Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 6.11.2012 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn110612.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme jälleen! Joka puolella planeettaanne meidän liittolaisistamme, agarthalaisista ja meidän yhteyshenkilöistämme muodostetut ryhmät valmistelevat suurta yllätystä! Nykyinen todellisuutenne alkaa kokea yhä suurempia vaikeuksia, kun sen toiminnan määrittelevät lukuisat aikajanat luhistuvat. Tämä valtava tilapäinen romahdus pakottaa pimeyttä edustavan salaliiton myöntämään sen, että nykyiset rakenteet eivät enää toimi. Me olemme tarkkailleet, kuinka nämä salaliittolaiset edelleen kieltäytyvät kaikista ehdotuksista luopua vallasta ja antaa Taivaan määräämän vapautenne toteutua. Ilmeisesti salaliittolaiset uskovat edelleen voivansa järjestää jonkinlaisen "tapahtuman", joka jollakin ihmeellisellä tavalla estäisi tämän tapahtumasta ja sallisi heidän pysyä edelleen vallassa. Turha toivo, sillä tällaista ei todellakaan tule tapahtumaan! Luoja on säätänyt ihmiskunnalle määrätyn uuden tietoisuuden tason toteutuvan juuri nyt. Pimeyttä edustavan salaliiton täytyy nyt väistyä ja antaa meidän tehdä sen, mitä jumalallinen suunnitelma määrää. Tässä vaiheessa meidän tehtävämme on rajoittunut siihen, että olemme voineet käyttää kykyjämme saattaa tilanteen käännepisteeseen, minkä olemme tehneet valmistelemalla ne lopulliset toimenpiteet, joiden toteutumisen myötä rajansa saavuttaneet ja aikansa eläneet maailmanne valtarakenteet tullaan syrjäyttämään.

Nämä toimenpiteet ovat toteutumassa tätä viestiäkin sanellessamme ja me olemme tiedottaneet salaliittolaisille, että nyt on tullut aika ottaa uudet hallintomallit käyttöön ja antaa uuden yltäkylläisyyteen ja velkojen anteeksiantoon perustuvan talousjärjestelmän ottaa vallan. Tämä uusi maailmanlaajuinen järjestelmä on jo täysin valmiina tuomaan kaikille hyvinvointia, mutta esteenä sen käyttöön ottamiselle ovat pimeyttä edustavan salaliiton jatkuvasti asettamat hidasteet. Siksipä me olemme ottaneet käyttöön uudenlaisia toimenpiteitä, joista olemme asianmukaisesti kertoneet myös näille salaliiton jääräpäisille ja mahtaileville vanhoille miehille ja naisille. Teidän kotiplaneettanne on luomassa uudenlaista energiarakennetta ja uutta todellisuutta ja nykyiset hallinto- ja toimintamallinne ovat ristiriidassa Äiti Maan aikeiden kanssa. Öljyn ja monien muiden fossiilisten polttoaineiden käyttö maailmantaloutenne tarvitseman energian tuottamiseen tulee päättymään. Ihmiskunnan täytyy ottaa käyttöön ne monet salassakin pidetyt keksinnöt, jotka hyödyntävät fyysisen maailmankaikkeuden rajattomia luontaisia energioita. Itse asiassa teidän maailmanne ei ole käännekohdassa ainoastaan tietoisuuden tason suhteen, vaan myös energian suhteen. Te ette voi enää jatkaa elämistä Maapallon pinnalla toimien yhtä ajattelemattomasti kuin te nyt teette. Nyt tarvitaan todelliseen tietoon ja ymmärrykseen perustuvia uudenlaisia asenteita, joiden myötä maailmanne voi siirtyä Taivaan määräämään uuteen aikakauteen.

Tässä on siis kysymys yksinkertaisesti siitä, että Maapallo säilyisi elinkelpoisena asuinpaikkana. Me olemme saapuneet tänne joka puolelta tätä galaksia valmistelemaan teitä ensimmäistä yhteydenottoa varten emmekä todellakaan katselemaan sitä, kun te tuhoatte planeettanne elinkelvottomaan kuntoon! Meillä on jumalallinen valtuutus pakottaa nämä muutokset toteutumaan, jos tietty minimimäärä muutoksia ei muulla tavoin toteudu asetettuun aikarajaan mennessä. Tämä taianomainen käännepiste on nyt lähestymässä. Meidän täytyy antaa liittolaisillemme aikaa toteuttaa vallan siirto uusille hallituksille lainmukaisella tavalla, mutta nyt on jo nopeasti lähestymässä se aikaraja, jonka jälkeen meidän täytyy alkaa itse toimia. Eri puolilla maailmaa on nyt käsittelyssä lukuisia oikeustapauksia, joiden tuottamien tuomioiden myötä voidaan lopulta vangita ne henkilöt, jotka ovat oikeasti vastuussa kaikista maailmanne ilmastokatastrofeista ja luonnonmullistuksista (tai tällä tavalla te näette tilanteen). Me aiomme korjata Maapallon luonnon epätasapainotilan nopeasti heti, kun meidän liittolaisemme ovat saaneet valta-aseman. Tämän toteuttamiseksi me aiomme "työntää" heidät valtaan, jotta tämä kipeästi tarvittava maailmanlaajuinen muutos voidaan toteuttaa. Teidän maailmanne on pian saavuttamassa sietokykynsä äärirajat. Te tarvitsette nyt keinot antaa itsellenne enemmän voimaa ja kääntyä kohti uutta suuntaa!

Kaikki nämä asiat voitaisiin ratkaista nopeasti meidän teknologiamme avulla. Ainoa kysymys onkin se, että mitä Taivas antaa meidän tehdä. Viime aikoina meille on useampaankin otteeseen näytetty "vihreää valoa", mutta heti sen jälkeen olemme saaneet käskyn pysähtyä. Me emme haluaisi tyynnytellä pimeyttä edustavaa salaliittoa millään lailla. Kysymys onkin siitä, että millä tavalla Taivas näkee tämän nykyisen pattitilanteen ratkeavan. Meidän toimintatapamme on se, että me annamme aina Taivaan tehdä lopullisen päätöksen. Me emme tuomitse ketään emmekä tee mitään, mikä olisi ristiriidassa tämän periaatteen kanssa. Tietyt toimintatavat määräytyvät sen mukaan, millä tavalla Taivas muuntaa ihmiskunnan yhteisen elämänsopimuksen, ja tämä asettaa jumalallisen aikataulun, jota meidän täytyy noudattaa. Taivas käyttää tätä aikataulua ensisijaisena tekijänä määrittämään sen, että kuinka ja milloin te tulette kohtaamaan meidät kasvotusten maailmanlaajuisesti. Lopullinen aikaraja on pian käsillä ja me otaksumme, että te saatte pian todistaa useita merkittäviä historiallisia tiedotuksia ja julkistuksia. Me toivomme teidän suhtautuvan näihin yllätyksiin tämä mielessä pitäen nyt, kun suuri määrä ihmeitä on nyt valmiina paljastumaan teille! Laajamittainen ensimmäinen yhteydenottomme lähestyy koko ajan!

...

Tänään kerroimme maailmanne tapahtumista. Me iloitsemme siitä työstä, jota liittolaisemme tekevät saadakseen uuden todellisuuden toteutumaan. Olemme kiitollisia kaikesta siitä, mistä yhteyshenkilömme meille päivittäin raportoivat. Uusi todellisuus, joka tulee julkistamaan kaikki salassa pidetyt asiat, on nyt valmiina toteutumaan tällä Maapallolla! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!