Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 8.3.2005 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn030805.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme taas kertomaan teille uusia asioita! Saan aikaan, kun teidän todellisuutenne kulkee kohti muutostaan, lukuisat siihen liittyvät todellisuudet ja ulottuvuudet heijastelevat tätä muutosta. Tämä 'taivaaseenastumisprosessi', kuten monet teistä sitä kutsuvat, on hyvin monimutkainen tapahtuma. Fyysinen luomakunta koostuu lukuisista tasoista, osajoukoista ja muunnelmista. Tämä valtava tapahtumien, ympäristöjen ja energioiden määrä yhdistyy toisiinsa mitä täsmällisimmin tavoin ja tarjoaa teille lähes äärettömän määrän vaihtoehtoja. Kaikki nämä vaihtoehdot ovat käytettävissä ennen seuraavan fyysisen elämän aloittamista. Tästä suunnattoman suuresta vaihtoehtojen joukosta taivaalliset holhoojat ja Todellinen Minä valitsevat ne olosuhteet, joita kukin kulloinkin tarvitsee. Niinpä jokainen elämä on huolellisesti suunniteltu. Kunkin elämän tarjoamat mahdollisuudet käydään läpi yksityiskohtaisesti. Tehdään suuri määrä päätöksiä ja valitaan ratkaisevia valinnan hetkiä. Näiden päätösten taustalla olevat syyt luovat sen suunnitelman, jonka avulla on mahdollista täyttää kulloisenkin elämän tarkoitus ja joka liittyy kyseisen todellisuuden yhteisiin päämääriin. Tämän takia jokaisen todellisuuden valvojat valikoivat tarkkaan kaikki ne yksilöt, jotka saavat inkarnoitua tähän todellisuuteen.

Todellisuudet liittyvät toisiinsa ulottuvuuksien kautta ja ulottuvuudet muodostavat koko fyysisyyden. Jokaiseen ulottuvuuteen kuuluu paljon enemmän kuin mitä teidän matemaatiikkanne ja fysiikan teorianne pystyvät kuvaamaan. Tätä valtavaa fyysistä potentiaalia ympäröi elävä tietoinen maailmankaikkeus. Tämä "Korkein Luova Voima" on se, jota te kutsutte Jumalaksi tai Luojaksi. Tämä ihmeellinen elävä perusolemus käyttää Rakkautta ja erityistä luovaa Valoa kaiken muovaamiseen. Itse asiassa teidän todellisuutenne on Luojan rakkaudellinen näkökanta. Teidän todellisuutenne saa eläväksi Taivas, jumalallinen suunnitelma ja te itse. Siihen liittyy samanaikaisesti erityinen aikajana, joka on ainutlaatuinen eikä ole peräkkäinen. Tähän aikajanaan kuuluvat menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus, jotka kaikki ovat yhtä. Tämä tarkoittaa sitä, että tämän aikajanan yhden osan energiat ja aktiviteetit vuotavat usein sen toiseen osaan. Niinpä esimerkiksi teidän nykyisyyteenne vaikuttaa vahvasti Atlantiksen viimeisten hetkien aikaiset tapahtumat sekä tulevan tähtikansanne syntymän alkuhetket. Kuten te voitte havaita, tämä nykyhetki on keskeisessä osassa luotaessa uuden todellisuutenne perustaa.

Tämän tietäen teidän Ylösnousseet Mestarinne ovat ottaneet jumalallisen tehtävän opastaa teidän tämän ajanjakson karikoiden läpi. Teidän nykyhetkenne koostuu sarjasta toisiinsa liittyviä Valon pisteitä. Teidän täytyy suunnistaa näiden pisteiden kautta oikealla tavalla, sillä jokaisessa pisteessä on sekä niitä pimeitä energioita, jotka loivat tämän nykyisen todellisuutenne, että Valon energioita, jotka ovat muuttamassa todellisuuttanne. Tämä muutoksen aika muistuttaa paljon vuoristorata-ajelua: se kiihottaa teitä, manipuloi tunteitanne ja aina silloin tällöin antaa teille lyhyitä häivähdyksiä siitä, mitä on tulossa. Kuitenkin sen energia antaa teille myös tilaisuuden nousta sen yläpuolelle ja kokea ennakkoaavistus siitä, keitä te oikeasti olette. Taivas on sitoutunut takaamaan teille tämän suuren vision. Pitäen tämän mielessään Ylösnousseet Mestarinne ovat ovelasti laatineet erityisen toimintasuunnitelman tätä maailmaa varten. He kutsuvat sitä nimellä "suuri muutos". Tähän suunnitelmaan kuuluu se, että pimeyden voimat huijataan ajattelemaan, että monet heidän pelisiirtonsa ovat onnistuneet. Mutta nämä "valheelliset voitot" muodostavat ansan, joka voi yhtäkkiä laueta ja aiheuttaa heidän lopullisen tuhonsa.

Kuten voitte havaita, ympäröivä maailmanne noudattaa tätä Ylösnousseiden Mestareiden suunnitelmaa: vaikuttaa siltä, että epätoivo on vallannut lähes koko todellisuutenne. Kärsimyksen määrä kasvaa eksponentiaalisesti ja pimeyden voimien hallussa olevan vallan ja resurssien määrä näyttää lisääntyvän päivittäin. Tiedotusvälineenne raportoivat vain muutamista pienistä Valon voimien saavuttamista voitoista. Maailmanne näyttää olevan lohduttomuuden kuilun partaalla ja näyttää siltä, että kaikkialle tunkeutuva tuho on edessä siintävä kohtalonne. Mutta tämän synkkyyden alla on muodostumassa uusi maailmanlaajuinen yhteisö. Se on asettanut haasteen pimeyden voimille monilla keskeisillä osa-alueilla ja saavuttanut monia alustavia voittoja, jotka puolestaan synnyttävät uusia voittoja. Sitten tämän uuden yhteisön kasvava voima tulee syöksymään pimeyden voimien ja heidän kätyreidensä kimppuun pyhän koston enkelin tavoin ja murskaamaan heidät. Tämä voitto tulee eteenne kuin äkillinen myrsky. Tällä hetkellä siitä on havaittavissa ainoastaan yhä matalammalla kulkevat pilvet ja lisääntyvät tuulet, mutta hyvin nopeasti ja yllättäen se iskee koko voimallaan ja silloin teidän todellisuutenne voidaan puhdistaa jumalallisesti.

Tämä teidän todellisuutenne puhdistaminen tulee olemaan keskeinen käännekohta teidän historiassanne. Vihdoinkin pimeyden voimat eivät voi enää hallita teitä ja te voitte kokea vapauden ja henkilökohtaisen itsemääräämisoikeuden - eli luonnollisen olotilanne. Tässä vaiheessa te tulette tarvitsemaan apua ja teidän Ylösnousseet Mestarinne ovat järjestäneet teille keinot näiden kiistämättömien oikeuksienne harjoittamiseen. Hallintoa voidaan muuttaa soveltumaan paremmin siihen tarpeelliseen muutokseen, että kansalaiset ottavat aktiivisemmin osaa päätöksentekoon. Jokaisen teistä täytyy sitoutua palvelemaan yhteisöänne ja koko maailmaanne. Tämä palvelutyö voi saada monia muotoja, joissa teidän aito intohimonne ja palveluasenteenne sulautuvat yhteen. Teidän suuret luovat kykynne voidaan päästää vapaaksi ja muuttaa toiminnaksi, jonka tulokset muodostavat uuden maailmanne perustan. Tämä uusi maailmanne tulee olemaan se ponnahduslauta, joka sinkoaa teidät uuteen olemukseenne eli galaktisiksi ihmisiksi.

Tämän siirtymävaiheen aikaisen maailmanne ei ole tarkoitus olla kovin pitkäaikainen. Sillä on oikeastaan vain kaksi päämäärää. Ensinnäkin se antaa teille mahdollisuuden kunnioittaa Äiti Maata. Häntä kohtaan osoittamanne rakkaus tulee saamaan aikaan suopean ja vilpittömän siirtymisen aiemmasta muistinmenetyksen aiheuttamasta ajattelemattomuudestanne kohti muuttumista tunnollisiksi Äiti Maan ja koko aurinkokuntanne hoivaajiksi. Toiseksi tämä lyhyt ajanjakso voi antaa teille tilaisuuden pohtia keinoja hallinnon laajentamiseen; "kansanhallinnossa" on tärkeää, että kaikki ottavat osaa päätöksentekoon. Jakamaan oppiminen vahvistaa kokonaisuutta ja varmistaa Jumalan kaikille antamien oikeuksien yhtenäisyyden. Todellisesta vastuunjaosta ja "jumalallisesti oikean toiminnan" harjoittamisesta tulee jokapäiväistä todellisuutta. Mutta alkuvaiheessa te saatatte hyvinkin kompastella ja siksi me olemme läsnä tukemassa teitä ja näyttämässä teille mallia, kuinka teidän tulee toteuttaa näitä uusia pyhiä velvollisuuksianne.

Ensimmäinen yhteydenotto tulee kehittymään nopeasti prosessiksi, joka antaa teille ensin mahdollisuuden ymmärtää todellinen olemuksenne ja ottaa sen jälkeen ensimmäiset toiminnan askeleet, jotka osoittavat sen, kuinka tämä tietous on teitä muuttanut. Lisäksi kuten aiemmin totesimme, nämä teidän tekonne tulevat osoittamaan Äiti Maalle sen, kuinka syvästi te häntä rakastatte. Nämä toimet vievät sen ajan, joka teillä on jäljellä Äiti Maan pinnan muodostaman elinympäristön asukkaina. Tämä lyhyt matka antaa teille tilaisuuden muuttua todellisiksi elävän Maan kansalaisiksi. Tämä hämmästyttävä elämänmuoto on teidän kotinne. Hän on sietänyt teidän huonoa kohteluanne tuhansien vuosien ajan. Tämä hyväksikäyttö alkoi tarkoituksellisesti, kun teidät aiempien aikojen hallitsijanne, Anunnakit, asettivat Maapallon ihmiskunnan rajoitetun tietoisuuden tilaan. Heidän tuomittavat tarkoitusperänsä ovat olleet hirveänä rasitteenanne jo liian pitkän aikaa. Nyt on koittamassa aika, jolloin kaikki tämä muuttuu lopullisesti.

Teidän nykyinen todellisuutenne on todella muuttumassa paremmaksi. Me pyydämme teitä käyttämään oman sisäisen sydämenne logiikkaa huomaamaan näiden meidän sanojemme sisältämän totuuden. Meidän jatkuvan näiden asioiden kertaamisen tarkoituksena on takoa teidän tietoisuuteenne vastakohta pimeyden voimien kontrolloimien tiedotusvälineiden levittämille valheille. Monet mainiot ja asialleen omistautuneet yksilöt ja ryhmät työskentelevät joka päivä uutterasti maailmanne muuttamisen puolesta, mutta vain pieni joukko ihmisiä on täysin tietoinen tästä asiasta. Useimmat teistä ovat joko epäileviä tai tietämättömiä siitä, mitä ympäri maailmaa parhaillaan tapahtuu. Meidän teille kertomamme tosiasiat saavat teidät ainakin pohtimaan sitä, että mitä todella on tapahtumassa. Näiden viestien tarkoitus on tiedottaa teille näistä piilossa tapahtuvista asioista, jotta teillä olisi tarvittavat taustatiedot, joiden avulla te pystytte toimimaan vastuuntuntoisesti sitten, kun toiminnan aika toden teolla alkaa. Muistakaa, että Yhdessä Me olemme Voitokkaita!

Tänään jatkoimme kertomustamme siitä, mitä on alkamassa tapahtua teidän ympäristössänne. Me pyydämme teitä pysymään tyyninä, sitoutuneina ja valmiina toimimaan vastuuntuntoisesti tarpeen vaatiessa. Olkaa valmistautuneita ryhtymään lyhyellä varoitusajalla paikallisen ja maailmanlaajuisen yhteisönne kouluttajiksi ja luoviksi ongelmanratkojiksi. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.