Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 8.11.2005 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn110805.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme kertomaan teille uusia asioita. Teidän maailmanne on parhaillaan todistamassa sitä, kuinka viimeinen salaliitto säntäilee ympäriinsä yrittäen epätoivoisesti oikaista uppoamassa olevan laivansa kurssia. Joka päivä me saamme lisävahvistusta sille tosiasialle, että näiden ylimielisten yksilöiden tekemät rikokset alkavat tulla julkisuuteen. Samalla, kun tämä prosessi etenee, meidän maanpäälliset liittolaisemme jatkavat toimiaan valmistellakseen teidän maailmaanne hämmästyttävää yltäkylläisyyttä varten. Meille on ollut sekä näkemyksellistä että viihdyttävää katsella sitä, kuinka vastuunalaiset tahot ovat koordinoineet näitä toimenpiteitä. Vain muutama kuukausi sitten salaiset kokoukset tämän pimeyttä edustavan salaliiton kanssa lopetettiin heidän omasta kehotuksestaan. Näytti siltä, että he uskoivat onnistuneensa tekemään meidän suunnitelmamme tyhjiksi. Nyt heidän hätäisten toimenpiteidensä mielettömyys on kostautunut ja tämä salaliitto miettii levottomana ja huolestuneena sitä, kuinka pitkään he voivat vielä pysyä vallassa. Monet asioiden paljastamista tällä hetkellä viivyttävät asiat ovat aiemmin kaikkein vaikutusvaltaisimman tahon yrityksiä lieventää valtansa menetyksen aiheuttamaa kirpaisua. Nämä epäviralliset keskustelut ovat jatkuneet viime viikkojen ajan ja aiheuttaneet tilapäistä viivästystä lukuisten vaurausohjelmien varojen jakamiseen. Nyt nämä viivästykset ovat lähes kokonaan ohi.

Teidän hetkenne on lopultakin koittanut! Kun kello tikittää tämän salaliiton lopun lähestyessä, meidän maanpäälliset liittolaisemme valmistautuvat ottamaan USA:n hallinnon tilapäisesti vastuullensa. Tällä hetkellä USA:n Perustuslaki on pahoin turmeltunut ja vaatii radikaalia uudistamista, mikä onkin pian tapahtuva. Suurin osa oikeuslaitoksestakin on turmeltunut yhtä pahoin kuin hallintokin. Tämän salaliiton aikaansaannokset ovat vaikuttaneet USA:n tilanteeseen laajasti. Ne ovat luoneet sellaisen sisä- ja ulkopolitiikan, joka on tärvellyt tämän valtion kerran niin kadehdittavan maineen läpikotaisin. Nykytilanteen sijaan tullaan muodostamaan uusi hallinto, joka on omistautunut USA:n hallinnon uudistamisen mahdollistavien toimintatapojen luomiseen ja palauttamaan USA:n jälleen mitä ylevimmälle tähystyspaikalleen. Lyhyen vallassaolonsa aikana tämän väliaikaisen hallituksen täytyy antaa oikeanlainen esimerkki. Te voitte odottaa meidän antavan jonkin verran apua, mutta tämä tehtävä on määrätty suoraan teidän vastuullenne. Amerikan lahja kirjattiin aikanaan Vapausjulistukseen ja toistettiin perustuslain kymmenessä ensimmäisessä lisäyksessä, jotka tunnetaan myös nimellä Amerikan Oikeusjulistus.

Tämänhetkinen eri puolilla maailmaa satunnaisesti esiintyvä väkivalta, tarpeettomat sodat ja tarpeeton vastakkainasettelu on saanut valtavat mittasuhteet. Nämä ilmiöt ovat enteitä siitä, että teidän maailmaanne tähän saakka hallinnut valtarakenne on menettämässä otteensa teistä. Näitä masentavia ilmiöitä esiintyy ennätyksellisen paljon, koska planeettanne perinteinen valtarakenne ei pysty enää kontrolloimaan teitä. Tarkkailkaa ympärillänne lisääntyviä rauhaa ja uuden todellisuuden luomista vaativia mielenosoituksia. Nämä maltilliset tapahtumat saavat tuskin julkisuutta sanomalehdissä tai paikallisissa ja valtakunnallisissa uutislähetyksissä. Miksi? Siksi, koska ne tuovat niin monen vallanpitäjän mieleen 1960- ja 1980-lukujen loppujen ajat, jolloin vallanpitäjien toiminta sai vakavan haasteen. Nyt on tulossa uusi kansannousu. Tällä kertaa joukkoa johtavat monet yksilöt ja ryhmät, jotka itse asiassa olivat aiemmin osa tätä eristäytynyttä valtajärjestelmää. Tällä hetkellä julkisuudelta piilossa tapahtuvat asiat antavat aihetta olettaa, että nämä ponnistelut ovat pian tulossa julkisuuteen. Teillä on eturivin paikka katsella ja osallistua tähän "hiljaiseen vallankumoukseen" samalla, kun tehdään historiaa. Pian muurit tullaan murtamaan ja uusi hämmästyttävä maailma paljastamaan teille kokonaisuudessaan.

Ensimmäinen yhteydenotto on monimutkainen operaatio, josta teidän maailmanne olosuhteet ja kamppailut tekevät vieläkin hankalamman. Tavallisesti me vain otamme yhteyttä paikalliseen Hengelliseen Hierarkiaan ja meidän kyseisen planetaarisen järjestelmän hallinnoinnin kunniatehtävään valitsemiimme tahoihin. Harvoin, jos koskaan, me lähetämme laivastojamme ja nimitettyjä edustajiamme keskelle teidän planeettanne nykytilan kaltaista alkukantaista sekasotkua. Kuitenkin Taivaan pyynnöstä me olemme tulleet tänne ja lisänneet asteettain osallistumistamme teidän asioihinne. Nyt vuosikymmenen ajan kestäneen huomattavan kärsivällisyytemme jälkeen tämä poikkeuksellinen toimintamalli on alkamassa tuottaa tulosta. Lukuisat sopimukset, uudistetut toimintamallit ja huolellisesti tehdyt päätökset ovat auttaneet ensimmäisen yhteydenoton ryhmää ymmärtämään sitä, miten teidän häiriintyneet käsityksenne toimivat. Tämän toiminnan tuloksena me avustimme teitä muodostamaan sellaisia liittoutumia, jotka voivat saada muutosta aikaan. Näiden yksilöiden ja ryhmien tekemä työ on saanut aikaan sen, mitä te nyt näette tapahtuvan. Äskettäiset syytteeseenpanot ovat vain alkua muille samanaikaisille tapahtumille. Tämän pimeyttä edustavan salaliiton syrjäyttämiseen tähtäävät oikeudelliset toimenpiteet ovat vasta alkaneet.

Myös monet USA:n hallinnon korkea-arvoiset virkamiehet tekevät salassa monia asioita. Kokonaisen valtion hallinnon vallasta syrjäyttämisen toteuttaminen rakentuu valtavan koordinoidun ponnistuksen varaan. Vaikutusvaltaisten virkamiesten ja myötätuntoisten tuomareiden vuosikymmeniä kestänyt avustus on valmistellut edellytyksiä sille, mitä nyt on tapahtumassa. USA:n hallitus ei ole yhtenäinen, vaan monet uskaltavat päivittäin salaisesti uhmata niitä toimenpiteitä, joiden on tarkoitus rajoittaa teidän vapauttanne ja ansioitanne lainvastaisella tavalla. Nämä rohkeat yksilöt muodostavat vain pienen osan siitä joukosta, joka työskentelee vapauttaakseen Amerikan kahleista. Ylösnousseet Mestarit ovat rohkaisseet monia varakkaita ja vaikutusvaltaisia ihmisiä seuraamaan tätä samaa polkua. Seitsemän viimeksi kuluneen vuoden aikana tämä toiminta on luonut verkoston, joka on suuresti avustanut meidän omia ponnistelujamme. Nämä verkostot ovat vain alkua tulevassa muutoksessa. Toiset aiemmin armeijan kanssa tekemisessä olleet tahot ovat samalla tavoin tarjoamassa apuaan.

Tämä monitahoinen ponnistus on levinnyt koko maailmaan. Monet entiset ja nykyiset rahoitus- ja valuuttaorganisaatioiden keskeisissä viroissa työskentelevät virkamiehet ovat auttaneet luomaan uusia toimintatapoja, jotka tullaan julkistamaan, kun tämä ilkeä salaliitto on syrjäytetty vallasta. Nämä uudet toimintamallit ovat vaikuttaneet myös kansainvälisiin oikeuslaitoksiin ja uuden Nürnbergin oikeudenkäynnin tapaisen prosessin mahdollistavat keinot ja menettelyt ovat nyt valmiina. Niiden, jotka uskalsivat jarruttaa tapahtumien luonnollista etenemistä vuoden 2000 lopulta lähtien, täytyy saada rangaistus teoistaan. Maailmanlaajuinen yhteisö ymmärtää tapahtuneiden asioiden vakavuuden ja monet ovat astuneet esiin ja liittyneet meihin. Tämä menossa oleva vapauden marssi on laajentunut valtavasti kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana. Ne tapahtumat, jotka ovat nyt alkamassa toteutua USA:ssa ovat vain alku paljon laajemmassa ponnistuksessa. Tähän ponnistukseen kuuluu maailmanlaajuisen yltäkylläisyyden, vapauden ja yksilöllisen itsenäisyyden tuominen kaikille ihmisille.

Ensimmäinen yhteydenotto on antanut meille paljon tietoa niistä ihmisistä, jotka ovat omistautuneet Valon toimintaperiaatteille. Me olemme nähneet, kuinka urheasti he ovat kohdanneet pimeyttä edustavat tahot ja pysyneet uskollisina vakavista uhkista huolimatta. Me osoitamme kiitoksemme näille yksilöille ja tiedämme, että heidän ponnistelunsa tullaan pian palkitsemaan. Tärkein näistä ponnisteluista liittyy vaurausohjelmiin. Itse asiassa nämä suuret rahavarat ovat teidän uuden todellisuutenne toteutumisen avainasia. Pimeyden voimat tietävät tämän ja yrittävät epätoivoisesti laatia strategioita saada tämä prosessi kaaoksen valtaan. Tämä on viivästyttänyt näiden rahavarojen maksua jo vuosia. Nyt on käytössä keinot, joiden avulla tämä tehtävä saadaan päätökseen. Tämän suorittamista varten vaadittavien erikoisjärjestelyjen toteutus on nyt viimeisessä vaiheessaan ja me odotamme joidenkin teistä saavan pian mitä ihanimman ja tervetulleimman yllätyksen!

Äiti Maa valmistelee itseään kiireisesti uutta olomuotoaan varten. Tulossa olevat suuret muutokset ovat vasta alkamassa ilmentyä. Kun Maapallo siirtyy asemiinsa, tulee tapahtumaan monia suuria maanjäristyksiä ja muita mullistuksia. Muistakaa, että Himalajan vuoristo tulee palaamaan siihen tilaan, jossa se oli ennen Lemurian mereen vajoamista. Aasian suuret keskustasangot tulevat yhdistymään luonnollisesti pohjoisen Intian laajoihin savanneihin. Monet Tyynen valtameren saaret tulevat sulautumaan uudelleensyntyneeseen Lemurian mantereeseen. Atlantis tulee nousemaan esiin ja Amerikan Kordillieerit tulevat samoin muuntumaan. Tämä uudenlainen planeetta tulee muotoutumaan lyhyissä jaksoissa, joiden ankaruus tulee lisääntymään sitä mukaa kuin aika kuluu. Juuri tästä syystä teidän tulee tulevassa työssänne kiinnittää huomiota herkän planeettanne tilanteeseen. Yhdessä te voitte luoda mitä kauneimman ja kukoistavimman ympäristön Äiti Maan koko elämän monimuotoisuudelle!

Tänään tarkastelimme sitä, mitä teidän maailmassanne tapahtuu. Me pyydämme teitä pysymään kärsivällisinä ja ymmärtämään syvällä sydämissänne, että uusi todellisuus on lähes käsillä. Samoin ensimmäinen yhteydenotto on hyvin lähellä. Teidän tuntemanne maailmanjärjestys on päättymässä. Uusi loistokas todellisuus on valmiina ilmestymään teidän eteenne sen tilalle. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!