Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 08.07.2003 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/uf070803.htm , suomentanut Olli)

Maailmanne suuri muutosprosessi on ollut käynnissä jo yli 8000 vuoden ajan. Tämä muutos alkoi kiihtyä viimeksi kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana. Viiden viime vuoden aikana tämä operaatio on johtanut sarjaan sopimuksia ja lukuisten kriittisten liittoutumien muodostamiseen. Nämä liittoutumat on muodostettu aikaisemmin yhtenäisten Anunnakien maanpäällisten käskyläisten johtamien salaliittojen ulkopuolella. Kuten olemme aiemmissa viesteissämme selittäneet, nämä ryhmät ovat nyt voimakkaasti jakautuneet. On käynnistetty maanpäällisten yhteistyökumppaneidemme laatima suunnitelma, jonka avulla varmistetaan, että viimeisen jäljellä olevan vanhoja pahantahtoisia periaatteita noudattavan salaliiton suunnaton valta saadaan kukistettua. Tämä projekti on kestänyt meidän mielestämme aivan liian kauan. Kuitenkin keskeinen osa tätä suunitelmaa edellyttää kaikkien asianosaisten uudelleenkoulutusta. Teidän on tärkeää huomata, että meidän tärkein päämäärämme on edelleen ensimmäisen virallisen yhteyden ottaminen maan väestöön. Tähän liittyen olemme pyytäneet Ylösnousseita Mestareitanne saamaan tämän nykyisen suunnitelman valmiiksi niin pian kuin se vain on jumalallisesti mahdollista. Tästä syystä odotamme joidenkin ällistyttävien tapahtumien tapahtuvan melko pian.

Tämä tapahtumasarja on keskeinen osa tämänhetkistä suunnitelmaamme toteuttaa ensimmäinen yhteydenotto maan väestöön. Varaamme kuitenkin itsellemme oikeuden muuttaa tätä suunnitelmaamme. Olemme päättäneet muuttaa nykyistä todellisuuttanne ja niitä suuria rajoituksia, joita se asettaa teille joka päivä. Tähän käytettävät voimavarat kasvavat joka päivä ja pian ne otetaan käyttöön. Tämän tapahtuman jälkeen teidän ei tarvitse enää olla tilivelvollisia aikaisemmille johtajillenne. Se johdattaa teidät uuteen kultaiseen aikakauteen. Se muuttaa peruskäsityksiänne ja sallii siten uuden vapaamman maailman muodostumisen. Monien suurten muutosten joukkoon kuuluu myös meidän virallinen esittäytyminen, mikä on pakottanut meidät solmimaan sopimuksia maanpäällisten yhteistyökumppaneidemme kanssa ja odottamaan jumalallisesti oikeaa aikaa puuttua asioihinne suoraan ilman välikäsiä. Meidän näkökulmastamme katsoen te olette yhteiskunta, joka on saavuttanut tärkeän käännepisteen kehityksessään. Tämä käännepiste johtaa joko taantumiseen entistäkin suurempaan pimeyteen tai kulkemiseen eteenpäin ja omaksumaan täydellisen Valon. Teidän paikallinen hengellinen hierarkianne ja tämän galaksin taivaallinen hallinto ovat vakuuttaneet meille, että teidän jumalallinen suunnitelmanne on siirtyminen täydelliseen Valoon.

Tästä pääsemmekin siihen, mitä olemme tekemässä edistääksemme näiden asioiden tapahtumista. Olemme jo aiemmin antaneet teille lyhyen katsauksen galaktiseen kulttuuriimme. Tämä kulttuuri on samanlainen kuin tämänhetkinen kulttuuri Aghartassa, joka on muinaisen Lemurian kulttuurin todellinen jäänne. Sen nykyinen tehtävä on tarkkailla maanpäällistä yhteiskuntaa ja auttaa sen siirtymistä Valoon. Tämän toteuttamiseksi olemme lähettäneet maan päälle salaisia lähettiläitä ja yhdysmiehiä, joiden tehtävänä on välittää valituille henkilöille, vallanpitäjille ja järjestöille tietoa niistä jumalallisista viesteistä, joita Ylösnousseet Mestarit ovat antaneet Aghartalle. Näiden viestien vaikutusta on tehostanut äskettäinen Ylösnousseiden Mestareiden suora väliintulo. Ilmestyessään Ylösnousseet Mestarit tulevat tekemään kaikille selväksi sen, että uusi Valon maailma on syntymäisillään. Aghartan väki on menneisyydessä suojannut monia, jotka pakenivat maan pinnalta ja etsivät suojaa. Myös he haluavat vapauttaa maanpäälliset yhteiskunnat niitä tällä hetkellä piinaavista kärsimyksistä, mikä on saattanut heidät läheiseen yhteistyöhön meidän kanssamme.

Tämä yhteistyö on tehnyt meille mahdolliseksi perustaa lukuisia merenalaisia tukikohtia eri puolille maapalloa. Nämä tukikohdat muodostavat perustan maailmanlaajuiselle planeettanne salaisten ja julkisten johtajien jatkuvalle tarkkailulle. Maailmassanne on juuri nyt meneillään tämän viimeisen salaseuran ja sen vallan lakkauttamista haluavien tahojen välinen viimeinen yhteenotto. Meidän ja Aghartan tehtävänä on valvoa, että tämän viimeisen salaseuran valta lakkautetaan. Tätä varten olemme laatineet erilaisia suunnitelmia siitä miten tämä "loppupeli" toteutetaan. Ylösnousseet Mestarinne antoivat luvan niiden toteuttamiselle ja niiden vaatimien edellytysten luomiselle. Haluamme teidän tietävän, että se mikä on nyt alkanut ei kestä enää kauan. Valmistelut on tehty ja olemme valmiudessa toimimaan nopeasti saadessamme "lähtökäskyn". Silloin toteutamme sen minkä olemme jo nyt luoneet. Planeettanne salaisille hallitsijoille on lähetetty erityisiä viestejä, joissa selostetaan Ylösnousseiden Mestarien suunnitelma ja sen vaatima aikataulu.

Me toteutamme tämän operaation. Valon Galaktisella Liitolla on keinot, joiden avulla pystytään kumoamaan salaisten hallitustenne käyttämien teknologioiden vaikutukset. Salaiset hallituksenne ovat käyttäneet näitä teknologioita laajamittaiseen mielenhallintaan, sääolosuhteiden muunteluun ja jopa maanjäristysten aiheuttamiseen ja maan, ilman ja veden lämmittämiseen tai jäähdyttämiseen. Lisäksi näitä teknologioita on käytetty useiden sairauksien luomiseen ja monien planeettanne geneettisten koodien peukaloimiseen. Itse asiassa yhdessä vaiheessa näiden teknologioiden avulla luotiin planeettanne ympärille pimeä hermoverkko. Nyt me olemme saaneet sen lähes kokonaan toimimattomaksi. Ylösnousseet Mestarit halusivat aiemmin meidän puuttuvan asioihin mahdollisimman vähän, mutta nyt he ovat sallineet meidän toimia vapaammin. Jokaisen mahtivaltion hallitukset ovat puuhastelleet näiden teknologioiden parissa ja jotkut ovat jopa kouluttaneet henkilöitä matkustamaan toisille tähdille ja jopa matkustamaan ajassa.

Samalla kun verkko tämän viimeisen salaseuran ympärillä sulkeutuu, se on työskennellyt kuumeisesti saadakseen päätökseen monimutkaiset pimeät suunnitelmansa. Näihin suunnitelmiin kuuluu päättymätön sodankäynti kuvitteellista heidän itsensä aiemmin luomaa vihollista vastaan (niin sanottu "sota terrorismia vastaan"). Tämä on osa heidän tavoitettansa saada eliminoitua kaikki vastustus heidän tärkeintä suunnitelmaansa kohtaan, mikä on kaiken todella vapaan ja demokraattisen hallinnon lakkauttaminen. Kun he saisivat tämän vaiheen päätökseen, he aikoisivat käynnistää laajan operaation, joka takaisi heidän valtansa jatkumisen ikuisesti. Tämä tavoite on täysin päinvastainen kuin Valo. Taivas tulee lopettamaan tämän suunnitelman mukaisen perinpohjaisen pimeyden. Ylösnousseet Mestarit ovat sitoutuneet monivaiheiseen suunnitelmaan, joka tulee nujertamaan tämän viimeisen katalan salaseuran. Me olemme kuvanneet tämän suunnitelman vaiheet teille aikaisemmissa viesteissämme. Nyt olemme tulleet viimeisiin vaiheisiin ja toiminnan aika lähestyy!

Tämä toiminta edellyttää teiltä sitä, että suoritatte oman osuutenne ja pysytte koko sydämestänne omistautuneena ja herkeämättä keskittyneenä tulevaan voittoomme. Maailmanne on kokemassa valtavan mullistuksen. Tämä mullistus on alkanut jo vuonna 1776 Pohjois-Amerikan mantereella ja se on sen jälkeen levinnyt ympäri maapalloa. Koko tästä operaatiosta vastaava Ylösnoussut Mestari on Comte de Sainte Germaine. Amerikan siirtokuntien itsenäisyysjulistus oli hänen suunnittelemansa ja hän on valvonut demokratian kehittymistä Amerikassa. Nyt hän haluaa nähdä tämän kehityksen siirtyvän seuraavaan vaiheeseen, joka tulee olemaan tämän maailman vapauttaminen sorrosta, maailmanlaajuinen ihmisten itsenäisyyden tunnustaminen ja maailmanlaajuisen hyvinvoinnin ja yltäkylläisyyden luominen.

Valitettavasti on kuitenkin niin, että vaikka nämä tapahtumat ovat jo nyt käynnissä, niin teidän täytyy olla enimmäkseen pimennossa niiden aikataulusta ja itse prosessin kulusta. Tämä siksi, että prosessin onnistuminen saadaan varmistettua. On surullista, että maailmanne toimii salaisten suunnitelmien ja julkisuudelta piilossa tapahtuvien tekojen avulla. Kuitenkin kaiken aikaa tapahtuu toimintaa, joka valmistelee todellisuuttanne väistämättömään muutokseen. Me suosimme avoimempaa lähestymistapaa asioihin. Kuitenkin ne, jotka ovat työskennelleet pitkään tässä maailmassa, tiedottavat meitä sen toimintatavoista. He etenevät toimissaan ja tulevat onnistumaan. Huomioikaa, että tämä tapahtumasarja on ainutlaatuinen ja ainoastaan teidän maailmaanne liittyvä. Kun se on saatu päätökseen, se merkitsee nykyisen todellisuutenne päättymistä. Tulee uusi siirtymäkauden maailma, joka sallii meidän esittäytyä teille avoimesti ja ilmoittaa julkisesti jumalallinen tulevaisuutenne. Tämä hetki ei ole enää kaukana! Jumala siunatkoon teitä kaikkia!

Tänään olemme keskustelleet tapahtumista, jotka ovat pian edessä. Pyydämme teitä pysymään täysin valmistautuneina tulossa oleviin tapahtumiin. Maailmanne on muuttumassa ja parempaan suuntaan! Epätoivoisten viimeiset teot alkavat jo olla saatettu päätökseen. Nyt taivaan tahto alkaa toteutua! Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.