan. Se ei ole pikkujuttu! Se on myös asia, joka vaatii toistoa. "Muukalaisten tekemät sieppaukset" ja yleinen pelko ja hämmennys meitä kohtaan ovat pimeyttä edustavien ulkoplanetaaristen hallitsijoidenne ja heidän ikikuuliaiden maanpäällisten käskyläistensä luoma vastenmielinen tuotos.

Anunnakit ja heidän käskyläisensä sepittivät tämän luonnottoman muukalaisvihan taidokkaasti tuhansien vuosien ajan. Aina, kun tapahtui merkittävä myönteinen edistysaskel, nämä luotettavat "möröt" pelästyttivät teidät nöyriksi alamaisiksi. Rakkaat Ystävät, te ette ole yksin tässä suunnattomassa Maailmankaikkeudessa. Te ette myöskään ole ainoita, joille Luoja on lahjoittanut Valon toimintatavat ja Taivaan opetukset. Vapaa tahto myönnetään asteittain ja eniten sitä annetaan kaikkein tietoisimmille. Teidän maailmaanne on häiritty alusta asti ja kaikki teidän uskomuksenne oman sivilisaationne pyhyydestä on hölynpölyä. Ajatelkaapa jatkuvia sotianne ja historianne vääristeltyjä ja pois jätettyjä asioita. Te olette säilyneet vain siksi, että teidät on aina pelastanut Taivaan ja teidän tässä galaksissa olemassa olonne perusteita kannattavien tahojen jatkuva asioihinne puuttuminen!

Pimeyttä edustavien tahojen silmissä te olette vain pelinappuloita, jotka ainoastaan Taivaan esirukous pelastaa ikuisesta kadotuksesta. Tämä ajatusmalli on liimautunut heidän päähänsä ja niinpä he kääntävät teidän todellisuutenne mullin mallin voidakseen kontrolloida teitä. Teillä ei ole ollut juurikaan sananvaltaa näihin asioihin aivan viime aikoja lukuun ottamatta. Nyt tämä hetki on lupauksia täynnä. Pimeyden voimat ovat vetäytymässä vakiintuneista asemistaan ja turvautuvat "savu-ja-peili"-taktiikkaan. Nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan hämmennä teitä. Tietäkää se, että nämä hämäykset ovat vain tilapäisiä. Vähitellen ne tahot, joiden tehtävänä on välittää teille tietoa, antavat teille sitä palan kerrallaan kuten on äskettäin tapahtunut, kun on esitetty vihjailuja siitä, kuinka nykyinen USA:n hallinto on manipuloinut ja vakoillut kansalaisiaan edistääkseen omia päämääriään. Tämän hetkinen paheksunta on vain jäävuoren huippu! Kuitenkin se tarjoaa arvokkaan oppitunnin rajoitetun tietoisuuden tilan keskeisimmästä olemuksesta.

Rajoitetun tietoisuuden tila on pimeyden voimien työkalu. Sen avulla saadaan suuri valta ja vaivaton harhauttaminen. Te jouduitte tähän tilaan lapsellisuutenne takia ja nyt te tarvitsette suurta viisautta. Käyttäkää sitä nyt ajaaksenne pimeyden voimat pois tästä todellisuudesta. Me olemme valmiina liittymään teihin ja auttamaan teitä palauttamaan tämän maan Valon valtakunnaksi. Tämän ilon täyttämän prosessin aikana teidän tulee oikaista ne syvään juurtuneet kieroutuneet käsitykset, jotka maanpäällisten käskyläisten luomat niin sanotut uskonnolliset filosofiat ovat teihin juurruttaneet. Kuunnelkaa sisintänne ja antakaa Valon työskennellä teidän kanssanne. Ottakaa voimanne tästä mahtavasta lähteestä ja käyttäkää sitä muuttamaan teidän maailmaanne ja ennen kaikkea itseänne. Muistakaa, että te ette ole yksin. Teidän planeettanne ja, todellakin, koko Luomakunta on teidän tukenanne. Ennen kaikkea käyttäkää Rakkauden energiaa ja hänen Valoaan muutamaan maailmaanne perusteellisesti ja jumalallisesti!

Tänään tarkastelimme menneen vuoden tapahtumia ja tulossa olevia asioita. Me pyydämme teitä näkemään äskettäiset tapahtumat merkkinä suuren muutoksenne nopeutumisesta. Alkanut vuosi antaa paljon aihetta odottaa suurien muutosten tapahtuvan. Todellakin, nyt on käynnissä tapahtumia, jotka voivat mahdollistaa meidän nopean saapumisenne teidän keskuuteenne. Olkoon tämä uusi gregoriaaninen vuosi se vuosi, jolloin ensimmäinen yhteydenotto tapahtuu ja kaikki teidän toivomanne asiat alkavat toteutua! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!