Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 8.4.2008 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn040808.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, Rakkaat Ystävät! Me saavumme kertomaan teille lisää asioita! Maailmanne "tilanne" edistyy nyt suunnitellulla tavalla. Samalla kun meidän vuorovaikutuksemme meidän maanpäällisten liittolaistemme kanssa lisääntyy, me ymmärrämme lisää siitä, kuinka maailmanne näkymättömät voimat rajoittavat viimeisen pimeyttä edustavan salaliiton vaihtoehtoja. Taivaan hienovaraiset ponnistukset johtavat kaikkialla yhä kirkkaampaan Valoon. Tämän siunatun Valon vaikutuksesta teidän aika-avaruus-jatkumonne, eli teidän todellisuutenne perimmäinen olemus, muotoilee itsensä uudelleen. Uuden todellisuuden muovaaminen vaatii muutakin kuin uudenlaisten energiakenttien verkostojen muodostamisen. Ennen kaikkea se vaatii Taivaan Tahtoa ja teidän yhteiset keskeiset käsityksenne. Niinpä Taivas toteuttaa tämän uudelleenjärjestelyn erityisellä tavalla. Ensimmäinen osa siitä on teidän tietoisuutenne tason kohoaminen. Toinen on se, että Taivas lähettää erityiset taivaalliset lähettiläät siirtämään kaiken nopeasti näiden muutosten läpi. Mahtava Lord Surean Serafi tulee Aeonista valvomaan, että kaikki tapahtuu ja nopeasti. Tässä prosessissa avustavat myös lukemattomat taivaalliset Säädökset.

Tämä operaatio tapahtuu yhä korkeammilla energiatasoilla. Taivaallinen Valo vetää puoleensa teidän todellisuutenne tiheämpiä energioita ja niin tehdessään muuttaa ne. Nämä uudet kuviot vaikuttavat todellisuutenne muihin osiin ja luovat uusia muutoksen mahdollisuuksia. Nämä muuttuvat tekijät kannustavat teitä siirtymään yhä enemmän Valoa kohti. Meneillään oleva Valon ja pimeyden välinen kamppailu tulee lopulta kääntymään Valon eduksi. Maailmanne tämänhetkiset tapahtumat edistävät tätä erityistä prosessia. Oleellista on oivaltaa se, että jopa synkimmät tapahtumat tullaan lopulta kääntämään myönteisiksi Valon voimien avulla. Monet ihmiset maailmassanne ymmärtävät tämän ja ponnistelevat lisätäkseen oman myönteisen energiansa Taivaan mahtavaan Valoon. Nämä toimenpiteet luovat sopivat olosuhteet lukemattomille tapahtumille, joiden toteutuminen on nyt hyvin lähellä. Meidän tehtävämme on olla myönteinen muutoksen tukija. Siten me olemme yhä tiivimmässä yhteistyössä maanpäällisten liittolaistemme kanssa. Meidän tehtävämme on tehdä kaikki tarvittava, jotta saadaan aikaan paras mahdollinen ensimmäistä yhteydenottoa edeltävä ympäristö. Meidän suosikkivaihtoehtomme on se, josta me olemme teille jo useasti kertoneet.

Meidän hahmottelemamme "hiljaisen vallankumouksen" toteuttaminen on monimutkainen asia. Taloudelliset ja rahoitukselliset osaset ovat nyt toteuttamista vaille valmiina, mutta pimeyden voimien hallinnassa olevat valta-asemat estävät niiden toteutumisen. Pimeyden voimat pitävät tiukasti hallinnassaan nykyisen USA:n hallinnon ja sen harjoittaman typerän sisä- ja ulkopolitiikan. Nämä politiikat pitävät koko maailmaanne kuristusotteessa ja ne tulee muuttaa niin pian kuin mahdollista. Tämän toteuttamiseksi me olemme alkaneet ottaa vastuuta niistä tahoista, joille on annettu velvollisuus syrjäyttää nämä huijarit laillisella ja tehokkaalla tavalla. Me olemme kohdanneet monia sotilas- ja siviilihenkilöitä, jotka haluavat tämän muutoksen tapahtuvan, mutta ovat hämmentyneitä siitä, että mitä oikein pitäisi tehdä. Me olemme rohkaisseet heitä toimimaan ja avustaneet heitä kaikin mahdollisin tavoin. Tuloksena on ollut sarja vaivihkaisia askelia, jotka ovat alkaneet kuljettaa tapahtumia oikeaan suuntaan. Me toivomme, että Taivaan teille lupaamat asiat toteutuvat tavalla, joka palvelee parhaalla mahdollisella tavalla ensimmäistä yhteydenottoa.

Ensimmäisen yhteydenoton toteuttaminen on edelleen meidän tärkein päämäärämme. Kaikki toimintamme tähtää siihen. Taivas lähetti meidät tänne auttamaan teitä saattamaan tietoisuutenne muutoksen päätökseen. Tämän retkemme aikana me olemme saaneet lisää tietoa siitä, kuinka paljon te tarvitsette apua pystyäksenne suoriutumaan tästä tehtävästä jumalallisen suunnitelman asettamien aikarajojen puitteissa. Tämä tietämyksemme lisääntyminen vaikuttaa ensimmäisen yhteydenoton toteutukseen. Meidän suosikkivaihtoehtomme on se, että voisimme saapua todellisuuteen, jossa on tapahtunut myönteinen muutos myös korkeimmilla tasoilla ja meidät toivotetaan tervetulleiksi. Kuitenkin on myös olemassa monia muitakin mahdollisia vaihtoehtoja. Me olemme valmiina muuttamaan nykyisen suosikkivaihtoehtomme toiseen heti, jos niin vaaditaan. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ymmärtävät tämän ja asiasta on puhuttu jo yhteistyömme alusta alkaen. Me valvomme tarkasti teidän kärsimyksiänne ja vaikeuksianne. Ainoastaan Taivaan toivomukset estävät meitä puuttumasta asioihinne suoremmin. Uskokaa meitä: me toimimme tällä tavalla vain siksi, että olemme saaneet jumalallisen käskyn toimia näin.

Parhaalla vertauksella me voimme kuvailla teidän maailmanne olevan kuin valtava kivenjärkäle, joka on tasapainossa jyrkänteen reunalla ja mikä tahansa poikkeava voima voi saada aikaan riittävän suuren epätasapainon, jotta järkäle putoaa alas. Juuri tämän mahdollisuuden parissa me työskentelemme tällä hetkellä. Meitä hämmästyttää se, että pimeyttä edustava salaliitto on valmis uhraamaan koko maailmanne pitääkseen valtansa yllä. Meistä tämänhetkinen USA:n hallinnon politikka näyttää juuri tältä. Normaalitilanteessa meidän maanpäällisten liittolaistemme tähän mennessä tekemät toimenpiteet olisivat jo tehneet lopun tästä hulluudesta. Mutta tämän hallinnon jatkuva sinnikkyys on saanut meidät kyseenalaistamaan meidän maanpäällisten liittolaistemme tämänhetkisen toimintasuunnitelman tehokkuuden. Siksi me olemme antaneet heille uudet ohjeet. Me olemme laatineet ne olemaan toimiva keino tämänhetkisen umpikujan murtamiseksi. Meidän tavoitteemme on syrjäyttää pimeyden voimien hallinto ja nostaa valtaan sopiva väliaikaishallinto, joka voi toteuttaa ne asiat, jotka luovat ensimmäiselle yhteydenotolle sopivat olosuhteet.

Ensimmäinen yhteydenotto tulee nähdä käänteentekevänä hetkenä historiassanne. Se on hetki, jolloin te hyväksytte sen, että te olette yksi kansa tämän valtavan galaksin kaikkien eri kokoisten, väristen ja muotoisten tietoisten Olentojen joukossa. Rotujen määrä on todellakin suunnaton! Tämän ymmärtäminen ja sen lisääminen tietouteenne tulee olla helppoa. Ei ole mitään syytä panikoida. Teidät nykyiseen tilanteeseenne johdattanut teknologinen vallankumous on antanut viitteitä tästä mahdollisuudesta. Nyt on aika sisäistää se tosiasia, että nämä asiat ovat todellisia. Samanlainen luova asenne vallitsi myös Rooman valtakunnassa ja johti keisari Konstantiniuksen hyväksymään kristinuskon. Ihmiskunnan kehityksen kannalta on oleellisen tärkeää antaa uusien ajatusten muovata uusia käsityksiä. On järjetöntä pelätä uusia asioita!

Avoin lapsenomainen suhtautuminen uusiin asioihin on tärkeää. Se johdattaa teidät vastauksiin, jotka auttavat teitä kehittymään tietoisesti ja henkisesti. Meitä hämmästyttää suuresti teidän pelkonne ja epävarmuutenne. Mutta me ymmärrämme, että te olette eläneet ympäristössä, jossa teille on iskostettu vääriä oppeja ensin Maapallon ulkopuolisten hallitsijoittenne Anunnakien toimesta ja sitten heidän pimeyttä edustavien Maapallolla asuvien käskyläistensä toimesta. Kaiken tämän tuloksena teistä on tullut Olentoja, joita on helppo manipuloida. Seuraava vaihe on vapauttaa teidät tästä hölynpölystä ja saada teidät etsimään sitä, mikä tuntuu intuitiivisesti oikealta. Meidän ja Taivaan tahto on auttaa teitä tässä etsinnässänne. Todellisuudessa te olette vapaita ja itsenäisiä Olentoja, jotka toimivat Luojan asettamien säädösten mukaisesti. Meidän tehtävämme on saattaa teidät lähemmäs näitä totuuksia auttamalla teitä toteuttamaan muodonmuutoksenne täysin tietoisiksi Valon Olennoiksi. Sellaisina te voitte sisäistää todellisen elämäntehtävänne ja toteuttaa sen jumalallisesti!

Edessänne on siis mahtava uusien näkemysten sarja. Teidän tulee olla avoimia ja hyväksyä teille kerrotut asiat, mutta vasta sitten, kun te olette intuitiivisesti ne itse tutkineet. Tämä tarkoittaa sitä, että teidän täytyy ylittää totutut ajattelun rajat ja oppia hyväksymään ja käyttämään intuitiivista sydämenne logiikkaa. Todellinen, tai Korkeampi, Minänne kommunikoi teille juuri tämän intuitiivisen sydämen logiikan kautta. Tärkeää on se, että te ette tietoisesti sulje tätä yhteyttä ajatusmaailmanne ulkopuolelle, vaan annatte sen viisauden virrata itseenne. Opetelkaa seuraamaan sen viisautta ja käyttäkää sitä aina tarpeen vaatiessa. Tämä on ensimmäinen asia siitä suuresta muutoksesta, josta me olemme teille kertoneet. Liian usein teidän mielenne ja sen tutkimattomat opinkappaleet rajoittavat teidän toimintaanne samalla tavoin kuin koiran talutushihna rajoittaa koiran liikkumista. Opetelkaa olemaan avoimempia ja kykeneviä punnitsemaan asioita sydämenne logiikalla. Tarkastelkaa myös meitä uudella avoimuudella. Näin tehdessänne te voitte huomata, että me olemme läsnä toimiaksemme katalyyttinä teidän palatessanne jälleen täyden tietoisuuden tilaan.

Tänään tarkastelimme maailmanne tapahtumia ja meidän kasvavaa osuuttamme niihin liittyen. Me teemme kaikkemme nopeuttaaksemme ensimmäisen yhteydenoton toteutumista. Joka päivä me opimme lisää siitä, että mitä tämä tehtävä todella tarkoittaa ja edellyttää. Meidän laivastomme on omistautunut saattamaan tämän tehtävän päätökseen ja juhlistamaan yhteistä riemuamme teidän kanssanne! Käyttäkää sydämenne tietoutta huomaamaan, kuinka lähellä hyvin ansaitsemanne voitto nyt on! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!