Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 4.1.2011 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn010411.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme jälleen kertomaan teille mielenkiintoisia asioita näin uuden gregoriaanisen vuotenne alkaessa. Teitä ympäröi aikansa elänyt maailma, joka on vakavasti vikaantunut ja kuten vanhan lastenlorun Tyyris Tylleröä niin sitäkään ei voida enää korjata. Valtamedianne edustajat yrittävät pitää tätä tosiasiaa teiltä piilossa. He kertovat teille suoranaisia valheita julistaessaan talous on toipumassa ja nousussa. Todellisuudessa teidän maailmanne rahoitusjärjestelmä on romahtamaisillaan muun muassa valtavan maailmanlaajuisen velkaantumisen johdosta. Me tarkkailemme tämän juonittelun etenemistä ja olemme panneet merkille sen, kuinka tunteettomia ja sydämettömiä nämä tiedotusvälineittenne edustajat todellakin ovat. Samanlainen luhistuminen on edessä myös niillä monien valtioittenne hallituksilla, jotka eivät lainkaan toimi kansalaistensa etujen hyväksi vaan ajavat edelleen kuolinkouristuksiensa vallassa räpiköivän pimeyttä edustavan salaliiton täydellisen moraalittomien päämäärien mukaisia etuja. Kaikki nämä maailmanne osat edustavat mennyttä aikaa ja meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat nyt valmiina antamaan sen viimeisen sysäyksen, joka tulee romahduttamaan tämän valtavan korttitalon.

Odotellessamme tämän pitkällisen näytelmän viimeisen vaiheen toteutumista me annamme jatkuvasti neuvoja maanpäällisille liittolaisillemme ja neuvottelemme heidän kanssaan täsmentääksemme viimeisiä yksityiskohtia. Me olemme erityisasemassa, koska me olemme ainoa taho, jota salaliittolaiset pelkäävät. Meillä on keinot ja teknologia, jonka avulla me voimme asettaa heille haasteen joka asiassa ja tämä seikka lisääkin salaliittolaisten koko ajan kasvavaa paniikkia. Me käytämmekin sopivaan aikaan tätä vaikutusvaltaamme avustaaksemme maanpäällisiä liittolaisiamme. Me tiedostamme nyt täysin sen, että nyt on tullut aika, jolloin meidän on syytä alkaa toimia muullakin tavalla kuin pelkkänä meidän maanpäällisiä liittolaisiamme salaliittolaisilta suojaavana "suojakupuna". Nyt meidän täytyy auttaa maanpäällisiä liittolaisiamme etenemään sellaiseen vaiheeseen, josta jatkamalla he pystyvät taatusti kukistamaan tämän salaliiton. Nämä ratkaisevat hetket ovat nyt käsillä ja nyt meidän täytyy lisätä painetta ja punnertaa voimalla maaliin saakka! Tätä varten me olemme perustaneet useita uusia yhteyshenkilöryhmiä, jotta vaurauden jakelun ja siirtymäaikaisten hallitusten valtaan asettamisen viimeiset yksityiskohdat saadaan valmiiksi. Nämä toimenpiteet etenevät nyt nopeassa tahdissa. Lisäksi me olemme siirtämässä muutamia keskeisiä komentoaluksiamme aivan Maapallon tuntumaan.

Muutaman viimeksi kuluneen kuukauden aikana salaisen hallituksenne alukset ovat lisääntyvässä määrin tehneet hyökkäyksiä meitä vastaan. Ensin me päätimme olla välittämästä näistä typeristä yrityksistä häiritä meitä ja yksinkertaisesti vain tarpeen vaatiessa poistua näiden teknologisesti avuttoman alkeellisten alusten näkökentästä. Me päätimme toimia tällä tavalla osoittaaksemme, että nämä alukset eivät muodostaneet meille minkäänlaista uhkaa. Kuitenkin salaliittolaisten yhä lisääntyneet yritykset, joihin on viime aikoina osallistunut myös ilmavoimienne tavanomaisia hävittäjälentokoneita, ovat alkaneet nyt häiritä päivittäistä tieteellistä toimintaamme. Siksi me olemmekin muodostaneet puolustuslaivueeseemme erityisen osaston, jonka tehtävänä on tehdä salaisen hallituksenne alukset tehottomiksi. Lisäksi me olemme ottaneet tilapäisesti käyttöön normaalia tehokkaamman alustemme naamioinnin. Nämä toimenpiteet ovatkin vähentäneet toimintamme häirintää huomattavasti. Kuten voitte havaita, niin pimeyttä edustavan salaliiton edustajat ovat edelleen uhmakkaita ja heidän lisääntyvä aggressiivinen toimintansa on merkki heidän järjenvastaisesta myöntymättömyydestänsä. Meidän edellä mainitut uudet vastatoimenpiteemme ovat saaneet salaliittolaiset harkitsemaan uusia toimintatapoja, joita me emme kuitenkaan voi hyväksyä.

Pimeyttä edustava salaliitto tuntee edelleen olevansa ainoa ryhmä, jolla on oikeus maailmanne hallitsemiseen. Se pyrkii jatkuvasti osoittamaan meille sen, että sen valta-asemaa ei saisi uhata. Tämä valta-asema juontaa kyllä juurensa jo ajalta ennen teidän nykyisen historiankirjoituksenne alkua ja ajatus tällaisen "suuresti arvostetun" ja pitkäaikaisen perinteen kumoamisesta on salaliittolaisten mielestä pelkkää ylimielisyyttä. Me olemme vastanneet tähän sillä, että Anunnakit kokeilivat aikanaan monia erilaisia tapoja ihmiskunnan kontrolloimiseen ennen kuin lopulta asettivat valtaan tämän nykyisen ryhmän. Lisäksi me olemme todenneet, että nyt ei ole enää kyse ihmisten hallinnasta ja manipuloinnista, vaan vapaudesta, itsenäisyydestä ja yltäkylläisyydestä. Tämä kaikki tekee näistä salaliittolaisista "dinosauruksia", jotka kuolevat sukupuuttoon uuden todellisuuden saapuessa. Ymmärrettävästi tällaiset vertaukset saavat salaliittolaiset hämmennyksen valtaan. Ajatus siitä, että heidän edustamallaan asialla ei ole enää sijaa uudessa todellisuudessa, ajaa nämä salaliittolaiset yhä suurempaan epätoivoon. Joka tapauksessa totuus on se, että nyt on tullut jumalallisesti määrätyn muutoksen aika.

Tämän tulossa olevan aikakauden aikana te tulette ottamaan sellaisen suuren harppauksen eteenpäin, jonka toteutumista pimeyttä edustavan salaliiton taipumattomuus on hidastanut hyvin paljon. Normaalitapauksessa planeetan yhteiskunnan kehitys etenee valtavin loikkauksin sen jälkeen, kun sähkö ja magnetismi on keksitty ja näiden ilmiöiden tuoma innostus saa aikaan eri ryhmien tai kansakuntien välille ystävällismielisen kilpailun siitä, kuka keksii parhaimmat tavat hyödyntää näitä ilmiöitä ja saa siten hetkellisen etulyöntiaseman. Teidän tapauksessanne Anunnakit ja heidän käskyläisensä hidastivat tätä luonnollista kehitystä, sillä heidän päämääränsä oli hallita ja rajoittaa tämän uuden teknologian käyttöä. Juuri tästä syystä teidän yhteiskuntanne kehitys on edennyt viimeksi kuluneen 200 vuoden aikana vain noin 100 vuoden verran. Niinpä teillä onkin paljon kiinni otettavaa ja uudet siirtymäajan hallitukset aikovatkin vauhdittaa kehitystänne hyvin nopeassa tahdissa. Lisäksi me aiomme käyttää apuna omaa teknologiaamme nopeuttaaksemme teidän edistymistänne antamalla teille mahdollisuuksia luoda innostavia uudenlaisia käsityksiä henkisestä tietoisuudesta ja tieteellisistä totuuksista.

Ymmärryksenne laajentuessa te voitte oppia uusia totuuksia siitä, millä tavalla todellisuutenne rakentuu. Nämä käsitykset tulevat auttamaan teitä ymmärtämään meidän maailmaamme ja samalla sitä maailmaa, jota kohti te olette nopeassa tahdissa siirtymässä. Teidän paluunne täyden tietoisuuden tilaan on ainoastaan alku monille uusille seikkailuille. Me näemme oman toimintamme riemukkaana seikkailuna, jonka avulla me voimme auttaa monia sukulaissielujamme löytämään kaikki piilevät kykynsä ja hyödyntämään niitä. Itse asiassa tämä toiminta on meidän suurinta "huumettamme", sillä sen kaikille tuottama ilo on mitä tyydyttävin nautinto! Meidän mielipuuhaamme on auttaa muita saavuttamaan oma ilonsa ja hankkia Valon Galaktiseen Liittoon uusia täysin tietoisia jäseniä. Itse asiassa me olemme Valon Olentojen yhteenliittymä, joka toimii Taivaan määräysten mukaisesti muuttaakseen tämän galaksin mahtavaksi Valon täyttämäksi paikaksi.

Teidän maailmanne on tasapainoillut Valon ja pimeyden välillä 1800-luvun alusta lähtien. Kaksi maailmansotaa olivat malliesimerkki siitä, kuinka Anunnakit ja heidän käskyläisensä ovat käyttäneet vastoinkäymisiä teidän kontrolloimiseksenne. Näin he ovat tehneet tietenkin uskomustensa ja päämääriensä mukaisesti ja heidän tavoitteensa oli saattaa maailmanne lopulta pisteeseen, jossa pimeyden voimat aikoivat asettua Taivaan noin 13000 vuotta sitten asettamia määräyksiä vastaan. Taivaan suunnitelmana oli kumota nämä suunnitelmat ensimmäisen yhteydenoton ohjelman avulla, mutta tilanne muuttui ratkaisevasti 1990-luvun puolivälissä, kun Anchara (keskeinen pimeyden edustaja) julisti siirtyvänsä Valon kannalle, mikä pakotti Anunnakit luopumaan Maapallon hallintasuunnitelmistaan ja sai heidätkin siirtymään Valon kannalle. Anunnakien maanpäälliset käskyläiset tarvitsivat nyt uuden suunnitelman, mikäli he aikoivat saavuttaa huolellisesti vaalimansa Maapallon varalle asettamat päämääränsä. Nämä muutokset aiheuttivat jonkin verran muutoksia meidän ensimmäisen yhteydenoton suunnitelmiimme.

Meidän aikomuksemme oli muuttaa teidän todellisuutenne rakennetta merkittävällä tavalla ja tämä päämäärä sopi hyvin yhteen meidän maanpäällisten liittolaistemme tavoitteiden kanssa. Katsellessanne maailmaanne voitte nähdä selkeästi sen olevan useimmille ihmisille ahdistuksen, turhautumisten ja murskattujen haaveiden täyttämä paikka, jossa menestystä on tarjolla vain muutamille harvoille. Tämä on aivan päinvastaista siihen Taivaan näkemykseen nähden, jonka mukaan Maapallon tulee olla pyhä paikka, jossa kaikki voivat hyödyntää kykyjänsä täysin eläen yltäkylläisyyden ja ilon leimaamassa ympäristössä. Meidän maanpäälliset liittolaisemme tiesivät, että tämän saavuttamiseksi teidän maailmanne tarvitsi täydellistä uudistamista! Tällainen uusi todellisuus, jossa te voitte palata täyden tietoisuuden tilaan ja rakentaa Taivaan tahdon mukaisen yhteiskunnan, saattaa tällä hetkellä vaikuttaa teistä täysin utopialta! Totuus on kuitenkin se, että teidän maailmassanne on kaikki ainekset tämän ja paljon ylevämpienkin tavoitteiden toteuttamiseksi!

Tänään me tarkastelimme maailmanne tapahtumia. Te olette valmiita näkemään Gaian kokevan suuren muutoksen! Se tulee antamaan teille yhteyden Maapallon sisäisen maailmaan ja täyden tietoisuuden tilan autuuteen. Kaikki tämä tapahtuu, kun te yhdistytte luomaan uuden tähtikansanne. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!