Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 7.9.2010 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn090710.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme kertomaan teille lisää maailmanne asioista, Äiti Maasta ja nousustanne täyden tietoisuuden tilaan. Muutamassa edellisessä viestissämme me kerroimme teille UFOjen olemassa olon salailun ja pimeyttä edustavan salaliiton angloamerikkalaisen osaston historiasta. Me kerroimme siitä, kuinka nämä salaliittolaiset noudattivat jo monta vuosikymmentä sitten hahmoteltua suunnitelmaa miellyttääkseen aiempia isäntiään Anunnakeja. Tämän suunnitelman oli tarkoitus kulminoitua 1990-luvun puolivälissä, mutta Anunnakien äkillinen siirtyminen valon kannalle ällistytti ja järkytti salaliittolaisia pakottaen heidät laatimaan uuden suunnitelman, jotta he voisivat säilyttää maailmanlaajuisen paremmuusasemansa. Kärsittyään monia takaiskuja 1990-luvun lopulla salaliittolaiset saivat vuoden 2000 USA:n presidentinvaalien avulla hankittua itselleen etsimänsä etulyöntiaseman, jonka avulla he pystyivät tukahduttamaan kaiken jäljellä olleen vastustuksen USA:ssa ja Britanniassa. Nyt voitiin noudattaa uutta yhteistä politiikkaa. Suuri suunnitelma edellytti myös äärimmäisen dramaattista laajamittaista USA:n maaperällä tapahtuvaa terrori-iskua maailmanlaajuisen etulyöntiaseman hankkimisen ensimmäisenä askeleena. Tällainen terrori-isku toteutettiinkin vaadittavalla tavalla ja sopivaan aikaan.

Viime vuosikymmeninä öljyteollisuudessa tapahtui paljon kansallistumista ja tämä omistussuhteiden muutos huolestutti syvästi angloamerikkalaista energiakartellia. Tulevia neuvotteluja varten tarvitsemansa etulyöntiaseman saavuttamiseksi kartellilaiset tarvitsivat laajempaa valta-asemaa Lähi-idässä. Sama päti myös Aasiaan, Amerikkaan ja Afrikkaan. Öljyteollisuus oli tarkoitukseen sopiva maailmanlaajuinen toimiala, jota voitiin käyttää välineenä, jonka avulla voitiin saattaa uudelleen toimintakuntoon ne valtaverkostot, joista Anunnakit olivat luopuneet ja niinpä pimeyttä edustava salaliitto alkoi nopeassa tahdissa toteuttaa sitä toimintasuunnitelmaa, jonka he olivat laatineet 1990-luvun lopulla. Samaan aikaan me vahvistimme suhdettamme niihin ryhmiin ja yksilöihin, joista oli nopeassa tahdissa tulossa meidän maanpäällisiä liittolaisiamme. Yhteistyössä me keräsimme tiedot siitä, millä tavalla pimeyttä edustava salaliitto aikoi suunnitelmansa toteuttaa. Me asemoimme aluksemme New Yorkin lähistölle ja katselimme, kuinka tämä tämän suunnitelman ensimmäinen järkyttävä vaihe toteutettiin. Tämän 'näytöksen' toteuttamisessa käytettiin sekä yleisesti tunnettua että salaisissa projekteissa tutkittua ja kehitettyä teknologiaa ja se oli kenraaliharjoitus myöhemmin saman vuosikymmenen aikana toteutettavaksi suunnitellulle 'tapahtumalle': hologrammien avulla toteutetulle avaruusmuukalaisten tekemää hyökkäystä esittävälle näytökselle, joka toteutettaisiin sen teknologian avulla, jonka salaliittolaiset olivat saaneet haltuunsa aiemmilta pimeyttä edustavilta avaruusmuukalaisyhteistyökumppaneiltaan.

WTC-iskussa käytetty teknologia pidettiin katseilta piilossa hyvin todentuntuisten keinotekoisten kolmiulotteisten lentokonehologrammien avulla toteutetun spektaakkelin suojissa (mutta ilman huijauksen mahdollisesti paljastavia hologrammien valonlähteitä). Vaikka esitys olikin melko primitiivinen, niin se oli kuitenkin riittävän vakuuttava huijaamaan ihmisiä, jotka eivät tunteneet tällaista teknologiaa. Lisäksi käytettiin muutamaa keinotekoisesti manipuloitua video-otosta, joita keskeiset televisiokanavat toistivat jatkuvalla syötöllä. Hiukkassädeaseiden ja rakennuksiin ennalta asetettujen räjähteiden käyttö täydensi tämän teatraalisen näytöksen ja kaikki sujui käsikirjoituksen mukaan muutamaa pientä epäkohtaa lukuun ottamatta. Me saatoimme todeta, että salaliittolaisten teknologian taso ei ollut juurikaan kehittynyt siitä, jonka avulla he yrittivät useampaankin otteeseen toteuttaa UFO-hyökkäyshuijauksen 1990-luvun aikana. Me opastimme maanpäällisiä liittolaisiamme tästä asiasta ja otimme käyttöön keinot, joiden avulla pystyimme estämään salaliittolaisia käyttämästä tätä teknologiaa enää uudelleen. Yritettyään käyttää hologrammiteknologiaa muutaman kerran huonoin tuloksin, salaliittolaiset siirtyivät yrittämään saada aikaan ydinasekonfliktin omien päämääriensä saavuttamiseksi. He kohdistivat huomionsa Aasian ja Lähi-idän levottomuuspesäkkeisiin ja niinpä me lähetimme omia yhteyshenkilöitämme näille alueille estämään tuollaisen mielettömyyden toteutumisen.

Sanomattakin on selvää, että me toistimme keskeisille ydinasevaltioille koko tämän vuosikymmenen ajan sitä, että ydinaseiden käyttö ei ole toteutumiskelpoinen vaihtoehto. Kaikkien osapuolten täytyy luopua ydinaseista! Te olette saapumassa rauhan ja yltäkylläisyyden aikaan ja se edellyttää maailmanlaajuista sitoutumista aseistariisuntaan. Tällä hetkellä vallassa olevat edustavat viimeisiä hännänhuippuja väkivallan, pelon ja jatkuvien petosten ja valheiden leimaamassa pimeyden ajassa! He hoipertelevat nyt epäuskoisina huomatessaan voittamattomaksi luulemansa imperiumin luhistuvan ja vaurautensa katoavan. Uudet hallitukset tulevat asettamaan heidät syytteeseen ja palauttamaan heidän haalimansa vaurauden takaisin kaikille kansalaisille. Pimeyttä edustavan salaliiton valta-asema lietsoo viimeisiä kaaoksen puuskia eri puolilla maailmaa samaan tapaan kuin on tapahtunut aiemminkin jonkun valtavan imperiumin luhistuessa. Uudet toimintatavat ja asenteet kukoistavat, uusi todellisuus alkaa saada mahdollisuuksia toteutua ja meidän maanpäälliset liittolaisemme valmistautuvat tekemään joitakin todella hätkähdyttäviä julkistuksia!

Teidän maailmanne tasapainoilee kuilun reunalla! Pimeyden edustajat aikovat viedä teidät ikuisen kadotuksen partaalle. He ovat armottoman ilkeämielisiä ihmisiä ja heidän kanssaan toimiminen on samanlaista kuin työskentelisi vakavan vahingoittamisen tuottamista haluavien pilalle hemmoteltujen ja pahanilkisten 5-vuotiaiden kanssa. Heidän kanssaan toimittaessa täytyy käyttää keppiä ja porkkanaa, suoranaisia uhkauksia ja järkeviä 'paimensauva'-kannustimia. Heille on toistuvasti kerrottu mitä Galaktinen Liitto ja Taivas heiltä odottavat, mutta suurin osa tästä viestistä näyttää menevän toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos! Tällä kertaa me olemme ohjeistaneet omia joukkojamme tekemään pimeyden edustajien luvattomiksi määritetyt salaiset ydinaseet toimintakyvyttömiksi ja nämä toimenpiteet näyttävät nyt tehoavan ainakin lyhytaikaisesti. Usein kuitenkin on käynyt niin, että pimeyden edustajien kansalliset kuppikunnat tekevätkin sitten taas jotakin täysin pöyristyttävää ja koko kierros alkaa sitten taas uudelleen alusta. Toisinaan me toivomme todella hartaasti sitä, että saisimme luvan tehdä jotakin kääntääksemme tämän tilanteen pysyvästi meidän maanpäällisten liittolaistemme eduksi!

Taivas on asettanut aikataulun ja sen päätepiste on nyt lähes käsillä. Me korostamme tätä asiaa pimeyttä edustaville salaliittolaisille päivittäin. Me olemme kertoneet heille myös sen, että jos he käyttävät ydinaseitaan, niin ensimmäinen yhteydenotto tapahtuu välittömästi ja tämä tieto on saanut heidät todellakin luopumaan kaikkein kauheimmista suunnitelmistaan. Jokaisella maailmanne keskeisen valtion armeijalla on hallussaan jonkin tyyppinen ja erilaisin asein varustettu avaruusalus. Pimeyden edustajat ovat hyökänneet meitä vastaan näillä sekä miehitetyillä että miehittämättömillä aluksilla huonolla menestyksellä ja nämä kokemukset ovat korostaneet sitä, mitä me olemme heille kertoneet. Näyttääkin siltä, että pimeyden edustajat nauttivat näistä viikoittaisista kissa-ja-hiiri-leikeistä, mikä on yksi lisäsyy siihen, että heidät täytyy syrjäyttää valta-asemastaan. He ovat todella moraalittomia ja me olemmekin kertoneet maanpäällisille liittolaisillemme heidän epäluotettavuudestaan ja suositelleet, että näitä yksilöitä ei tule koskaan asettaa minkäänlaiseen valta-asemaan.

Nyt on menossa neuvottelujen ja valmistautumisen aika. Monet tällä hetkellä ylivoimaisilta vaikuttavat asiat tulevatkin kohta silmänräpäyksessä mahdollisiksi. Teidän maailmanlaajuinen yhteiskuntanne on valmis luhistumaan - talousvaikeudet eivät tule poistumaan! Itse asiassa ne syvenevät joka päivä. Pimeyden edustajien vääryydellä ja petoksella hankittu vauraus katoaa ja keinotekoisten valuuttojen ja tietokoneiden muistissa sähköisinä merkintöinä ylläpidetyn vaurauden aikakausi on päättymässä. Todelliseen arvoon perustuva valuuttajärjestelmä on vaurauden aikakauteen johtavaan siirtymäaikaan sopiva ratkaisu. Tämä ajatus yhdessä uuden läpinäkyvästi toimivan pankkijärjestelmän kanssa saa pimeyttä edustavat salaliittolaiset kavahtamaan. Te voitte olla levollisia. Valon voimat tietävät, mitä täytyy tehdä ja teidän täytyy vain olla vielä hetken aikaa kärsivällisiä. Meidän varmistamamme suuri muutos pyyhkäisee koko maailmanne yli ja nujertaa pimeyden edustajien julmat toimet. Nykyisen maailmanne romahtamisen hetki lähestyy ja jo pelkät talouden ongelmat takaavat sen, että pimeyttä edustava salaliitto tulee kärsimään tappion!

Kuten tiedätte, niin Äiti Maa valmistautuu mannerlaattojensa lukkiutumisen esivalmisteluihin, mikä aiheuttaa monia suuria maanjäristyksiä. Tämä lisääntynyt seisminen aktiivisuus aiheuttaa myös lisää tulivuorenpurkauksia, joista useimmat, mutta eivät suinkaan kaikki, kohdistuvat merenpohjan alueisiin. Tyyntä valtamerta ympäröivä 'tulirengas' aktivoituu ja tulivuorenpurkausten määrä tulee muutamana tulevana kuukautena lähes kaksinkertaistumaan tämänhetkiseen tasoon verrattuna. Nämä purkaukset tulevat vaikuttamaan planeettanne ilmakehään ja muuttamaan ilmastoanne. Me voimme havaita sen, että teidän sääolosuhteenne muuttuvat yhä poikkeuksellisemmiksi, kun lämpötilojen ja sademäärien vaihtelut voimistuvat. Myös tämä on yksi merkki siitä, että te olette siirtymässä yhdestä todellisuudesta toiseen todellisuuteen.

Tänään tarkastelimme niitä kehitysaskeleita, jotka kuljettavat teitä yhä lähemmäs suurenmoista rauhan ja vaurauden aikaa. Samalla lähestyy myös teidän ja meidän välinen ensimmäinen yhteydenotto. Me odotamme innolla yhteistä juhlintaamme ja sitä, että voimme vihdoinkin ohjata ja opastaa teitä kulkemaan viimeisen etapin matkallanne kohti täyden tietoisuuden tilaa. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!