Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 6.5.2008 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn050608.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme jälleen kertomaan teille uusia asioita! Juuri nyt on käynnissä salaliiton kätyreiden, sotilaiden ja salamurhaajien lopullinen piiritys ja meidän maanpäällisten liittolaistemme turvajoukot ovat kukistamassa viimeisiä todella pimeyttä edustavia salaliittolaisia. Kaikki tämä tapahtuu meidän siunauksellamme ja täydellä tuellamme. Nämä toimenpiteet täytyy saada tehdyksi ennen kuin vaurausohjelmienne varojen jakelu voidaan virallisesti aloittaa. Lisäksi nyt ollaan viimeistelemässä niitä laillisia ennakkopäätöksiä, jotka varmistavat nykyisen laittoman USA:n hallinnon syrjäyttämisen. Joka päivä tapahtuu edistystä, joka vahvistaa luottamustamme Valon voittoon. Se puolestaan mahdollistaa sen, että me voimme aikaistaa joitakin loppukesäksi suunnittelemiamme ylilentoja tapahtumaan jo lähikuukausien aikana. Me olemme varmoja, että joidenkin kauan kaivattujen edistysaskeleitten toteutuminen on nyt todellakin lähellä. Hitaan edistymisen prosessi on nyt saavuttanut pisteen, jossa muutamien keskeisten läpimurtojen toteutuminen on tulossa mahdolliseksi samalla, kun Taivas haluaa kiivaasti nopeuttaa matkaanne kohti täyden tietoisuuden tilaa.

Taivas haluaa saattaa monet uudet chakrajärjestelmänne toimintakuntoon mahdollisimman pian. Niinpä on päätetty vauhdittaa yli 200 pienemmän solmupisteenne aktivointia ja liittämistä 13 solmupisteen muodostamaan täyden tietoisuuden tilan chakrajärjestelmäänne. Tästä prosessista voi aiheutua jonkin verran epämukavuutta ja niinpä monet kehonne hoivaajat ja suojelusenkelinne työskentelevät muutoksenne parissa kuumeisesti sellaisella tahdilla, jonka teidän kehonne sietää. Muistakaa, että on menossa todella monimutkainen havahtumis- ja muutosprosessi. Te saatatte toisinaan tuntea teräviä epämukavia vihlaisuja niskassa, selässä tai reisissä. Myös kätenne saattavat tuntua oudoilta - varsinkin kämmenenne, sormenne ja ranteenne. Nämä ilmiöt johtuvat siitä, että nämä vielä uinuvat solmupisteet ovat nyt aktivoitumassa. Kun se tapahtuu, niin aivojen täytyy avata uusia hermoväyliä näitä solmupisteitä varten, mikä saattaa aiheuttaa ajoittaista särkyä aivoissanne ja silmissänne. Tämä kytkeytymisprosessi vaikuttaa voimakkaasti näkökykyynne ja aivokuoreenne.

Hermojärjestelmänne uudelleenkytkentä mahdollistaa monien vielä uinuvien chakrojenne aktivoitumisen. Tämä ruumiillisten muutosten kiihtyminen saa DNA:nne muuttumisen nopeutumaan. "Turhan" DNA:nne ja aktiivisen DNA:nne suhde stimuloituu ja vahvistuu, jolloin yhä suurempi osa DNA-materiaalistanne yhdistyy ja uudet kykynne voivat muuttua piilevästä tilasta aktiiviseen tilaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ihonne alla on muodostumassa uudenlainen keho. Tämä muutos pakottaa teidät havahtumaan niihin mahdollisuuksiin, joista suurin osa teistä on opetettu kieltäytymään. Tämä muutos kannustaa monia teistä kyseenalaistamaan perinteiset käsitykset ja etsimään uusia selityksiä, jotka selittävät paremmin sen, mitä teille on tapahtumassa. Kristallilastenne, Taivaan ja meidän ylläpitämä erityinen morfogeneettinen kenttä tukee teitä näiden uusien selitysten etsinnässä. Vanhat opit eivät enää selitä sitä, mitä nyt on tapahtumassa. Te olette todellakin siirtymässä uudenlaiseen todellisuuteen.

Tässä uudessa todellisuudessa on kysymys Rakkaudesta, vauraudesta ja yhtenäisyydestä. Pelko, viha ja erottelu kuuluvat vain nopeassa tahdissa murenevaan vanhaan järjestykseen. Teidän uusi todellisuutenne muodostuu, kun Valo ja pimeys taistelevat sen herruudesta. Jumalallisuus on määrännyt tämän todellisuuden kuuluvan nyt Valolle. Tämän määräyksen toteutumisen varmistamiseksi Valon voimat kutsuivat meidät paikalle ja julisti ensimmäisen yhteydenoton ohjelman. Meidän tehtävämme sen edistämisessä ovat koko ajan lisääntyneet ja nyt olemme valmiina auttamaan teitä toteuttamaan kirjoitetun historianne ajan perusteellisimman muutoksen! Koskaan aikaisemmin kirjoitetun historianne aikana te sorretut ette ole voineet kapinoida tällä tavalla muuttaaksenne elinympäristönne vallitsevia peruskäsityksiä. Nyt teidän avuksenne on saapunut sekä maanpäällisiä että muualta tästä galaksista tulleita riittävillä resursseilla varustettuja voimia. Yhdessä me voimme saattaa tämän tehtävän päätökseen ja luoda yhdessä Taivaan kanssa mitä ihanimman uuden todellisuuden, jossa te voitte muuttua jälleen täysin tietoisiksi Valon Olennoiksi. Sen jälkeen te voitte löytää suuren jumalallisen kohtalonne!

Muutos edistyy nyt vakaalla nopeudella. Niin tehdessään sen sisäinen liikevoima voi kasvaa, mikä heijastuu nopeutuvana ulkoisena edistymisenä. Tämä kasvava paine pakottaa pimeyden voimat ryhmittäytymään aina uudelleen ja uudelleen, mutta nämä toimenpiteet hidastavat Valon edistymistä vain hieman. Nyt tämä Valon edistymisen väistämättömyys hallitsee pimeyden voimia, joiden viimeisimmät salajuonet eivät ole enää pystyneet auttamaan heitä saavuttamaan uusia asemia. Pimeyden voimat huomaavat tappion liukkaan alamäen lähestyvän, mikä saa heidät paniikkiin ja ryhtymään yhä vain ankarampiin toimenpiteisiin. Pimeyden voimien viivästystoimenpiteet vaikuttavat yhä vain lyhyemmän ja lyhyemmän aikaa ja me kehotamme heitä päivittäin "laskemaan aseensa" ja luopumaan valta-asemistaan. Heidän epäluottamuksensa meitä kohtaan saa heidät uskomaan siihen harhakuvitelmaan, että he voisivat vielä voittaa tämän taistelun. Siinä he erehtyvät. Heidän tappionsa on ainoa mahdollinen lopputulos.

Kaiken tämän tapahtuessa on tärkeää ymmärtää se, että kyseessä on enää hyvin lyhyt odotusaika. Tilanne on sama kuin, että olisi lentoaseman lähtöaulassa odottelemassa sellaiselle lennolle lähtöä, joka vie ikimuistoiselle lomamatkalle. Lentokoneen ja henkilökunnan voi nähdä olevan jo lähtövalmiina. Odotteluaika saattaa kestää ennakoitua kauemmin, mutta odotettavissa oleva matka tulee olemaan niin antoisa, että se ei haittaa. Sama pätee kaikkiin meihin tässäkin tapauksessa. Te, meidän maanpäälliset liittolaisemme ja me tiedämme kaikki lopputuloksen ja yhdessä me voimme auttaa toisiamme kuluttamaan aikaa ja lievittämään turhautumistamme. Me kaikki tiedämme, että lennolle kuuluttamisen aika on koittamassa ja että odotettavissa olevat seikkailut tulevat vähintäänkin olemaan pitkittyneen odotuksen arvoisia. Keskittykäämme siis päämääräämme ja kuvitelkaamme mielessämme millainen tuleva seikkailu tulee olemaan.

Tällä välin meidän tehtävämme on pitää yllä maanpäällisten liittolaistemme saavuttamat asemat. Kuten totesimme, niin voitto on enää vain ajan kysymys. Pimeyden käskyläiset, jotka ovat pitkään nauttineet etuoikeutetusta asemasta ja vauraudesta, eivät luovu niistä helpolla. Teidän yhteisen tietoisuutenne täytyy nyt ymmärtää se, että nyt on käynnissä suuri muutos. Monien on vaikea hyväksyä sitä, että juuri te olette valittuja voittajia. Nykyiset taloudelliset, poliittiset ja yhteiskunnalliset järjestelmät ovat luhistumassa. Ne eivät ole enää käyttökelpoisia. Tätä tosiasiaa ei ole vielä sisäistetty. Jokaisen uuden luhistumisen merkin myötä tämä totuus käy yhä ilmeisemmäksi ja pimeyden voimilla on kovat ajat heidän yrittäessään paikkailla järjestelmien hallitsemattoman luhistumisen jälkiä. Siinä vaiheessa, kun pimeyden voimat valtaa täydellinen paniikki, voitto on teidän!

Tämä valtava paniikkitila on nyt hyvin lähellä. Meidän maanpäälliset liittolaisemme viimeistelevät nyt lukuisia suunnitelmien pieniä aukkokohtia ja me arvioimme uudelleen ensimmäisen yhteydenoton toteutustapaa, mikä on meidän todellinen intohimomme. Me pidämme teistä sellaisina kuin te nyt olette ja varsinkin siitä, millaisia teistä on tulossa. Teidän valtavat mahdollisuutenne edellyttävät sitä, että te pääsette käyttämään kykyjänne mahdollisimman pian. Meidän suunnitelmamme on se, että te voitte voitte viettää mahdollisimman tehokkaasti aikaa meidän kanssamme. Molemmin puolin on vielä paljon opittavaa ennen kuin lopullinen muutoksenne voi toteutua ja meidän henkilökuntamme odottaa innokkaasti sitä hetkeä, jolloin yhteistyö voi alkaa. Joka päivä me havaitsemme teistä jotakin uutta, mikä saa meidät yhä kiinnostuneemmiksi pääsemään vuorovaikutukseen teidän kanssanne. Taivas vakuuttaa meille, että jumalallinen aikataulu on hallinnassa ja että tämä suuresti odotettu hetki ja yhteisen juhlintamme aika on nyt lähellä!

Tänään jatkoimme muutosprosessin päivittäisen edistymisen tarkastelua. Me kerroimme, että teidän fyysisen kehonne uudelleenjärjestelyä ollaan nopeuttamassa huomattavasti samalla, kun Valon voimat ovat jumalallisesti työntämässä pimeyden voimia sivuun. Kaikki tämä merkitsee sitä, että ensimmäisen yhteydenoton hetki tulee yhä vain lähemmäs! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!