Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 3.3.2015 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn030315.htm.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme nyt kertomaan teille vihdoinkin uutisia, jotka olemme halunneet kertoa teille jo pitkään! Vaurausvarojen jakelun aloittamisen energiat ovat nyt vihdoinkin käsillä. Tämän vaiheen saavuttaminen vaati melkoisesti jumalallista aikaa. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat nyt luottavaisia siihen, että kaikkien vaurausvarojen jakelu voidaan nyt aloittaa. Tätä varten vaadittavat lukuisat järjestelmät ovat nyt toimintakunnossa ja uusi kansainvälinen pankkijärjestelmä on valmiina valvomaan, että varojen jakelu toteutuu. Tämän myötä vanhan järjestyksen syrjäyttämiseen vaadittava ensimmäinen vaihe on nyt valmiina toteutumaan. Seuraavat näiden varojen jakelusta riippuvat vaiheet ovat myös valmiina suorittamaan omat tehtävänsä. Teidän todellisuutenne tulee aloittamaan valtavan muutoksen. Näin ollen te kaikki tulette pian saamaan ansaitun yltäkylläisyytenne. Nämä varainsiirrot tulevat hyvin nopeassa tahdissa luomaan sellaiset olosuhteet, että uudenlainen hallintomalli voi toteutua. Sen myötä taas meidän olemassaolomme voidaan lopultakin virallisesti myöntää. Kaikki nämä tapahtumat johtavat teidät lopultakin polulle, joka johtaa paluuseen täyden tietoisuuden tilaan hyvin nopeassa tahdissa. Pimeyttä edustavan salaliiton lukuisat viivästystaktiikat on nyt voitettu ja me olemme iloisia siitä, että heidän katalat suunnitelmansa on nyt tehty tyhjiksi. Te lähestytte nyt aikaa, jolloin te viimeinkin vapaudutte vuosituhansia kestäneestä orjuudestanne!

Tämä uusi vapautenne antaa teille mahdollisuuden ymmärtää asioita uudella tavalla, minkä myötä maailmanne tulee nopeassa tahdissa muuttumaan hyvin erilaiseksi. Uusi rahoitusjärjestelmä valvoo ja johtaa maailmanlaajuisen valuuttauudistuksen toteutumista. Velka sellaisena käsitteenä kuin te sen nyt tunnette tulee katoamaan. Tämä muutos tulee vapauttamaan paljon luovaa energiaa ja lukuisia uusia keksintöjä lääketieteen, muun tieteen ja matkustamisen saralla tullaan ottamaan käyttöön. Näiden laitteiden avulla te voitte parantaa sairauksia, uudistaa tieteellisen tutkimuksenne ja matkustaa helposti ja nopeasti kaukaisimmastakin planeettanne kolkasta toiseen! Te tulette elämään yltäkylläisyydessä ja Ylösnousseet Mestarinne jakavat teille uutta tietoutta, jonka avulla te voitte päästä eroon niistä monista valheista ja vääristelyistä, jotka tällä hetkellä vaikuttavat suuresti maailmankuvanne muodostukseen. Te tulette saamaan paljon tietoa todellisesta alkuperästänne ja oppimaan, kuinka pimeyttä edustava salaliitto on manipuloinut maailmanne tapahtumia jo pitkän aikaa. Kaikki tämä tieto on teille suureksi hyödyksi ja avuksi. Kun te olette sisäistäneet nämä asiat, niin sen jälkeen me voimme laskeutua avoimesti teidän keskuuteenne ja me voimme yhdessä korjata kaiken sen vahingon, jota te olette toiminnallanne Maapallolle tuhansien vuosien aikana aiheuttaneet.

Te tulette yhdessä muuttamaan elinympäristönne. Joka puolella planeettanne pintaa on havaittavissa merkkejä Maapalloon kohdistuneesta huonosta kohtelusta. Uusien teknologioiden käyttöönoton myötä teidän täytyy muuttaa yhteiskuntienne toimintatapaa. Valmistava teollisuus ja maanviljelys tulevat asteittain menettämään merkitystään, kun tarvittavat hyödykkeet voidaan tuottaa edistyneemmin tavoin. Myös kaupunkienne toimintatapaa täytyy muuttaa. Varallisuuden uusjako tulee muuttamaan teidän käsitystänne itsestänne ja suhteestanne Maapalloon. Maapallon vesissä, maaperässä ja ilmakehässä olevat saasteet täytyy puhdistaa. Ravintonne ja elintapanne täytyy ajatella uudella tavalla. Uusi hallinto tulee tukemaan kaikkia näitä muutoksia. Tämän uudistuksen toteuttaminen edellyttää teiltä jokaiselta kommentteja ja ehdotuksia. Jokaisella teistä on sisäistä viisautta, joka täytyy tuoda esiin. Tällainen vuorovaikutus mahdollistaa keskinäisen pohdinnan, jonka myötä voi syntyä suunnitelma ja toimintamalli, jossa kaikki näkökohdat on otettu huomioon ja kaikki ongelmat pystytään ratkaisemaan. Sitten te jokainen voitte omilla teoillanne osoittaa sen, kuinka paljon te olette tämän prosessin myötä kehittyneet.

Kun me sitten vihdoin saavumme teidän keskuuteenne, me toivomme näkevämme maailmanlaajuisen yhteiskunnan, joka on hyvin paljon nykyistä yhteiskuntaanne kehittyneempi. Tällainen yhteiskunta on dynaaminen ja jatkuvasti kehittyvä. Kauan sitten teidän esivanhempanne elivät hyvin eloisassa yhteiskunnassa sellaisten energioiden vallitessa, jotka luovat ainutlaatuisen ja luovan galaktisen yhteiskunnan. Sitten tätä energiaa rajoittivat ensin atlantislaiset ja myöhemmin Anunnakit ja heidän nimittämät käskyläisensä. Nyt uudet energiat voivat lopultakin saattaa päätökseen sen kehityksen, jonka atlantislaiset tilapäisesti pysäyttivät. Te olette hyvin kyvykkäitä olentoja, jotka olette tällä hetkellä manipuloitujen yhteiskuntienne "vanhojen tottumusten" vankeja. Pian nämä "totuudet" tullaan muuttamaan ja te tulette huomaamaan, että monet tällä hetkellä mahdottomilta tuntuvat asiat ovatkin mahdollisia. Me haluamme, että te käytätte uuden vapautenne auttaaksenne planeettaanne, ympäristöänne ja itseänne. Olkaa siis valmiita avaamaan sydämenne ja mielenne asioille, jotka tällä hetkellä vaikuttavat jollakin lailla "epätavallisilta". Uusi maailma on nyt todellakin täällä!

Tervehdys! Me olemme teidän Ylösnousseet Mestarinne! Me saavumme kertomaan teille hyviä uutisia! Yhteistyökumppanimme aikovat nyt aloittaa toimenpiteet, joiden myötä te tulette saamaan ansaitun vaurautenne. Näiden toimenpiteiden myötä vaurausvarat voidaan siirtää ongelmitta oikeisiin paikkoihin. Menettelyt on laadittu siten, että laittomuuksia ei pääse esiintymään. Näiden menettelyjen myötä pimeyttä edustavan salaliiton hallinnoiman järjestelmän aiheuttama este voidaan lopultakin ohittaa. Monta muutakin asiaa on meneillään ja pian me kaikki voimme juhlia. Me haluamme nähdä sen, että te tulette ensin saamaan uudet kultakantaan perustuvat valuutat, jotka tullaan sitten hyvin pian korvaamaan järjestelmällä, jossa velkaa ei voi enää muodostua. Kuljemme siis kohti yltäkylläisyyttä ja iloa! Te tulette myös saamaan käyttöönne monia uusia teknologioita, jotka edesauttavat rahan käytöstä luopumista.

Näiden teknologioiden myötä te vapaudutte siitä velkavankeudesta, joka nykyiselle maailmallenne on tyypillistä. Yksi ihmiskunnan suurimmista tehtävistä on oppia se, että maailmankaikkeus tarjoaa kaiken tarvittavan yltäkylläisesti. Me olemme kaikki aikanamme eläneet yhteiskunnassa, joissa olimme köyhiä ja uskoimme yltäkylläisyyden olevan mahdotonta. Teidän on nyt aika oppia, että yltäkylläisyys on mahdollista. Yltäkylläisyyttä on monenlaista, mutta tarvitaan vain myönteistä uskoa siihen, että jokainen on saanut yltäkylläisyyden syntymälahjana. Itse asiassa Taivas kysyy joka päivä teidän sisäiseltä minältänne, että millaista yltäkylläisyyttä te pidätte mahdollisena. Olkaa siis myönteisiä ja vastatkaa tähän kysymykseen rehellisesti, niin yltäkylläisyys voi toteutua. Teidän täytyy siis hylätä arvottomuuden ja puutteen käsitteet. Te ansaitsette yltäkylläisen elämän, jossa teitä autetaan ja te autatte toinen toistanne.

Kuten me olemme sanoneet, niin te olette mahtavia Olentoja ja ansaitsette kaikki haluamanne ihmeet ja huomion. Samalla tavoin teidän tulee suoda tämä energia toinen toisillenne. Maapallo tarvitsee teidän huomiotanne ja tukeanne. Me pyydämme teitä jakamaan suurta Rakkauttanne toisillenne. Auttakaa Maapalloa ja toisianne. Vaurautenne tulee lisääntymään. Käyttäkää sitä maailmanne, toistenne ja itsenne auttamiseen. Kun pimeys haihtuu, niin iloitkaa, tutkikaa sisintänne ja löytäkää se, mitä Taivas teiltä odottaa. Tietenkin jumalallista palvelusta - yksinkertaisia epäitsekkäitä tekoja. Iloitkaa ja nauttikaa tästä ajasta ja näistä mahtavista mahdollisuuksista. Siten te voitte luoda oman Valoverkkonne, joka puolestaan yhdistyy ja vuorovaikuttaa muiden Valoverkkojen kanssa! Näin siis alkaa uusi mitä tervetullein todellisuus! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Tänään me kerroimme jälleen uutta viestiä! Antakaa tämän ainutlaatuisen ajan täyttää teidät monine siunauksineen! Samalla te voitte nousta stressin ja turhautumisen keskeltä iloon ja suureen menestykseen! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!