Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 4.7.2006 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn070406.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme taas kertomaan teille asioista. Kuten tiedätte, nyt on menossa tämän galaktisen vuoden viimeinen kuukausi. Monet yllättävät tapahtumat siintävät horisontissa valmiina toteutumaan hyvinkin nopeasti. Myös Äiti Maalla ja koko tällä aurinkokunnalla on suuri tarve muuttua täyden tietoisuuden tilaan, mikä kaikki tulee aiheuttamaan valtavia muutoksia teidän todellisuudessanne. Tässä muutoksessa on monta osa-aluetta ja me olemme näissä viesteissämme pyrkineet antamaan teille pikaisen katsauksen niihin. On tärkeää pitää jatkuvasti mielessä kokonaisuus ja nähdä asiat tässä suuremmassa Valossa. Näin menetellen hajanaiselta ja matelevan hitaalta vaikuttava edistyminen voi näyttääkin aivan erilaiselta. Harjaantunut silmä ja erottelukykyinen mieli näkevät pinnan alla muhivat muutokset ja niihin liittyvät pimeyden voimien juonittelut ja Valon voimien salaiset vastatoimet. Tällä hetkellä ollaan järjestelemässä viimeisiä teidän voittonne sinetöiviä toimenpiteitä pimeyden voimien kaikista tarkkailutoimenpiteistä huolimatta.

Nämä viimeiset taistelut ovat myös tähän mennessä kiivaimmat. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat hivuttautuneet asemiinsa pikku hiljaa. Alkuvaiheessa heidän ja viimeisen pimeyttä edustavan salaliiton välinen konflikti oli huomattavasti suorempi. Tarkoitus oli asettaa voimaan uusi Breton Woods- tyyppinen rahoituksellinen sopimus tämän salaliiton tietämättä ja yllättäen. Tämä strategia meni kuitenkin myttyyn monien kansainvälisten pankkien arveluttavan asennoitumisen vuoksi. Seuraava strategia oli pilkkoa tämä sopimus useaan pienempään osaan. Suurten valtioiden välinen taistelu maailman öljy- ja vesivaroista on auttanut tätä strategiaa kehittymään vieläkin tehokkaammaksi. Tälläkin hetkellä monet kansakunnat ovat toteuttamassa asioita, jotka itse asiassa ovat vuoden 1998 sopimusten keskeisiä kohtia. Tämän takia vaurausohjelmat ja niihin liittyvät toimitukset voivat lopultakin toteutua. Lyhyesti sanottuna meneillään olevat maailmanlaajuiset kamppailut ovat luoneet salaisen diplomatian, jonka ansiosta teidän säädetty voittonne voi toteutua.

Me emme voi vielä paljastaa sitä, kuinka tämän suunnitelman viimeiset osat tulevat toteutumaan. Me voimme kertoa teille sen, että tämä voitto ei ole enää kaukana. Me pyydämme teitä pitämään mielessänne laajemman kokonaiskuvan. Maailmaanne lähes 13000 vuoden ajan hallinnut monilonkeroinen hirviö on nyt menettämässä kuristusotteensa ja hyviin asemiin sijoittunut ja tehokas vähemmistöryhmä työskentelee uutterasti toteuttaakseen toimivan vaihtoehtoisen järjestelmän. Tämä on ollut työn alla jo yli 30 vuotta. Sitä ennen teidän aiemmat hallitsijanne Anunnakit pitivät oman ohjauksensa avulla nämä kaksi ryhmittymää tasapainossa keskenään. Sitten muutaman viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana tilanne kääntyi Valon voimien eduksi. Ratkaiseva hetki tämän kannalta oli Anunnakien luopuminen planeettanne asioihin vaikuttamisesta. Äkkiä pelikentästä tuli tasapainoisempi ja sen jälkeen meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat tehneet paljon asioita saavuttaakseen päämääränsä. Vuonna 1998 tapahtui selkeää edistystä, joka kuitenkin tilapäisesti tyrehtyi tämän vuosisadan ensimmäisten vuosien aikana. Sen jälkeen alkoi kehittyä uutta edistystä, joka alkoi toden teolla hahmottua tätä nyt menossa olevaa edeltäneen galaktisen vuoden lopulla. Nyt tämä edistys on saavuttanut vaiheen, jossa siihen liittyvien asioiden voidaan odottaa tulevan pian julkisuuteen.

Samalla kun nämä valmistelut etenevät, Äiti Maa tekee kuorensa jännitystiloja korjaavia toimenpiteitä. Muistakaa, että Äiti Maa on oman ekosysteeminsä huolehtivainen holhooja. Jatkuvat "kohtuulliset" muutokset ovat välttämättömiä, mutta kuitenkin ne ovat niin pieniä, etteivät niiden vaikutukset ole katastrofaalisia ihmiskunnalle. Näin ollen suuremmat luonnonmullistukset, vaikka ne ihmishenkien menetyksiä aiheuttavatkin, tulevat olemaan paikallisia. Äiti Maa on ymmällään tämän viimeisen pimeyttä edustavan salaliiton valtavasta typeryydestä. Tämä salaliitto jatkaa toimiaan, jotka tähtäävät kaiken elämän tuhoamiseen Maapallolta, mutta toivoo samalla voivansa itse jatkaa elämistä täällä. Anunnakit ja heidän pimeyttä edustavat avaruusolentoliittolaisensa eivät enää tule pelastamaan näitä salaliittolaisia, mutta kuitenkin tämä salaliitto jatkaa edelleen itsetuhoista toimintaansa! Meidän maanpäälliset liittolaisemme tietävät tämän ja ymmärtävät täysin ensimmäisen yhteydenoton laivaston merkityksen heidän suurenmoisten suunnitelmiensa kannalta. Niinpä me olemme jatkuvasti valmiina opastamaan ja avustamaan heitä näissä tärkeissä toimissaan.

Tämän viimeisen salaliiton tuhoisa toiminta planeettanne rajattoman hallinnan tavoittelemiseksi ei tule tuottamaan heidän haluamaansa tulosta. Anunnakien kääntyminen Valon kannalle teki siitä täysin mahdottoman tavoitteen! Kuitenkin Anunnakien lähtö sai aikaan heidän aiemmin ohjailemiensa maanpäällisten käskyläisryhmien välisen valtaisan kiistelyn. Nämä vauraat ja vaikutusvaltaiset ryhmittymät kävivät keskinäistä taisteluaan valta-asemiensa selvittämiseksi. Juuri tämä valtataistelu loi perustan teidän uudelle tulevalle todellisuudellenne. Me olemme tarkastelleet tätä näytelmää alusta alkaen ja nyt me näemme alkavan muotoutuvan sen, mitä me haluamme korostaa teille tässä viestissämme: Meidän maanpäällisten liittolaistemme suunnitelmat ovat todellakin toteutumassa. Pitkä painostava taistelu on saartamassa tämän pimeyttä edustavan salaliiton valta-aseman. Uudet vuoden 1998 sopimusten keskeiset kohdat sisältävät rahoitukselliset menettelyt ollaan nyt ottamassa käyttöön. Niitä tukevat ne valtavat rahasummat, joita tarvitaan saattamaan loput tämän uuden rahoitusjärjestelmän osat laillisesti voimaan.

Tämä on hyvä alku, mutta todelliseen arvoon perustuva valuutta ja maailmanlaajuinen velkojen anteeksianto eivät ole vastaus kaikkeen. Maailmanlaajuisen vaurauden täytyy lopettaa maailmanne "köyhyystietoisuus" ja siihen liittyvät syvään juurtuneet toimeentulohuolet. Nämä virheelliset ajatusmallit on iskostettu teihin Anunnakien toimintatapojen välityksellä. Nyt on koittanut aika luopua näistä peloista ja niiden tuottamista uskomuksista ja siirtyä uuteen Valon täyttämään todellisuuteen. Nyt tarvitaan kansaa, joka on perehtynyt vapauden ja henkilökohtaisen itsemääräämisoikeuden yleviin periaatteisiin ja joka on päättäväinen puolustamaan itseään hyväksikäyttäjiä vastaan. Me emme voi korostaa liikaa sitä, kuinka teidän tulee olla pelottomia näissä keskeisen tärkeissä asioissa. Juuri tämä voi ratkaista teidän todellisuutenne ristiriitaisen asennoitumisen rahaan ja vain siten todellinen demokratia voi alkaa kukoistaa!

Ensimmäistä yhteydenottoa edeltävä aika on tarkoitus käyttää lopettamaan Anunnakien ja heidän käskyläistensä teidän maailmaanne asettamat monenlaiset orjuutustavat. Kuten me olemme jo aiemmin maininneet, nykyiset lainopilliset käytännöt perustuvat Rooman valtakunnan aikaiseen lakiin. Tämä asia tulee muuttaa. Amerikan Itsenäisyysjulistuksen periaatteet täytyy vapauttaa korruptoituneista vääristymistään. Jumalallisuuden teille suomat päämäärät voivat toteutua vain todella vapaiden miesten ja naisten kansoittamassa maailmassa. Niinpä ensimmäinen yhteydenotto toimii muutoksen katalyyttinä. Vallanhimoisten tahojen jatkuva irvailu tulee tukahduttaa toimimalla lannistumattomasti yltäkylläisyyden täyttämän todellisen demokratian päämäärien eteen! Tämä "suursiivous" voi sitten lopulta paljastaa teidän uuden galaktisen yhteiskuntanne perustan siemenet. Muistakaa, että Yhdessä Me todellakin olemme Voitokkaita!

Me puhumme siis teidän maailmanlaajuista yhteiskuntaanne elvyttävästä suotuisesta muutoksesta. On tärkeää, että te ymmärrätte tämän muutoksen olevan tapahtumassa tämän viimeisen salaliiton pimeistä toimista huolimatta. Älkää koskaan unohtako niitä uhrauksia, joita on tehty tämän pimeyttä edustavan salaliiton luhistumisen varmistamiseksi. Kyseessä on jumalallinen operaatio. Rooman imperiumi syntyi muutaman hallitsevan ylimyssuvun kasvavan vallanhimon vaikutuksesta. Tämä vääristymä johti lopulta Rooman valtakunnan tuhoon. Tällä hetkellä USA:ssa on vallalla samankaltainen tilanne. Suuryritysten kasvava valta täytyy lakkauttaa, minkä meidän maanpäälliset liittolaisemme hyvin tietävätkin. Maailmanlaajuinen vauraus ja muut siihen liittyvät parannukset voivat antaa nopean helpotuksen nykyiseen ahdinkoonne. Ja nämä iloiset edistysaskeleet ovat ainoastaan alkusoittoa niille tapahtumille, jotka voivat johtaa tämän ensimmäisen yhteydenoton prosessin menestyksekkääseen toteutumiseen.

Tänään jatkoimme edelleen niiden asioiden tarkastelua, joiden perusteella te voitte arvioida maailmanlaajuisia tapahtumia. Näiden tapahtumien toteutuessa me pyydämme teitä pysymään myönteisinä ja keskittyneinä menestykseenne. Pitäkää mielessänne se, että vaikkakin näiden asioiden hahmottuminen on vaatinut aikansa, suuret tapahtumat ovat nyt lopultakin valmiina toteutumaan. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!