Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 4.11.2003 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn110403.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Palaamme taas, rakkaat Sydämet! Äiti-Maa valmistelee parhaillaan itseään valtavien muutosten sarjaa varten. Nämä muutokset aiheutuvat aurinkonne jatkuvasta yliaktiivisuudesta ja Äiti-Maan jatkuvasti kasvavasta värähtelytaajuudesta. Ne ovat luomassa tilanteen, jossa maankuoren kasvaneen jännitystilan täytyy laueta. Nämä tekijät ovat lisänneet tulivuorien aktiivisuutta radikaalisti ja aiheuttaneet maanjäristysten määrän huiman kasvun. Äiti-Maa haluaa laajeta alkuperäisiin mittoihinsa, mikä merkitsee sitä, että päiväntasaajan ympärysmitan täytyy laajeta 1300 kilometrillä. On myös välttämätöntä, että Atlantiksen ja Lemurian 'kadonneet' mantereet nousevat meren syvyyksistä ja että tällä hetkellä jään peittämä Etelänapamanner muuntuu takaisin luonnolliseen jäättömään tilaan. Tämä saavutetaan vain siten, että Äiti-Maan taivaankannen kaksi kerrosta vaihtavat paikkaa ilmakehässä. Nämä 'Maapallon muutokset' toteutuvat lopullisesti vasta sitten, kun maailmanlaajuinen yhteiskuntanne on täysin evakuoitu Maapallon pinnalta.

Tästä pääsemmekin siihen, kuinka tämä evakuointi toteutetaan. Ne teistä, joiden paluu täyden tietoisuuden tilaan tulee lopettamaan tarpeenne olla sidoksissa Maapalloon, tullaan siirtämään teleportaatiolla kotimaailmojenne emoaluksiin. Sitten myöhemmin, sopivaan aikaan, teidän sallitaan palata takaisin kotimaailmoihinne. Loput teistä, jotka olette valinneet jäävänne tänne, tullaan 'säteilyttämään' uusiin maanalaisiin koteihinne. Muistakaa, rakkaat Ystävät, että tämä maanalainen todellisuus on itse asiassa jumalallinen 'kotelo', jossa te voitte suorittaa muuntumisprosessinne loppuun. Sillä välin Äiti-Maa tulee muuttamaan voimakkaasti muotoaan, kokoaan ja olemustaan Lady Assyrian ja muiden Elohimin tätä tehtävää varten asettaneiden ryhmien avustamana. Kun nämä muutokset ovat valmiita, Äiti-Maan ilmakehässä tulee olemaan nykyistä vähemmän säteilyä ja enemmän happea. Planeettanne pinta-alasta tulee olemaan suunnilleen yhtä suuri osa maata ja vettä. Maapallon valtavat aavikot ja suuret jäätiköt tulevat katoamaan ja Maapalloa tulee ympäröimään nykyistä voimakkaampi sähkömagneettinen kenttä. Tällä tavalla syntyy uusi Maapallo, joka on hyvin erilainen kuin se, jonka te nykyisin tunnette.

Monet teistä haluavat tietää, milloin nämä muutokset tapahtuvat. Hyvät Ystävät, suurin osa niistä tapahtuu sen jälkeen, kun teidät on evakuoitu. Siihen saakka Elohim ja Galaktisen Liiton tiedemiehet huolehtivat siitä, että Maapalloon kohdistuvat paineet vapautetaan. Ensinnäkin me valvomme Maapallon alueita, joissa sijaitsee suuria tulivuoria. Koska näiden tulivuorien täysipainoiset purkaukset saattaisivat olla tuhoisia niiden läheisyydessä asuville ihmisille, me pyrimme vähentämään niiden kraattereissa syntyvää painetta tarpeen mukaan. Toiseksi me valvomme mannerlaattojen liikkeitä ja niiden seurauksena tapahtuvaa merenpohjien laajenemista. Samanlainen ilmiö on käynnissä monilla mantereillannekin. Äiti-Maa laajenee ja valmistautuu kohottamaan Atlantiksen ja Lemurian mantereet merenpinnan yläpuolelle. Elohim muuntelee myös monia 'maasiltoja', jotka yhdistävät nämä mantereet Australiaan, Aasiaan, Afrikkaan ja Amerikkaan. Vaikkakin teidän tiedemiehenne pitävät näitä monimutkaisia tapahtumia sattumanvaraisina, niillä on oikeasti tarkka rytmi ja kumoamaton logiikka.

Kun tietoisuutenne lisääntyy, alatte ymmärtää yhteiskuntanne, tämän planeetan ekosysteemin ja Äiti-Maan välisiä yhteyksiä. Ymmärrätte myös sen, että Äiti-Maa on elävä Olento, sähkögravitatiivinen elämänmuoto. Lopulta huomaatte, että sähkömagneettisilla ja sähkögravitatiivisilla elämänmuodoilla on erityinen suhde toisiinsa. Tämä yhteys ulottuu paljon niin kutsuttua 'Gaia-hypoteesia' laajemmalle. Sen sijaan se yksinkertaisesti laajentaa nykyisiä biologian käsitteitänne ja mahdollistaa sen, että näette Luomakunnan tieteellisesti ja hengellisesti uudessa valossa. Tämä ajatusmaailman vallankumous on tärkeä auttamaan teitä saavuttamaan paremman ymmärryksen siitä, keitä te olette ja miksi olette täällä Maapallolla. Samanaikaisesti näiden muutosten kanssa uskonne Henkimaailmaan lisääntyy ja huomaatte, että ette ole yksin tässä rajattomassa Maailmankaikkeudessa. Kaikki Maailmankaikkeuden kolkat ovat täynnä elämää. Jopa pelkästään tässä galaksissa on suunnattoman monenlaisia älyllisiä elämänmuotoja. Nämä oivalluksenne merkitsevät alkua sinnikkäälle matkallenne kohti täyttä tietoisuutta. Uusi toisen maailmansodan jälkeisen ajan teknologianne syntyi ihmeellisesti samaan aikaan meidän lisääntyneen läsnäolomme kanssa.

Te olette selvästikin saavuttaneet uuden todellisuuden aamunkoiton. Näinä aikoina salaiset hallitsijanne joutuvat usein paniikkiin ja keksivät uusia keinoja hallita näitä muutoksia. Viimeisen jäljellä olevan salaliiton viimeisin laiton yritys hankkia itselleen kyky hallita teitä on tapaus sinänsä. Ero on siinä, että tällä kertaa heidän toimensa tulevat lopullisesti epäonnistumaan. Vaikkakin ulospäin saattaa näyttää siltä, että he pystyvät kontrolloimaan tapahtumia täysin, he alkavat kuitenkin joutua paniikkiin. Ne, jotka haluavat työskennellä yhdessä rakentaen uutta todellisuutta, estävät tätä salaliittoa käyttämästä resurssejaan omiin tarkoituksiinsa. Vaikkakin tämän tilanteen saavuttaminen kesti kauemmin kuin olimme toivoneet, haluamme nyt ilmoittaa, että nämä ylevät tavoitteet on nyt saavutettu! Uusi maailmanlaajuinen yhteenliittymä tekee tämän viimeisen salaliiton toiminnan jatkumisen entistäkin vaikeammaksi. Nyt on kerätty kokoon resursseja, jotka tulevat mahdollistamaan tämän uuden todellisuuden toteutumisen. Tämä viimeinen ponnistus on tällä hetkellä meneillään. Tapahtumat edistyvät nopeasti. Taianomainen muutoksen aalto on juuri nyt muotoutumassa.

Hyvät Ystävät, pitäkää aina mielessänne, että teidän ei koskaan tarvitse luopua aikomuksistanne. Taivas on asettanut pyhän aikataulun, jonka mukaiset tapahtumat toteutuvat nyt silmienne edessä. Niiden lopputulos tulee olemaan yltäkylläisyyden täyttämä menestys. Teillä on jatkuva Taivaan siunaus. Kaikki Lord Surean säädökset varmistavat väistämättömän voittonne, yltäkylläisyyden ja ikuisen hyvinvoinnin. Nämä myönteiset ja voimakkaat toimenpiteet auttavat tätä todellisuutta muuttumaan sellaiseksi uudeksi todellisuudeksi, jollainen on teille luvattu. Suuri hengellinen voima on laskeutunut tähän maailmaan ja se tulee lopettamaan tämänhetkisen piinanne. Se tulee antamaan teille mahdollisuuden alkaa parantaa kehoanne, laajentaa tietoisuuttanne ja muuttaa maailmaanne. Henki työskentelee joka hetki voittonne toteutumisen puolesta. Tämä voitto tulee lopettamaan eristäytyneisyytenne ja saattamaan teidät jälleen yhteen todellisten perheittenne kanssa.

Henki työskentelee monin tavoin. Se auttaa maanpäällisiä liittolaisiamme tekemään oikeita päätöksiä. Se valvoo sitä tapaa, jolla me Valon Galaktisen Liiton edustajat käsittelemme ne päivittäiset kriisit, joita viimeinen salaliittonne aiheuttaa. Henki tekee kaiken mitä sen täytyy tehdä saadakseen voittonne toteutumaan. Se muuttaa joka päivä monien lähinnä Maapalloa sijaitsevien laivastomme aluksien asemapaikkaa. Nämä toimenpiteet mahdollistavat sen, että me saamme uusia näkökantoja ensimmäiseen yhteydenottoon. Hengellinen vastuu on erittäin syvällinen ja herpaantumaton. Henki on päättänyt nähdä teidän menestyvän ja muuttaa todellisuutenne ja ennen kaikkea teidät itsenne. Nämä hyvin voimalliset määräykset ja tarkoitukselliset toimenpiteet auttavat meitä oppimaan enemmän siitä, kuinka Taivas vaikuttaa fyysiseen todellisuuteen. Taivas opettaa meille joka päivä kuinka me voimme olla entistä parempia myönteisen muutoksen välikappaleita. Me odotamme innolla sitä koko ajan lähestyvää hetkeä, jolloin me kohtaamme teidät ja voimme juhlia teidän voittoanne!

Haluamme sanoa teille vielä kerran, että tämän hetken tapahtumat ohjaavat teitä kohti väistämätöntä voittoanne. Menestyksenne on jo taattu. Järjestimme teidän keskuudessanne äänestyksen vuosia sitten ja sen jälkeen pidettyjen äänestysten tulos on ollut aina lisääntyvässä määrin myönteinen. Te kaipaatte yhteyttä henkimaailmaan ja meihin. Te haluatte edetä uuden galaktisen todellisuutenne luomisessa. Te haluatte saada käyttöön valtavat kykynne ja tulla täysin tietoisiksi valo-olennoiksi. Nämä teidän innokkaat mielihalunne tekevät meihin suuren vaikutuksen. Me tiedämme kaipuunne ja sen, että Taivas on lopullinen tuomari. Meidän tehtävämme on puuttua tapahtumien kulkuun niin suoraan kuin on sallittua ja sillä tasolla kuin Taivas käskee. Me olemme kertoneet kaikesta tästä jo monta kertaa aiemmin. Kertaamme tämän vain vakuuttaaksemme teille, että se mitä nyt on tapahtumassa, on osa Taivaan alulle panemaa tapahtumasarjaa, jonka Taivas katsoo olevan nyt siinä vaiheessa, että nopea loppuratkaisu voi tapahtua.

Tänään olemme kertoneet monista tapahtumista, jotka tulevat tapahtumaan pian. Ne ovat parhaillaan kehittymässä. Dramaattisimmat tapahtumat ovat joko valmiina tapahtumaan tai voivat tapahtua juuri sillä hetkellä, kun luet tätä viestiä. Kaikesta huolimatta, pysykää erittäin keskittyneinä ja omistautuneina väistämättömään voittoonne! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.