Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 8.6.2010 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn060810.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme valmiina kertomaan teille monia asioita! Juuri nyt pimeyden voimat käskyläisineen työskentelevät uutterasti pitääkseen vanhan todellisuutenne koossa ja tähän toimintaan liittyy joitakin katalia toimenpiteitä, jotka alkavat olla heille hyvin haasteellisia. Heidän maailmansa perustui salaisten sopimusten avulla toimiviin talousjärjestelmiin ja hallituksiin, laittomaan manipulointiin ja jo tavaksi tulleeseen tosiasioiden vääristelyyn. Yhteiskuntienne toiminnan ohjaaminen tällä tavalla on nyt kohdannut joitakin merkittäviä ongelmia, sillä talousjärjestelmänne ja monien valtioittenne hallitusten toiminta on kieroutunut tämän haitallisen toiminnan johdosta niin paljon, etteivät ne onnistu enää huijaamaan "kaikkia ihmisiä koko ajan". Näin ollen kansalaisten keskuuteen on kehittynyt suurta kiukkua ja syvää halua muuttaa tämä harvojen etuja palveleva sekamelska joksikin sellaiseksi, mikä hyödyttäisi koko maailmaa. Meidän maanpäälliset liittolaisemme havaitsevat tämän ja siksi he ovatkin kaksinkertaistaneet ponnistuksensa muuttaa tämä pimeyden luoma lainvastainen sekamelska lailliseksi järjestykseksi. Tämä toiminta voi muuttaa kansalaisten kiukun ja turhautuneisuuden Rakkaudeksi ja kaikkien maailman ihmisten auttamiseksi. Se täytyy vain toteuttaa jumalallisesti oikealla tavalla.

Jumalallisesti oikea tapa tarkoittaa sitä, että nämä muutokset sovitetaan yhteen niiden muutosten kanssa, jotka ovat valmiina tapahtumaan muuttaakseen kaunista sinivihreää planeettaanne radikaalilla tavalla. Muutos tapahtuu samanaikaisesti elinympäristössänne, maailmanlaajuisissa yhteiskunnissanne, aurinkokunnassanne ja Auringossa. Äiti Maa katselee tätä kehitystä ja on ilmoittanut Hengelliselle Hierarkialleen, että jotkin suuret muutokset ovat nyt välttämättömiä. Nämä muutokset tulevat muuttamaan teidän tietoisuutenne tasoa ja elinympäristöänne. Pimeyden voimat eivät ole onnistuneet kertomaan teille näistä suuresti tarpeellisista uudistuksista ja he yrittävät käyttää teidän kasvavaa kiukkuanne omaksi edukseen. Te voitte olla vakuuttuneita siitä, että kaikki nämä pimeyden voimien suunnitelmat tulevat epäonnistumaan. Me olemme nähneet, kuinka nämä salaliittolaiset käyttävät kaikki mahdolliset keinot lykätäkseen väistämättömiä tapahtumia tuonnemmaksi! He ovat sekaantuneet monien hallitusten, pankkien ja yritysten toimintaan ja ovat saaneet kaikkialle soluttautuneet käskyläisensä julistamaan, että tarpeelliset pankki- ja rahoitusjärjestelmien uudistukset tullaan toteuttamaan vasta myöhemmin! Tämän metkun taustalla on salaliittolaisten epätoivo siitä, että he tietävät joutuvansa pian katselemaan, kuinka heidän luomansa sekamelska tulee katoamaan. Tapahtumien viivästyttäminen ei tule onnistumaan.

Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat tehneet paljon hyvää työtä tämän maailman puolesta. Me olemme avustaneet heitä laatimaan sarjan laillisia keinoja, joiden avulla nykyiset lainvastaiset hallinnolliset ja taloudelliset rakenteet tullaan korvaamaan laillisilla rakenteilla, jotka luovat perustan teidän uudelle galaktiselle yhteiskunnallenne. Teidän planeetallanne on tällä hetkellä monia vakavia ongelmia. Me olemme auttaneet teitä esittämällä teille ratkaisutapoja näihin ongelmiin ja nämä keinot löytyvät internetin kautta. Täten me haastamme teidät osoittamaan synnynnäistä rohkeuttanne ja voimaanne tarttumalla tähän tilaisuuteen ottaa mahtavat luonnolliset voimanne takaisin itsellenne. Esimerkiksi Meksikonlahden valtavan öljykatastrofin aiheuttamien tuhojen korjaamiseen on olemassa jo aiemminkin vastaavan kaltaisten ongelmien ratkaisuun käytettyä turvallista ja myrkytöntä teknologiaa. Vinkkinä tähän liittyen kerromme, että tämä teknologia on täysin valmista otettavaksi käyttöön ja sitä löytyy kahdesta paikasta USA:ssa. Liittykää yhteen ja käyttäkää neuvokkuuttanne ja luovuuttanne tämän teknologian löytämiseksi ja ottakaa se sitten käyttöön tämän katastrofin aiheuttamien tuhojen korjaamiseen. Teillä on kyllä tarmoa ja neuvokkuutta löytää ekologisesti turvallinen ratkaisu tähän Meksikonlahden kauhistuttavaan katastrofiin.

Me ehdotamme teille maailmanlaajuista projektia, jonka myötä te voitte ottaa voimanne takaisin itsellenne ja osoittaa sen, kuinka tehokkaita te olette työskennellessänne yhteistuumin yhteisen päämäärän eteen. Tämä projekti voi osoittaa teille sen, että te olette vakavasti otettava voimavara! Meidän maanpäälliset liittolaisemme työskentelevät uutterasti pakottaakseen usean keskeisen valtion hallitukset eroamaan ja luodakseen uuden maailmanlaajuisen talousjärjestelmän. Kuten jo aiemmin totesimme, niin tämä työ on nyt lähes valmis ja se odottaa vain oikeaa aikaa julkistusta varten. Edellä esittämämme projekti on yksi mahdollisuus osallistua pimeyttä edustavan salaliiton lopulliseen rökittämiseen. Te olette rauhan, vaurauden ja pitkään lepotilassa olleen kasvavan tietoisuutenne puolesta taisteleva maailmanlaajuinen "armeija". Kun ensimmäiset pitkään odotetut julkistukset toteutuvat, niin tämä armeija voidaan päästää toimintaan ja te voitte tuntea ensimmäisen pimeyden voimista saadun voiton tuottamaa iloa. Sen jälkeen te voitte osallistua aktiivisesti kaikkeen näitä julkistuksia seuraavaan toimintaan. Käyttäkää tätä voimaa tukemaan uusia väliaikaisia hallituksia ja ottakaa osaa vapauden ja vaurauden palauttamiseen!

Äiti Maa lisää nyt pinta-alueidensa aktiivisuutta. Tulivuoret valmistautuvat purkautumaan eri puolilla maailmaanne. Myös maanjäristysaktiivisuus lisääntyy. Meidän monilla planeettanne "vaara-alueilla" tekemämme mittaukset osoittavat, että teidän on syytä valmistautua uuteen voimakkaiden maanjäristysten sarjaan. Pimeyden edustajat ovat käyttäneet monia eksoottisia teknologioita Äiti Maan ylemmän ilmakehän häiritsemiseen ja näillä toimenpiteillä on ollut hyvin vahingollinen vaikutus alempaan ilmakehään. Tämän toiminnan tavoitteena on ollut luoda olosuhteet, jotka edistäisivät sairauksien levittämistä koko planeettanne alueelle. Pimeyden voimien aiemmin harrastama raskasmetallien käyttö on aiheuttanut äärimmäisiä tilanteita, joiden vuoksi me olemme aika ajoin puuttuneet tähän toimintaan. Seuraava toimenpiteemme tulee olemaan se, että ajoitamme väliaikaisten hallitusten tekemät julkistukset sopivasti sellaisen operaation kanssa, joka tulee sulkemaan nämä lainvastaiset salaiset tukikohdat lopullisesti.

Pimeyden voimat aikovat saattaa Äiti Maan epävakaaseen tilaan ja käyttää tätä katastrofia keinona pysyä edelleen itse valta-asemassa. Meidän aghartalaiset veljemme ovat katselleet tätä järjettömyyttä tarkasti ja he ovat estäneet sen osittaisenkin onnistumisen. Salaliiton jäsenten keskuudessa vallitseva paniikki on nyt saanut heidät ryhtymään muihinkin yhtä älyttömiin tekoihin. Heidän kunnianhimoisin operaationsa on hyökkäys merenalaisia tai muita huomattavasti lähempänä maanpintaa kuin Agharta sijaitsevia Galaktisen Liiton tukikohtia vastaan. Salaliittolaiset hahmottelivat suunnitelman käyttää Ancharan Liittoa edustaneilta aiemmilta kumppaneiltaan saamaansa teknologiaa tunkeutuakseen meidän tukikohtiimme ja hyökätäkseen partioalustemme kimppuun. Nämä yritykset epäonnistuivat ja johtivat ainoastaan tilanteisiin, jotka osoittivat selkeästi sen, kuinka suuri kuilu meidän ja heidän teknologioiden välillä on. Nämä epäonnistumiset lisäsivät salaliittolaisten paniikkia ja osoittivat heille kiistattomasti sen, että heidät tullaan väistämättömästi syrjäyttämään vallasta.

Nämä toistuvat takaiskut ovat saaneet pimeyden edustajat epätoivon valtaan. Epätoivon lisääntyessä he kiertävät ympäri maailmaa etsien apua, mutta heidän pyyntöihinsä ei vastata ja heidän aiemmat liittolaisensa jättävät heidät oman onnensa nojaan. Tämä heidän aiempien liittolaistensa kylmäkiskoinen kohtelu on yksi osoitus siitä, että pimeyden edustajien vallasta syrjäyttämisen aika on nyt käsillä. Kun se tapahtuu, niin me olemme valmiina toimittamaan meidän maanpäällisille liittolaisillemme näiden pimeyden edustajien nopeaan ja lailliseen syytteeseenasettamiseen tarvittavat tiedot. Sitten te siirrytte nykyisestä sekamelskastanne vaurauden leimaamaan todellisuuteen, jossa te saatte käyttöönne monia hämmästyttäviä teknologioita. Käyttäkää niitä vastuullisesti ja taitavasti osoittaen kunnioitustanne Äiti Maata kohtaan ja auttaen muita ihmisiä ymmärtämään paremmin sen, kuinka te kaikki muututte täysin tietoisiksi Valon Olennoiksi.

Ensimmäinen yhteydenotto on nyt todella lähellä! Nyt tapahtuu monia asioita, jotka raivaavat tietä keskeisille julkistuksille. Kun pimeyden voimien valta hupenee, niin olkaa te valmiita toimimaan. Olkaa valmiita toimimaan julkistusten ja ensimmäisen yhteydenoton keskipisteenä. Aiemmin tässä viestissä me pyysimme teitä etsimään internetistä ja yhteisöistänne ratkaisuja Meksikonlahden öljykatastrofin aiheuttamien tuhojen korjaamiseen. Me annoimme teille vinkin, jonka avulla te voitte löytää olemassa olevan ratkaisun tähän ongelmaan. Käyttäkää tätä meidän asettamaamme haastetta keinona valmistautua toimimaan ensimmäisen yhteydenoton lähettiläinä. Liittykää yhteen muodostaen vapaamuotoisia ryhmiä ja pitäkää aivoriihiä ja perustakaa toimintaryhmiä pohtimaan ja etsimään ratkaisuja keskeisiin ongelmiinne. Ja kun olette ne löytäneet, niin muodostakaa verkostoja levittämään tämä tietous koko maailmaan!

Tänään me esittelimme teille uudenlaisen toimintamallin pohdittavaksenne. Me pyydämme, että te otatte meidät mukaan tähän harjoitustehtävään lisätäksenne luottamustanne ja itsevarmuuttanne ja ottaaksenne asioiden hoidon omiin käsiinne. Muuttakaamme yhdessä päivittäisten synkkien uutistenne sisältö täysin toisenlaiseksi. Antakaa asioiden todellisen tilan, totuuden ja luovien ratkaisujen lopultakin päästä julkisuuteen! Rakentakaamme yhdessä pysäyttämätön voima, jonka myötä ensimmäinen yhteydenotto toteutuu. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!