Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 3.2.2004 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn020304.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Sydämet! Saavumme taas! Teidän todellisuutenne on, kuten aina, muuttumassa ja se tapahtuu monella eri tasolla: näkyvällä ja näkymätömällä. Jälkimmäinen näistä on tähän mennessä tärkeämpi. Ei ainoastaan suljettujen ovien takana vaan myös syvällä kehonne mikrorakenteiden uumenissa tapahtuu valtavia muutoksia. Nämä muutokset kohottavat kehonne perusvärähtelytaajuutta yhä korkeammaksi. Samoin suljettujen ovien takana käytävät neuvottelut eri puolilla maailmaanne muuttavat sitä tapaa, jolla yhteiskuntanne ja sen suunnattomat resurssit tullaan järjestämään uudelleen. Teidän maailmallanne on riittävät resurssit samoin kuin teknologia, joiden avulla jokainen maailmanne asukas voidaan yltäkylläisesti ruokkia, asuttaa ja vaatettaa. Syy siihen, että näin ei ole tehty, on maailmaanne pitkään hallinneiden tahojen jättämät perinteet. Tämä vaikutusvaltaisten henkilöiden ryhmä ja heidän intressejään ajavat organisaatiot ovat nyt lähellä luhistumistaan. Viimeisenä yrityksenään pitää kiinni valtansa rippeistä he ovat järjestäneet epätoivoisen kuristusotteen maailmanne päivittäisille rahavarojen ja muiden tarvittavien resurssien välitykselle.

Nämä esteet asetettiin tarkoituksenaan osoittaa kaikille tämän viimeisen salaliiton väistämättömän tuhon eteen työskenteleville, että tällä viimeisellä salaliitolla on vielä hallussaan valtansa perusteet. Kuitenkin se ennemminkin osoitti monille maailmanne hallituksille ja monille merkittäville ja varakkaille yksilöille sen, keitä 'terroristit' oikeasti ovat. Jatkuva koko planeetan laajuinen kamppailu on näin ollen voimistunut ja siksi me haluamme tänään tarkastella tätä tilannetta hieman tarkemmin. Alkajaisiksi teidän täytyy ymmärtää monien tärkeiden ryhmien väliset vuorovaikutukset ja se, kuinka ne toimivat joko yhdessä tai toisiaan vastaan. Keskeisen tärkeä ryhmä ovat illuminatit eli aiemmat Anunnakien maanpäälliset käskyläiset. Taivas soluttautui tähän hallitsevaan luokkaan monta tuhatta vuotta sitten asettamalla siihen Valon johdattamia kuninkaallisia ja ei-kuninkaallisia perheitä, jotka halusivat tämän ryhmän salaisen hallinnon päättyvän. Kuten totesimme edellisessä viestissämme, Anunnakien tavoite oli pitää yllä keskinäistä taistelua tämän ryhmän sisällä. Näistä epäsuotuisista olosuhteista huolimatta monet illuminatien jäsenet etsivät yhä salaisesti keinoja yhdistää voimansa maailmanlaajuisesti tavoitteenaan kukistaa Maapallon ulkopuoliset isäntänsä.

Vastaavasti erilaiset salaliitot olivat osa illuminatien jokapäiväistä elämää. Nämä estivät pitkään heitä yrittämästä menestyksellistä vallankaappausta pimeyttä edustavia hallitsijoitaan vastaan. Vasta viimeisen 200 vuoden aikana tällaisen vaarallisen kapinan onnistuminen näytti mahdolliselta. Uudet pankki- ja rahoitusjärjestelmät edellyttivät sellaista eri illuminatiryhmien välistä yhteistoimintaa, joka ei ollut mahdollista koskaan aikaisemmin ja jota Anunnakit eivät olisi sallineet. Tämä tarkoitti sitä, että vapautussuunnitelmat olivat paremmin piiloteltuja ja laajemmalti toteutettuja. Kasvava kapinahenki peittyi Anunnakien lisääntyneen tuen asettaman verhon taakse. Sitten pitkään piilossa olleet Valon ryhmät saivat uutta puhtia näistä muutoksista ja loivat suunnitelman, jonka avulla he voisivat edistää omia tavoitteitaan. Tämän suunnitelman mukaisesti he pysyttäytyisivät piilossa levittäen samalla hyödyttömän kapinan siemeniä. Tämä toiminta saisi aikaan Anunnakien armottoman koston, joka puolestaan antaisi Taivaalle ja Ylösnousseille Mestareille mahdollisuuden osallistua voimallisemmin Äiti-Maan ja hänen kansojensa kohtalon määräämiseen.

1900-luvun alussa alkoi kamppailu monen eri illuminatiryhmän välillä. Tämä kamppailu aiheutti kaksi maailmanlaajuista konfliktia ja suuren laman, joiden tarkoitus oli kartuttaa illuminatiryhmien varoja ja toimia peitteenä todellisille tapahtumille. Monet johtavat illuminatisuvut jakautuivat pienemmiksi ryhmiksi ja salaliitoiksi, jotka alkoivat hallita tärkeimpiä hallituksianne. Vuoteen 1945 mennessä nämä ryhmät järjestäytyivät muutamaksi keskenään sotivaksi leiriksi ja he aloittivat lopullisen kamppailun voimavarojensa maailmanlaajuiseksi yhdistämiseksi. Tämä toteutui 1950-luvulla, kun he olivat yhteydessä lukuisiin pimeyttä edustaviin Maapallon ulkopuolisiin älyllisiin olentoihin. He vaikuttivat illuminatien tarvitsemilta liittolaisilta kapinan toteuttamiseksi. Samalla Taivas ja Anunnakit seurasivat tarkkaan tapahtumia.

Tämän tulossa olevan kapinan valmistelut piilotettiin niin sanotun 'kylmän sodan' taakse. Se mahdollisti monien huippusalaisten sotilaallisten projektien toteuttamisen ja tärkeimpiä supervaltoja kontrolloivien sukujen välisen yhteistyön pitämisen piilossa julkisuudelta. Luotiin lukuisia tärkeitä liittoutumia, jotka mahdollistivat uusien salaisten teknologioiden testaamisen ja varastoimisen. Mielenhallinta ja muut eksoottiset aseet olivat valmistumassa. 1960-luvun alkupuolella näytti selvältä, että voitaisiin vihdoinkin laatia aikataulu tämän kapinan toteuttamiselle. Nämä ryhmät kokoontuivat 1970-luvulla laatimaan toimintasuunnitelmansa viimeiset yksityiskohdat. Samaan aikaan monet Valoon suuntautuneet suvut hahmottelivat omia vastasuunnitelmiaan.

Samaan aikaan Anunnakit joutuivat omaan kamppailuunsa hallintoneuvostonsa vallasta. Monien Ancharan Liittoa edustavien pimeiden lähettiläiden suora väliintulo oli nostanut esiin monia vanhoja asioita kuten Anun ja lukuisten hänen sukunsa edustajien strategian. Hallintoneuvosto pelkäsi, että aiempaa suorempi yhteys Ancharan Liittoon ja Maapallon illuminateihin loisi ei-toivotun ennakkotapauksen. Pian kävi selväksi, että tarvittiin uusi strategia. Tästä seuranneet kysymykset saivat monet Anunnaki-suvut kiistelemään keskenään ja pian oli käynnissä pienimuotoinen kapina. Näytti siltä, että maanpäälliset käskyläiset olivat todellakin valinneet mitä sopivimman hetken omalle kapinalleen.

Valoon suuntautuneet illuminatisuvut laativat suunnitelman järjestää lukuisia rahoituksellisia ohjelmia ja he alkoivat etsiä avoimempaa liittoutumaa Valon voimien kanssa. He päättivät myös laajentaa jäsenistöään. Tässä tarkoituksessa he ottivat yhteyttä niihin illuminatisukuihin, joiden he arvelivat olevan kaikkein yhteistyöhaluisimpia. Tämä toiminta johti aiempaa laajempaan yhteenliittymään 1970-luvun loppuun mennessä. Samaan aikaan tämä Valon liittoutuma pystyi soluttamaan lukuisia "myyriä" kaikkein pimeimpiin illuminatiryhmiin. Näiden toimien avulla he saivat tietoja kapinan aloittamisen aikataulusta. 1980- ja 1990-luvut olivat ehdotettuja ajankohtia. Ensimmäisen vaiheen oli tarkoitus ajoittua Halleyn komeetan paluun aikoihin. Sen oli tarkoitus olla lavastettu 'muukalaisten hyökkäys', jonka varjolla olisi voitu asettaa voimaan maailmanlaajuinen sotatilalaki. Mutta Galaktisen Liiton väliintulo sotki nämä suunnitelmat.

Tätä lyhyttä historiakatsausta tarkastellessanne on tärkeää ymmärtää, että tapahtumat ovat käynnissä monella tasolla. Nämä tapahtumat liittyvät toisiinsa jumalallisesta syystä. Nyt on tullut aika muuttaa maailmanlaajuinen todellisuutenne ja käynnistää tapahtumat, joiden kautta kukin 'hallitseva' ryhmä voi osoittaa todellisen luonteensa. Yhteiskuntanne on käynyt läpi sarjan tärkeitä muutoksia, jotka ovat kiihdyttäneet tämänhetkisiä tapahtumia. Nyt tarvitaan uusi toimintamalli kaikille asianosaisille - salaisesti hallitseville suvuille samoin kuin teillekin. Teidän täytyy tulla aidosti itsenäisiksi ja vapaiksi, jotta voitte ottaa vastaan ne monet tärkeät velvollisuudet, jotka ovat välttämättömiä yhteiskuntanne uudelleenmuokkaamisen ja Äiti-Maasta huolehtimisen kannalta. Näihin velvollisuuksiin sisältyy paljon muutakin kuin ympäristöstä huolehtiminen ja sopusointuisen maailman luominen. Niihin liittyy suunnaton tietoisuuden lisääntyminen ja suuresti laajentuneen ymmärryksen yhteinen hyväksyminen.

Tänään kerroimme niistä tavoista, joilla teitä valmistellaan jumalallisesti uuteen todellisuuteenne. Viimeisen kahden vuosisadan aikaisia tapahtumia täytyy arvioida uudelleen tavoilla, jotka saattavat tällä hetkellä vaikuttaa teistä typeriltä. On tärkeää, että te olette avoimia ympärillänne tapahtuvien asioiden suhteen. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.