Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 6.3.2007 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn030607.htm , suomentanut Loxley)

Selamat Balik! Palaamme antaaksemme lisää tietoa teille rakkaat Sydämet! Liittolaisemme Maassa jatkavat työskentelyään niiden tehtävien parissa, jotka ovat tuova teille yltäkylläisyyden. Työ jatkuu myös Amerikan laittoman hallituksen syrjäyttämisen parissa, tämä työ onkin edennyt siihen pisteeseen, jolloin todellinen syrjäyttäminen voidaan aloittaa, kunhan välttämättömät valmistelut on tehty. Voimme myös kertoa, että taloudellisten vastuiden siirtoon tarvittavat järjestelyt on nyt tehty sitä varten, että siirto Valtion Varannoista Rahastopankkiin voidaan suorittaa. Uusi Rahastopankki on nyt toiminnassa, vaikkakin vielä ”naamioituna”. Amerikan taloudelliset- ja valuutta-asiat on väliaikaisesti jaettu kahteen operaatioon; julkiseen (Valtion Varanto) ja salaiseen (Rahastopankki), viimeksi mainitun ollessa salaisesti todellisessa johdossa tehden tärkeimmät taloudelliset päätökset. Poikkeuksena tähän uuteen järjestelyyn ovat ns. anti-terrorismi –asetukset, jotka tulevat suoraan Valkoisesta talosta. Meneillään oleva salainen kamppailu on johtanut siihen, että USA:n hallituksen syrjäyttäminen on ainoa toimiva vaihtoehto.

Tämän saavuttamiseksi on perustettu erityinen Maa-liittojen joukot USA:n ulkopuolelle. Näiden joukkojen päämajat ovat Euroopassa ja Itä-Aasiassa. Näitä kolmea yhdistää korkeatasoinen kommunikointijärjestelmä, jonka Galaktinen Liitto on järjestänyt. Tämä yhteys mahdollistaa kaikkien keskusteluyhteyden, neuvottelupuhelut ja tärkeiden tietojen lähettämisen, joka ei jää maailman erilaisten järjestöjen tutkaimiin saati muuten näy missään seurantajärjestelmissä. Tämä Galaktisen Liiton apu on auttanut tehtävän suorittamista ja sen aikataulussa pysymistä. Olemme vakuuttuneita siitä, että piakkoin omissa medioissanne tullaan esittämään saavutusten ensinäytöksiä. Se, että tämä koko operaatio on pysynyt sekä salaisena ja tehokkaana on empaattinen kunnianosoitus niille rohkeille sieluille jotka todella uskovat tekemäänsä työhön. Tämä auttaa maailmaanne muuttumaan, joka taasen auttaa meitä, kun on aika esiintulollemme. Ensimmäinen kontakti tulee kokoajan entistä todellisemmaksi näiden toimien järkkymättömyyden ja vakaan olemuksen vuoksi. Pyydämme teitä olemaan kärsivällisiä ja puolustamaan heidän vaikeaa ja monimutkaista työtä, jota he tekevät teidän ja meidän vuoksemme.

Pääkohtana tehtävässämme on tähän mennessä tuki ja rohkaisu. Ilolla annamme kaiken kokemuksen ja erikoistietämyksen Maan liittolaistemme käyttöön heidän sitä tarvitessa. Me myös tiedotamme viikoittain valituille maailmanne hallitusten tahoille asioista, jotka koskevat valmiuttanne ensimmäiseen yhteyteen. Ensimmäisen yhteyden vaatimuksena on maailmanne johtajien täysi ymmärrys siitä, että tämä tapahtuma ei vain ole väistämätön, mutta myös todella lähellä. Vielä tarkennettuna, maailmanne on saatava vakaa käsitys ja vakavia varoituksia siitä, että ydinvoiman käyttö on tuhoavaa toimintaa, eritoten koska nykyinen ydinaika voitaisiin niin helposti kääntää rauhanomaisiin tarkoituksiin. Monet hallituksenne ovat vaienneet ja takavarikoineet teknologioitanne kansalliseen turvallisuuteen vedoten, mutta nämä voidaan palauttaa käyttöönne ja lopettaa nykyinen energiakriisinne. Jatkuva hallituksienne tästä kieltäytyminen ihmetyttää meitä: joten jos hallituksenne niin haluaisivat, köyhyytenne ja saasteongelmanne voitaisiin ratkaista ikuisiksi ajoiksi. Tämän vuoksi on tärkeää ottaa nämä Maan liittolaisiemme hahmottelemat loistavat ohjelmat käyttöön niin pian kuin mahdollista, että olisitte valmiina saapuessamme.

Ensimmäinen kontakti on ennen kaikkea psykososiaalinen tapahtuma. Teemme vuorotta töitä sen eteen, että kuroisimme umpeen sen välimatkan joka on nykyisellä tilallanne ja tilalla, joka teillä tulee olla saapuessamme. Valmistelunne tätä varten vaatii runsaasti etukäteisharjoittelua. Olette kulkemassa polkua, joka koostuu pakollisista, toisiinsa sidotuista askelmista, jota on muokannut Taivas ja jumalallinen suunnitelma. Tulette enenevissä määrin pohtimaan elämän tarkoitusta tietoisuutenne kasvaessa, mikä taasen avaa teille mahdollisuuksia, jotka aiemmin eivät olisi olleet mahdollisia, tai olisitte pitäneet niitä epäloogisina. Tämän myötä laajentunut tietoisuutenne antaa teille mahdollisuuden ajatella uudelleen monia tarkoin vaalimianne näkemyksiänne. Tämän johdosta moni teistä on hyväksynyt olemassaolomme todellisuuden ja sen, että olemme täyttämässä jumalaista tehtävää, joka perustuu hyväntahtoisuudelle sekä halulle kertoa teille täyden tietoisuuden ihmeellisyydestä. Kiitämme Jumalallisuutta tästä mahtavasta suunnitelmasta!

Suunnitelma edistyy siten, että teidän, maanlaajuisena kansana, on mahdollista valmistautua moniin muutoksiin. Monimutkainen hallinta- ja manipulointiverkosto, jonka Annunakit asettivat, ja jota heidän maanpäälliset seuraajansa vahvistivat, tulee vaatimaan laajoja uudelleenjärjestelyjä. Tämä verkosto kattaa historianne, filosofiset- ja uskonnolliset uskomuksenne sekä laajan kulttuurienne uudelleen säätämisen. Nämä laajat muutokset meille annetun lyhyen ajan puitteissa ei ole helppo tehtävä, mutta kuitenkin kyseinen suunnitelma on työn alla Jumalallisuuden suojellessa sitä, mikä odottaa teitä tulevaisuudessa. Tarkkailemme huolellisesti, kun Taivas muuttaa RNA/DNA – koostumustanne, luo uudet chakrat teidän fyysiseen energiasysteeminne ja avaa uusia mentaalisia, tunteellisia ja henkisiä tulevaisuudennäkymiä. Tämä kohottaa valmiuttanne omaksua meidät kauan sitten unhoittamananne perheenä, välittämättä maailmanne massamedian kylvämistä mielikuvista. Avainasiana on pysyä keskittyneenä siihen mitä todellisuudessa on meneillään mieluummin, kuin ottaa vastaan tarjolla olevia häiriötekijöitä.

Operaatiomme nojautuu siihen, että kasvavan tietoisuutenne myötä hyväksytte ja myönnätte, että suuria muutoksia on tuloillaan. Sisäinen tietoisuutenne auttaa valtaisasti työtämme. Olemassaolomme tarkastelunne paljastaa teille, että toimemme eivät ainoastaan ole hyväntahtoisia vaan myös auttavat Äiti Maata, kuten myös teitä. Henkilöstömme on syvästi liikuttunut voidessaan havaita päivä päivältä kasvavaa olemassaolomme hyväksyntää. Ensimmäinen kontakti siirtää teidät tietoisuuden seuraavalle tasolle ja sillä tasolla voitte kommunikoida Maan sisällä asuvien tietoisten Olentojen kanssa kuten myös Olentojen, jotka sijaitsevat muualla galaksinne sanoinkuvaamattomassa laajuudessa.

Kaikessa lyhykäisyydessään ensimmäinen kontakti symboloi saavutettavaa tasoa kasvavassa tietoisuudessanne. Se on merkki siitä, että olette siirtyneet nykyiseltä tietoisuuden tasoltanne seuraavalle, korkeammalle ja laajemmalle, tasolle. Samanaikaisesti räätälöimme apumme ja tukemme teidän nykyiselle kehitystasollenne, jota Jumalallisuus nyt kiihdyttää mittavasti. Tämä tarkoittaa taas sitä, että seuraava askel lähestyy nyt nopeasti. Kohtalonne on liitää nykyisten ongelmienne ylitse ja muodostaa tietyn tietoisuuden tason galaktinen yhteisö. Tämä syntyvä yhteisö on johdattava meidät muinaisten ennustusten kertomiin määränpäihin. Tämä on yksi syy muiden joukossa, mikä siivitti meitä poikkeamaan normaalista protokollasta ja muutamaan nykyisyyttä ainutlaatuisella ensimmäisellä kontaktilla.

Ensimmäisen kontaktinne suunnitelmat ovat saavuttaneet kohdan, jolloin se on täysin valmis toimeenpantavaksi. Tapahtumat etenevät ripeästi häkellyttävien katastrofienne välttämiseksi, tosin monet teistä ovat ne jo hyväksyneet tapahtuviksi. Toisin kuin yleinen luulonne on, olemassaolonne ihmislajina ei ole häviämisen partaalla, vaan täyteen tietoisuuteen palaamisen kynnyksellä. Tärkeä asia on hahmottaa edessä näkyvä todellinen ja loistava tulevaisuutenne, eikä luovuttaa hitustakaan voimistanne pimeän puolen voimille omaksi tuhoksenne. Maailmanne vallanpitäjät ovat todenneet pelinsä olevan pelattu ja he yrittävät kaikin keinoin vielä estää teitä löytämästä totuutta. Huomioikaa, että tulevat ajat voivat lannistaa teidät, jos niin annatte käydä. Iloitkaa tietäessänne, että mahtavuutenne aika on pian todellisuutta. Kuten kevät seuraa talvea, niin myös te olette puhkeava kukkaan – näyttämään todellisen minänne. Tietäkää, Yhdessä, Me olemme Voitokkaita!

Tänään jatkoimme keskustelua nykyhetkestä ja valmistelluista tulevista tapahtumista. Muistakaa aina, että olette todellakin voimakkaita ja taianomaisia Olentoja, jotka on vain väliaikaisesti puettu rajoitettuun fyysiseen olomuotoon jumalaisen suunnitelman mukaisesti, jonka on tehnyt teitä suuresti Rakastava Luojanne! Lähdemme nyt. Tietäkää Sydämienne Sydämissä, että loppumaton Tukemme ja rajaton Taivaallinen Yltäkylläisyys on todellakin teidän! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (sirialainen sanonta: Iloitse! ja Ole Siunattu Taivaallisessa Rakkaudessa ja Ilossa!)