Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 5.1.2010 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn010510.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme tänä uutena gregoriaanisena vuotena kertomaan teille monia mielenkiintoisia asioita. Tämä on yhteydenoton vuotemme! Me teemme kaiken vaadittavan, jotta ensimmäisen yhteydenoton kokoukset toteutuvat ja meidän yhteyshenkilöryhmämme työskentelevät uutterasti saadakseen kaiken tämän tapahtumaan. Tällä hetkellä me olemme saaneet kolmen keskeisen valtion hallitukset sitoutumaan näiden tärkeiden julkistusten toteuttamiseen. On tärkeää, että meidän läsnäolomme ja hyväntahtoiset aikeemme julkistetaan teille virallisella tavalla. Samaan aikaan meidän maanpäälliset liittolaisemme asettelevat valtavan ja monimutkaisen palapelin viimeisiä palasia paikoilleen. Vaurauden jakelun ja hallitusten oikeudenmukaisten muutosten toteuttaminen on nyt hyvin lähellä. Kultavarannot ovat valmiina lukuisissa erittäin turvallisissa varastoissa ja meidän toimintamme on auttanut meidän maanpäällisiä liittolaisiamme valmistelemaan monia tärkeitä julkistuksia. Kaiken kaikkiaan me varmistamme sen, että kaikki ensimmäistä yhteydenottoa varten vaadittavat edellytykset ovat valmiina jumalallisen aikataulun määräysten mukaisesti. Taivas jatkaa teidän valmistelemistanne hyväksymään meidät osana tätä jumalallista operaatiota. Myös aghartalaiset valmistautuvat ottamaan teidät vastaan ja avustamaan teitä palaamaan takaisin täyden tietoisuuden tilaan.

Muutoksen ilmiöt laajenevat nyt päivittäin. Meidän lääketieteelliset ryhmämme raportoivat suurimman osan teistä saavuttaneen sellaisen tason, että te voitte siirtyä nopealla hyppäyksellä täyden tietoisuuden tilaan. Niitä varten, jotka eivät ole vielä saavuttaneet tätä tasoa, on perustettu uudet lääketieteelliset ryhmät, joiden tehtävänä on saattaa nämä ihmiset samalle tasolle enemmistön kanssa. Meidän tavoitteemme on se, että te kaikki olisitte valmiita muutokseen Taivaan asettaman aikataulun määräysten mukaisesti. Samaan aikaan Äiti Maa alkaa kokea yhä suurempia muutoksia niillä alueilla, jotka ovat avainasemassa hänen tulevien valtavien pinnanmuotojen uudelleenasemoitumisten käynnistymisen kannalta. Meidän planetologimme tarkkailevat myös sitä, mitä koko aurinkokunnassanne tapahtuu. Heidän laatimat raporttinsa kertovat siitä, kuinka kaikkien aurinkokuntanne aiempien vesiplaneettojen tila heijastelee Maapallolla tapahtuvia muutoksia. Jopa asteroidivyöhykkeelläkin esiintyy muutoksia, jotka edeltävät tällä kertaa nimellä Pax kutsumamme suuren edesmenneen vesiplaneetan uudelleen muodostumista. Kuten voitte havaita, niin muutos etenee kaikkialla ja meidän virallinen kohtaamisemme ensimmäisen yhteydenoton kautta lähestyy.

Teidän viimeisellä pimeyttä edustavalla salaliitollanne on tietenkin aivan erilaisia suunnitelmia. Heidän maaninen ylimielisyytensä Valon voiman uhmaamisen suhteen on naurettavan surkuhupaisaa! Teidän maailmanne on nyt luisumassa ulos tästä rajoitetusta 3D-todellisuudesta ja muuttumassa joksikin sellaiseksi, joka on paremmin linjassa täyden tietoisuuden tilan kanssa. Mikään maailmankaikkeuden voima ei voi estää näitä jumalallisia muutoksia! Tämä kaikki on ollut ilmiselvää jo jonkin aikaa ja silti pimeyden edustajat jatkavat härkäpäistä vastusteluaan ja heiltä näyttää täydellisesti puuttuvan kyky luovuttaa vastuu muille. Teidän maailmanne on käännekohdassa, jossa nykyinen todellisuus ja monet siihen liittyvät uhkaavat kauhistuttavat katastrofit lakkaavat olemasta. Tällainen uhkaava tulevaisuudenkuva ei ole se, jonka Taivas aikoo teille tarjota! Me olemme näissä viesteissämme selittäneet teille tätä jumalallisen suunnitelman Maapallon varalle laatimaa selvästi toiveikasta tulevaisuutta, mutta joidenkin teidän keskuudessa esiintyy uppiniskaisuutta ja kieltäytymistä tutkia sitä mahdollisuutta, että tulevaisuutenne voisikin olla erilainen ja elämänmyönteinen. Meidän ja muiden samanhenkisten lähteiden välittämien viestien tarkoitus on kertoa teille niistä kauheuksista, joita pimeyden voimat ovat teidän varallenne laatineet ja verrata niitä siihen, mitä uusi jumalallinen todellisuus teille tulevaisuudessa todellakin tarjoaa. Nyt on saavutettu vaihe, jossa teidän todellisuutenne "ulkonäkö" ja "tuntuma" muuttuvat.

Tällä hetkellä suurin osa teistä kokee sekä levottomuutta että iloa, jota tämä muutos ensi alkuun aiheuttaa. Te olette tämän uuden todellisuuden kapealla sivuraiteella odottamassa loppunäytöksen alkavan. Me katselemme kuinka Taivas luo viimeisiä tekijöitä, jotka tulevat toteuttamaan uuden todellisuuden ja vastaavasti pimeyden voimat pyrkivät lisäämään kaaosta ja tekevät viimeiset epätoivoiset iskunsa. Tämä julkisuudelta piilossa tapahtuva yhteenotto tulee julkisuuteen, kun pimeyden voimat huomaavat omien toimiensa naamioimisen käyvän yhä vaikeammaksi. UFO-havainnot lisääntyvät joka puolella maailmaanne. Salainen kamppailu alkaa näkyä julkisesti tiedotusvälineiden etusivuilla monilla maailmanne kolkilla, kuten loppuvuoden 2009 tapahtumat Norjassa, Venäjällä ja Kiinassa osoittavat. On tulossa paljastusten aika, jolloin julkistusten kissa päästetään ulos kassista. Me toivotamme tämän kehityksen ja kaikki sen mukanaan tuomat muutokset tervetulleiksi! Muistakaa se, että ensimmäinen yhteydenotto tulee muuttamaan pelin lopullisesti.

Me olemme täällä läsnä toteuttamassa jumalallista tehtävää. Teidän nykyinen rajoittunut käsitys itsestänne on tullut tiensä päähän ja te tulette kokemaan valtavan identiteettimuutoksen. Te tulette siirtymään todellisuuteen, joka muistuttaa sitä, jota esi-isänne kutsuivat "unelma-ajaksi". Se on maailma, jossa te olette samanaikaisesti sekä Henkinä että fyysisinä olentoina. Te yhdistytte Taivaaseen ja samalla elätte tutussa fyysisessä maailmassanne. Se avaa teille uusia näkemyksiä ja antaa teille kykyjä, joita te tällä hetkellä pidätte mahdottomina. Juuri tällaisessa todellisuudessa me elämme ja me tiedämme, kuinka helppoa on siirtyä tällaiseen todellisuuteen. Tällä hetkellä teitä päivittäin rasittavat järkytykset ja tuskastuttavat olosuhteet tulevat katoamaan yhtäkkiä! Juuri nyt nämä asiat rasittavat teitä edelleen ja meidän tehtävämme onkin auttaa teitä siirtymään täyden tietoisuuden tilaan niin nopeasti kuin jumalallisesti vain on mahdollista.

Myös Äiti Maa jatkaa muutospolkunsa kulkemista. Monet planeettanne osat kokevat ilmastonmuutoksia, jotka aiheutuvat Auringon yliaktiivisuudesta, yhteiskunnan hallitsemattomasta ympäristön (ilman, veden ja maaperän) saastuttamisesta sekä Maapallon pinnan lämpenemisestä. Kaikki nämä ovat muutoksen ennakkoehtoja. Teidän yhteiskuntanne luopui Äiti Maata kohtaan asetetuista velvoitteista jo kauan sitten. Te kirjaimellisesti raiskasitte tämän kallisarvoisen Olennon rynnistämällä etsimään ja hyödyntämään luonnonvaroja pitääksenne yllä ja kehittääksenne maailmanlaajuista "sivistystänne". Nyt te lähestytte sitä vaihetta, jolloin koittaa aika antaa takaisin se energia, jonka te niin piittaamattomasti riistitte tiedostamatta sitä, miten se teidän armolliseen asuinplaneettaanne vaikuttaa. Tämän tekeminen on yksi osa sitä henkistä kasvua, jota teidän tulee osoittaa maailmallenne, Luojalle ja meille. On tärkeää, että te tiedostatte aiemmat mielettömyytenne ja alatte tehdä tarpeellisen määrän sovitustyötä.

Tulossa olevana aikana tulee yhdistymään monta tekijää, joista tulee uuden maailmanlaajuisen todellisuutenne osasia. Näihin lukeutuu se, että julkistetaan ja otetaan käyttöön monenlaisia pitkään salassa pidettyjä teknologioita. Teidät on eristetty valheiden vankityrmään ja pimeyden voimat ovat saaneet teidät uskomaan sellaiseen tieteeseen ja filosofiaan, jotka ovat suuresti rajoittaneet ymmärrystänne itsestänne ja maailmastanne. Jokainen Ylösnoussut Mestari on tutkinut tarkkaan tätä maailmankäsitystänne ja todennut, kuinka valheellinen se on! Te olette suunnattoman suuressa kuolemattoman Valon fyysisessä maailmassa eläviä Henkiä. Teidän kykynne ovat rajoittamattomat! Tietoisuutenne kasvun ensiaskel on saada teidät uskomaan ja sisäistämään tämä. Monet maailmanne aiemmat sivilisaatiot jo ko valitsivat tämän Totuuden omaksumisen ja seuraamisen polun tai sitten ne tuhoutuivat! Tällä kertaa Taivas on tuonut meidät opastamaan teitä ja auttamaan teitä tekemään tämän kasvunne ensiaskeleen mahdolliseksi.

Eteneminen tällä tietoisuuden kehittymisen polulla on tietenkin kiinni yksistään teidän omasta toiminnastanne. Kuitenkin Taivaan jumalallinen suunnitelma yhdessä Lord Surean suurenmoisten määräysten kanssa osoittaa yksiselitteisesti, että te tulette onnistumaan kaikessa tässä! Meidän läsnäolomme on vain kakun kuorrutus. Lähitulevaisuuteenne kuuluvat teidän tietoisuutenne tason kohoaminen, meidän saapumisemme sekä valtaisa ja oikeutettu pimeyden voimien kukistuminen. Teidän todellisuutenne on nyt valmiina kohoamaan uudelle tasolle ja mahdollisuus tämän muutoksen käynnistymiseen alkaa nyt tulla esiin. Meidän maanpäälliset liittolaisemme tulevat pian kääntämään muutoksen avainta, minkä myötä kaikki tämä voi alkaa. Kun näin tapahtuu, niin me aiomme raottaa ensimmäiseen yhteydenottoon johtavaa ovea saamalla muutamat keskeisten valtioittenne hallitukset julkistamaan teille meidän ylevät ja ystävällismieliset tarkoitusperämme. Meidän virallisen toisillemme esittäytymisen hetki ja teidän täyden tietoisuuden tilaan siirtymisenne alkamisen aika lähestyy. Tulee tapahtumaan todellakin joitakin suurenmoisen ihmeellisiä asioita!

Tänään kerroimme teille päivitetyn tilanteen siitä, mitä ympärillänne tapahtuu. Ensimmäisen yhteydenoton toteutuminen on nyt lähellä! Maailmanlaajuisen todellisuutenne uskomattoman ihanien muutosten toteutuminen on myös lähellä. Tuleva vaurautenne on vasta alkua sille suurelle seikkailulle, johon te olette nyt valmiita ryhtymään. Ennen kuin huomaattekaan, me yhdistymme ja te palaatte jälleen täyden tietoisuuden tilaan! Riemuitkaamme siitä, että tiedämme Taivaan suuren suunnitelman paljastuvan edessämme! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!