Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 6.6.2006 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn060606.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme taas luoksenne. Monet viime viikkoisissa viesteissämme mainitsemamme asiat ovat etenemässä. Pimeyttä edustava salaliitto tietää valta-asemansa olevan päättymässä. Kuitenkin täytyy vielä kiinnittää huomiota muutamiin asioihin. Me toivomme hartaasti, että meidän Galaktisen Liiton yhteyshenkilöiden ja diplomaattien työ saadaan pian päätökseen. Ennen kuin näin tapahtuu me olemme täysin keskittyneitä työskentelemään tämän tavoitteen eteen. Lisäksi Äiti Maan hyvinvoinnista vastaavat laivastomme jäsenet ovat ilmoittaneet, että Äiti Maan tarvitsee kipeästi vapauttaa moniin mannerlaattoihinsa kohdistuvaa painetta. Niinpä te voitte odottaa muutaman tulevan viikon aikana tapahtuvan joitakin suuria merenpohjan maanjäristyksiä. Kaikki nämä asiat viestivät siitä, että nykyinen todellisuus pysyy enää vain vaivoin koossa. Uusi todellisuus ja sen mahdollistavat energiat voimistuvat joka päivä. Kaikilla rintamilla kasvava paine kertoo siitä, että tämän todellisuuden 'loppupeli' on nyt hyvin lähellä. Vanhan loppuessa voi uusi ensimmäisen yhteydenoton tuoman ilon täyttämä todellisuus vihdoinkin toteutua!

Samalla, kun teidän vanha todellisuutenne häipyy, aurinkokuntanne jatkaa omaa uudistumistaan. Kuten olemme jo useasti maininneet todellisuudet ovat lukkiutuneet tai ryhmittyneet yhteen. Tämä on tilanne myös tässä aurinkokunnassa, jossa Aurinkoa ja planeettoja yhdistävät lukuisat tärkeät asiat. Kun Äiti Maa muuttuu, niin muuttuu myös muu aurinkokunta. Kauan sitten tämä aurinkokunta oli turmeltumaton; 12 planeettaa kiersi Aurinkoa tasapainoisilla lähes täydellisillä radoilla. Niihin vaikuttavat voimat ja energiat olivat tasapainossa. Sitten tulivat suuret galaktiset sodat ankarine yhteenottoineen, jotka muuttivat aurinkokuntanne aiemman uljaan olemuksensa arpeutuneeksi jäänteeksi. Tämä käänne johti siihen, että aurinkokuntanne taantui rajoitetun tietoisuuden todellisuudeksi. Näiden muutosten myötä planeetoille tuli elliptiset kiertoradat, sisin planeetta katosi ja uloin vesiplaneetta koki äkillisen tuhoutumisen. Näiden tapahtumien myötä Äiti Maan energiataso aleni ja lopputuloksena oli tämä nykyinen vajaakuntoinen planeetta, jonka vieraina te nyt olette.

Teidän on tärkeää ymmärtää se, että te olette vierailijoina tällä planeetalla. Te ette ole tämän planetaarisen ekosysteemin todellisia jäseniä, vaan 50 eri tähtikansasta saapuneita muukalaisia, jollaisina teillä on erityinen vastuu huolehtia ja suojella tätä kaunista planeettaa. Äiti Maa on tehnyt paljon varmistaakseen teidän selviytymisenne tässä mitä vaarallisemmassa rajoitetun tietoisuuden ympäristössä. Vastapalvelukseksi Hän pyytää nyt vain sitä, että te korjaatte nyt Häntä kohtaan tekemänne vahingot. Tämän vaatimuksen te pystytte täyttämään helposti. Meidän tehtävämme on, sitten kun me saavumme teidän keskuuteenne sankoin joukoin, antaa teille tarvittava teknologia ja logistiikka näiden asioiden tekemistä varten. Pitäkää mielessänne se, että teidän viimeisten 500 vuoden aikaiset tekonne ovat kiihdyttäneet koko planeetan laajuisia sukupuuttoon kuolemisia. Lisäksi teidän teollisten ja öljynjalosteisiin pohjautuvien keksintöjenne väärinkäyttö on aiheuttanut paljon harmia teille ja ympäristöllenne. Nämä tekijät ovat entisestään lisänneet sukupuuttoon kuolemisia viimeisten 100 vuoden aikana.

Maailmanne vähenevä eliölajien määrä heijastuu nopeasti muuttuvaan planeettanne biosfääriin. Napajäätiköt sulavat ja ilmasto lämpenee. Teidän maailmastanne tulee koko ajan epäsopivampi ihmiskunnan selviytymiselle. Tämän te olette saaneet itse aikaan. Tällä ongelmalla on tarkoituksensa. Se on osoittaa teille se, että teidän täytyy joko muuttua tai kuolla. Nämä ovat karkeita sanoja ja niiden tarkoitus on kiinnittää teidän huomionne tapahtumiin, jotka pakottavat teidät huomaamaan sen, kuinka erilainen teidän asenteenne täytyy olla. Vanhat totutut tavat eivät enää ole soveltuvia ja sopivia. Tarvitaan uusia radikaalisti erilaisia ratkaisuja. Maailmanne asukkaiden ahdistus on vain epäoikeudenmukaisuuden jäävuoren huippu, joka käynnistää yhä äänekkäämmäksi muuttuvan muutosta vaativan huudon. Juuri tämä huuto saa meidän maanpäälliset liittolaisemme saattamaan päätökseen sen tehtävänsä, jonka he aloittivat jo vuosikymmeniä sitten. Näin ollen teidän tulee todellakin 'säilyttää suunta' ja pitää painetta yllä. Teidän ponnistustenne yhdistäminen meidän maanpäällisten liittolaistemme kykyihin voi varmuudella tuoda teille kaipaamanne muutokset.

Meidän ensimmäisen yhteydenoton laivastomme on tällä hetkellä sitoutunut toimimaan meidän maanpäällisten liittolaistemme kanssa auttamaan heitä saattamaan päätökseen heidän jäljellä olevat tehtävänsä. Tärkeimmät näistä ovat keskeiset hallinnolliset muutokset, jotka samalla ovat myös tähän mennessä vaikeimmat tehtävät. Monien maiden hallintokoneistoissa on yksilöitä, jotka työskentelevät ahkerasti kootakseen resursseja toteuttamaan lähes mahdoton tehtävä. Tämä operaatio on mitä sensaatiomaisin, mutta tietäkää, että se tulee toteutumaan. Pian näistä hallitukset vallasta syrjäyttävistä toimenpiteistä voi tulla osa konkreettista historiaanne. Kunnes tämä tapahtuu, tietäkää se, että monet miehet ja naiset riskeeraavat päivittäin työpaikkansa ja elämänsä saadakseen tämän voiton toteutumaan. Ennen kuin nämä vallankaappaukset nousevat otsikoihin teidän jatkuva keskittymisenne tavoitteisiinne on erittäin tarpeellista. Me toistamme vielä kerran: pitäkää painetta yllä. Osoittakaa vallanpitäjille, että te haluatte heidän viraltapanoaan. Olkaa ennen kaikkea kärsivällisiä ja tietäkää, että Taivas on aina teidän kanssanne!

Myös teidän sisäiset muutoksenne kiihtyvät. Fyysisen ja henkisen olemuksenne yhdistyminen saa aikaan suurempaa herkkyyttä, mikä aiheuttaa päänsärkyä, selkäkipuja ja lisääntyvää uupumusta. Kun uudet chakranne alkavat antaa merkkejä olemassaolostaan, päänsärky voi olla ajoittain hyvinkin ankaraa. Pitäkää mielessänne se, että teihin palutetaan valtaisa tietojärjestelmä, jonka myötä te pääsette jälleen yhteyteen henkimaailman kanssa. Lisäksi selkärangassanne avautuu monia uusi chakrapisteitä. Nämä muutokset muuttavat hermojärjestelmänne toimintatapaa, mikä puolestaan vaikuttaa tahattomasti alaselkäänne, jossa saattaa esiintyä lihaskouristuksia ja satunnaista vihlaisevaa kipua. Me pyydämme teitä suhtautumaan näihin asioihin tarkoituksenmukaisesti. Muistakaa, että muutettavaa on niin paljon ja monet muutokset voivat aiheuttaa joko epämukavuutta tai jonkin asteista hetkellistä toimintakyvyttömyyttä.

Monilla teistä esiintyy ongelmia myös ylemmän rintakehän alueella. Uuden thymus-chakranne integraatiota viivästytettiin, koska tämä prosessi voi vaikuttaa jonkin verran teidän kehonne nykyiseen immuunijärjestelmään. Meidän Galaktisen Liiton lääketieteelliset joukot valvovat parhaillaan tätä prosessia tarkasti ja lukuisia toimintatapoja noudatetaan, jotta voidaan todeta, että tämä uusi chakra aktivoituu niin kivuttomasti kuin mahdollista. Olkaa kuitenkin varautuneita siihen, että tämä aiempaa voimakkaampi chakra voi vaikuttaa teihin aiheuttaen tilapäisesti lisääntyvää väsymystä. Jos näin tapahtuu, me suosittelemme, että otatte pienet torkut. Kun thymus-chakra on integroitunut, teidän kehonne voi palkita teidät antamalla lisää energiaa tehtävienne loppuun saattamiseksi. Monessa mielessä teidän kehoissanne esiintyy samanlaisia kasvukipuja kuin nuorilla lapsillanne kasvaessanne takaisin täysin tietoisiksi Olennoiksi.

Tämän ensimmäisen yhteydenoton projektin tila on nyt hyvin vakaa. Me katselemme, kun teissä ja meidän maanpäällisissä liittolaisissamme tapahtuu syvällistä kehitystä. Tämä operaatio kehittyi valtavasti viimeisten 15 vuoden aikana ja myös meidän laivastomme muutti toimintansa painopistealueita monta kertaa. Voisi sanoa, että mekin kehityimme pitkälti samalla tavalla kuin tekin. Meidän oppimiskäyrämme jyrkkeni ja teidän maailmastanne keräämämme tieto antoi meille paljon viisautta. Me olemme ikuisesti kiitollisia tästä. Oli todellakin vaivan arvoista tulla tänne ja tarkkailla teidän saavuttamianne voittoja ja nähdä kuinka te reagoitte pimeyden voimien esittämiin puolittaisiin selityksiin. Nyt me olemme aivan yhteydenoton partaalla. Ja kuitenkin, jos on rehellinen itselleen, voi kuvitella kuinka näistä viimeisistä muutamista vaiheista voi helposti tulla koko prosessin vaikeimmat vaiheet. Joten olkaa lempeitä itsellenne älkääkä sekaantuko rangaistusten ja häpeän peleihin, kun viimeinen pimeyden näytös esitetään. Älkää koskaan unohtako, että Yhdessä Me todellakin olemme Voitokkaita!

Tänään kerroimme siitä, mitä teidän maailmassanne on nyt tapahtumassa. Me olemme ikuisesti kiitollisia teidän energioistanne, tuestanne ja vankkumattomasta avustanne näissä asioissa. Pian me saavumme teidän keskuuteenne. Olkaa yhdessä ja käyttäkää suurenmoisia kykyjänne tukemaan sitä, minkä tapahtuminen on nyt niin lähellä. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!