Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 4.9.2012 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn090412.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme jälleen kertomaan teille monia asioita. Pankkijärjestelmänne suuri muutos on nyt valmiina alkamaan toteutua. Kuten tiedättekin, niin pimeyttä edustava salaliitto hallitsee maailmanne tapahtumia pitämällä maailmanlaajuista pankkijärjestelmää tiukassa otteessaan ja tällä tavalla hallitsemalla sitä, että mitä toimintaa rahoitetaan ja mitä ei, pimeyttä edustava salaliitto pystyy hallitsemaan koko maailmanne toimintaa. Viime aikoina nykyisten fiat-valuuttojen arvon aleneminen on kuitenkin höllentänyt salaliiton otetta. Lisäksi on mahdotonta pitää yllä jatkuvaan yhä kasvavaan velkaan perustuvaa järjestelmää, mutta teidän nykyisen rahoitusjärjestelmänne on suunniteltu toimivan juuri näin. Todellisuudessa järjestelmässä tällä hetkellä olevan velan määrä on todella järkyttävän suuri. Toisaalta salaliittolaiset uskoivat vakaasti siihen, että toisen maailmansodan jälkimainingeissa haltuunsa saaman avaruusmuukalaisilta peräisin olevan teknologian avulla he pystyisivät purkamaan sen teissä olevan geenien muuttamisen estävän lukon, jonka Taivas asetti jo kauan sitten, jotta pimeyden edustajat eivät pystyisi vahingoittamaan teitä liikaa. Tämä harhaluulo on nyt johtamassa salaliiton tuhoon ja siihen, että Valo saa jälleen vallan Maapallolla. Taivas tiesi tämän tapahtuvan ja pyysi 1990-luvun alussa meitä, Galaktista Liittoa, käynnistämään Maapallon (Gaian) ensimmäisen yhteydenoton projektin. Tämän hankkeen tarkoituksena on kertoa teille totuus monista asioista, muun muassa siitä, että minkä takia teidän todellisuutenne tulee muuttumaan.

Tämän "pimeydestä Valoon" -operaation ensimmäinen vaihe on käyttää uudistettua rahoitusjärjestelmää lisäämään nykyisen jo perusteiltaankin epävakaan järjestelmän epävakautta ja aiheuttamaan lopulta sen täydellinen luhistuminen. Yksi uuden järjestelmän keskeinen tekijä on sen läpinäkyvyys, mikä tulee paljastamaan kaikki epäkohdat niissä "reseptikirjoissa", joiden mukaan maailman kaikki suuret pankit ovat toimineet. Kun tämä tieto tulee julkisuuteen, niin pankkeja alkaa kaatua yhä kiihtyvällä tahdilla samalla, kun uudet kultavarantoihin pohjautuvat valuutat alkavat syrjäyttää vanhoja fiat-valuuttoja. Tämän tuloksena maailman talous siirtyy vapaan pudotuksen tilaan, mikä puolestaan pakottaa nollaamaan kaikki velat. Tämän kriisin tuloksena tullaan vaatimaan kaikkien niiden pidättämistä, jotka ovat olleet vastuussa korruptiosta ja rahoituslaitosten ja hallitusten välisistä salaisista sopimuksista. Näiden pidätysten myötä pimeyttä edustavan salaliiton kontrolloimat hallitukset syrjäytyvät vallasta. Kun kaikki tämä on tapahtunut, niin mielenkiintoisemmat jutut voivat alkaa!

Keskeinen asia työlistalla on avaruusmuukalaisten olemassa olon paljastaminen. 1940-luvulta alkaen maailmanne keskeiset valtiot ovat virallisesti kiistäneet meidän olemassa olomme ja hyväntahtoisuutemme, mutta samaan aikaan tehneet salaisia sopimuksia pimeyttä edustavaan Ancharan Liittoon kuuluvien avaruusmuukalaisten kanssa. 1940-luvulta aina 1990-luvulle saakka maailmanne eri salaliittolaisryhmät alkoivat tehdä keskenään enemmän yhteistyötä solmittuaan monia sopimuksia Ancharan Liittoon kuuluneiden tahojen kanssa. 1994-1995 uusi Ancharan sopimus astui voimaan, Anunnakit siirtyivät Valon kannalle ja pimeyttä edustavat avaruusmuukalaiset luopuivat Maapalloa koskevista hankkeistaan ja irtisanoivat aiemmat sopimuksensa. Kun planeettanne eri salaliittolaisryhmiä yhdistänyt tekijä lakkasi olemasta, Taivas alkoi toteuttaa niitä määräyksiään, joita se oli asettanut jo "pimeyden aikakauden" alkaessa noin 13000 vuotta sitten. Nyt Valo valtaa uusia asemia ja meidän olemassa olomme ja läsnäolomme kiistävän toiminnan on aika päättyä. Seuraava vaihe keskittyy meidän olemassa olomme julkistamiseen, mikä puolestaan mahdollistaa todella yllättävien julkistusten toteuttamisen!

Monille teistä tulee olemaan shokeeraavaa saada tietää se, että monet teille jo lapsuudesta saakka opetetut "totuudet" ovatkin valheellisia! Totuuden paljastamisen tarkoituksena onkin auttaa teitä kaikkia heräämään rajoitetun tietoisuuden tilan unestanne todellisuuteen ja täyden tietoisuuden tilaan. Teidän tulee hylätä "lapsuuden aikaiset käsityksenne", jotka ovat jo pitkään rajoittaneet teidän toimintakykyänne ja meidän tehtävämme on auttaa teitä aikuistumaan. Sen jälkeen te voitte saada jälleen käyttöönne taivaalliset kykynne ja luoda omat tapanne toteuttaa Luojan suunnitelmaa omassa todellisuudessanne. Me olemme iloisia siitä, että olemme saaneet taivaallisen luvan saattaa tämä muutos päätökseen ja opastaa teitä muuttumaan täysin tietoisiksi Valon Olennoiksi! Myös Maapallo on hyvin tyytyväinen siihen, että pitkä ja tuskallinen matkanne pimeyden sokkeloissa on nyt lopullisesti päättymässä. Teidän siirtymisenne täyden tietoisuuden tilaan on viivästynyt jo aivan liikaa. Pimeyden voimat saivat teidät uskomaan fyysisen olemuksen ensisijaisuuteen ja vaikeutti teitä löytämästä voimakasta henkistä olemustanne. Muun muassa nämä asiat te tulette tietämään toivottaessanne tervetulleiksi perheenne moninaiset sukuhaarat mukaan lukien Maapallon sisäisen todellisuuden asukkaat.

...

Tänään jatkoimme keskustelua siitä, mitä maailmassanne on tapahtumassa. Teidät pimeyden voimien kahleista vapauttavan hyvin monimutkaisen prosessin eteneminen on nyt nopeutumassa yhä kiihtyvällä tahdilla. Pian me kaikki voimme lyöttäytyä yhteen juhlistamaan teidän uutta vapaata ja itsenäistä todellisuuttanne! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!