Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 5.4.2005 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn040505.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme jälleen kertomaan teille lisää. Kuten tiedätte, Äiti-Maalla on suuri tarve muokata pintansa uudeksi. Tähän saakka nämä välttämättömät muutokset ovat tapahtuneet asteittaisesti. Nyt Äiti-Maa haluaa nopeuttaa tätä jumalallista prosessia. Kuitenkin se seikka, että meidän maanpäälliset liittolaisemme eivät ole onnistuneet etenemään riittävän nopeasti ja saamaan tarvittavia tehtäviään suoritettua, on vääristänyt sitä aikataulua, jonka teidän Ylösnousseet Mestarinne heille alun perin asettivat. Tämän edelleen jatkuvan sopimusten noudattamatta jättämisen vuoksi lukuisia eurooppalaisia ja aasialaisia talousjohtajia on siirtynyt Pohjois-Amerikkaan ja muutamia keskeisiä pankkitilejä on siirretty toisiin pankkilaitoksiin. Nämä väliaikaiset ratkaisut lisäävät sitä painetta, joka kohdistuu niihin henkilöihin, joiden on määrä pidättää Pohjois-Amerikan laittoman hallinnon päätekijät. Näiden valmistelevien toimenpiteiden onnistuminen on kuitenkin saanut Äiti Maan tuntemaan turvalliseksi vähentää hieman Tyynen valtameren ja Intian valtameren mannerlaattojen lukkiutumista Amerikan, Aasian ja Australian mannerlaattoja vasten. Tämä muutos on alkusoittoa tulossa olevalle valtavalle maanjäristysten ja tulivuorenpurkausten sarjalle.

Nämä ällistyttävät tapahtumat ovat olleet tapahtumaisillaan koko viimeksi kuluneen vuosikymmenen ajan. Kuitenkin niistä on ollut havaittavissa ainoastaan muutamia satunnaisia (teidän mittakaavassanne) suuria maanjäristyksiä ja ajoittaisia tulivuorenpurkauksia. Näidenkin luonnonmullistusten vaikutuksia ovat rajoittaneet suuresti Äiti-Maan Elohimin ja lukuisten Galaktisen Liiton tiedemiesten tekemät toimenpiteet. Tämän Maapallon muutosten tahdin laantumisen tarkoitus on antaa meidän maanpäällisille liittolaisillemme aikaa saada valmiiksi tehtävänsä valmistella teidän maailmanlaajuinen yhteiskuntanne meidän ensimmäistä yhteydenottoamme ja omaa jumalallista kohtaloaan varten. Me olemme syvästi kiitollisia kaikesta siitä, mitä nämä urheat liittolaiset ovat epäedullisista toimintaolosuhteista huolimatta saaneet aikaan viimeksi kuluneiden seitsemän vuoden aikana. Kuitenkin nyt olemme tilanteessa, jossa meidän on oltava aiempaa enemmän vuorovaikutuksessa heidän kanssaan, jotta heidän sankarilliset ponnistuksensa edistyisivät. Viimeksi kuluneiden kymmenen päivän aikana tapahtui monia asioita, joita me emme voi hyväksyä ja jotka viivästyttivät hieman joidenkin alustavien jakelutoimenpiteiden loppuunsaattamista. Näiden takaiskujen vaikutusten välitön korjaaminen on nyt tärkein tehtävämme. Lisäksi me aiomme varmistaa sen, että pidätystoimenpiteiden viimeisen "kenraaliharjoituksen" suunnittelu käynnistetään viivytyksettä.

Meidän toimintamme teidän maailmanne piirissä keskittyy tietenkin ensimmäisen yhteydenoton loppuun saattamiseen. Tätä varten me tarkkailemme huolellisesti sitä, kuinka teidän maailmanne salaiset ja julkiset johtajat ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Heidän kokouksensa osoittavat, että selvää edistystä tapahtuu. Itse asiassa nyt on muodostettu meidän maanpäällisten liittolaistemme lisäksi uusi yhteenliittymä, joka koostuu henkilöistä, joista jotkut ovat teille tuttuja ja toiset eivät. Nämä vaikutusvaltaiset Olennot pitävät kokouksia hienosäätääkseen niitä järjestelyjä, joita tehdään auttamaan teitä sopeutumaan niihin perusteellisiin ja ihmeellisiin muutoksiin, joiden toteutuminen on nyt lähellä. Meidän diplomaattimme ja yhteyshenkilömme tarkkailevat näitä kokouksia ja laativat niistä yksityiskohtaiset raportit. Nämä raportit osoittavat, että nyt on näiden maailman johtajien sydämissä tapahtumassa tähän mennessä ennenkuulumaton muutos, joka lisää edelleen Pohjois-Amerikan hallinnon eristyneisyyttä. Tämä jatkuvasti lisääntyvä eristyneisyys auttaa niitä tahoja, joiden tehtävänä on syöstä heidät vallasta. Se mahdollistaa myös sen, että voidaan laatia monia uusia sopimuksia, jotka mahdollistavat aiempaa sopusointuisemman ja yhteistyöntäyteisemmän todellisuuden syntymisen.

Tämä ensimmäisen yhteydenoton jälkeinen maailma tulee olemaan hyvin erilainen kuin se, jonka te nyt tunnette. Ensinnäkin teidän maailmanne eristyneisyys voi lopultakin päättyä, mikä johtaa jälleennäkemiseen sekä sielu- että planeetta- ja avaruusperheittenne kanssa. Tämän myötä teidän nykyiset geologian ja fysiikan käsityksenne tulevat muuttumaan valtavasti. Tämä uusi tieteellinen maailmankuvanne tulee sitten uudistamaan keskeisimmät filosofiset käsityksenne ja uskontonne. Kauan sitten Anunnakit havaitsivat, että teidän suurten hengellisten profeettojenne ja pyhien avattarienne sanojen vääristeleminen huijasi teidät helposti uskomaan heidän pimeyttä edustava viestinsä. Tämä kontrollointi ja manipulointi tulee nyt loppumaan, kun Ylösnousseet Mestarit kertovat teille totuuden Rakkauden perustavan laatuisesta kauneudesta, teidän ihmeellisestä keskinäisestä yhteydestänne ja eri hengellisten profeettojenne ja avattarienne kadotetuista sanomista. Lyhyesti sanottuna te tulette ymmärtämään totuuden siitä, keitä te oikeasti olette ja saamaan yksityiskohtaista tietoa tehtävästänne täällä Äiti Maan asukkaina.

Pohjois-Amerikassa valtaa pitävä salaliitto yrittää jatkuvasti saada aikaan "välikohtauksia", jotka pakottaisivat teidän maailmanlaajuisen yhteiskuntanne taipumaan heidän tahtoonsa. Meidän toimintamme näiden tapahtumien estämiseksi on eristämässä tämän lainvastaisen vallanpitäjäryhmän maailmanlaajuisesti. Tämän vallanpitäjäryhmän lisääntyvä "bunkkerimentaliteetti" on saanut heidät antamaan käskyläisilleen määräyksen toteuttaa muutamia raukkamaisia temppuja muutaman viimeksi kuluneen vuoden aikana. Joka kerta me olemme puuttuneet tapahtumiin joko suoraan tai lähettämällä viestejä niille hallinnon jäsenille, jotka ovat omistautuneet asettamaan esteitä tämän salaliiton määräävälle asemalle. Kuitenkin tämän vallanpitäjäryhmän yritykset saada aikaan katastrofaalista sekasortoa jatkuvat laantumattomina. Tämä heidän pahojen tekojensa estäminen on monen meidän puolustusyksikkömme päivittäinen työsarka. Me kerromme tämän teille korostaaksemme yhtä keskeistä seikkaa: teidän koko maailmanne olemassaolon vaarantavan asearsenaalin käyttö ei ole olemassa oleva vaihtoehto. Me olemme lähettäneet tälle vallanpitäjäryhmälle tämän viestin ja me olemme vankkumattomasti sitoutuneet toimimaan tämän asian varmistamiseksi. Teidän suunnitelman mukainen todellisuutenne tulee toteutumaan. Ja se on varmaa!

Nyt meneillään oleva ajanjakso on siirtymävaihetta teidän jo pitkään tuntemanne maailman ja meidän teille usein kuvaileman uuden maailman välillä. Vaikkakin se näyttää monesta teistä epätodennäköiseltä, Galaktiseen Liittoon yhdistyneiden edistyneiden Olentojen muodostama valtava laivasto on todellakin päättänyt tehdä ensimmäisen yhteydenoton teihin. Te voitte nähdä selkeästi meidän jatkuvasti kasvavan liikehdintämme yötaivaallanne. Planeettanne pinnalla te olette nähneet, kuinka me olemme jumalallisen suunnitelman sen mahdollistaessa lieventäneet lukuisia potentiaalisia katastrofeja, vaikkakin muissa tapauksissa Äiti Maan pinnan liikehdintä on johtanut väistämättömään tuhoon. Kaiken kaikkiaan, jos katselette tarkasti ympäristöänne, niin meidän läsnäolomme on selkeästi havaittavissa. On valitettavaa, että edelleen jatkuva tieteellisten asioiden ja "UFO-havaintojen" salailu saa aikaan toisiinsa liittymättömien ja "outojen" tieteellisten raporttien muodostaman "julkisivun". Teidän täytyy harjoittaa aiempaa paljon suurempaa arvostelukykyä seuloessanne läpi päivittäisten uutislähteidenne tarjontaa.

Moni asia on lähestymässä valmistumistaan. Kuten me sanoimme jo aiemmin, Äiti Maa toivoo teidän yhteisönne etenevän nopeassa tahdissa. Nyt täytyy löytää ratkaisut teidän maailmanlaajuista yhteisöänne vaivaaviin vaikeuksiin. Me olemme tiedottaneet meidän maanpäällisille liittolaisillemme tästä kiireellisyydestä ja heidän sitoutumisensa on ollut meistä rohkaisevaa. Kuitenkin heidän tehtävänsä vievät todellisuudessa yleensä enemmän aikaa kuin mitä he ovat arvioineet niiden vievän. Niinpä Taivas on antanut meille luvan lisätä meidän teidän asioihinne puuttumisemme laajuutta asteittain ja siten avata meidän maanpäällisille liittolaisillemme tietä saada heidän omat tehtävänsä valmiiksi lähempänä asetettuja määräpäiviä. Oli miten oli, teidän paikallisen Elohiminne asettamat vaatimukset täytyy ottaa huomioon ja tietyt varoitukset täytyy saada julkaistuksi ajoissa. Me pyydämme teitä käyttämään suurta henkistä voimaanne ja auttamaan meitä tekemään teidän loistokkaasta uudesta todellisuudestanne totta!

Älkää koskaan unohtako sitä, että te olette voimakkaita Olentoja. Monet teistä ovat tulleet Taivaan korkeimmilta alueilta suoraan Kaikkivaltiaan valtaistuimen viereltä! Teillä on suunnattomat voimat. Kayttäkää niitä ja siten jumalallisen suunnitelman teille lupaamat ihmeet voivat toteutua hyvin nopeasti. Me voimme sanoa tämän, koska pimeyden voimien kanssa liittoutuneet tahot ovat aliarvioineet teidän kykynne. Tämä viimeinen salaliitto on pystyttänyt valtavan maailmanlaajuisen mielenhallinnan verkoston ja luonut perustan sitä seuraaville vielä paljastamattomille katalille rikoksille teitä vastaan. Älkää antako heidän uskomuksensa, että he "kontrolloivat" teitä, estää omaa etenemistänne. Antakaa voimanne määrätä tämän todellisuuden tapahtumista. Yhdistykää Todelliseen Minäänne, omaan "MINÄ OLEN"-olemukseenne ja antakaa tämän pyhän Luoja-Minän paljastaa teille oma roolinne uuden todellisuutenne luomisessa. Huomatkaa oman Olemuksenne ytimessä, kuinka voimakkaita te olette ja edetkää polullanne! Muistakaa, että Yhdessä Me olemme Voitokkaita!

Tänään kerroimme muutamista teidän maailmassanne tapahtuvista asioista. Lisäksi me toivoimme teidän vapauttamisenne herätyshuudon alkavan kaikua. Lyöttäytykää yhteen näinä muutamina jäljellä olevina päivinä toteuttamaan oma jumalallinen kohtalonne. Antakaa koko Taivaan väen iloita teidän voimastanne ja siunata teidän suuri voittonne! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.