Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 9.1.2007 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn010907.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme jälleen kertomaan teille rohkaisevia asioita. Maailmanne muuttamisen operaatio etenee kiihtyvää vauhtia. Tämän salaisen prosessin viimeisiin vaiheisiin sisältyy sarja tärkeitä neuvotteluja, jotka tulevat tuomaan mukanaan jo pitkään viivästyneen ratkaisun nykyiselle olemassaolonsa viimeisiä hetkiä elävälle todellisuudellenne. Näiden viimeisten vaiheiden neuvottelujen on tarkoitus johtaa maailmanlaajuisen vaurauden jakoon ja vahvistaa maailmanlaajuinen velkojen anteeksianto ja hallinnolliset muutokset Amerikassa, Euroopassa, Afrikassa, Australiassa ja Aasiassa. Lopputuloksena tulee olemaan uusi maailma, joka on sitoutunut toteuttamaan maailmanrauhan, yleisen yltäkylläisyyden ja maailmanlaajuisen yhteistoiminnan. Tässä uudessa ympäristössä voidaan käynnistää laajamittaiset projektit, joiden avulla kukistetaan tämän hetkiset vaarat kuten ilmaston lämpeneminen, saastuminen ja vakavat sairaudet. Lisäksi alan asiantuntijat voivat jakaa tietoa meneillään olevasta tietoisuushyppäyksestä ja selittää sen olemuksen perusteellisesti. Tämä planeettanne henkisen tilan selkeyttäminen yhdessä monien rauhankokousten kanssa on keskeisessä osassa, kun maailmanne lukuisat konfliktitilanteet ratkaistaan.

Tämä uusi maailma on muotoutumassa nopeassa tahdissa. Suurin osa tämän uuden todellisuuden luomiseen liittyvistä neuvotteluista ja syvällisistä logistisista keskusteluista on jo käyty. Uudessa todellisuudessa Amerikan mantereen valtiot ovat tasaveroisessa asemassa Euroopan valtioiden ja Aasian johtavien valtioiden kanssa. Nämä valtiot tulevat hallinnoimaan todelliseen arvoon perustuvia valuuttoja, jotka tulevat olemaan maailmanlaajuisen hyödykkeiden ja palveluiden vaihdon välineitä. Muut valtiot tulevat toimimaan näiden avainvaltioiden alaisuudessa. Lisäksi Aasian, Afrikan, Euroopan, Amerikan ja Tyynenmeren alueen tärkeimmät alueelliset yhteenliittymät tullaan kytkemään aiempaa tiiviimmin Yhdistyneisiin Kansakuntiin. Lopputuloksena on monikerroksinen järjestelmä, jonka on tarkoitus pönkittää yhteistyötä, rauhaa ja kulttuurillista vuorovaikutusta. Jokaisen valtion velvollisuutena on tarjota kansalaisilleen yltäkylläisyys, ruokaa, asunto, vaatteet, terveydenhuolto ja elinvoimainen saasteeton elinympäristö. Mutta ennen kaikkea jokaisen valtion tulee sitoutua yksilöllisen vapauden ja itsemääräämisoikeuden toteuttamiseen jokaiselle kansalaiselleen. Vastavuoroisesti jokaisen kansalaisen velvollisuutena on hankkia näihin oikeuksiin liittyvää tietoa ja valvoa koko elämänsä ajan näiden Luojan antamien oikeuksien toteutumista.

Yhdistyneet Kansakunnat ja lukuisat keskeiset maailman rahoituksellisten toimintojen parissa työskentelevät järjestöt tullaan uudistamaan, jotta ne voivat toteuttaa uusia tehtäviä. YK:lle tullaan antamaan tarvittavat keinot muuttaa tämä maailma todelliseksi kansakuntien rauhanomaiseksi yhteisöksi. Avainasemassa tässä yhteydessä ovat turvallisuusneuvosto, sihteeristö ja monet muut toimistot. YK:sta tulee muutoksen esimerkki ja valvoja, mikä edellyttää suurta uudistusta. Me emme voi vielä kertoa tarkemmin tämän uudistuksen yksityiskohdista, sillä tämä uudistus tullaan julkistamaan vasta sen jälkeen, kun maailmanlaajuiset hallinnolliset muutokset on toteutettu. Kuitenkin me voimme jo nyt kertoa sen, että YK:sta tullaan poistamaan paljon sellaista henkilökuntaa, joka on vaikeuttanut sen toimintaa. Lisäksi YK tulee tehostamaan toimintaansa. Tämä uusi maailma tulee olemaan hyvin erilainen kuin se maailma, jonka te olette oppineet tuntemaan ja sen toiminta ja jopa olemuskin tulee aluksi tuntumaan teistä oudolta. Kuitenkin tämä ennenkuulumaton kansainvälinen kohteliaisuus tulee tuottamaan ne menettelytavat, jotka vaalivat maailmanlaajuista rauhaa ja yltäkylläisyyttä.

Toinen keskeinen asia on elinvoimainen ympäristö ja Äiti Maan monien ekosysteemien suojeleminen ja elvyttäminen. Koska nämä projektit ovat maailmanlaajuisia, uusi kansallisvaltioiden järjestelmä on niiden toteuttamisen kannalta elintärkeä. Kiina ja Intia saastuttavat yhtä paljon kuin USA:kin. Viralliset maailmanlaajuiset menettelytavat täytyy ottaa käyttöön nopeasti ja monet pitkään salassa pidetyt vapaaenergiateknologiat täytyy laittaa massatuotantoon ja ottaa nopeasti käyttöön. Näiden yksinkertaisten toimenpiteiden avulla voidaan vesistöt puhdistaa saasteista ja palauttaa elämä planeetan karuille alueille. Näiden salassa pidettyjen teknologioiden avulla voidaan myös tervehdyttää valtameret ja lievittää ilmaston lämpenemisen muodostaman kehittymässä olevan katastrofin vaikutuksia. Tällä tavoin te voitte lopultakin osoittaa kunnioitustanne ja rakkauttanne Äiti Maata - teidän kaunista ja herkkää elollista olentoa ja kotianne - kohtaan.

Äiti Maa on parhaillaan hitaan muutoksen tilassa. Hän tietää, että hänen täytyy pidätellä niitä muutoksia, joiden toteuttamisen hän haluaisi aloittaa. Kolmannen maailman kasvava teollisuus ja USA:n epäonnistuminen energiateollisuuden ja liikenteen parissa toimivien suurimpien saastuttajiensa kurissa pitämisessä muodostavat vakavan uhkan Äiti Maan ekosysteemeille. Tämä on lisänä maaperän ja ilmakehän lisääntyvälle saastumiselle. Myös valtamerissä eläviä eliölajeja on alkanut kuolla sukupuuttoon, mikä on ennakkovaroitus siitä mahdollisuudesta, että tämä maapallon alkuperäinen elämän lähde voi muuttua hedelmättömäksi. Tämän asian korjaamiseksi tarvitaan kiireellisesti erittäin ankaria maailmanlaajuisia toimenpiteitä, sillä valtamerien eliöstö on välttämätön tekijä kuivan maan eliöstön selviytymiselle. Itse asiassa kaikki ekosysteemit ovat sidoksissa toisiinsa ja yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden, joka ylläpitää Äiti Maata ja antaa hänelle kehittymisen edellytykset.

Äiti Maa kehittää lukuisia elinympäristöjään luomalla uutta elämää, uusia eliölajeja ja uutta energiaa jaksojen rytmien mukaan. Äiti Maa on elollinen olento, joka työskentelee väsymättömästi pitääkseen asukkaidensa elinympäristön elinkelpoisena. Jokainen Äiti Maan ekosysteemi tukee toistaan ja teidän tehtävänne on valvoa ja edesauttaa näitä yhteyksiä. Valitettavasti te olette ajattelemattomasti saastuttaneet suuren osan Äiti Maan maaperästä, vesistöistä ja ilmakehästä. Nyt teidän kehittyvä viisautenne ja kasvava tietoisuutenne ovat kuitenkin havahduttamassa teidät tähän tilanteeseen ja antavat teille keinot korjata aiemmin tekemänne vahinko. Seuraava vaihe on ottaa käyttöön meidän maanpäällisten liittolaistemme määrittelemät toimintatavat heti, kun salaliiton tukemat hallitukset on syrjäytetty vallasta.

Tämä ensimmäisen yhteydenoton prosessi on luonnollinen vastaus niihin muutoksiin, joita te olette planeetallanne toteuttamassa. Näissä viesteissä kertomamme asiat ovat joko jo toteutuneet tai ainakin hyvin lähellä toteutumistaan. Tämän tuloksena me voimme nyt sovittaa omat tehtävämme teidän suunnitelmiinne ja auttaa teitä laajentamaan toimintaanne. Me näemme itsemme tässä muutoksen ajassa ennemminkin teidän kumppaneinanne kuin opettajinanne. Me haluamme kulkea teidän rinnallanne, kun te havahdutte jumalallisiin kykyihinne. Me toivomme, että te otatte vastaan tämän mahtavan perinnön ja toteutatte sen täysin. Lisäksi teidän kotiplaneettanne on mitä ainutlaatuisin sielu ja meille on uskottu kunnia auttaa teitä valmistelemaan hänet seuraavaa tietoisuushyppäystään varten. Ja niin me saavumme tuoden mukanamme keinot saattaa tämä harharetkenne päätökseen ja lähteä kulkemaan teidän kanssanne uutta riemun täyttämää polkua pitkin, joka tulee johdattamaan teidät aivan Luomakunnan ytimeen!

Omasta maapallon ulkopuolisesta perspektiivistämme asioita tarkkaillen me katselemme odottavasti maailmanne suurta muutosta ennakoivan kehityksen edistymistä. Jokainen kuluva päivä tuo tämän muutoksen toteutumista lähemmäs. Kukin teistä edistyy hyvin kohti täyden tietoisuuden tilaa. Hyviä vaikkakin huomaamattomia esimerkkejä tästä ovat meidän maanpäällisten liittolaistemme ponnistelut omien tavoitteidensa toteutumisen eteen. Samalla viimeisen pimeyttä edustavan salaliittonne myöntymättömyys jatkuu ennallaan. Ja samalla kun me katselemme tämän viimeisen ottelun edistymistä, on selvää, että Jumalallisuuden tehtävä on opettaa ja opastaa lapsiaan ja antaa heille keinot kerätä viisautta. Me pohdimme teidän maailmassanne käynnissä olevaa suurta kamppailua ja riemuitsemme nyt jo varmistuneesta suunnanmuutoksesta, joka tulee tuomaan maapallon ihmiskunnalle niin suopean voiton! Pimeyttä edustavan salaliiton ote planeettanne kohtalosta on kirpoamassa ja se on siirtymässä teille, rakkaat Ystävämme, yhtä varmasti ja nopeasti kuin aamun sarastus seuraa yötä.

Tänään käsittelimme teidän maailmanne päivittäisiä tapahtumia aiempaa yksityiskohtaisemmin. Me pyydämme teitä olemaan edelleen keskittyneitä ja vakuuttuneita tietäen, että teidän voittonne on väistämätön ja se tulee toteutumaan pian. Teidän jokaisen kannattaa valmistautua perusteellisesti tulossa olevaan yltäkylläisyyteenne ja meidän saapumiseemme teidän keskuuteenne. Muistakaa, että Yhdessä me olemme todellakin Voitokkaita! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!