Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 6.1.2004 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn010604.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Sydämet! Me saavumme kertomaan teille uusista asioista. Tällä hetkellä olemme lähestymässä sitä hetkeä, jolloin lukuisten tärkeiden tapahtumien on määrä tapahtua piilossa julkisuudelta. Kun nämä tapahtumat ovat toteutuneet, ne tulevat lopultakin mahdollistamaan lukuisten liian pitkään viivästyneiden tilanteiden toteutumisen. Minkä tahansa nyt toteutumassa olevan laajuisen luottamustehtävän rahoittaminen kestää usein paljon kauemmin kuin sen on alunperin kuviteltu kestävän. Lisäksi tässä nykyisessä kansainvälisen kaaoksen tilassa tarvittavien poliittisten ja hallinnollisten ratkaisujen toteuttaminen on vaatinut paljon enemmän aikaa kuin oli alunperin sovittu. Kuitenkin maailmanne monilla ongelma-alueilla ollaan nyt edistymässä merkittävästi. Tämä kehitys antaa meille aihetta uskoa, että jo pitkään vaatimamme loppuratkaisu on nyt lopultakin toteutumaisillaan. Meidän kannaltamme tämä merkitsee sitä, että alustavat suunnitelmamme ensimmäistä yhteydenottoa varten voivat nyt alkaa edetä. Niinpä olemme viimeisten 24 tunnin aikana ohjeistaneet yhteyshenkilöryhmiämme ja diplomaattijoukkojamme siirtymään seuraavaan vaiheeseen toimissaan. Nämä toimenpiteet tulevat sisältämään lopulliset valmistelut monitasoisen maailmanlaajuisen turvaverkkomme korkeimman asteen käyttöönottoa varten.

Nyt tulemme suunnitelmamme mukaisesti siirtämään muutamia laivastomme aluksia lähemmäs teitä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että me tulemme sopivana ajankohtana katkaisemaan kaikki vastapuolen hallussa olevat sotilaalliset viestintäyhteydet ja siirtämään nämä tehtävät välittömästi maanpäällisille liitolaisillemme. Me olemme päättäneet varmistaa liittolaistemme toimien nopean onnistumisen varmistamalla, että kaikki tällä hetkellä pimeiden salaliittojen komennossa olevat tärkeät henkilöt tullaan vangitsemaan nopeasti. Nämä nopeat hyökkäykset salaliiton leiriin tulevat mahdollistamaan sen, että maanpäälliset liittolaisemme voivat saavuttaa ensimmäiset tavoitteensa hiljaisesti ja nopeasti. Kun tämä on tapahtunut, heidän suunnitelmiensa seuraavien vaiheiden toteutus alkaa. Kun salaliiton johtajat ovat vangittuina, muutamat keskeiset ja kiistämättömän myönteiset maailmassanne toteutettavat muutokset voidaan julkistaa virallisesti. Nämä paljastukset tulevat mahdollistamaan myös sen, että uudet väliaikaiset hallitukset voivat virallisesti julkistaa meidän olemassaolomme. Lisäksi ne tulevat mahdollistamaan sen, että me voimme toteuttaa suunnittelemamme ensimmäistä yhteydenottoa edeltävät viestintälähetyksemme. Nämä viestimme tulevat selkiyttämään meidän rooliamme näissä tapahtumissa ja valmistelemaan Äiti-Maan kansoja ensimmäiseen yhteydenottoon.

Nämä tapahtumat kuvastavat meidän syvimpiä tarkoituksiamme ja ne pohjautuvat siihen, mitä on tapahtumaisillaan. Me pyydämme teitä osallistumaan tämän toivotun tilanteen energisointiin yhdessä meidän kanssamme. Rakkaat Ystävät, ottakaa mahtavat kykynne käyttöön. Varmistakaa, että nämä nyt edistymässä olevat tapahtumat todellakin toteutuvat. Meidän maanpäällisten liittolaistemme on täytynyt voittaa erittäin monet esteet, jotka viimeinen salaliitto on heidän tielleen asettanut. Vaikkakin tämä prosessi on kestänyt kauemmin kuin kukaan meistä olisi toivonut, se on saavuttanut nyt pisteen, jossa se voi toteutua ja saavuttaa kaikki ihmeelliset tavoitteensa. Meidän sovittu osamme tässä prosessissa on avustaa maanpäällisiä liittolaisiamme hengellisesti ja myös fyysisesti, kun se on jumalallisesti mahdollista. Tämä tilanne on ollut tuskallinen meille kaikille. On hyvin häkellyttävää meille kaikille tietää, että me olemme kulkemassa kohti voittoa. Sekä Valon Galaktinen Liitto että sen Ensimmäisen Yhteydenoton Joukkue tarjoavat täyden tukensa näille tapahtumille. Meidän päämäärämme on saattaa nämä tapahtumat nopeasti päätökseen, mikä tulee johtamaan ensimmäiseen yhteydenottoon ja erinomaisiin muutoksiin maailmassanne. Muistakaa aina, että Äiti-Maa on estänyt tapahtumasta lukuisia sellaisia geologisia tapahtumia, jotka olisivat voineet aiheuttaa suurta hävitystä maailmassanne.

Äiti-Maalla on suunnaton tarve puhdistaa itsensä kaikesta ihmiskunnan Häntä kohtaan tekemästä vahingosta. Lähes kolmen vuosisadan ajan te olette mielivaltaisesti louhineet Hänen rikkauksiaan ja saastuttaneet Hänen maanpintaansa ja maaperäänsä. Viimeisen 150 vuoden ajan te olette saastuttaneet Hänen jokiaan, järviään ja meriään aina vain lisääntyvässä määrin. Vedet, kivi ja maaperä ovat Äiti-Maan elävä 'iho': teidän Hänelle aiheuttamanne haavat ovat aiheuttaneet Hänelle suurta kärsimystä. Kuitenkin Äiti-Maan kärsivällisyys ja Hänen Rakkautensa teitä kohtaan on saanut aikaan sen, että ainoastaan satunnaisia purkauksia on ilmennyt. Nämä suhteellisen pienet, paikalliset geologiset tapahtumat kalpenevat verrattuna siihen, mitä olisi mahdollista tapahtua. Näiden mullistusten tapahtumista on viivästytetty jo pitkän aikaa. Emme sano tätä varoituksena vaan todellisena kuvauksena siitä, mitä on mahdollista tapahtua. Ennen kuin nämä tapahtumat toteutuvat teidät on jo evakuoitu turvalliseen paikkaan Maan sisälle. Meidän osamme näissä tulevissa tapahtumissa on valvoa Äiti-Maata ja avustaa Häntä viivästyttämään monia näistä luonnonmullistuksista siihen saakka, kunnes te olette turvassa.

Ensimmäinen yhteydenotto tapahtuu, koska se on jumalallisesti välttämätön. Te olette saavuttaneet rajoitetun tietoisuuden tilan kehityksessänne sellaisen vaiheen, jossa te tarvitsette jumalallisen sysäyksen oikeaan suuntaan. Taivas toteuttaa tämän erillisten vaiheiden sarjana. Me olemme keskustelleet tästä asiasta teidän kanssanne, rakkaat Sydämet. Mutta me emme halua puhua tästä asiasta enempää juuri nyt. Sen sijaan me toivomme, että te tarkastelisitte sitä, mitä maailmassanne on tapahtumassa geologisesti ja poliittisesti. Jos teette sen, niin huomaatte, että ilman jumalallista väliintuloa sivilisaatio sellaisena kuin te sen tunnette saattaisi tuhoutua seuraavien vuosikymmenien kuluessa. Lisäksi viimeisen pimeän salaliittonne vallan rippeet merkitsevät sitä, että on olemassa mahdollisuus siihen, että pimeyden voimat pysäyttävät jatkuvasti kasvavan tietoisuutenne kehittymisen. Taivas, ja varsinkin jumalallinen suunnitelma, ei voi hyväksyä näitä mahdollisuuksia. Teidän kohtalonne ei ole epäonnistua poliittisesti eikä tuhoutua valtavien geologisten katastrofien sarjassa. Sen sijaan teidän kohtalonne on voittaa nämä mahdolliset katastrofit riemullisesti jumalallisella avustuksella.

Tämä apu ei tule 'pelastusoperaation' muodossa. Sen sijaan se on yhteinen ponnistus. Teillä on siinä suoritettavana oma osanne perustuen saatavillanne oleviin resursseihin ja kykyihin. Jotkut teistä ovat tärkeissä asemissa vallan, vaurauden ja kuuluisuuden suhteen ja te käytätte niitä hyödyksi muuttaaksenne todellisuuttanne. (Tämä ryhmä on keskeisin osa siitä ihmisryhmästä, jota me kutsumme maanpäällisiksi liittolaisiksemme.) Toiset käyttävät hengellisiä ja viestinnällisiä taitojaan sekä järjestelykykyään tukemaan ensin mainitun ryhmän menestyksellisiä ponnisteluja. Joka tapauksessa teidän 'hyvät työnne' ovat pitäneet yllä tätä jaloa päämäärää. Meidän tavoitteemme on yhdistää omat kykymme teidän kykyihinne. Yhdessä me muodostamme todella mahtavan voiman, joka toimii Taivaan aina valppaan jumalallisen valvonnan alaisuudessa. Älkää koskaan unohtako sitä, että yhdessä me olemme Voitokkaita!

Meidän toimintamme Taivaan ja teidän kanssanne luo teille ratkaisevan tärkeän mahdollisuuden muuttaa todellisuuttanne dramaattisesti. Tämä todellisuutenne perusolettamuksien muutos on tämänhetkisten kokemustenne viimeinen vaihe. Muutos tekee muutakin kuin vain tapahtuu. Se on monimutkaisen prosessin tulos. Tämän prosessin vuoksi se, mitä maailmassanne on tapahtumassa, on hyvin erikoista. Se ei ole vain jatkoa sille, mitä on tapahtunut vuosituhansien aikana. Se on osa valtavaa vallankumousta. Tämä muutos tarvittiin johdattamaan pitkäaikaiset hallitsijanne harhaan ja paniikin tilaan ja edelleen käytännön toimiin. Nämä toimet johtivat maailmanne nykyiseen tilaansa, jossa pimeyden voimat tuntevat jälleen 'hallitsevansa tilannetta'. Tämän ulkokuoren alla he ovat kuitenkin jatkuvassa paniikin tilassa. Sydämessään tämä salaliitto tietää, että sen viimeisimmätkin ponnistelut saattavat epäonnistua.

Kun nämä monet osatekijät sulautuvat yhteen, meidän yhteiset ponnistelumme tulevat luomaan mitä ihmeellisimmän mosaiikin Taivaan ja jumalallisen suunnitelman asettaman suunnitelman mukaisesti. Hyvin läheisessä tulevaisuudessa me voimme tehdä tästä mosaiikista täydellisen. Kun se on tehty, se tulee muodostamaan teidän uuden todellisuutenne perustan. Tämän lähestyvän Kultaisen Ajan myötä te tulette palaamaan takaisin alkuperäiseen olotilaanne - fyysisiksi Enkeleiksi. Tässä todellisessa olotilassanne te tulette käyttämään rajattomia luontaisia kykyjänne paljastamaan tämän nykyisen Luomisen viimeiset osaset. Fyysinen Luomakunta on rajaton kokonaisuus, jonka me kaikki yhdessä rakennamme ja jota ohjaa Luojan asettama jumalallinen suunnitelma. Tässä siunatussa tilassa te saatte jumalallista viisautta ja sen avulla te voitte muuttaa sitä todellisuuksien moninaisuutta, joka muodostaa fyysisyyden. Nyt te olette tämän kohtalon toteutumisen kynnyksellä. Me kaikki olemme täällä tänä jumalallisena hetkenä toteuttaaksemme ne lahjat, jotka Luoja niin armollisesti on meille antanut.

Tänään olemme kertoneet ajankohtaisista tapahtumista ja esittäneet ne uudessa valossa. Todellakin, teidän todellisuutenne on valmistautumassa muuttumaan paremmaksi. Jopa maailmassanne olevat pimeyden voimat huomaavat, kuinka vaikeaa todellakin on edes yrittää muuttaa tätä kohtaloa. Pysykää siksi täysin rauhallisina ja koko sydämestänne omistautuneina ja vankkumattoman keskittyneinä väistämättömään voittoonne! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.