Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 8.12.2009 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn120809.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme tänään luoksenne antamaan tilannekatsauksen. Muutosprosessi etenee! Me työskentelemme nyt kaikin voimin saattaaksemme nykyisen todellisuutenne päätökseen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi me olemme ohjeistaneet yhteyshenkilöryhmiämme keskittymään siihen vaihtoehtoiseen suunnitelmaan, jossa lukuisat maailmanne keskeiset hallitukset tunnustaisivat meidän olemassaolomme. Olemme huomanneet, että viimeisen pimeyttä edustavan salaliiton vastarinta voimistuu, vaikka me olemme käynnistäneet ne toimenpiteet, jotka tulevat lopulta johtamaan sen kukistumiseen. Tämä itsepintaisuus ilmenee monina erilaisina viivytystaktiikoina, jotka ovat hieman hidastaneet meidän Maanpäällisten liittolaistemme toimien edistymisvauhtia ja muuttaneet kulissien takana käytävän "nokkapokan" varsinaiseksi kylmän sodan tilanteeksi. Näiden tapahtumien johdosta me olemme alkaneet harkita vakavasti vaihtoehtoisia toimintamalleja, joiden myötä me voisimme tukea Maanpäällisiä liittolaisiamme aiempaa avoimemmin. Me olemme ohjeistaneet uusia yhteyshenkilöryhmiämme antamaan Maanpäällisille liittolaisillemme uusia ohjeita näiden mahdollisten uusien toimintasuunnitelmien varalle. Me emme halua puuttua asioihin suoraan ennen kuin meidän olemassaolomme vahvistavat kokoukset on pidetty ja pimeyden suunnitelmien toteuttamisen tärkein työkalu (eli tämänhetkinen USA:n hallinto) on laillisella tavalla syrjäytetty vallasta.

Tilanne tulee kehittymään vielä huonompaan suuntaan ennen kuin se alkaa muuttua parempaan suuntaan. Me ymmärrämme tämän vaikutukset ja pyydämme Maanpäällisiä liittolaisiamme saattamaan päätökseen kaiken sen, minkä he ovat nyt saavuttamaisillaan. Muutoksen toteuttamisesta on nopeassa tahdissa tulossa meille välttämättömyys ja Taivas tekee kaiken sen, mitä jumalallinen suunnitelma on valtuuttanut Taivaan tekemään. Keskeinen tekijä tässä operaatiossa on se, että yhteydenotto ei saa olla pelottava tai näyttää millään tavalla täysin ristiriitaiselta oman valtionne hallituksen päämäärien kanssa. Kuitenkin tärkein asia tässä on varmistaa se, että teidän paluunne täyden tietoisuuden tilaan tapahtuu suunnitelmien mukaisesti. Pimeyttä edustavan salaliiton jäsenet ymmärtävät sen, kuinka olemattomat mahdollisuudet heillä on onnistua, mutta silti he pelkäävät vieläkin enemmän sitä, että mitä heille tulee tapahtumaan sitten, kun he luovuttavat Valon voimien edessä. Heidän pelkonsa kohdistuu kuitenkin aivan väärään asiaan! Heidän aiemmilla teoillaan on kyllä seurauksensa, mutta me emme tule toimimaan pyöveleinä! Edessä olevat muutokset eivät tarkoita sitä, että pimeyden voimat tulisivat kokemaan itse viljelemänsä kaltaisia raakoja rangaistuksia, vaan asiat tullaan ratkaisemaan käyttämällä suopeaa jumalallista armoa.

Tässä prosessissa on ennemminkin kyse yhteiskuntaan sopeuttamisesta, jonka myötä nämä aiemmin pimeyden periaatteita noudattaneet yksilöt voivat oivaltaa uusia asioita itsestään ja kaiken elollisen välisestä pyhästä yhteydestä. Tässä ovat apuna aghartalaiset, jotka toimivat pyhässä yhteydessä Taivaan kanssa. Taivaan toimissa ei ole kyse kärsimyksestä ja kivusta, vaan Rakkaudesta ja jumalallisesta armosta. Me olemme täällä toimiaksemme teidän opastajinanne ja opettajinanne. Meidän tehtävämme ei ole toteuttaa väkivaltaista hyökkäystä teidän todellisuuttanne kohtaan, kuten pimeyden voimat ovat kovasti yrittäneet saada teidät uskomaan. Se ajatus, että "ulkoavaruudesta" hyökkäisi yhtäkkiä joku hirviöjoukko teidän kimppuunne, on pitkään ollut keskeinen teema tieteisviihteessänne ja sitä on iskostettu teihin jo yli kuuden vuosikymmenen ajan. Tämän toiminnan luoma pelko on nyt juurtunut teihin ja niinpä te kysyttekin meiltä, että kuinka te voitte olla varmoja meidän todellisista päämääristämme? Kuten aina, niin vastaus tähänkin kysymykseen löytyy teidän omasta sisäisestä sydämenne tietoudesta. Käyttäkää intuitiivista päättelykykyänne apuna totuutta etsiessänne, sillä se on teidän yhteytenne Jumalallisuuteen. Pimeyden voimat näkevät tämän hetken viimeisenä mahdollisuutenaan säilyä hengissä ja niinpä he tekevät nyt kaikkensa hidastaakseen meidän toimintaamme. Mutta, kuten tiedätte, niin pimeyttä edustavan salaliiton kohtalona on epäonnistua tavoitteissaan.

Tämänhetkisessä tilanteessa on mahdollista se, että pimeyden voimat voivat hidastaa asioiden edistymistä jonkin verran. Tästä syystä me olemme nyt alkaneet työskennellä sen vaihtoehdon eteen, että saisimme yhden tai useamman maailmanne keskeisen valtion hallituksen julkistamaan meidän läsnäolomme virallisesti ja pyytämään meidät vierailulle luokseen. Tällä tavoin ensimmäinen yhteydenotto voitaisiin toteuttaa huomattavasti aiemmin kaavailtua rajoitetumpana, mutta kuitenkin sen avulla voitaisiin varmistaa se, että teille tarkoitettu vauraus voidaan jaella turvallisesti ja myös voidaan tehdä vaadittavat maailmanlaajuiset keskeisten asioiden ja totuuksien julkistukset. Me toistamme teille jälleen kerran sen, että ensimmäinen yhteydenotto tulee muuttamaan kaiken. Se tulee muuttamaan teidän todellisuutenne ja voi toimia suurena herätyksenä monille ihmisille. Tämän vaatimuksen edellyttävät teidän Ylösnousseet Mestarinne. Heidän ilmestymisensä tulee johtamaan maailmanlaajuiseen rauhaan ja yhteistyöhön ja se tulee toimimaan katalyyttinä niille laaja-alaisille keskusteluille, joiden myötä te voitte perehtyä moniin asioihin, jotka teidän uskontonne ovat joko tuhonneet tai jättäneet huomiotta. Näitä asioita tullaan käymään läpi perusteellisesti sitten, kun rajoitettu ensimmäinen yhteydenotto on toteutunut.

Kun tämä "esittelyvaihe" on käynnissä, niin me olemme aikoneet ottaa mukaan muutkin laskeutumisiin osallistuvat tahot. Tämän toimenpiteen myötä syrjäytetään pimeyden voimat ja teille luvattu vauraus voi toteutua. Sen jälkeen voidaan edetä näissä viesteissämme aiemmin kertomamme pääsuunnitelman mukaisesti. Teitä kiinnostaa tietenkin näiden tapahtumien tarkat päivämäärät, mutta tyhmiähän me olisimme, jos julkistaisimme ne, sillä me haluamme pitää pimeyden voimat hermostuneina. Meillä on nyt useita rautoja tulessa ja eri tapahtumien todennäköisyys riippuu tekijöistä, jotka vaihtelevat päivittäin tai jopa tunneittain. Me voimme sanoa teille kuitenkin sen, että me emme aio antaa teidän kärsimystenne kasvaa niin suuriksi kuin miltä ne näyttävät nyt pimeyden voimien suunnitelmien myötä kasvavan. Meidän toimintaamme ohjaavat jumalalliset käskyt ja me teemme sen, mitä Taivas määrää meidän tekevän. Tämä tilanne on nyt johtanut juuri tuohon aiemmin mainitsemaamme tilanteen uudelleen arviointiin. Tapahtuipa mitä tahansa, niin voitto on nyt hyvin lähellä.

On tärkeää toistaa se, että me työskentelemme yhdessä Jumalallisuuden kanssa saavuttaaksemme päämäärämme menestyksellisesti. Ensimmäisen yhteydenoton hetkellä teidän maailmanne alkaa muuttua vääjäämättömästi ja ehdottomasti parempaan suuntaan. Kaikki tämän tavoitteen eteen työskentelevät tietävät tämän. Kuitenkaan me emme voi vain syöksyä planeettanne pinnalle ilman jonkinlaista tehokasta ennakkoilmoitusta. Teidän tiedotusvälineenne ja viihdeteollisuutenne on äskettäin loihtinut esiin joitakin pelottavia "entäs jos"-skenaarioita, jotka vaativat lisäselvityksiä. Tämä on toinen syy siihen, että me olemme siirtyneet edistämään edellä mainitsemaamme varasuunnitelmaa. On olemassa vielä muitakin vaihtoehtoja saada ensimmäinen yhteydenotto toteutettua ja me tutkimme nyt myös niiden järkevyyttä. Meillä on pyhä velvollisuus saada toteutettua sellainen ensimmäinen yhteydenotto, joka täyttää Taivaan meille asettamat tavoitteet, eivätkä pimeyden voimien päättymättömät juonittelut saa meitä luopumaan tästä tehtävästämme.

Me käytämme päättäväisesti hyödyksemme kaikki mahdolliset keinot ensimmäisen yhteydenoton toteuttamiseksi ja tutkimme nyt kaikkia niitäkin mahdollisuuksia, jotka olemme aiemmin jättäneet pois laskuista. Me olemme täällä läsnä teidän perheenjäseninänne, jotka ovat valmiina nopeuttamaan sitä pyhää vuorovaikutusta, joka tulee antamaan teille keinot, joiden avulla te voitte palata jälleen täyden tietoisuuden tilaan. Teidän Ylösnousseet Mestarinne luovat jo nyt sellaisia energioita, jotka sallivat meidän muuttaa nykytilannetta helposti ja nopeasti. Taivaalla on suunnitelma, jumalallinen suunnitelma. Se ei ole pelastussuunnitelma, vaan keino saada aikaan tarvittava muutos sitä varten, että te voitte palata täyden tietoisuuden tilaan. Me yhdessä aghartalaisten kanssa olemme laatineet keinon, jonka avulla kaikki kertomamme asiat voivat toteutua. Siksipä tulevana aikana energiat tullaan asettamaan nopeasti kohdalleen ja sitä kautta ensimmäisen yhteydenoton edellytyksenä oleva alkusoitto tulee toteutumaan.

Maailmassanne on meidän Maanpäällisiin liittolaisiimme kuuluvia tahoja, joilla on valtaa, jonka he ovat saaneet kauan sitten muutamilta (teille) vähemmän tutuilta Ylösnousseilta Mestareiltanne. Näillä tahoilla on valtaa, jota teidän maailmassanne ei ole käytetty sen jälkeen, kun pyhä Lemuria vajosi aaltojen alle. Nyt on saapumassa aika, jolloin nämä energiat aktivoidaan uudelleen, jotta tämän meneillään olevan muutoksen ajan valtavat energiamäärät saadaan kierrätettyä asianmukaiseen lopputulokseen. Tällä energialla on monia ominaisuuksia, jotka ilmenevät saadessaan jumalallisen käskyn. Tämän tapahtuessa nämä energiat voivat virrata Maapallon ytimestä sen pinnalle aghartalaisten suorittamien rituaalien avustuksella. Oikealla tavalla käytettynä tämä energia voi muuttaa kaiken! Olkaapa siis valmiina.

Tänään jatkoimme Äiti Maan muutoksista kertomista ja keskityimme tarkastelemaan eri vaihtoehtoja. Kohta alkaa tapahtua! Ensimmäinen yhteydenotto on meille pyhä asia emmekä me suhtaudu siihen kevyesti. Kun vaadittavat edellytykset ovat valmiina ja olemme saaneet aloitusluvan, niin ensimmäinen yhteydenotto tulee tapahtumaan nopeasti ja kivuttomasti. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!