Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 4.4.2006 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn040406.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme jälleen kertomaan teille mielenkiintoisia asioita. Ne maailmanne tahot, joiden kanssa me olemme jo pitkään työskennelleet, ovat lähestymässä jälleen yhtä päämääräänsä, jolloin ensimmäiset vaiheet heidän suunnitelmastaan syrjäyttää nykyinen USA:n hallinto voivat alkaa toteutua. Vastaavasti monien maailmanlaajuisten rahoitusohjelmien viimeiset vaiheet ovat nyt saavuttamassa kriittisen massan. Lisäksi Äiti Maa on alkanut sopeuttaa kuortansa siirtämällä mannerlaattojaan juuri sopivasti vapauttaakseen kasvavaa painetta. Jos näin ei tapahtuisi, seurauksena voisi olla vakava manneralueella tapahtuva maanjäristys. Kuten voitte havaita, maailmassanne tapahtuu lukuisia asioita. Muistakaa, että Äiti Maan muutokset ovat nyt todellakin loppuvaiheissaan. Tämä sama prosessi vaikuttaa myös jokaiseen teistäkin. Katsellessamme teidän aurinkokuntaanne me näemme samojen muutosten vaikuttavan siihenkin. Teidän totuttu todellisuutenne elää nyt olemassaolonsa viimeisiä hiipuvia hetkiä. Meidän tehtävämme on kertoa teille tämä ja valmistella teitä kaikkia lähestyvää avaruusperheittenne kanssa tapahtuvaa ensimmäistä yhteydenottoa varten.

Ensimmäinen yhteydenotto on meille rakas asia. Me voimme kertoa teille sen, että meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat lopultakin antaneet meille luvan puuttua asioihinne aiempaa suoremmin. Tähän saakka me olemme voineet osallistua ainoastaan epäsuorasti neuvoa-antavassa roolissa ja vain satunnaisesti meille on annettu enemmän sananvaltaa heidän monissa operaatioissaan ja projekteissaan. Nyt heidän pääneuvostonsa on hyväksynyt meidän osallistumisemme päätösten tekoon. Me aiomme käyttää tätä valtuutusta apuna saattamaan Taivaan heille asettamat lukuisat tehtävät nopeammin päätökseen. Teidän maailmanne on vakavassa vaarassa ja me emme voi millään muotoa hyväksyä viimeisen salaliittonne valta-aseman jatkumista. Useimmat teistä pitävät ympäröivää maailmaa ennalta määrättynä. Me emme. Me näemme selvästi sen, kuinka hauras Anunnakien teollisen aikakauden alussa pystyttämä järjestelmä on. Tämän järjestelmän olemassaolo on riippuvainen kolmesta hallinnan elementistä: rahasta ja pankkijärjestelmästä, hallinnosta ja kaupankäynnistä sekä perheeseen, koulujärjestelmään ja uskontoihinne liittyvistä yleisistä uskomuksista ja käsityksistä. Tähän hallintaan liittyvät myös teidän perheenjäsenenne, ystävänne ja työtoverinne.

Meidän maanpäällisten liittolaistemme hyväksymät projektit voivat muuttaa nämä hallinnan välineet ja muotoilla uudenlaisen todellisuuden. Maailmanne valta riippuu ensisijaisesti rahasta. Niin kauan kun aiemmat Anunnakien käskyläiset ohjailevat pankki- ja rahoitusjärjestelmiä, muutoksen toteuttamisen mahdollisuudet ovat selvästi rajoitetut. Tämän valtaeliitin keskuudessa liikkuu valtavia omaisuuksia. Heidän kateutensa siitä, että joku ulkopuolinen omistaisi nämä hämmästyttävät omaisuudet, johti heidän tavoitteitaan suosivien maailmanlaajuisten poliittisten ja pankkijärjestelmien kehittämiseen. Maailmanlaajuinen pankkijärjestelmä ei todellakaan ole muuta kuin tämän salaliiton keino varmistaa itse itsensä ylläpitävän hallintajärjestelmän olemassaolo. Heidän pääneuvostonsa on omistautunut manipuloimaan maailmanne polittisia järjestelmiä tahtonsa mukaan. Tämän lisänä ovat yleiset uskomukset, jotka rajoittavat ihmiskunnan mahdollisuuksia asioiden muuttamiseen ja kannustavat ihmisiä luovuttamaan valta näille pimeyttä edustaville lurjuksille. Sisäisen muutoksen ensimmäisten vaiheiden täytyy alkaa rahoitus- ja pankkijärjestelmistä. Siellä oleva valtava vauraus täytyy jakaa radikaalilla tavalla uudelleen radikaalein uusin keinoin.

Näiden valtavien rahamäärien siirtelyn lisäksi pankkijärjestelmä täytyy muotoilla uudestaan. Pankit ovat sekä tämän pimeyttä edustavan salaliiton palkkamurhaajia että kauppamatkustajia. Pankkijärjestelmän nykyinen tarkoitus on tuottaa rahavaroja voitelemaan hallinnollisen, teollisen ja yritysmaailman korruption rattaita. Näiden valtavien rahavarojen takia vastuuntuntoisen hallinnon muodostaminen on lähes mahdotonta suurimmassa osassa maailmaanne. Samalla pankkikäytäntö, joka diskonttaa ihmisten pankkitilejä, lainoja ja luottokortteja noin 15-30 kertaisesti tekee salaliiton käyttöön tuotetuista rahasummista todella mielettömiä! Lisäksi keskuspankin salainen valuutanvaihtokäytäntö on kuin suoraan "Liisa ihmemaassa" -sadusta! Se muuttaa miljoonat dollarit miljardeiksi muutamassa lyhyessä viikossa! Tämä rikastuttaa rikkaita entisestään ja rajoittaa tavallisten kansalaisten varallisuutta.

Tämän pimeän pankkitoiminnan uudelleen muotoileminen on meidän maanpäällisten liittolaistemme ensisijainen tehtävä. Rahan valtaa täytyy rajoittaa lakkauttamalla muutamien vaikutusvaltaisten henkilöiden valtaisa rohmuaminen. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ymmärtävät tämän ja haluavat todella ohjata nämä ällistyttävät rahasummat kaikkien maailmanne asukkaiden elämän laadun kohottamiseen tähtäävien toimenpiteiden tarpeisiin. Me tuemme heidän ponnistuksiaan. Ei ole helppoa manipuloida tällaista järjestelmää luopumaan vauraudestaan ja vallastaan sisältäpäin. Kuitenkin tämä tehtävä on juuri se, jonka monet meidän hyvissä asemissa olevat maanpäälliset liittolaisemme ottivat mielellään vastaan. Heidän rohkea sinnikkyytensä on saavuttanut lukuisia edeltäviä päämääriä, jotka korostavat meidän salaisten liittolaistemme tavoittelemaa muutosta. Näin ollen maailmanlaajuinen pankkijärjestelmä on salaisesti linjautumassa tavoitteenaan luoda pankkiverkosto, joka kannattaa velkojen anteeksi antoa ja useiden vaurausohjelmien toteuttamista.

Maailmanne yhteiskuntia hallitsevat yleiset uskomukset täytyy muuttaa perusteellisesti. Juuri nämä uskomukset antavat pimeälle salaliitolle keinot kontrolloida teidän elämäänne. Ennenkuulumattoman laaja henkilökohtainen omatoimisuus täytyy levittää laajalle. Useimmat maailmanne kansakunnat ovat asettaneet kunnioituksen kohteita, jotka vahvistavat hallitsijoille luovutettua valtaa. Lisäksi sosiaaliset tavat hyödyntävät tätä kunnioitusta ja oikeuttavat vallanpitäjien teot. Omatoimisuuden leimaama henkinen ilmapiiri on nyt olennaisen tärkeä. Lisäksi näitä periaatteita täytyy harjoittaa sellaisin tavoin, jotka rohkaisevat niiden omaksumista. Meidän tarkoituksemme on auttaa teitä sisäistämään "tekemällä oppiminen", jota me kutsumme sujuvaksi ryhmän hallinnaksi. Tässä menettelyssä tunnistetaan ryhmän jokaisen yksilön kyvyt, mikä puolestaan maksimoi ryhmän yhteisvoiman.

Tällä välin me pyydämme teitä tutustumaan huolellisesti asiaan, josta me olemme kertoneet teille aiemmissa viesteissämme. Meidän tavoitteemme on saada teidät oppimaan "kytkeytymään" todelliseen minäänne ja alkamaan havaita todellinen olemuksenne. Teidän synnynnäisten kykyjenne täytyy alkaa ilmetä. Valveutuneisuus perustuu vastuuseen olla sokeasti hyväksymättä "annettu totuus" ja selvittää totuus itsestänne ja kaltaisistanne kumppaneistanne. Tämä yhteinen opiskelu voi antaa hyvin paljon uusia mahdollisuuksia! Seuraava vaihe on yhdistää voimavaranne ja oppia käyttämään uusia tietojanne rakentavalla tavalla - esimerkiksi valitsemalla ratkaisua vaativa asia tai muodostamalla projekti kouluttamaan yhteisöänne muutoksen tai toiminnan tarpeesta. Sujuva ryhmän hallinta voi opettaa teille sen viisauden, joka muutoksen toteuttamiseksi tarvitaan.

On keskeisen tärkeää, että te hyödynnätte sujuvaa ryhmädynamiikkaa alusta alkaen, sillä se voi osoittaa teille sen, kuinka voimakkaita ja lahjakkaita te olette. Pitäkää mielessänne se, että ponnistelujenne tarkoitus on rohkaista myönteistä muutosta ja ilmaista lähipiirillenne uusia ajattelutapoja ja uusia uskomuksia. On kriittisen tärkeää pysyä keskittyneenä tehtäväänsä. Tunnistakaa erityiskykynne ja löytäkää keinot, kuinka voitte niiden avulla parhaiten palvella ryhmän tavoitteita. Tässä prosessissa on kysymys itsensä ja muiden rohkaisemisesta ja Luojan teille antamien kykyjen käyttämisestä ja kehittämisestä. Tehtävänä on nousta kilpailun ja riidan yläpuolelle oppimalla totuus alkuperästänne ja sisäisestä olemuksestanne. Tehtävänä on käyttää tätä tietoa luomaan rauhanomainen ja ilon täyttämä muutosprosessi, joka on myös tärkeä edeltäjä sille, kun me tuomme oman viisautemme lisättäväksi teidän viisauteenne. Kuten aina, Muistakaa, että Yhdessä Me todellakin olemme Voitokkaita!

Tänään jatkoimme keskustelua siitä, kuinka teidän maailmanne on muuttumassa. Me pyydämme teitä pysymään keskittyneinä ja pitämään aina mielessänne sen, että maailmanne muuttamisen operaatio on parhaillaan käynnissä. Meidän tarkoituksemme on tukea tätä muutosta ja valmistella laivastoamme ja joukkojamme pian toteutettavaa Äiti Maan hyväntahtoisten ihmisten kanssa tapahtuvaa laajamittaista yhteydenottoa varten. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!