Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 3.2.2009 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn020309.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme kertomaan teille uusia asioita! Juuri nyt suurin osa teistä on saapumassa täyden tietoisuuden tilaan siirtymisen valmistelujen seuraavaan vaiheeseen. Taivas laittaa liikkeelle täysin uudenlaisia energioita, jotka aktivoivat teidän sydän- ja kateenkorvachakrojanne. Ne puolestaan aktivoivat teidän immuunijärjestelmäänne ja tämä prosessi saattaa aiheuttaa teille hetkellistä epämukavuutta. Monilla teistä saattaa ilmetä flunssan kaltaisia oireita, lisääntynyttä väsymystä tai unettomuutta. Nämä ongelmat tulevat kuitenkin poistumaan jo ennen tämän kuluvan kuukauden loppua. Samalla, kun tämä tapahtuu, teidän päächakroillenne tehdään ennakoivia testejä, joiden vaikutuksesta te saatatte nähdä eloisia unia, tuntea lievää päänsärkyä tai kärsiä ajoittaisesta näön hämärtymisestä. Nämä muutokset saattavat vaikuttaa jalkoihinne aiheuttaen mahdollista nilkkojen turvotusta, polvikipuja tai jalkojen aristusta. Kuten jo totesimme, niin kyseessä ei ole pitkäaikainen ongelma. Kun tämä teidän muutoksenne on ohi, niin te voitte alkaa tuntea tietoisuushyppäyksenne seuraavan vaiheen. Voitte nähdä värit aiempaa kirkkaampina, nukkua paremmin ja tuntea elinvoimaisuutenne lisääntyneen.

Nämä fyysiset muutokset tapahtuvat juuri nyt tietyn erityisen syyn takia. Teidän maailmanlaajuinen yhteiskuntanne on nyt suuren muutoksen kynnyksellä. Suuressa osassa maailmaanne poliittiset ja taloudelliset järjestelmät alkavat nyt murtua systemaattisesti. Meidän maanpäällisten liittolaistemme esittämät uudistukset alkavat näyttää ainoalta todelliselta ja käyttökelpoiselta vaihtoehdolta. Joka puolella maailmaanne hallitukset epäonnistuvat tehtävässään, talous taantuu ja valuuttajärjestelmät ovat todella katastrofaalisten muutosten partaalla. Tilanne ei voi jatkua tällaisena enää kauan. Uudistukset edellyttävät sitä, että nykyiset talous- ja poliittiset järjestelmät heitetään romukoppaan. Niiden sijaan täytyy ottaa käyttöön täysin uudet tavat tarkastella asioita. On tullut aika tehdä suuri hyppäys niukkuuteen perustuvasta järjestelmästä yltäkylläisyyteen perustuvaan järjestelmään. Ensisijaisesti tämä tarkoittaa öljyn aikakauden päättymistä. Maailmassanne on olemassa monia teknologioita, joiden avulla voidaan tuottaa energiaa rajattomasti, mutta nämä teknologiat joko pidetään salassa tai niitä käytetään rajoitetusti ainoastaan kansallisen turvallisuuden takaamiseksi. Nämä teknologiat täytyy tuoda julkisuuteen ja ottaa käyttöön välittömästi. Ne täytyy myös yhdistää niihin teknologioihin, joiden avulla planeettanne maaperä, vesi ja ilmakehä voidaan helposti puhdistaa saasteista. Kuitenkin tämä on vasta ensimmäinen vaihe.

Seuraava vaihe on paneutua hallinnon, valuuttajärjestelmien ja pankkitoiminnan uudistamiseen. Nykyiset hallituksenne eivät pysty käsittelemään sitä valtavaa mullistusta, jonka pimeyden voimat ovat luoneet. Tämän systemaattisen maailmanlaajuisen sekosotkun oli tarkoitus antaa pimeyden voimille oikeutus ottaa lopullisesti haltuunsa koko maailmanne ja juuri siksi tämä sekasotku suunniteltiin niin valtavaksi! Tilanne pahenee kaiken aikaa. Vielä on tulossa uusi valtava velka-aalto. Sen oli tarkoitus olla se valtava tsunami, jonka myötä maailmanne syöksyisi ikuiseen pimeyden voimien hirmuvallan kuiluun! Tämä katastrofi odottaa vielä tulemistaan. Meidän maanpäällisten liittolaistemme laatimat uudistukset eliminoivat sen vaikutukset maailmanlaajuisen velkojen anteeksiannon avulla. Myös nuo tällä hetkellä kerääntymässä olevat velat voidaan antaa anteeksi. Sen jälkeen maailma voisi aloittaa toimintansa puhtaalta pöydältä. Seuraava uudistuksen vaihe on avointen, osallistuvien ja tahrattomien hallitusten asettaminen virkaan. Tällä hetkellä tämä ei ole mahdollista. Tämän nykyisen maailmanlaajuisen poliittisen katastrofin luoneet tahot täytyy syrjäyttää vallasta samoin kuin myös se poliittinen järjestelmä, jonka he ovat luoneet. Tätä prosessia me kutsumme "hiljaiseksi vallankumoukseksi" Monet urheat miehet ja naiset ovat nyt hyvin lähellä onnistua tekemään siitä totta.

Tässä viestissä ei tarvitse enää käydä läpi teidän vapautenne ja henkilökohtaisen itsemääräämisoikeutenne puolesta käytyjä hiljaisia taisteluita. Riittää, että toteamme monien vaarantaneen henkensä ja terveytensä tämän ylevän tavoitteen puolesta. Te olette niitä, jotka saavat hyödyn siitä, mitä nämä urheat henkilöt ovat saaneet aikaan. Lisäksi lukuisat keskeiset ja vaikutusvaltaiset henkilöt ovat laatineet ja hyväksyneet suuren määrän oikeus- ja rahoitusjärjestelmiin liittyviä asiakirjoja. Nämä tulevat toimimaan tulossa olevien uudistusten perustana. Teidän maailmanne syntyy uudelleen vapaudessa, rauhassa ja yltäkylläisyydessä. Te olette kulkeneet tähän pisteeseen sen suurenmoisen pyhän suunnitelman johdosta, jonka Taivas pani alulle ja jota meidän maanpäälliset liittolaisemme ja me olemme toteuttaneet. Me olemme ylpeitä siitä, mitä tämä toiminta on saanut aikaan. Me emme voi kertoa tästä paljoakaan enempää ennen kuin ensimmäiset keskeiset julkistukset on tehty ja ne ovat tyrmistyttäneet ja järisyttäneet maailmaanne. Sen jälkeen me aiomme pyytää joitakin maanpäällisiä liittolaisiamme astumaan julkisuuteen ja aloittamaan julkisen tiedottamisen siitä, mitä nämä rohkeat yksilöt ovat saaneet aikaan. Teitä täytyy johtaa ensin osittain esimerkin avulla. Sen jälkeen te voitte ottaa viestikapulan haltuunne ja jatkaa eteenpäin.

Tuleva siirtymävaihe tulee olemaan täynnä hämmästyttäviä tapahtumia. Rauha täytyy julistaa voimaan virallisesti. Niille, jotka voivat kehittää syitä erimielisyyksiin ja jakautuneisuuteen kulttuurillisiin perinteisiin perustuvien näkökantojen perusteella, täytyy esitellä keinoja, jotka voivat saattaa kaikki yhteen. Sisäinen kipunne ja surunne täytyy tukahduttaa ja korvata pysyvästi jollakin paljon paremmalla. Vauraus on vain keino saavuttaa parempi päämäärä. Tämä päämäärä on osoittaa teille, kuinka te voitte toteuttaa keinot parantaa asuttamanne maailma henkisesti ja aineellisesti. Asiaan liittyy muutakin. Kasvaessanne yhdessä te ette enää näe toisianne kilpailijoina vaan lähimmäisinä, joilla kullakin on omat sisäiset unelmansa ja oma tapansa ilmaista niitä. Antakaa tämän maailmanlaajuisen muutoksen tapahtua vaivattomasti ja heijastaen kaikkien teidän sisällänne elävää suurta Rakkautta. Kauan sitten teidän esi-isänne saapuivat tänne hyvin kaukaa. Tulossa olevan siirtymävaiheen aikana tämän tapahtuman kunnioittava muistelu voi alkaa. On aika siirtää tuskanne ja vihamielisyytenne sivuun ja nostaa Rakkautenne etualalle.

Tulossa on siis muutoksen aika, jonka Taivas on oikeuttanut, Lord Surea hyväksynyt ja Enkelit toteuttavat! Teillä ei ole mitään pelättävää. Nykyinen maailmanne kulkee nyt viimeistä taivaltaan, mutta monia asioita tapahtuu. Useimmat näistä asioista tapahtuvat julkisuudelta piilossa siihen saakka, kunnes on oikea aika niiden julkistamiselle. Me kerromme teille tästä vain välittääksemme teille hieman ennakkotietoa siitä, mitä on tulossa. Tällä hetkellä teitä ympäröi todellinen masentavien uutisten vyöry ja tätä hämmentävää lörpötystä on tulossa vielä lisää. Kuitenkin suuri uudistusjulistus on valmiina välitettäväksi koko maailmaanne! Kun se tapahtuu, niin se saattaa olla teille hyvinkin järkyttävää. Juuri siksi me kerromme teille näistä asioista jo nyt. Olkaa valmistautuneita ja valmiita ylittämään alkujärkytys ja liittymään omalla panoksellanne niiden monien muiden joukkoon, jotka tätä ihmeellistä sanomaa välittävät.

Planeetallanne seuraavaksi koittavassa ajanjaksossa on kysymys teidän todellisen olemuksenne ymmärtämisestä ja myös muiden huomioon ottamisesta. Nykyinen kahtiajako oman itsensä ja muiden välillä täytyy uudistaa. Pian tulee tapahtumaan yhteensulautuminen - itse asiassa tämä prosessi on käynnistymässä jo nyt. Osallistuminen hallinnollisiin tai muihin yhteisöllisiin aktiviteetteihin voi osoittaa teille, että jatkuva välinpitämättömyys ei ole todellinen vaihtoehto. Hyvä keino aloittaa muutos on lähteä liikkeelle ja liittyä mukaan jonkin laajemman yhteisön toimintaan. Antakaa ainutlaatuisen viisautenne tulla tunnetuksi. Älkää antako kauniin olemuksenne olla enää varjossa. Paistatelkaa valossa ja loistakaa! Teissä on ainesta paljon enempään kuin uskottekaan. Itse asiassa te olette uskomattoman ihania Olentoja! Me kehotamme teitä tulemaan esiin ja liittämään oman äänenne suureen maailmanlaajuiseen kuoroon. Kun me aikanamme saavumme, me tulemme kohdistamaan erityistä huomiota niihin, jotka ovat toimineet tiennäyttäjinä ja joilla on ollut rohkeutta uskoa näissä viesteissä kertomiimme asioihin.

Tämä uusi todellisuus yhdistää fyysisyyden, henkisyyden ja Hengen. Se saapuu luoksenne monesta suunnasta yhtä aikaa. Teidän tehtävänne on omaksua se ja toimia siten kuin sisäinen näkemyksenne neuvoo teitä toimimaan. Te olette nyt sen matkan viimeisellä etapilla, joka johdattaa teidät todellisen olemuksenne ja tietenkin myös meidän pariin! Nykyisen maailmanne loppu ei tule suunnittelematta, sillä Taivas puuttui asiaan ja muokkasi todellisuuttanne tuottaen tämän mitä myönteisimmän ratkaisun. Ja tämä operaatio on vasta alkamassa. Kuitenkin se voi mahdollisesti olla ohi yhdessä hujauksessa. Tämä ennakkoaavistus äkillisyydestä on yllätys, joka tulee päättymään mitä odottamattomimmalla tavalla. Tästä syystä me emme voi kertoa siitä sen enempää. Olkaa valmiina kaikkeen mahdolliseen ja odottakaa suuren ilon koittavan pian!

Tänään jatkoimme teissä itsessänne ja maailmassanne tapahtuvien asioiden tarkastelua. Monet asiat ovat valmiina toteutumaan ja ne ollaan valmiita ottamaan vastaan. Me valmistelemme laivastoamme toteuttamaan suuren näyttäytymisen eri puolilla planeettaanne. Kello käy ja seuraavaksi tapahtuvat asiat ovat valmistautumassa toteuttamaan Luojan päätökset. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!