Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 7.12.2004 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn120704.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat ystävät! Me tulemme taas kertomaan teille lisää maailmanne tapahtumista! Samaan aikaan, kun tätäkin viestiä sanellaan, meidän maanpäällisten liittolaistemme pyhä tehtävä syöstä maailmanne viimeinen pimeä salaliitto vallasta edistyy suunnitelmien mukaisesti. Tähän liittyen me voimme varmuudella todeta, että tämä suuri yllätys tulee aikataulun mukaisesti tapahtumaan pian. Kuitenkin tämän upean tapahtuman tarkka päivämäärä ja kellonaika pysyvät edelleen tarkkaan vartioituna salaisuutena. Me pyydämme teitä keskittämään energianne tähän tulossa olevaan tapahtumaan ja käyttämään sisäistä rohkeuttanne apuna jaksaaksenne nämä viimeiset jäljellä olevat piinan hetket. Yhdessä me muodostamme voiman, joka ei jää huomioimatta. Pimeyden voimat ja heidän viimeinen käskyläissalaliittonsa tietävät tämän hyvin ja toivovat, että tämä pitkä odotus heikentäisi teidän päättäväisyyttänne ja lisäisi turhautuneisuuttanne. Mutta tällaista ei tarvitse tapahtua. Kuunnelkaa sisäistä ääntänne ja tuntekaa tulossa oleva voittonne! Ymmärtäkää, että vankilanne oven viimeiset pultit ovat löystymässä ja oven lukkojen monimutkaiset numeroyhdistelmät ovat paljastumassa. Teidän vapautenne juhlistamisen aika on nyt todellakin lähestymässä! Siksi me pyydämme teitä säilyttämään kärsivällisyytenne näitä vaikeita asioita kohtaan.

Maailma ympärillänne on muuttumassa ainoastaan parempaan suuntaan. USA:n talouden ilmeinen uhkaava romahdus ja sitä seuraava dollarin arvon lasku ovat merkkejä siitä, että tämän salaliiton valtakausi on lähestymässä varmaa ja oikea-aikaista loppuaan. Kun tämä salaliitto on pakotettu myöntämään tämä Totuus, tämän hiljaisen vallankumouksen viimeiset tarpeelliset palaset voivat loksahtaa paikoilleen. Tämän kalenterivuoden loppu on hyvää aikaa pohtia tarkkanäköisesti sitä, mitä maailmassanne on oikeasti tapahtumassa. Päällisin puolin katsottuna sodan uhka näyttää olevan kasvussa. Kuitenkin todellisuudessa se tukahdutettu ja piilossa pidetty tieto, josta te olette saaneet vihiä sähköisten tiedotusvälineittenne ja internetin kautta, kertoo aivan erilaisesta maailmasta - maailmasta, jossa rauha ja tämän salaliiton terrorin valtakauden päättyminen on selvästi nähtävissä. Monille asianosaisille on kerrottu, että pankkijärjestelmänne muutokset on saatettu päätökseen piilossa julkisuudelta. Jäljellä on vain muutama vaihe ennen kuin tämä asia tulee julkiseen tietoon. Tämä yhdessä vaurausohjelmien toteuttamisen kanssa tulee lopullisesti sinetöimään tämän viimeisen salaliiton kohtalon.

Ne toimenpiteet, joiden avulla tämä moukkamaisten kelmien sekalainen joukko syöstään vallasta, on selkeästi ja laillisesti määritelty. Näiden vielä jäljellä olevien salaliittolaisten aiemmat liittolaiset, jotka myös aiemmin noudattivat samoja pimeyden periaatteita, lyöttäytyivät vuosien kuluessa yhteen ja laativat suunnitelman, jonka avulla tämä viimeinen salaliitto syöstäisiin vallasta. Tämän suunnitelman ensimmäinen osa on nyt toteutettu ja jäljellä olevat osat ovat nyt valmiina toimeenpanoa varten. Ainoa avoin kysymys on enää se, millä tavalla tämä viimeinen linnake tulee sortumaan. Selvää kuitenkin on se, että se tulee sortumaan - tavalla tai toisella. Olkaa siis levollisin mielin ja varmoja siitä, että toivottu lopputulos tulee todellakin toteutumaan. Taivas on Lord Aescapulusin ja Yhdeksän Neuvoston välityksellä antanut selkeän määräyksen siitä, että tämä on jumalallisen suunnitelman ainoa todellinen päämäärä. Nämä meidän maanpäällisten liittolaistemme toimenpiteet tulevat johtamaan teidän vapauttamiseenne ja pian sen jälkeen ensimmäiseen yhteydenottoon. Nämä tapahtumat puolestaan tulevat mahdollistamaan sen, että te voitte palata täyden tietoisuuden tilaan ja Äiti-Maa luonnolliseen turmeltumattomaan olotilaansa. Rakkaat Ystävät, pitäkää tämä kirkkaana mielessänne! Tietäkää, että sielunne pitkän pimeän yön kohtalon määräämä päättyminen on lähestymässä. Teidän vaelluksenne on saavuttanut seuraavan loistokkaan vaiheen, jonka aikana te tulette täyttämään todellisen elämäntehtävänne ja auttamaan menossa olevaa Luomista saavuttamaan päätöksensä.

Tämän viestin pääasiallinen tarkoitus on välittää teille viimeisin tieto siitä, kuinka teidän todellisuutenne matka kohti Valoa etenee. Teidän Ylösnousseet Mestarinne työskentelevät ahkerasti toteuttaakseen Taivaan pyhät määräykset. Tämä jumalallinen työ avustaa meidän maanpäällisiä liittolaisiamme omissa tehtävissään ja antaa heille suuntaviivat omaan työskentelyynsä. Anunnakit, aiemmin pimeyttä edustaneet Anu-hallitsijan perilliset, antavat myös tukensa näille ponnisteluille. Joitakin vuosia sitten Taivas yhdessä näiden maailmanne aikaisempien pimeiden hallitsijoiden kanssa esitteli meille maailmaanne silloin hallinneet lukuisat salaliitot. Sitä kautta me saimme hyvän käsityksen maailmanne valtarakenteista. Sittemmin Anunnakit luopuivat aiemmista pimeyttä edustaneista toimintatavoistaan ja kehottivat maanpäällisiä käskyläisiään tekemään samoin. Lukuisat salaliitot tukivat asianmukaisesti Anunnakien antamaa lupausta ja lukuisia asiaa koskevia dokumentteja allekirjoitettiin asianmukaisesti. Nämä dokumentit muodostavat sen perustan, jonka varaan on myöhemmin laadittu lukuisia dokumentteja, jotka määrittävät tämän jäljellä olevan yksinäisen salaliiton teot lainvastaisiksi ja epäinhimillisiksi. Lisäksi näille dokumenteille hankittiin tärkeimpien rahoitus- ja pankkisukujen tuki.

Tämä näiden sopimusten laaja kannatuspohja varmistaa 'ensimmäisen dominonappulan' kaatumisen tulon julkiseen tietoisuuteen, eli vaurausohjelmien täytäntöönpanon toteutumisen. Tämä tulee käynnistämään uuden rahoitus- ja pankkijärjestelmän muotoutumisen Pohjois-Amerikassa, jota sitten seuraa vastaavat muutokset muuallakin maailmassa. Seuraavassa vaiheessa julkistetaan maailmanlaajuinen velkojen anteeksianto-ohjelma ja lukuisia muita humanitaarisia ohjelmia, joiden on tarkoitus demokratisoida maailmanne ja asettaa päätös niille paikallisille hirmuhallinnoille, joihin monet maailmanne hallitukset ovat jo pitkään syyllistyneet. Kuten varmaan olette jo aavistelleetkin, tulee tapahtumaan jotakin erikoista, jonka seurauksena tämä viimeinen salaliitto syöstään nopeasti vallasta. Sen jälkeen Pohjois-Amerikassa viralliset julkilausumat tulevat päättämään valheellisen 'sodan terrorismia vastaan' ja asettamaan syyskuun 11. päivän terrori-iskujen todelliset syylliset vastuuseen maanpetoksesta ja muista julmista rikoksista ihmiskuntaa vastaan. Tämän jälkeen voivat sitten todella toteutua ne rauha ja yhteistyö, joista me olemme jo niin monta kertaa teille kertoneet.

Kuten totesimme, kaikki tämä on toteuttamista vaille valmiina. Ne monet toimenpiteet, jotka täytyi tehdä, että pääsimme tähän nykyiseen tilanteeseen, veivät kauemmin kuin oli ennakoitu. Näihin sisältyi suunnaton määrä paperityötä, lukemattomia valuutansiirtoja, erityisiä lainopillisia selontekoja ja lukuisia salaisia virallisia kokouksia. Tämän valtavan lapiotyön lisäksi täytyi hankkia paljon väkeä työskentelemään Valon päämäärien eteen. Tämä puolestaan edellytti sitä, että täytyi käyttää erityistä tiedusteluyksikköä seulomaan pois joukosta ne, jotka olivat palanneet takaisin pimeyden voimien puolelle tai joista oli tullut alttiita pimeyttä edustavan salaliiton esittämälle lahjonnalle tai uhkailulle. Nämä vaikeudet viivyttivät edelleen tätä jo ennestään suunnattoman monimutkaista ja hitaasti etenevää prosessia. Kuitenkin me voimme nyt kertoa teille, että tämä prosessi on nyt saavuttamassa viimeiset vaiheensa. Pyydämme anteeksi tätä pitkittynyttä mutta tarpeellista aikataulun venymistä. Tämä kulunut aika ei kuitenkaan mennyt hukkaan, minkä tulossa oleva ajanjakso tulee teille todistamaan.

Kuin tyhjästä keskuuteenne tulee ilmestymään uusi todellisuus, joka perustuu rehellisyyteen, yltäkylläisyyteen, orastavaan ymmärrykseen omista äärettömistä kyvyistänne ja kokemuksesta suorasta yhteydestänne Luojaan. Te voitte oppia lisää sydämenne välittämien viestien voimasta ja siitä, kuinka ne voivat tulla todeksi silmienne edessä sekä siitä, kuinka tämä voima on sekä yksilöllinen että kollektiivinen Todellisen Minänne ilmentymä. Näin te luotte yhdessä uuden todellisuuden ja siten autatte koko fyysistä Luomista etenemään. Te voitte kokea Taivaan ja fyysisyyden äärettömän yltäkylläisyyden ja tulla lopultakin tietämään sen, että pelkoon perustuvat rajoitukset olivat harhakuvia, joita ei enää ole olemassa. Eristäytyneisyytenne aikakausi päättyy ja te ymmärrätte sen, kuinka loistava ikuinen yhteytenne Lähteeseen on. Tämä yhteys antaa teille äärettömän luovuuden kyvyn, jonka avulla te voitte ratkaista minkä tahansa ongelman.

Kuten me olemme kertoneet, ensimmäinen yhteydenotto käynnistää tämän uuden todellisuutenne muodostumisen. Se toimii vanhan ja uuden maailmanne välisenä vedenjakajana. Ensimmäinen yhteydenotto muuntaa koko joukon keskeisiä olettamuksianne, jotka ovat pitkään mahdollistaneet sen, että pimeyden voimat käskyläisineen ovat voineet pitää teidät hallinnassaan ja tyrmistyttävässä tietämättömyydessä. Todellisen alkuperänne ja todellisen olemuksenne julkitulo toimii keinona lakkauttaa näiden käsitysten myötä syntynyt epäterveellinen olotila. Teille koittaa totuuden aika ja te saatte mahdollisuuden tutkia yksilöllisen itsenäisyyden maailmaa ja sen mukanaan tuomia lukemattomia seurannaisvaikutuksia. Lisäksi teillä on tehtävänänne luoda uusi galaktinen yhteiskuntanne ja koko joukko lumoavia vaihtoehtoja, joita tutkia, joista oppia ja jotka ottaa käyttöön. Näistä seikkailuista muodostuu se taival, joka teillä on edessänne. Tämä seikkailuretki tulee paljastamaan teille todellisen minänne ja osanne siinä prosessissa, jonka tarkoitus on muuttaa fyysistä todellisuutta Luojan jumalallisen Tahdon mukaisesti.

Tänään kerroimme teille siitä, mitä maailmassanne on parhaillaan tapahtumassa. Me pyydämme teitä juhlallisesti sitoutumaan käyttämään suurenmoisia energioitanne ja järkkymätöntä näkemystänne saattamaan nämä yhteiset ponnistelumme nopeaan päätökseen. Uuden todellisuutenne aika on saapunut! Edetkäämme yhdessä ja tehkäämme tästä ihmeellisestä uudesta maailmasta totta! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.