Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 4.10.2005 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn100405.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme jälleen kertomaan teille lisää asioita! Teidän todellisuutenne on elävä Olento, joka on osa lähes ääretöntä tietoista Luomakuntaa. Tämän suuremman Olennon toimintaa ohjaavat armollisesti pyhän jumalallisen suunnitelman käskyt. Tämä suunnitelma laadittiin, kun Luoja loi Luomisen Suuren Sinisen Valon jumalallisen Rakkauden ohjaamasta pyhästä Valosta, josta koko tämä henkinen ja fyysinen Luomakunta koostuu. Tässä kokonaisuudessa fyysinen maailmankaikkeus on Taivaan toimiva tietoinen alijoukko. Kaikki fyysisen maailmankaikkeuden lukemattoman monet osaset ovat järjestäytyneet Luojan Taivaalle antamien ohjeiden mukaisesti. Te kaikki olette halunneet asettua fyysisinä Enkeleinä tähän hyvin outoon rajoitetun tietoisuuden todellisuuteen, jota te nyt kutsutte kodiksenne. Teidän pyhä tehtävänne on kohottaa tämän todellisuuden nykyinen vajaa ja häiriintynyt toiminta uudelle tasolle ja käyttää Luojalta saamianne kykyjä Taivaan runsaan avun kera muuttamaan tätä todellisuutta dramaattisella tavalla. Jotkut teistä ovat saaneet lahjana yltäkylläisen elämän vaikutusvaltaisessa asemassa ja te olette käyttäneet tätä etuoikeutettua asemaanne edistämään hyviä asioita ja valmistelemaan tätä planeettaa muutosta varten.

Suurin osa teistä, jatkuvasti lisääntyvässä määrin, asettui tavallisen kansan joukkoon. Te olette kärsineet samoin kuin hekin. Kuitenkin näistä vaikeuksista huolimatta te olette jalomielisesti yrittäneet voittaa nämä haasteet ja olette auttaneet kumppaneitanne muuttamaan tätä todellisuutta. Te olette soluttautuneet tehokkaasti tähän todellisuuteen ja olette nyt valmiina nousemaan esiin ja levittämään "hiljaista vallankumousta" koko planeetalle. Me Taivaassa ja Galaktisessa Liitossa osoitamme teille suosiotamme rohkeudestanne ryhtyä vapaaehtoisiksi tällaiseen ylevään ja mitä keskeisimmän tärkeään tehtävään. Nyt te olette suurimpien unelmienne toteutumisen partaalla. Taivaan kaitsijat tarkkailevat iloisina sitä, kun meidän pyhien suunnitelmiemme viimeiset vaiheet asettuvat paikoilleen. Nyt tehdään viimeisiä säätöjä "ensimmäiseen dominoon", joka tulee käynnistämään muutosten ryöpyn teidän todellisuudessanne. Näin ollen me pyydämme teitä olemaan valmiina tekemään oman osanne tässä pyhässä prosessissa. Tietäkää Sydämissänne, että väistämätön voittonne on käsillä. Galaktinen Liitto odottaa aloituskäskyä ensimmäisen yhteydenoton toimenpiteiden käynnistämiseksi.

Itse asiassa teidän jo niin pitkään odottamanne hetki on jo lähes käsillä. Muutokset käynnistävä tapahtuma, joka ei paljoa näy julkisuudessa, sisältää teille jo pitkään luvattujen yltäkylläisten rahavarojen maksamisen. Jotta on päästy tähän pisteeseen, on täytynyt voittaa monta estettä. Tiiviin pankkien ja rahoituslaitosten verkoston hallinta täytyi hankkia laillisin ja toisinaan fyysisin keinoin. Jotta nämä sopimukset saatiin tehtyä, täytyi uudistaa tämä rikkaiden ja vaikutusvaltaisten yksinoikeudellinen pelikenttä ja kulkea läpi koko keskenään liittoutuneiden poliittisten opportunistien ja imartelijoiden salakavalan "miinakentän". Meidän maanpäällisiltä liittolaisiltamme edellytettiin pankkien käyttämien häikäilemättömien taktiikoiden kaltaista toimintatapaa, ja vaikkakin tällainen toiminta oli heille hyvin vastenmielistä, he tekivät parhaansa ja saavuttivat tavoitteensa. Viimeisenä vaiheena täytyi voittaa puolelleen kansainvälinen politiikka- ja oikeusjärjestelmä, joka olikin sitten kaikkein monimutkaisin operaatio. Myös tässä tehtävässä meidän liittolaisemme ponnistelivat tarmokkaasti meidän runsaan tukemme avustamina herpaantumattomina ja rohkeina, kunnes tämä viimeinen keskeinen osa-alue oli varmistettu. Nyt lopultakin kaikki on valmiina meidän pyhien tavoitteidemme avoimen paljastamisen aloittamista varten.

Tätä varten hallinnolliset avainhenkilöt ja korkea-asemaiset virkamiehet Pohjois-Amerikassa ja ympäri maailmaa ovat valmistautumassa toimimaan heti käskyn saatuaan. Alustaan alkaen teidän nykyisen maailmanjärjestyksenne toiminta on perustunut toisiaan vastaan taistelevien hajanaisten ryhmittymien periaatteeseen. Tämän tarkoituksellisesti häiriintyneen järjestelmän täydellinen muuttaminen on nyt käynnissä. Maailmanlaajuinen vapautta ja itsenäisyyttä tukevien järjestelmien verkosto odottaa uljaana julkistamistaan. Kun tämä nopean muutoksen järjestelmä alkaa asettua paikoilleen, tullaan näkemään kaikkien maailman kansojen elämän suuri muutos. Ensimmäinen yhteydenotto on ainoastaan yksi tapahtuma tässä tapahtumien sarjassa, jonka on suunniteltu paljastavan uuden maailmanne peruskivet: itsenäisyys, totuus ja "keinot" päästää valtaisat luovat kykynne toimintaan. Meidän tehtävämme on auttaa teitä ymmärtämään tämä uusi henkinen teknologia ja uusi tapa nähdä todellisuutenne. Lisäksi me voimme yhdistää maailmanne ja valmistella teitä hyväksymään paluunne täyden tietoisuuden tilaan.

Edessänne on tulevaisuutenne kartoittamattomat vedet. Me olemme läsnä auttamassa teitä navigoimaan menestyksellisesti oikeaa reittiä pitkin. Te olette uuden ainutlaatuisen todellisuuden tutkimusmatkailijoita. Ja vaikkakaan teillä ei ole luotettavaa karttaa, teillä on ehdottoman varma omien intuitiivisten kykyjenne tuntemus. Siksi me tähdennämme teille sitä, että ette anna tulevien avovesien saattaa teitä paniikkiin tai houkutella palaamaan takaisin tuttuun satamaan. Auttaakseen teitä kulkemaan "riuttojen" ohi ensimmäisen yhteydenoton myötä teidän keskuuteenne saapuu monia innokkaita Olentoja, jotka ovat omistautuneet huolehtimaan teidän hyvinvoinnistanne ja menestyksestänne. Yhteisin ponnistuksin te voitte saada maailmanne kukoistamaan sellaisena loistokkaana todellisuutena, jollaista ei ole nähty sitten Lemurian aaltojen alle vajoamisen jälkeen! Tällainen kirkas visio on todellakin teidän tulevaisuutenne! Se, mitä teille kaikille on tulossa, on ainutlaatuista koko historiassanne. Tarttukaa siihen tukevasti ja palauttakaa maailmanne ja itsenne aidoimpaan ja korkeimpaan mahdolliseen olotilaansa.

Katsellessamme teidän maailmaanne me näemme teitä vallassaan pitävän valitettavan ahdingon ja ymmärrämme sen, että nämä nopeasti lähestyvät muutokset eivät tule yhtään liian aikaisin. Anunnakien huolellisesti valitsemat käskyläiset ovat aiheuttaneet teidän planeettallanne suurta tuhoa. Lisäksi näiden käskyläisten uppiniskaiset rippeet ovat vielä lisänneet tätä Maapalloon kohdistuvaa tuhoa valtavasti. Viimeaikaiset tapahtumat osoittavat heidän aiheuttamansa tuhon kaikille niille, jotka haluavat tarkastella heidän aikaansaannoksiaan puolueettomasti. Tämä viimeinen salaliitto kiemurtelee ja vääntelehtii lähestyvää loppuaan vastaan. Teidän tehtävänne on nähdä heidän tekonsa selkeästi ja puolueettomasti ilman vihaa ja ennakkoasenteita. Olkaa juuri sellaisia Enkeleitä kuin te oikeasti olette. Teidän tehtävänne ei ole jakaa Taivaan vihaa. Teidät on valittu tänne pitämään heidät kurissa, tuomitsemaan heidät ja antamaan Taivaan sitten tehdä heille se, mitä jumalallinen suunnitelma määrää.

Valmistautuessanne tähän uskomattomaan aikakauteen historiassanne pitäkää mielessänne sisäisen henkisen työnne antamat ohjeet. Jakakaa henkinen ja teille pian jaettava rahallinen vaurautenne ja maalliset ja sisäiset voimanne avosydämisesti maailmanne kanssa. Te olette tulleet tänne rakentamaan upeaa kaikenlaisen vaurauden, yksilöllisen itsenäisyyden ja jokaisen yksilön vapauden leimaamaa todellisuutta. Taivas on uskonut teille valtavat velvollisuudet sen takia, mitä te olette sekä yksilöinä että kansana. Te olette saapuneet eri puolilta tätä galaksia käyttääksenne kykyjänne muovaamaan ainutlaatuinen ja arvostettu galaktinen yhteiskunta. Tässä työssä te voitte jakaa sen henkisen maineen, joka on nyt annettu siriuslaisille veljillenne. Niinpä sopivan hetken koittaessa teidät siirretään Siriuksen tähtikansan läheisyyteen. Itse asiassa teistä tulee oleellinen osa tätä mitä kunnioitetuinta tähtikansaa.

Niin pitkään odotettu hetki on nyt kynnyksellänne! Me odotamme innolla sitä, että voimme saattaa päätökseen ensimmäisen yhteydenottomme teidän kanssanne. On tulossa juhlinnan aika. Mutta siihen liittyy myös jaloa juhlallisuutta. Taivaan aikomuksena on käyttää tämä aika tuoden teidän eteenne monia ennustettuja tapahtumia. Niiden tarkoitus on tarvittaessa kannustaa ja houkutella teitä toteuttamaan jumalallisen suunnitelman määräykset. Monet asiat saattavat aluksi vaikuttaa teistä oudoilta tai haastavilta, minkä takia me pyydämmekin teitä käyttämään sisäistä henkistä arvostelukykyänne. Osoittakaa itsellenne, että te olette juuri sellaisia mahtavia henkisiä Olentoja kuin te oikeasti olette. Pohtikaa huolellisesti tämän haasteen luonnetta. Tarttukaa sitten siihen ja ottakaa tilanne hallintaanne! Kasvakaa omien roolienne mittaisiksi ja loppu onkin sitten helppoa. Muistakaa käyttämättömät kykynne ja yhteisössänne piilevät resusrssit. Yhdessä, Me todellakin olemme Voitokkaita!

Tänään tarkastelimme teidän lähestymässä olevaa tulevaisuuttanne. Me pyydämme teitä valmistautumaan ajatuksella tuleviin tapahtumiin ja tarkastelemaan niiden merkitystä sisäisen arvostelukykynne avulla. Teidän maailmanne on syvällisten muutosten partaalla. Meille on nyt koittanut keskinäisen kohtaamisen aika ja teille oman kohtalonne kohtaamisen hetki. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!