Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 7.10.2008 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn100708.htm , suomentanut Olli)

Paljon Rakkautta Kaikille! Me saavumme jälleen antamaan teille tilannekatsauksen, kun olosuhteet planeetallanne alkavat pian olla valmiit dramaattista muutosta varten. Tällä hetkellä teidän maailmanne muutosta hidastanut pattitilanne on hitaasti laukeamassa. Tämä pattitilanne on haitannut sellaisen edistymisen tapahtumista, jonka me todellakin toivomme tapahtuvan. Tämän kehityksen edetessä on tapahtunut monia asioita, joita me olimme ennakoineet tapahtuvan lukuisissa erilaisissa ensimmäisen yhteydenoton prosessin toteutumisvaihtoehdoissamme. Nyt näemme vallitsevan uskomusjärjestelmän olevan kuolemassa ja uuden syntyvän sen tilalle. Kuten olemme jo aiemmin maininneet, maailmanne lisääntyvä kaaos on vain peiteverho, jonka on tarkoitus kätkeä pimeyttä edustavan salaliiton todelliset katalat suunnitelmat. Näiden suunnitelmien keskeinen osa on hankkia maailmanlaajuinen valta-asema, jonka nyt akuutit ja nopeassa tahdissa vakavoituvat kriisit tuottaisivat. Kuitenkin meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat asiaankuuluvalla ahkeruudellaan valmistelemassa olosuhteita toiselle paljon seesteisemmälle ja vauraammalle todellisuudelle. Tärkeää tässä on se, että te ette päästä itseänne tämän kaaoksen pyörteisiin, vaan liitytte meidän joukkoomme hahmottelemaan tätä tulossa olevaa ja paljon parempaa vaihtoehtoa. Tämä vaihtoehto on fyysisesti valmis toteutettavaksi ja sen toteutumiseen johtavat tapahtumaketjut on nyt jo käynnistetty.

Käynnissä olevat salaiset neuvottelut ovat johtaneet selkeisiin päätöksiin, jotka antavat valtuudet syrjäyttää nykyinen USA:n hallinto laillisesti ja korvata se väliaikaishallinnolla, jonka toimikausi kestää 6-9 kuukautta. Tänä aikana väliaikaishallinto toimii laillisena hallintoelimenä ja sen toimintaa säätelevät yhteisesti sovitut tilapäiset säädökset. Tämän väliaikaishallinnon valvonnan alaisena tullaan toteuttamaan monia uudistuksia, joiden tuloksena syntyy uusi taloudellinen ja poliittinen järjestelmä. 1930-luvun suuren laman jälkeen säädettiin monia alkuperäisen USA:n perustuslain hengen vastaisia lakeja käyttäen verukkeena ensin kansallisen talouden hätätilaa ja sitten sotatilaa. Nykyinen laittomin keinoin valtaan noussut USA:n hallinto laati ja vahvisti monia uusia alkuperäisen perustuslain vastaisia lakeja ja väliaikaishallinnon tehtävänä on korjata ja oikaista nämä pimeyttä edustavan salaliiton törkeät aikaansaannokset. Ensimmäinen toimenpiteemme on korjata poliittinen järjestelmä toimintakuntoon ja tehdä siitä sellainen oikeudenmukainen ja puolueeton työkalu kuin sen on alkuperäisen perustuslain mukaan tarkoitettu olevan. Samanaikaisesti täytyy selvittää nykyinen taloudellinen katastrofitilanne ja ottaa käyttöön uudet finanssipolitiikan välineet ja valuutat.

Meneillään oleva USA:n dollarin arvon aleneminen on luontainen prosessi, jonka pimeyden voimat ovat jo ennalta määränneet tapahtuvan, mutta sen on otaksuttu tapahtuvan myös meidän maanpäällisten liittolaistemme suunnitelmissa dollarin korvaamisesta uudella valuutalla. Toisen maailmansodan jälkipuoliskolla USA:n dollarista tuli valuuttamarkkinoiden johtava valuutta, jonka valta-asema on alkanut heiketä vasta nyt. Pimeyden voimat toivovat korvaavansa sen toisella keinotekoiseen arvoon perustuvalla valuutalla , joka olisi laajemman liittoutuman eli Pohjois-Amerikan Unionin valuutta (suomentajan lisäämä täsmennys: http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_currency_union). Tämä on se keino, jota he ovat päättäneet käyttää tukahduttaakseen lopullisesti unelman vapaasta Amerikasta. Meidän maanpäällisten liittolaisten suunnitelmat ovat aivan toisenlaiset kuin nämä pimeyden voimien Pohjois-Amerikan Unionin varaan laaditut hirmuvaltasuunnitelmat. Vahvasti manipuloidun keinotekoiseen arvoon perustuvan valuutan, jollainen USA:n dollarista on nyttemmin tullut, käyttö tulevaisuudessa ei ole tie maailman pelastukseen. Sen sijaan uusi järjestelmä perustuu paluuseen todellisen arvon omaavaan valuuttaan, jonka vakuutena on kulta- ja hopeaharkoilla täytetyt holvit. Avustaminen tämän varannon keräämisessä on ollut yksi meidän tehtävistämme. Nämä salaiset varannot ovat valmiina otettaviksi käyttöön sen jälkeen, kun nykyinen USA:n laiton hallinto on syrjäytetty vallasta. Kun uusi valuuttajärjestelmä on otettu käyttöön, niin seuraava vaihe on toteuttaa maailmanlaajuinen velkojen anteeksianto.

Velkojen anteeksianto palauttaa maailmanlaajuisen talousjärjestelmän alkutilaan ja mahdollistaa sen, että uusi pankkijärjestelmä ja uusi valuuttajärjestelmä voivat aloittaa toimintansa puhtaalta pöydältä. Tällä hetkellä maailman hajautetussa pankkijärjestelmässä käytännöllisesti katsoen kaikilla valtioilla ja ihmisillä on ainakin jonkin verran velkaa. Nyt täytyy siirtyä vakaan arvon valuuttaan ja ottaa käyttöön uusi tapa velkojen merkitsemiseen, mikäli jonkun tarvitsee ottaa velkaa. Tähän uuteen järjestelmään liittyvä yleisen vaurauden jakeleminen on ennenkuulumaton tekijä totuttuun järjestelmään verrattuna. Todella valtava määrä varoja on valmiina jaeltavaksi ja niiden jakelemisen estää ainoastaan nykyisen USA:n hallinnon tällaista toimintaa rajoittava politiikka. Sen jälkeen, kun nämä rajoitteet on poistettu sellaisten laillisten keinojen avulla, joita me emme vielä tässä vaiheessa voi tarkemmin paljastaa, tämän suunnattoman vaurauden jakeleminen voidaan aloittaa. Juuri tämä vauraus poistaa nykyisen järjestelmän rajoitteet ja käynnistää uuden rahoituksellisen todellisuuden maailmassanne. Vauraus tuo mukanaan lukuisia uusia velvollisuuksia ja saa teidät keskittymään uusiin mahdollisuuksiin sen sijaan, että pohtisitte vain vanhan järjestelmän luhistumisen synnyttämää kaaosta. Kaikki ne asiat, jotka nyt vaikuttavat niin pelottavilta, tulevat ajan myötä järjestymään.

Meidän maanpäälliset liittolaisemme suhtautuvat hyvin vakavasti teidän vapauksienne palauttamiseen. Nyt on käynnissä suunnitelma, joka tulee varmasti hölläämään pimeyden voimien valtaa tässä maailmassa. 13000 vuoden ajan jatkuneen kontrolloinnin jälkeen se, mitä viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana on saatu aikaan, on todella hämmästyttävää. Vielä edessä oleviin tehtäviin lukeutuu monien tätä kehitystä hidastavien esteiden poistaminen. Tätä viestiä lukiessanne, jotkut näistä esteistä on jo poistettu ja loppujenkin poistaminen tulee toteutumaan pian. Tässä vaiheessa me emme voi kertoa tästä tämän enempää. Me kaikki ponnistelemme poistaaksemme sen valtavan määräysvallan, jonka pimeyden voimat ovat pystyttäneet. Kun se on saatu poistettua, avautuu uusia mahdollisuuksia, jotka lisäävät meidän vaihtoehtojemme määrää ja jokainen poistettu este nopeuttaa seuraavan esteen poistumista ja niin edelleen. Tällä tavoin muutoksen nopeus kasvaa päivä päivältä, mikä varmistaa yhteisen menestyksemme.

Tämä asteittain lisääntyvän menestyksen prosessi on jatkunut viiden viimeksi kuluneen vuoden ajan. Tänä aikana me olemme oppineet paljon pimeyden voimien toimintatavoista ja aiemmin Ancharan Liittoon kuuluneet entiset vastustajamme ovat opettaneet meille monia asioita pimeyden toimintatavoista. Tämän uuden tiedon avulla me olemme pystyneet myönteisellä tavalla laatimaan kuhunkin tilanteeseen sopivat yksityiskohtaiset toimintasuunnitelmat. Kun tapahtumat etenevät, niin me voimme todeta sen, kuinka kieroutunut tämän pimeyttä edustavan salaliiton käyttämä logiikka todellakin on. Sen vilpillisyys näyttää lisääntyvän sitä mukaa kuin me etenemme suunnitelmiemme vaiheesta toiseen. Joka tapauksessa edistystä tapahtuu ja niinpä me pyydämme teitä keskittymään visioimaan sitä, millainen nykyistä yltäkylläisempi ja myönteisempi todellisuus teidän mielestänne olisi. Tämä uusi todellisuus tulee toteutumaan niin monella ihanalla tavalla, mutta tiedotusvälineiden jatkuvalla syötöllä toitottamat uutiset voivat saada teidät lamaannuttavaan epävireeseen, joka voi tehdä teille lähes mahdottomaksi nähdä nämä myönteiset vaihtoehdot.

Äiti Maan vaikutus nopeuttaa tätä kehitystä kohti rauhaa ja yltäkylläisyyttä. Hän haluaa teidän kaikkien olevan vapaita, itsenäisiä ja vauraita. Tätä Äiti Maa edistää lähettämällä teille päivittäin monia erilaisia rakastavia energioita. Jos pysähdytte, hiljennytte ja joko meditoitte tai vain kuulostelette itseänne, niin te voitte tuntea tämän Rakkauden tihkuvan kaikkialla Maapallon ilmakehässä ja Maapallon Keskusauringosta tulevien energioiden väreilyssä. Se fyysinen maailmankaikkeus, jossa te oleskelette katselee teidän kehittyvän täysin tietoisiksi Olennoiksi ja kannustaa teitä, kun te etenette peruuttamattomasti tämän muutoksen täydellistymistä kohti. Juuri tämä seikka saa meidät tietämään sen, että työmme kantaa hedelmää ja me voimme kohdata toisemme pian. Sitten me voimme yhdessä viimeistellä uuden todellisuuden teille ja koko tälle galaksille.

Uudessa todellisuudessa ei ole kysymys vain fyysisestä muutoksesta, vaan myös henkisestä muutoksesta. Teissä yhdistyy fyysiset ja henkiset muutokset, jotka muodostavat 13 chakran järjestelmän ja täysin toimivan yhteyden koko RNA/DNA:nne kanssa. Tämän muutoksen kautta syntyvä olento tarvitsee yltäkylläisyyden täyttämän todellisuuden, todellisen täyttymyksen ja päättymättömän Ilon! Tällainen teidän tulevaisuutenne on eikä sellainen pelottava tyrannimainen maailma, jollaisen pimeyden voimat haluavat teille luoda. Me korostamme tätä asiaa siitä syystä, että jotkut teistä ovat vaipuneet muutaman viimeksi kuluneen viikon aikaisten tapahtumien luoman epätoivon aiheuttamaan masennukseen ja kuitenkin nämä tapahtumat ovat välttämätön vaihe, joka edeltää tulossa olevia muutoksia. Käyttäkää intuitiivista sydämenne logiikkaa piristyäksenne huolienne keskeltä ja tunteaksenne sen valoisan tulevaisuuden, joka lähestyy nyt nopeassa tahdissa!

Tänään jatkoimme tämänhetkisten turmiollisten tapahtumien tarkastelua. Vaikkakin tilanne saattaa vaikuttaa ankealta ja synkältä, niin uusi vaihtoehto on nyt lähes valmiina "pompahtamaan esiin". Olemme nyt lähes maaliviivalla ja nyt meiltä kaikilta vaaditaan viimeisiä ilon täyttämiä ponnistuksia sopivien ratkaisumallien löytämiseksi. Päätämme tämän viestimme muistuttamalla teitä siitä, mikä on meidän vankkumaton keskeisin päämäärämme : ensimmäisen yhteydenoton toteuttaminen. Me lähdemme nyt. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!