Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 5.8.2003 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn080503.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys teille kaikille. Tänään kerromme taas teille asiaa mielenkiintoisista aiheista. Yksi meidän mielestämme mielenkiintoisimmista asioista on se, miten teidän käsityksenne maailmankaikkeudesta on vääristänyt ymmärryksenne sen alkuperästä. Tämä nykyinen maailmankaikkeus ei ole syntynyt yhdestä "suuresta pamauksesta" vaan monien luomistapahtumien sarjasta. Nämä luomistapahtumat tuottavat monia eri ulottuvuuksia ja runsaasti erilaisia fyysisiä todellisuuksia. Keskeinen elementti on jumalallinen tietoisuus. Me kaikki asumme elävässä tietoisessa maailmankaikkeudessa, joka koostuu kaikkien fyysisten ulottuvuuksien läpi vaikuttavista valosta ja ajasta, jotka yhdistyvät äärettömän monin eri tavoin ja muodostavat avaruuden. Avaruus puolestaan luo todellisuuksia ja muodostaa fyysisen maailman lukemattomat ulottuvuudet. Fyysinen maailmankaikkeus on taianomainen paikka. Ainoat missään fyysisessä todellisuudessa vallitsevat rajoitukset ovat ainoastaan ne, jotka sen asukkaat ja sen taivaalliset valvojat yhdessä sille sallivat. Teidän käyttämänne termi "fysiikan lait" on todella harhaanjohtava nimitys. Lisääntynyt tietoisuutenne tai asioiden uudenlainen yhteinen käsittäminen voi muuttaa näitä niin sanottuja "lakeja" välittömästi. Nyt tämä tärkeä prosessi on käynnistynyt. Se tulee luomaan kokonaan uudenlaisen todellisuuden teille ja myös muulle fyysiselle maailmalle.

Luominen on jatkuvasti kehittyvä prosessi. Jumalallinen suunnitelma on jakanut meille kaikille äkkinäisten käänteiden paljouden. Niiden tuloksena maailmankaikkeudessa elää nyt lukematon määrä älyllisiä elämänmuotoja, joiden monet erilaiset kielet, kulttuurit ja rituaalit muodostavat valtavan määrän erilaisia perinteitä ja käsityksiä, jotka keskittyvät heidän todellisuuksiensa alkuperiin. Nämä seikat ovat innostaneet meitä tutkimaan tarkasti kaikki tämän lähes rajattoman maailmankaikkeuden asuinpaikat. Meidän galaksissamme kehitys synnytti lukuisia hengellisen tieteen suuntauksia, jotka pyrkivät luomaan täyden ymmärryksen tästä kokonaisuudesta. Lopulta tämä tutkimus loi perustan hengelliselle antropologialle ja edelleen hengelliselle sosiologialle. Nämä tieteet antoivat meille paljon tietoa yhteisistä alkuperistämme, jotka ovat paljon merkittävämpiä kuin ne tapahtumat, jotka johtivat humanoidien kehitykseen Vegan aurinkokunnan kolmannella planeetalla yli 6 miljoonaa vuotta sitten. Itse asiassa meidän syntymämme täytti jumallallisen suunnitelman ennustaman fyysisen ja hengellisen aukon. Ennen tätä tapahtumaa me kaikki olimme hengellisiä olentoja, jotka olivat lujasti kiinni Taivaan suunnattomissa elämänvirroissa.

Kun kehityimme ja pystyimme liikkumaan eri puolille tätä galaksia, kohtasimme fyysisiä olentoja, joilla oli hyvinkin erilainen ulkonäkö, kulttuuri ja kieli. Jos emme onnistuneet sopeutumaan näihin valtaviin eroavuuksiin, seurauksena oli usein sota. Aluksi ne, jotka seurasivat aggressiivisesti luojaolentonsa Ancharan pimeitä periaatteita, ahdistivat meitä paljon. Äkkiä olimmekin mukana suuressa galaktisessa sodassa, joka oli levittäytynyt koko galaksimme alueelle kymmenien miljoonien vuosien ajaksi. Tämä kamppailu loi tarpeen monille tuhansien samanhenkisten tähtikansojen liittoutumille. Se teki meille myös selväksi sen jatkuvan oudon ja väkivaltaisen prosessin, jonka tarkoitus on vapauttaa tämä galaksi sen vallanneesta pimeydestä. Ajoittain nämä sodat vaikuttivat päättymättömiltä. Hävityksen suuruus oli käsittämätön. Olimme aina hämmästyneitä siitä hävityksen laajuudesta, johon Ancharan tähtikansat olivat valmiita menemään "voittaakseen" nämä sodat. Heidän laaja aseistuksensa ja sanoin kuvaamattoman raaka sotavoimansa synnytti hirmuvallan koko tämän galaksin alueelle. Tämän kaltaiset vastenmieliset muistot ovat säilyneet juurtuneina teidänkin geeneissänne.

Lopulta lisääntyneet liittoutumamme johtivat Valon Galaktisen Liiton perustamiseen. Galaktinen Liitto oli yksi lukuisista tässä galaksissa toimivista neutraaleista, pimeyttä tai valoa edustavista järjestöistä. Sodat synnyttivät valtavan määrän "vaeltelevia" tähtikansoja, joiden asenne vaihteli sotien luomien olosuhteiden mukaan. Näiltä tähtikansoilta opimme paljon vihasta ja niistä tarpeettomista teoista ja kahtiajaosta, jotka aiheutuivat rajoitetun tietoisuuden mukanaan tuomista jatkuvasta pelosta ja vääristä olettamuksista. Tämä tilanne laajensi näkemystämme paljon. Me opimme myös Ancharitesin petoksen laajuuden. Vaikka olimmekin ensin järkyttyneitä siitä, kuinka pimeä tästä galaksista oli tullut, me ymmärsimme sydämissämme, että tämä järjettömyys tulisi ehdottomasti päättymään. Siihen jumalalliseen hetkeen saakka meidän oli vain tehtävä kaikkemme pysäyttääksemme jatkuvat sodat. Niinpä kehitimme teknologiaa ja toimintasuunnitelmia, joiden avulla saavuttaisimme halutun lopputuloksen.

Lopulta hieman yli 2 miljoonaa vuotta sitten nämä sodat loivat tilanteen, joka mahdollisti meidän perustaa siirtokuntia teidän aurinkokuntaanne. Uusi sarja Ancharitesin hyökkäyksiä lähes miljoona vuotta sitten tuhosi nämä ensimmäiset siirtokunnat. Myöhemmin Galaktisen Liiton joukkojen vastaisku huipentui Maapallon toisen siirtokunnan, Lemurian, perustamiseen ja Ancharitesin pääplaneetan tuhoutumiseen. Sen räjähdysmäinen tuhoutuminen synnytti asteroidivyöhykkeen, joka kiertää aurinkoanne nyt Marsin ja Jupiterin välissä. Lisäksi useat Marsin, Jupiterin ja ulompien planeettojen pienemmät kuut ovat syntyneet näiden räjähdysten tuottaman verilöylyn seurauksena. Itse asiassa aurinkokuntanne on näiden sotien luomien väkivaltaisuuksien outo muistomerkki. Sotien seuraukset ulottuvat aina aurinkokuntanne ulkolaidat muodostaviin kosmisen pölyn ja suurempien kappaleiden vyöhykkeisiin saakka. Koska nämä vyöhykkeet olivat poikkeuksellisesti varautuneita, seurauksena oli jatkuva komeettojen ja asteroidien virta kohti aurinkokunnan keskustaa.

Aurinkonnekaan ei säästynyt Ancharitesin väkivaltaisuuksilta. He yrittivät häiritä pysyvästi aurinkonne ja sitä kiertävien planeettojen välistä vuorovaikutusta, mikä johti tänäkin päivänä olemassa oleviin hyvin elliptisiin planeettojen kiertoratoihin. Alunperin nämä kiertoradat olivat lähes pyöreitä. Tästä syystä ympyrää kuvataan asteluvulla 360. Teidän maailmassanne tämä kuvaa alkuperäistä auringon vuotta, joka koostui 360:stä 24 tunnin pituisesta vuorokaudesta. Muinaisen Lemurian ensimmäiset siirtolaiset päättivät olla muuttamatta tätä tilannetta ja säilyttivät tämän säännöttömyyden merkkinä tuleville sukupolville siitä, mitä tälle kerran niin loisteliaalle ja kauniille aurinkokunnalle oikein oli tapahtunut. Nämä sodat loivat myös olosuhteet, jotka edellyttivät teidän asettamista rajoitetun tietoisuuden tilaan.

Asutuksen leviäminen teidän aurinkokuntaanne ja jopa teidän vajoamisenne rajoitetun tietoisuuden tilaan ovat siis seurausta näistä koko galaksin laajuisista sodista. Lisäksi Galaktisen Liiton omaksuma vapaan tahdon periaate oli seurausta näiden samojen sotien luomista olosuhteista. Tämä periaate mahdollisti sen, että Anunnakeista tuli teidän hallitsijoitanne ja että heidän maanpäälliset käskyläisensä hallitsivat teitä salaisesti viimeksi kuluneiden 13000 vuoden ajan. Tämä tilanne muuttui kuitenkin merkittävästi teidän tietoisuutenne kasvun ja Anunnakien äskettäisen valon kannalle siirtymisen johdosta. Nämä tapahtumat ovat mahdollistaneet Galaktiselle Liitolle suoran vaikuttamisen asioihinne. Ne ovat myös antaneet meille mahdollisuuden auttaa niitä valon voimia, jotka työskentelevät maailmanne muuttamiseksi. Tämä on johtanut sopimuksiin, jotka julkistetaan pian.

Taivas ja te yhdessä olette luomassa todellisuuttanne uudenlaiseksi. Te olette toistenne kanssa yhteydessä olevia olentoja, jotka jakavat saman kohtalon. Tämä kohtalo on palaaminen takaisin täysin tietoisiksi valo-olennoiksi. Päätösvaihe, jonka jälkeen tämä jumalallinen muutos voidaan täysin julkistaa teille, on vienyt mielestämme aivan liian kauan aikaa toteutuakseen. Viimeinkin viimeiset pimeyden rippeet ovat alkaneet huomata, että heidän jatkuva taistelunsa on turhaa. Tämän myöntäminen on mahdollistanut uuden myönteisen energian ympäröidä kauniin sinisen pallonne. Tämä energia on antanut lisää rohkeutta niille, jotka yrittävät saattaa voimaan ne sopimukset, jotka takaavat sen, että uusi todellisuus voidaan saattaa voimaan maailmassanne juuri nyt. Kiitämme kaikkia, jotka ovat auttaneet meitä tässä työssä ja erityisesti kaikkia valotyöntekijöitä. Voittonne on lähestymässä!

Tänään olemme kertoneet yhteisestä menneisyydestämme, joka selittää alkuperäänne ja nykyisen tietoisuuden tilanne perusteita. Pyydämme teitä käyttämään tätä tietoa tutkiaksenne sitä, kuinka pitkälle itse asiassa olette edistyneet! Vapautuksenne ja uusi maailma ovat todellakin saavutettavissa!

Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.