Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 9.3.2004 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn030904.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Sydämet! Saavumme kertomaan teille uusista asioista! Äiti-Maa etenee valmisteluissaan pukea ylleen uudenlainen pinta. Samalla maanpäälliset liittolaisemme ovat viimeistelemässä sopimuksiaan pitkään odotettua 'yllätysjuhlaa' varten. Tämä juhla tulee lopettamaan tällä hetkellä viimeisen pimeän salaliittonne kontrolloimien hallitsijoiden vallan. Tämä ponnistus tulee olemaan sotilaallisen ja siviilisektorin yhteinen operaatio. Me tulemme valvomaan, että kaikki sujuu menestyksekkäästi. Tätä varten olemme sijoittaneet yhteyshenkilö- ja diplomaattijoukkomme sellaiseen asemaan, jossa he voivat koordinoida näitä lukuisia toimenpiteitä. Olemme välittäneet tarvittavat toimintakoodit tärkeille sotilashenkilöille ja asettaneet joukon galaktisten puolustusjoukkojemme yhteyshenkilöitä tarvittaessa sotilassektorin käyttöön maanpäällisten liittolaistemme niin käskiessä. Heidän tehtävänsä on toteuttaa mitkä tahansa sotilaalliset operaatiot, jotka nähdään välttämättömiksi tämän tehtävän onnistumisen kannalta. Meidän ensimmäisen yhteydenoton komentoneuvostomme on määrännyt lukuisia puolustuspartioita heidän avukseen. Nämä partiot siirtyvät asemiinsa lukuisiin avainpaikkoihin ympäri maailmaanne.

Laivastomme tärkein tehtävä on varmistaa se, ettei salaisia asejärjestelmiä käytetä ja estää kaikki sellainen viestintä, joka saattaisi vaikeuttaa tämän operaation onnistumisen. Näitä varotoimenpiteitä pidetään tarpeellisina, koska aikomuksemme on suorittaa tämä tehtävä niin kivuttomasti kuin mahdollista. Siksi on tärkeää, että tämän operaation keskeiset tavoitteet saavutetaan nopeasti. Koska ajan ja yllätyksen elementit ovat olennaisen tärkeitä, voimme sanoa vain, että tämä tapahtuma tulee tapahtumaan pian. Kun vihreää valoa näytetään, se tulee johtamaan yhteiseen menestykseemme. Tätä varten olemme tutkineet lukuisia mahdollisia vaihtoehtoja. Kun tämä toiminta on käynnistynyt, me voimme ohjeistaa tieteellistä tarkkailulaivastoamme ottamaan aktiivisemman roolin maanpäällisten liittolaistemme ja meidän välisessä kommunikoinnissa. Aikomuksemme on ottaa luja ote tästä viimeisestä salaliitosta ja syrjäyttää se nykyisistä laittomin keinoin hankkimistaan valta-asemista. Sen jälkeen maanpäälliset liittolaisemme voivat varmistaa maailmanlaajuisen yhteiskuntanne yltäkylläisyyden ja taata sen perustan, joka tarvitaan uutta todellisuuttanne varten. Tämä asetelma voi johtaa meidän olemassaolomme viralliseen julkistamiseen ja seuraavaan vaiheeseen tässä ensimmäisen yhteydenoton ohjelmassa.

Meidän yhteyshenkilöryhmämme ovat nyt yhteydessä niihin henkilöihin, jotka tulevat väliaikaisesti korvaamaan nykyisen, tämän pimeän salaliiton ohjaileman, hallinnon. Väliaikaisella hallinnolla on suunnitelmana järjestää vaalit kansallisella ja paikallisella tasolla 90-100 päivän sisällä valtaantulonsa jälkeen. Tuntien sisällä vallanvaihdon jälkeen käynnistyy myös kansallisen oikeusjärjestelmän uudistaminen. Sen ensimmäisessä 60 päivän mittaisessa vaiheessa opetetaan lakimiehille ja tuomareille uusi kansallinen oikeusjärjestelmä. Tämän kurssin läpäisevät henkilöt todetaan päteviksi ja uusi oikeusjärjestelmä voidaan panna täytäntöön. Meidän erikoiskoulutettu yhteyshenkilöryhmämme arvioi vankeustuomion saaneet ja käyttää Valoon perustuvia parannustekniikoita mahdollistamaan heidän paluunsa yhteiskuntaan. Meidän tarkoituksemme on varmistaa se, että yltäkylläisyyden yhteiskunta antaa kaikille mahdollisuuden olla todella vapaa ja toimia vastuuntuntoisella tavalla Luojan meille kaikille antamien kumoamattomien oikeuksien mukaisesti. Muistakaa, että te kaikki olette yhteydessä toisiinne ja vastuussa siitä, että teette uudesta galaktisesta yhteiskunnastanne menestyksekkään.

On tärkeää, että oikeusjärjestelmän lisäksi myös kaikki keskeiset hallinnolliset palvelut uudistetaan. Teidän hallinnostanne on tullut vaikeaselkoisten ja hämmentävien säädösten muodostama painajainen. Tämän on saanut aikaan lukuisten voimakkaiden omia päämääriään ajavien ryhmien laiton vaikutus. Kun N.E.S.A.R.A ja muutamat muut vielä salaiset sopimukset tekevät nämä säädökset merkityksettömiksi, ne täytyy korvata järjestelmällä, joka on paremmin sopusoinnussa yhteiskuntanne vaatimusten kanssa. Pitämällä tämän mielessään maanpäälliset liittolaisemme muodostivat lähes puoli vuosikymmentä sitten komitean näitä asioita varten. Vanhukset ja köyhät tarvitsevat välittömiä parannuksia elinolosuhteisiinsa. Vastaus näihin kysymyksiin on uudessa tulevassa yltäkylläisyydessä, suuressa yhteisessä huolenpidossa ja suuressa määrässä hämmästyttäviä uusia teknologioita. Yhdessä nämä tekijät voivat korjata nykyisten lääkintä- ja hyvinvointijärjestelmienne puutteet ja poistaa nopeasti kaupunkialueidenne riesana olevan köyhyyden, huumeriippuvuuden, väkivallan ja muut niihin liittyvät kärsimykset.

Tämä edellyttää teiltä uutta katsantokantaa yksilöllisiin ja yhteisiin velvollisuuksiinne. Ylösnousseiden Mestareiden aikomuksena on osallistua tehokkaasti avustamaan teitä uudistamaan ne keskeiset ennakkoasenteenne ja uskomuksenne, jotka ovat pitäneet teidät hajaantuneina ja estäneet teitä tekemästä todellista yhteistyötä ja auttamaan toinen toistanne. On aika juurruttaa teihin uudelleen ne moraaliset käsitteet, joita Jeesus, Buddha ja Mohammed opettivat monta sataa vuotta sitten. Tätä tarkoitusta varten Ylösnousseet Mestarit ovat aikoneet ilmestyä avoimesti keskuuteenne jumalallisesti sopivana ajankohtana. Heidän "kädestä pitäen" tapahtuva opetuksensa ja näkemyksellinen ohjauksensa tulee olemaan uudistuneen moraalisuuden ajan inspiroijana. Uusi gaklaktinen yhteiskuntanne tulee edellyttämään, että jokainen työskentelee mahdollisimman tehokkaasti kykyjensä mukaan. Uudet teknologiat vapauttavat teidät toimeentulon ansaitsemisen raadannasta ja sallivat teidän siten käyttää enemmän aikaa ja energiaa läheistenne ja yhteisönne lisäksi myös yhteiskunnallisten asioiden hoitoon.

Äiti-Maakin toivoo teidän avustavan häntä monien muutostensa läpi. Tämä tarkoittaa sitä, että teidän täytyy katsoa todellisuuttanne uudella tavalla. Te asutte elävässä tietoisessa maailmankaikkeudessa. Kaikki sen sisällä on elävää ja täynnä elämänenergioita, jotka heijastavat niitä, jotka loivat fyysisyyden. Itse asiassa te olette fyysisiä Enkeleitä, jotka ovat kulkemassa muistinmenetyksen aiheuttaneen kokemuksen läpi. Kun te alatte muistaa keitä te oikeasti olette, teidän velvollisuutenanne on ottaa takaisin aikaisemmat velvollisuutenne. Teidän täytyy auttaa Äiti-Maata matkallaan muutostensa läpi ja tukea ja vahvistaa hänen herkkää ekosysteemiään. Monet salassa pidetyt teknologiat antavat teille keinot puhdistaa ilmanne ja vetenne ja muuntaa monet jätteenne pelloillenne ja metsillenne sopiviksi lannoitteiksi. Te voitte muuttaa nykyisen jakautuneen yhteiskuntanne Rakkauteen perustuvaksi yhteiskunnaksi.

Kuten huomaatte, nykyisen hallituksenne vaihto on vain alku suunnattoman monille muutoksille. Teille annettavan vaurauden tarkoituksena ei ole mahdollistaa teitä toistamaan aiempien salaisten hallitsijoidenne toteuttama mässäily. Se annetaan osana jumalallista väliintuloa, joka on lopulta johtava teidät takaisin täyden tietoisuuden tilaan. Täysin tietoiset Olennot asuvat täysin tietoisessa todellisuudessa, jolle on tunnusomaista avoin kunnioitus elämää kohtaan ja syvä sitoumus levittää yltäkylläisyyttä kaikkialle. Nähkää itsenne osana yhteistä ylläpitojoukkoa, jonka tehtävänä on pitää yllä ja levittää elämää kaikkialle fyysiseen maailmankaikkeuteen. Tämä tehtävä toi teidät suunnattoman moniin maailmoihin ja varsinkin yhteen erikoisen kauniiseen ja tärkeään sellaiseen, Äiti-Maahan. Tämä maailma on annettu ainoastaan harvan ja valitun joukon käsiin. Siksi on tärkeää, että häntä kohdellaan oman keskeisen tehtävänsä mukaisesti.

Meidän tehtävämme on auttaa teitä suorittamaan jumalallinen tehtävänne. Me olemme osa valtavaa jumalallisen ohjauksen alaisuudessa toimivaa laivastoa, joka työskentelee Äiti-Maan kansoja kohtaan tapahtuvan ensimmäisen yhteydenoton eteen. Lord Surean monet Serafit ovat myös täällä toteuttamassa jumalallisen aikataulun mukaisia pyhiä määräyksiä. Lähestymässä olevan ajanjakson aikana tulee tapahtumaan monia hämmästyttäviä asioita. Niiden toteutuminen on kestänyt kauan ja me olemme iloisia siitä, että tämä tapahtuma on lopultakin niin lähellä. Siksi on tärkeää, että te pysytte keskittyneinä väistämättömään voittoonne. Käyttäkää tämä aika vahvistaaksenne sitoutumistanne ja valmistautumalla tuleviin tapahtumiin. On valmisteltu paljon sellaista, mikä tulee suuresti yllättämään teidät. Me odotamme kovasti näitä tapahtumia ja mahdollisuutta tavata vihdoinkin teidät kaikki. Yhdessä Me olemme Voitokkaita!

Tänään tarkastelimme tapahtumia, jotka tulevat toteutumaan pian. Pyydämme teitä kaikkia ilmaisemaan yhteiset myönteiset aikomuksenne ja osoittamaan julkisesti tukenne maanpäällisiä liittolaisiamme kohtaan. Olemme nyt lähestymässä historianne suurta vedenjakajaa, joka voi johtaa yhdistymiseen henkisten ja avaruusperheidenne kanssa. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.