Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 6.2.2007 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn020607.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme jälleen kertomaan teille lisää ensimmäisen yhteydenoton prosessista. Tämä ensimmäisen yhteydenoton prosessi on muuttunut huomattavasti alkuperäiseen suunnitelmaan verrattuna. Kuitenkin sen keskeisimmät tavoitteet ovat säilyneet samoina. Nehän ovat teidän saattamisenne jälleen yhteyteen sielu- ja avaruusperheittenne kanssa sekä teidän ja maailmanne palauttaminen täyden tietoisuuden tilaan. Näiden päämäärien saavuttamiseksi me olemme olleet muodollisessa kanssakäymisessä sekä teidän hallitustenne että meidän maanpäällisten liittolaistemme kanssa jo yli kymmenen vuoden ajan. Tänä aikana me olemme hankkineet selkeämmän ymmärryksen siitä, kuinka teidän maailmanne toimii ja mitä tarvitaan siihen, että teidän maailmanne voidaan saattaa jumalallisen suunnitelman mukaiseen tilaan. Viimeksi kuluneiden kuukausien aikana meidän maanpäällisten liittolaistemme projektit vaurausohjelmien toteuttamiseksi ja kansainvälisen pankki- ja rahoitustoimintanne tämän hetkisten vääryyksien korjaamiseksi ovat ajautuneet vaikeuksiin. Kuitenkin näiden viime hetkien ongelmien ratkaisua ollaan nyt kiirehtimässä ja jonkinlainen helpotus näihin moniin epäkohtiin näyttää nyt olevan lähellä. Lyhyesti sanottuna me uskomme jo pitkään odotettujen tapahtumien toteutuvan samoin kuin niitä nopeassa tahdissa seuraavien ennennäkemättömien ja hämmästyttävien julkistustenkin.

Teidän yötaivaallanne kirkkaasti vilkkuva valtava laivastomme ja henkilöstömme ovat läsnä varmistamassa tämän prosessin toteutumisen. Me toivomme suuresti sitä, että tämä salainen kamppailu päättyy ja meidän olemassaolomme julkistetaan teille virallisesti. Tätä prosessia nopeuttaaksemme me olemme määrittäneet muutamia pääaikatauluun sidottuja ehtoja. Tulee hetki, jolloin teidän vaikeuksien täyttämä elämänne muuttuu vaurauden ja ilon olotilaksi! Teitä pitkään sortaneet tahot huomaavat, että heidän pimeät juonensa ovat tuomitut epäonnistumaan. Tätä tehostaaksemme me olemme tehneet aluksillamme päiväaikaisia lentoja todistaaksemme läsnäoloamme. Tämä toimintamme on myös osoitus siitä, että me aiomme pitää kiinni tämän meneillään olevan galaktisen vuoden alkaessa laaditusta aikataulusta. Parhaillaan on valmistumassa valtava operaatio monikansallisten yritysten, myös pankkien ja rahoituslaitosten, uudelleenorganisoimiseksi. Viimeksi kuluneiden 200 vuoden aikana syntynyt lainsäädäntö kumotaan ja korvataan yhteiskunnan ja ympäristön suhteen vastuuntuntoisilla säädöksillä. Tuloksena syntyvät uudet yritykset tulevat toimimaan uuden maailmantalouden kiintopisteinä.

Me olemme kertoneet teille kaikesta tästä jo aiemmin ja nyt me haluamme kertoa teille hieman lisää yksityiskohtia. Ensimmäinen vaihe on vaurausohjelmien varojen jakelu. Tämä on sidoksissa niihin salaisiin toimenpiteisiin, jotka tähtäävät nykyisen USA:n hallinnon syrjäyttämiseen. Samanaikaisesti näiden asioiden kanssa tapahtuu maailmanlaajuiset valuuttajärjestelmien muutokset, laaja maailmanlaajuinen velkojen anteeksianto, sarja kansainvälisiä ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyviä sopimuksia, monet hallinnolliset muutokset eri puolilla maailmaa, keskeisimpien tiedotusvälineittenne keskitetyn kontrolloinnin lakkauttaminen sekä tietenkin teidän henkilökohtaisen itsemääräämisoikeutenne palauttaminen. Nämä ovat ensimmäiset vaiheet siinä prosessissa, joka valmistelee teitä meidän saapumistamme varten ja niiden on suunniteltu seuraavan toisiaan samaan tapaan kuin dominonappulat kaatuvat. Tämän järjestäminen on vienyt meidän maanpäällisiltä liittolaisiltamme kirjaimellisesti kymmeniä vuosia, joista viimeksi kuluneet viisi vuotta ovat olleet kaikkein intensiivisimmät ja tuloksekkaimmat. Nyt suuri määrä toisiaan seuraavia tapahtumia on valmiina toteutumaan ja odottaa vain julkistamistaan. Mutta parasta kaikessa tässä ovat ne monet pitkään salassa pidetyt teknologiat, jotka teille tullaan esittelemään.

Nämä suotuisat muutokset tulevat ravistelemaan nykyistä maailmaanne ja tekemään teistä avoimempia hyväksymään uusia asioita, jotka muutoin saattaisivat olla teille liian järkyttäviä. Ennen kuin meidän olemassaolomme julkistetaan, täytyy huolehtia muutamasta asiasta. Näitä ovat kansalaisten yhdenmukaisia näkemyksiä säätelevät "yleiset käsitykset" ja julkistettavien teknologioiden luonne, jonka voidaan nähdä olevan ristiriidassa maailmankuvaanne tukevien olettamusten kanssa. Jos valmistelevaa työtä ei tehdä ennen näiden asioiden julkistamista, yleinen reaktio niihin tulee todennäköisimmin olemaan ahdistus ja tietenkin tieteellisten piirien ärtymys. Valmistelevien toimenpiteiden avulla voidaan vaikuttaa kansalaisten suhtautumiseen monia tärkeitä asioita kohtaan. Niinpä me emme voi esittäytyä liian julkisesti ennen kuin nämä toimenpiteet on toteutettu. Ajatelkaapa hetki sitä, millaisista maailmaa järkyttävistä asioista tässä puhutaan ja kuinka suurta sopeutumista teiltä vaaditaan! Kaiken tämän sulatteluun tarvitaan aikaa. Lisäksi meitä ei huoleta ainoastaan meidän virallisen esittäytymisemme aiheuttama vaikutus, vaan myös meidän välittämämme viesti ihmiskunnan varalle laaditun jumalallisen suunnitelman luonteesta. Myös se tulee järkyttämään teidän keskeisiä uskomuksianne. Jos tämän "lääkkeen" tarkoitus on parantaa eikä tappaa, niin sitä pitää antaa sopivina annoksina.

Meidän tavoitteemme on teidän todellisuutenne nopea mutta rauhallinen muutos. Muutokset ovat usein äkillisiä ja siksi stressaavia. Huomattavasti tätä pienempienkin muutosten toteuttaminen teidän maailmassanne on usein edellyttänyt vallankumouksia ja sotia. Me haluamme tämän muutoksen aiheuttavan mahdollisimman vähän levottomuuksia. Tämän toteuttamiseksi me sovimme meidän maanpäällisten liittolaistemme kanssa, että erilaisia julkistuksia tehdään sopivin aikavälein noin yhden vuoden pituisena ajanjaksona. Sitten, kun me saavumme teidän keskuuteenne, Taivas odottaa teidän muutoksenne edistyvän nopeasti! Jo ennen meidän saapumistamme aloitettujen valmistelujen avulla meidän tavoitteemme on elvyttää teidän elinympäristönne ja valmistella teitä suurta muodonmuutostanne varten. Meidän henkilöstömme on täällä perehdyttämässä, opastamassa ja ohjaamassa teitä. Teidän täytyy olla valmiita suorittamaan muutoksenne loppuun Maapallon sisäisen maailman tai meidän laivastomme emoalustemme tarjoamassa suojaisessa ympäristössä. Sen jälkeen teitä odottaa upea tulevaisuus!

Edellä kertomamme perusteella te voitte nähdä sen, kuinka ensimmäisen yhteydenoton prosessin viimeiset vaiheet ovat sidoksissa lukuisiin teidän maailmanlaajuisen yhteiskuntanne muutoksiin. Meidän ensisijaisen vaihtoehtomme tavoite on saavuttaa asetetut päämäärät pehmeimmällä mahdollisella tavalla ja tämä prosessi on juuri nyt alkamaisillaan. Me toivomme tämän alkuherätyksen olevan mahdollisimman hellävaraisen. Samalla me kuitenkin tiedämme, että teidän uskonnollisia, filosofisia ja tieteellisiä peruskäsityksiä ei voida muuttaa yhden yön aikana. Nämä muutokset teidän todellisuutenne tukipylväisiin täytyy toteuttaa teille sopivalla tavalla. Ironisesti se tosiasia, että pimeyden voimien vaikutus hidasti teidän luontaista kehitystahtianne, on teille nyt hyvään tarpeeseen, sillä sisäisesti te olette hyvin valmiita näihin muutoksiin. Kuitenkin ironisesti teidän yleisesti hyväksymänne "totuudet" ovat juurtuneet syvälle. Me olemme ottaneet huomioon kaiken tämän.

Me pidämme tätä ensimmäisen yhteydenoton toteuttamista Taivaan meidän vastuullemme uskomana pyhänä tehtävänä. Siksi me suhtaudumme siihen hyvin vakavasti ja olemme vahvasti sitoutuneet saattamaan tämän tehtävän päätökseen jumalallisesti oikeaan aikaan. Se, mitä teidän ympärillänne tapahtuu sekä salaisesti että jonkin verran myös julkisesti, on prosessi, jossa Valon periaatteisiin sitoutuneet tahot ajavat pimeyden voimat lopullisesti pois teidän maailmastanne. Te olette todistamassa todella ainutlaatuisen maailmanlaajuisen shakkipelin viimeisiä siirtoja. Teidän on tärkeää tietää se, että meidän maanpäälliset liittolaisemme tulevat voittamaan tämän tätä välienselvittelyä varten laaditun jumalallisen suunnitelman mukaisen pelin ja se tulee tapahtumaan hyvin pian. Siksi me pyydämme teitä olemaan valmiita tukemaan heitä tekemään se, mitä heidän täytyy tehdä valmistellakseen teidän maailmanne tulevia tapahtumia varten. Myös me olemme valmiina tekemään oman osuutemme tässä ensimmäisen yhteydenoton prosessissa silloin, kun on meidän vuoromme toimia.

Jumalallisten toimenpiteiden sarja on valmiina käynnistymään. Ne tulevat sinkoamaan teidät uuteen todellisuuteen, jossa nykyisen todellisuutenne uhat ja vaarat yksinkertaisesti katoavat. Me valvomme hienovaraisesti näiden muutosten ensimmäisen aallon toteutumista ja esittäydymme teille sitten, kun te olette todella valmiita ottamaan meidät avosylin vastaan. Siihen saakka me aiomme tarkkailla tilannetta ja punnita vaihtoehtojamme huolellisesti. Muistakaa, että jumalallinen aikataulu on voimassa ja yksi meidän tehtävistämme on varmistaa se, että kaikki tapahtuu jumalallisen suunnitelman mukaisesti. Me olemme sitoutuneet siirtämään teidät takaisin loistokkaaseen täyden tietoisuuden tilaan. Me Rakastamme kaikkia teitä emmekä toivo sitä, että te joudutte kärsimään yhtään minuuttia enempää kuin mitä tässä jumalallisessa aikataulussa on määrätty. Me olemme valmiita juhlimaan teidän kanssanne ja kulkemaan teidän rinnallanne, kun te täytätte ihmeellisen kohtalonne määräämät muutokset!

Tänään jatkoimme maailmanne tapahtumien tarkastelua. Me haluamme teidän olevan vakuuttuneita siitä, kuinka täydellisesti me olemme sitoutuneet auttamaan teitä. Me olemme tarvittaessa valmiita puuttumaan teidän asioihinne nopeasti ja pakottamaan pimeyden voimat hyväksymään väistämättömät tosiasiat. Muistakaa, että Yhdessä me olemme todellakin Voitokkaita! Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!